2010. december 13., hétfő

Kettős könyvbemutató


A Csíki Székely Múzeum december kilencedikén este hat órai kezdettel kettős könyvbemutatót tartott. Gyarmati Zsolt rövid köszöntőbeszéde után Nagy Mihály Zoltán és Olti Ágoston által összeállított kötetet, melynek címe Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a Magyar Népi Szövetség történetéhez 1944-1953 Orbán Zsolt a Csíkszeredai Márton Áron Gimnázium tanára mutatta be, Novák Csaba Zoltán az Aranykorszak? - A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája 1965-1974 című kötetét pedig Forró Albert történelem tanár méltatta.
            A kötetek a Csíkszeredai Pro-Print Könyvkiadóban láttak napvilágot.

            A két forráskiadvány a második világháború utáni időszakot célozza meg.
Először, Orbán Zsolt ismertetője által, a Magyar Népi Szövetség politikája, elért sikerei és kudarcai elevenedtek meg a hallgatók előtt. Mint hangsúlyozta, az említett szervezetnek törekvéseikben sok aktuális problémát is feszegettek, mint például a nemzetiségi kérdés és az autonómia. Történetük a Magyar Autonóm Tartomány létrejöttével lezárul. 

 A könyvbemutató második felében Forró Albert beszélt a Ceauşescu-rendszer e szűk tíz esztendő (1965-1974) alatti magyarságpolitikáját igen részletesen bemutató kötetéről, rávilágított az akkori pártpolitika (Román Kommunista Párt) tevékenységének alakulására és a későbbi diktatórikus rendszer kialakulására.
A kötetek ismertetése után a szerkesztők beszéltek összeállított köteteikről, megtoldva az elhangzottakat egy-egy érdekesnek mondható múltbéli, a kötetekhez kapcsolódó történettel. 
A szerzők előadásukat sorsolással kihúzott jutalomkönyvek átadásával tették barátságosabbá.

A három szerencsés nyertes Balázs Lajos, Lenk Gyula és Kelemen Csongor volt.

Az előadás végével, a közönség kérdéseivel bombázta a   szerkesztőket, akik felkészültségük révén minden kérdésre kielégítő választ tudtak adni arról az időszakról az érdeklődőknek.


A kötetek nagyon hasznosak, hiszen Románia huszadik századi történelmi forrásanyagai eddig ritkán láttak napvilágot, pedig igencsak nagy érdeklődésnek örvendenek még a fiatalság körében is.

A világhálón elérhető a kettős könyvbemutató szerzőiről szóló anyag:


A kötetek rendelését megejthetik a www.proprint.ro honlapon, kinyitva a vásárlás linket.
Borbé Levente

Nincsenek megjegyzések: