2010. október 1., péntek

ReMeK-e-hírlevél 2010/10 számából

Frissült az állami intézmények magyar elnevezéseit tartalmazó szótár
Elkészült a Nyelvijogok.ro a román állami intézmények magyar elnevezéseit tartalmazó szószedetének új kiadása. Az elmúlt években igen sok román elnevezés megváltozott, voltak összevonások, megszűntek intézmények, és ‘természetesen’ új hivatalok is állandóan alakulnak. A ‘Magyar neve?’ kiadvány harmadik kiadásában így elég sok változás van a korábbi kiadásokhoz képest. A szótár frissített verziója könnyen kereshető formátumban megtalálható az Erdélyi Magyar Adatbank szotar.ro oldalán, illetve pdf formátumban ingyen letölthető a nyelvijogok.ro honlapról is.
Forrás: http://multikult.transindex.ro/?hir=3155

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése
A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE) 2010. november 3-5. között Kászonban, a Kájoni János Megyei Könyvtárral, valamint a kászonaltízi Miklós Márton Községi Könyvtárral közösen szervezi meg a hazai magyar könyvtárosok szakmai találkozóját, a Romániai Magyar Könyvtárosok VII. Vándorgyűlését. A szakmai találkozó és konferencia résztvevői a romániai magyar közkönyvtárosok, egyetemi és iskolai könyvtárosok. A rendezvény fő támogatója a Szülőföld Alap.
Az Új utakon a hazai könyvtárak címmel szervezett értekezlet központi témája a lokális kulturális értékek megőrzésének lehetőségei a digitális korban, a könyvtári helyismereti munka átalakulása. A jelenlegi társadalmi változások közepette a könyvtárak csak úgy tölthetik be kulturális-információs intézményi szerepüket, ha a helyi információk szolgáltatása területén is élni tudnak a modern információs technológia által nyújtott lehetőségekkel, aktívabb szerepet vállalnak a helyi közösségek hagyományainak, szokásainak megőrzésében, gyakorlásában és továbbításában. A könyvtárosok mellett a lokális kulturális örökség megőrzése területén tevékenykedő más szakemberek (helytörténészek, muzeográfusok, néprajzosok, pedagógusok, az információs technológia szakemberei) jelentkezését is várják a konferenciára, elsősorban a kiemelt témakörbe illeszkedő előadással, hozzászólással. Jelentkezni lehet a következő e-mail címen: bibliohr@gmail.com
Forrás: Kopacz Katalin, az RMKE elnöke, RMKE-levelezőlista

Zöldszékely-sarok a Kájoni János Megyei Könyvtárban
A Zöld SzékelyFöld Egyesülettel közös program keretében 611 környezet- és természetvédelem témájú kiadvány került egy évre a könyvtár Műszaki részlegére. Az egyesület honlapján (www.zoldszekely.ro), a Zöld könyvtár menü alatt már régóta megtekinthető számos környezet- és természetvédelmi kiadvány, azonban nehézkesen működött ezek kikölcsönzése, plusz terhet, kiadásokat ruházott az egyesületre kézbesítésük. Ezt az akadályt hivatott áthidalni a megyei könyvtárral közös program, és biztosítani, hogy a csíkszeredai és környékbeli érdeklődők hozzáférhessenek zökkenőmentesen a kötetekhez.
‘Vannak vastag könyvek, tájékoztató brosúrák, akad néhány szórólap is, de ami fontos, hogy viszonylag újak, többnyelvűek (magyar, román, angol, német), és olyan szakterületeket fednek le, amelyekkel kapcsolatban kevés nyomtatott információhoz lehet hozzájutni (megújuló energiák, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás stb.)’ – mondta Csonta László, az egyesület elnöke. Az érdeklődők a következő egy évben helyben tanulmányozhatják, illetve ki is kölcsönözhetik a kiadványokat a Kájoni János Megyei Könyvtárból.
Forrás: Csíki Hírlap, 2010 szeptember 13., http://www.szekelyhon.ro/images/editions/351/3514/3514_13104.pdf

Romániai magyar könyvtárosok -- stratégiai gondolkodás indult
Az RMKE levelezőlistáján szeptember elején Szabó Károly, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatója felhívást tett közzé, amelyben szorgalmazta folyamatos fejlesztési tervek készítését, és a forrásszerzési eshetőségek kihasználására stratégiai egyeztetés indult a levelezőlistán.
Bedő Melinda, Kopacz Katalin, Vántsa Judit és más hozzászólók javaslatait Bákai Magdolna foglalta össze. ‘Az elhangzottak között szerepel helyzetfelmérés, képzés és továbbképzés, tapasztalatcsere, elektronikus egyesületi és szakmai hír-adattár, digitalizálási projekt, új épület a csíkszeredai könyvtár számára. A nagyobb beruházások mellett szó esett az innováción és kezdeményezőkészségen alapuló alacsony költségvetésű projektekről is.’
A stratégiai fejlesztés egyik legfontosabb területe a könyvtárosok szakmai továbbképzése, amelyet Bákai Magdolna és Kopacz Katalin, az RMKE elnöke is kiemelt. Bákai Magdolna kifejtette: 'Fontosnak tartom azt, hogy a továbbképzések során a kollégák Romániában is elismert bizonyítványt szerezzenek. Ennek megvalósítása nem is igényel nagy erőfeszítést, mivel a Biblionet program eredményeként a Hargita Megyei Könyvtár mint képzőközpont működhet. Szerintem innen már csak egy lépés, hogy a kollégák számára is szervezzen képzéseket, továbbképzéseket – természetesen magyar nyelven. Fontos számunkra az is, hogy a képzéseken/továbbképzéseken a Magyar Könyvtári Intézet munkatársai előadásokat tartsanak – mint ahogy eddig is számtalan alkalommal adták át tudásukat. Fontosnak tartom azonban azt is, hogy a romániai magyar kollégák közül is képezzünk ki olyanokat, akik oktatóként vegyenek részt a kollégák továbbképzésében'. Kopacz Katalin kiemelte, hogy a Kájoni János Megyei Könyvtár együttműködési szerződést kötött a Könyvtári Intézettel, amelynek értelmében a csíkszeredai könyvtár kihelyezett képzőközpontként működik. 'Ha stratégia kidolgozásáról van szó, mindenképpen be kell foglalni a képzéseket, különös tekintettel a Könyvtári Intézet képzéseire'. Az RMKE elnöke továbbá hangsúlyosan fontosnak látja az informatikai támogatást: 'szoftverek beszerzésére, adatbázisok létrehozására, de nem utolsósorban különféle információs portálok megteremtésére.'
Forrás: Mikulás Gábor, KIT-hírlevél, 2010. szeptember 15., RMKE-levelezőlista, 2010. szeptember.

Szolnokiak könyvadománya Hargita megyének
Hargita Megye Tanácsa 2009-ben a szórványvidékek támogatását célzó programot kezdeményezett Maros és Kovászna megye bevonásával. A tanács felkérte magyarországi testvérmegyéit a programhoz való csatlakozásra. Ennek egyik sikeres állomásaként Fejér Andor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke egy 2722 könyvből álló adománycsomagot nyújtott át az erdélyi testvérmegye lakóinak. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei küldöttség szeptember 16-án érkezett Csíkszeredába, hogy átadja a könyvadományt Hargita Megye Tanácsának, amely az Összetartozunk című szórványprogramja keretében eljuttatja a Beszterce-Naszód és Temes megyei, illetve aranyosszéki magyar közösségeknek. A csíkszeredai megyeházán tartott ünnepélyes átadáson Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és méltatta az adományozást.
A köteteket szeptember elején kezdte gyűjteni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet a megyei közgyűlés által működtetett iskolák tanulóitól, akik részéről óriási lelkesedés volt tapasztalható – sokan üzenetet, névjegyet helyeztek el a könyvekben, mesélte Bertalanné Kovács Piroska, a könyvtár igazgatója. Az adományban elsősorban gyermekkönyvek és tankönyvcsaládok szerepelnek, és annyi gyűlt össze, hogy muszáj volt válogatniuk, mi az, ami leginkább hasznos a romániai szórványközösségek gyermekei számára. Bertalanné Kovács Piroska szeretné, ha a romániai és a magyarországi könyvtárakba kölcsönösen eljutnának a magyar értékek. Székely Emese, a Beszterce-Naszód megyei Bethlen Egyesület képviseletében szólalt fel. Köszönetet mondott a magyarországi küldöttségnek, és kifejtette, hogy bár a könyv mindig hasznos, most különösen az, hiszen a szórványban sok magyar gyerek már nem beszéli jól az anyanyelvét. Az adomány főleg most jön jól, az iskola- és osztályösszevonások idején, mert azok hátrányosan érintik a szórványközösségeket.
Forrás és teljes cikk: http://lapszemle.ro/hirek/8009/ , http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=6631&cikk_id=24810

On-line aláírásgyűjtés Bákai Magdolna ügyében
Kopacz Katalin, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke szólított fel minden könyvtárost, kulturális szakembert és kultúrapártolót, aláírásukkal támogassák, hogy Bákai Magdolna, a gyergyószentmiklósi könyvtár korábbi igazgatója állását visszakaphassa.
‘Bákai Magdolna a Hargita Megyei Művelődési és Nemzeti Örökség Igazgatóságnál betöltött menedzseri szerződése idejére kérte a könyvtárigazgatói tisztségből való felfüggesztését, eközben munkaviszonya a Városi Könyvtárral nem szűnt meg, a helyi tanács pedig ideiglenesen nevezte ki helyettesét. Ezért értetlenül állok azon tény előtt, hogy visszahelyezési kérelmét a Polgármester úr elutasítja. Annál kevésbé értem ezt a hozzáállást, mivel Bákai Magdolna személyében egy lelkes, odaadó könyvtárost és könyvtárvezetőt ismertünk meg, akinek szívügye a könyvtár, számos rendezvényt szervezett, tevékenysége ideje alatt pezsgett az élet a gyergyói könyvtárban; mindannyian csodáltuk rengeteg energiája miatt’ - áll Kopacz Katalin RMKE-elnök által fogalmazott felhívásban.
A beadványt az alábbi címen lehetett aláírni: http://www.ujkelet.ro/peticio.html#peticio
Forrás: RMKE levelezőlista, http://www.hhrf.org/hargitanepe/archivum/

Könyvtárosok is szerkesztik a Wikipédia székelyföldi szócikkeit
Az IFLA HUN levelezőlistáján augusztusban közzétett levélben Dr. Millisitsné Kovács Katalin könyvtáros  (BGF Külkereskedelmi Kar Könyvtára) a Wikipédia hasznossága mellett érvel: 'Örülök, hogy szóba került a Wikipédia. Örülök, mert világossá tehető: a magyar Wikipédiában - amely 2003-ban indult, nulláról - jelenleg legalább annyi szócikk (kb. 170 000) található, mint a Magyar Nagylexikonban. Érdemes összehasonlítani: egy átlagos szócikk a Wikipédiában nagyobb terjedelmű, forrás- és egyéb hivatkozásokat  tartalmaz, számos cikk gazdagon van illusztrálva, szellős, jó tagolás és esetenként 'infoboxok' segítik a könnyű áttekintést. A Wikipédia nem állami, költségvetési pénzekből fenntartott projekt - a fenntartó amerikai alapítvány adományokból működteti a rendszert. A Wikipédia sajátossága, hogy nincs szerkesztőbizottsága, nincs főszerkesztője. A szócikkeket pedig bárki szerkesztheti - a szócikk kezdeményezésétől a szócikk teljes 'életén' át az esetleges törléséig. Ajánlom a kollégák figyelmébe ezt a különleges projektet, akár olvasóként, akár az olvasók tájékoztatása érdekében, akár szerkesztőként érdemes gyakran látogatni. Hangsúlyozom, hogy szerkesztőként is, mivel a szakma kiváló képviselői bizonyára sok fontos információval gazdagíthatnák a jelenlegi szócikkeket. Ettől függetlenül, az egyesületek közötti kapcsolatfelvétel bizonyára kölcsönös előnyökkel járhatna.'
Az idézett levélrészlet kapcsán hírlevelünk olvasóinak figyelmébe ajánlom, hogy létezik a romániai magyar könyvtárosok körében is egy kezdeményezés, amely a Wikipédia szócikkeinek bővítésére irányul. A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár három munkatársa 2009 óta foglalkozik többek között ezzel a tevékenységgel is. Céljuk elsősorban a Székelyföld és a székelység szellemi-kulturális értékeinek, hagyományainak megjelenítése a Wikipédiában. Mostanig főként a csíki régió kulturális intézményeinek, műemlékeinek, Csík művelődéstörténetében jelentős személyiségeknek, helyi hagyományoknak a  bemutatását vállalták.  A visszajelzések alapján úgy látják, mindenképpen hasznos ez a tevékenység, ugyanakkor több székelyföldi könyvtár munkatársainak együttműködése révén teljesebbé válhatna a régió megjelenítése a Wikipédiában.
Forrás: IFLA HUN levelezőlista, 2010. 08.12. - Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár

Szerkesztők:
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu
Olvasószerkesztő : Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro
E lapszám felelős szerkesztője: Kelemen Katalin
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com , vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.

Nincsenek megjegyzések: