2010. október 5., kedd

Októberi évfordulók, 2010

850 esztendeje, 1160. október harmadikán hunyt el Ibn Quzmán arab költő.

440 esztendeje, 1570. október negyedikén született Pázmány Péter író, az ellenreformáció fontos személyisége.

100 éve, 1910. október hetedikén született Eusebiu Camilar román író és műfordító.

20 éve, 1990. október tizedikén hunyt el Ottlik Géza magyar író és műfordító. Legismertebb műve: Iskola a határon.

80 éve, 1930. október tizedikén született Harold Pinter angol drámaíró és forgatókönyvíró.

125 éve, 1885. október tizenegyedikén François Mauriac francia író.

185 éve, 1825. október tizenkettedikén hunyt el  Nicolae Văcărescu román költő.

135 éve, 1875. október tizenkettedikén született Aleister Crowley író, költő, hegymászó.

90 éve, 1920. október tizennegyedikén született Sombori Sándor erdélyi magyar író. Ismert regénye: Gábor Áron.

2080 esztendeje, Krisztus előtt hetvenben, október tizenötödikén született Publius Vergilius Maro, a római költészet egyik kiemelkedő alakja. Ismert alkotása az Aeneis című eposz.

285 éve, 1725. október tizenhatodikán született Gvadányi József író, költő.

250 éve, 1825. október tizenhetedikén született Claude-Henri de Saint-Simon francia filozófus és író.

270 éve, 1740. október tizennyolcadikán született Dugonics András író, piarista szerzetes, az első magyar regény írója. Első regénye: Etelke (a).

10 éve, 2000. október huszonegyedikén hunyt el Kovács György erdélyi magyar író.

220 éve, 1790. október huszonegyedikén született Alphonse de Lamartine francia költő.

140 éve, 1870. október huszonkettedikén született Ivan Alekszejevics Bunyin orosz író.

610 esztendeje, 1400. október huszonötödikén hunyt el Geoffrey Chaucer az első angol nyelven alkotó költő és író. Legismertebb műve a Canterbury mesék.

830 esztendeje, 1180. október huszonötödikén hunyt el John of Salisbury angol író. Fő műve a Policraticus (magyarul: Az udvaroncok hiábavalóságairól és a filozófusok nyomdokairól).

70 éve, 1940. október huszonhatodikán hunyt el Pásztor Árpád újságíró, riporter, író, költő.

80 éve, 1930. október huszonnyolcadikán született Dobos László felvidéki (Szlovákia) magyar író.

100 éve, 1910. október harmincadikán született Miguel Hernández spanyolköltő és dramaturg.

40 éve, 1970. október harmincegyedikén hunyt el Szabó Pál magyar író.

80 éve, 1930. október harmincegyedikén hunyt el Szabolcska Mihály költő.


ÉRDEMES TUDNI

165 éve, 1845. október tizenkettedikén született Glósz Miksa könyvtáros, író, a csíksomlyói gimnázium volt görög és latin nyelvű tanára.

25 éve, 1985. október huszonkettedikén alakult meg a Magyar Bibliofil Társaság.

220 éve, 1790. október huszonnegyedikén hunyt el Teleki József, Erdély főkormányzója, nyelvész és történész, a Magyar Tudományos Akadámia társalsapítója és az Akadémiai Könyvtár megalapítója.

120 éve, 1890. október huszonötödikén hunyt el Benkő Kálmán a csíkdelnei (Hargita megye) születésű színész és író. Több mint ötven darabot írt. Darabjai témáinak egy része az 1848-as forradalmi eseményekre támaszkodik.

50 éve, 1960. október 29. hunyt el Csiby Andor, helytörténész, közíró és szerkesztő. Gyergyó történelmének kutatója, több gyergyói település monográfiájának szerzője.

70 éve, 1940. október 31. hunyt el Urmánczy Nándor, jogász. Több írása is megjelent: novellák, politikai jellegű írások. 1940-ben a bécsi döntés után visszatért szülőfalujába, Maroshévízre.

 

Nincsenek megjegyzések: