2010. szeptember 9., csütörtök

Iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja 2010

Felhívás   


A debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  Könyvtára, valamint az iskola diákjai és pedagógusai fordulnak  Magyarország iskoláinak könyvtáraihoz, könyvkiadókhoz, az iskolák és óvodák diák- és tantestületéhez

Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL) elnöke, dr. Blanche Wolls 1999-ben intézett felhívást az Nemzetközi Iskolai Könyvtári Nap megszervezésére.
Erre 1999. október 18-án került sor. 2008 óta  október hónap lett az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja,  melyet évente más-más szlogennel hirdetnek meg.  Ebben  az évben

Sokféleség, kihívás, rugalmasság
Az iskolai könyvtár mindenre képes!

Ezen a napon a világ különböző iskoláiban a diákok, a tanárok, a szülők, az iskolafenntartók, az önkormányzati képviselők, a sajtó stb. számára szervezett programokkal irányítják rá a figyelmet az iskolai könyvtárakra, melyek fontos szerepet töltenek be az információszerzés és feldolgozás módszereinek megtanításában, hogy azután az egész életen át történő tanulás, a szüntelen megújulás nélkülözhetetlen eszközeivé váljanak.  Ezt a törekvést az Európai Unió is  támogatja.
Az iskolai könyvtár a család után - vagy helyett - teremt lehetőséget az információs társadalommal való ismerkedésre, és a szellemi munka szépségeinek ízlelgetésére. Mindemellett hátrányokat kompenzáló és közösségformáló erő.

Nemzetközi összefogással, mások tapasztalatainak, ötleteinek megismerésével a mi munkánk is eredményesebbé, közös projektek végzésével pedig sokkal érdekesebbé válhat.

Várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy fontos számára a jövő nemzedékének nevelése, élményhez juttatása ezen a területen. A világ országaiból  számtalan országának iskolai könyvtárai kapcsolódtak már be, és ez a kör minden évben bővül. Külön öröm, hogy határon túli magyar iskolák is aktív résztvevői, koordinálói (pl. Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kassa) a programoknak.
A résztvevő iskolai könyvtárak visszajelzései alapján sikeres, érdekes, hasznos programokat szerveztek a kollégák, és kialakult magyarosított elnevezése is: Nemzetközi Iskolai Könyvtári Hónap.

Kérünk mindenkit, aki az előző években már csatlakozott vagy ebben az évben szeretne csatlakozni hozzánk,  regisztráljon a  Dömsödy Andrea által elkészített magyar honlapon

Amennyiben  problémát jelent a regisztráció, akkor az elérhetőségünk:
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Könyvtára
4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.
Programfelelős neve: Seressné Barta Ibolya (biboly.s@gmail.com)

            Egyúttal megköszönjük mindazon kollégáknak a munkáját, akik évek óta rendkívül érdekes programokkal kapcsolódnak a felhívásunkhoz.


            Milyen tevékenységeket javasol az IASL?
Készítsenek a diákok könyvtári újságot, tervezzenek emblémát, logót, könyvjelzőt, plakátot. Készítsenek a diákok riportot szülőkkel, tanárokkal, diákokkal arról, hogyan változott az iskolai könyvtár az évek során, milyen élményeik vannak. Esetleg fotókiállítás szervezése. Publikálják a rendezvényeket az iskola weblapján, s ennek elérhetőségét küldjék el az IASL e-mail címére, hogy a világhálón összegyűjtve bárki könnyen rátalálhasson. Vegyék fel a kapcsolatot pl. e-mailben a világ különböző országainak iskolai könyvtáraival, diákjaival, és működjenek együtt valamilyen témában.  Keressenek szponzorokat, szervezzenek a szülők, képviselők újságírók számára könyvtári nyílt napokat, tájékoztassanak az elért eredményekről, és tárják fel, hogy mi hiányzik.  Szakmai tapasztalatcserék iskolai könyvtárosok számára.

Ez csak néhány ajánlás, melyhez - a tapasztalatok alapján  a magyar iskolai könyvtárosok - számtalan más programot tudnak még javasolni és megvalósítani.  Érdemes böngészni az alábbi oldalakat:
.         Könyvtáros Tanár blogot http://konyvtarostanar.klog.hu
.         a világhónap hazai  weblapjának oldalai  http://www.ktep.hu/IKVcelja
.         a nemzetközi  weboldalt http://www.iasl-online.org/events/islm
.         illetve  a  http://www.vorosmarty-debr.extra.hu/konyvtarikv.html könyvtári aloldalait


Az első évben egyedül indultunk, azóta bővült a "családunk", "terebélyesedett a fa". Reméljük, hogy ebben az évben még többen fogjuk Magyarországot képviselni és felhívásunkhoz sokan csatlakoznak.

            Ebben az évben szeretnénk egy óriási iskolai könyvtári albumot létrehozni, ahová várunk minél több iskolai könyvtárról egy-egy jellegzetes képet. A fotókat a vorosmarty13@gmail.com címre várjuk .jpg formátumban, valamint néhány szavas leírást  a könyvtárról (név, cím, könyvtáros neve, egyéb jellegzetesség) Mutassuk meg az iskolai könyvtárak sokféleségét, pozitív és negatív példákat is.
            Várjuk továbbá azokat az ötleteket, programokat, amelyek a szellemi tulajdon védelméről szólnak, hiszen a könyvtárban kiemelten nevelhetjük erre a szemléletre a diákokat.  A weblapunkon szeretnénk ezt is összegyűjteni és közkinccsé tenni.

A Könyvtárostanárok Egyesülete is szárnyai alá vette ezt a programot, és az egyesület segítségével tavaly már egészen széles sajtóvisszhangot is kapott a program.
Az egyesület kezdeményezésére újra meghirdetésre kerültek pályázatok, melyekről a http://www.ktep.hu/ oldalakon lehet további információkat szerezni.

A rugalmas és sokszínű programokhoz sok sikert kívánunk! Hiszen tudjátok: a könyvtár (és a könyvtáros) sok mindenre képes!

Debrecen, 2010.  szeptember 5.


Dr. Széles Dezsőné
Igazgató

Seressné Barta Ibolya
Könyvtárostanár,
Iskolai könyvtári szakértő

Nincsenek megjegyzések: