2011. február 22., kedd

Meseszer játék a parajdi Áprily Lajos Általános Iskola könyvtárában

Egerből, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár gyerekkönyvtár részlegéről 2009-ben világhódító útjára indult a Meseszer. A staféta a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskola könyvtárától a parajdi Áprily Lajos Általános Iskola könyvtárához került. A játékot folytatva, február 9-én ez utóbbi iskola könyvtára ünnepélyes körülmények között átadta a stafétát a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumnak és a Nagyernyei (Maros megye) Általános Iskolának. Az átadási ünnepségen jelen voltak a helybéli pedagógusok, diákok, a két iskola képviselői, valamint a Móra Ferenc Általános Iskolától az egykori átadók, akik nyomon követték az átadás mikéntjét, módját. Meghívottként a helyi községi könyvtár könyvtárosa, valamint a korondi középiskola és a székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpont könyvtárosai tisztelték meg jelenlétükkel az eseményt. Az átadást követően közel egyórás műsorral erősítették meg a Meseszer szükségességét a helyi iskola tanulói.


Tudjuk, hogy Áprily Lajos gyermekkorának egy részét Parajdon töltötte és ezek az évek meghatározták életét.  A költő vallomása: "Mitikus terület volt ez gyermeklábam számára, katlana zárt birodalom, ahol titoktermő a föld, s különös illatú a virág, s beszédesebb a patakok suttogása. Ma is tisztán érzem, képzeletem legelső sugallatait Rapsonné erdejének köszönhetem."
Mesevilágként emlegette a parajdi tájat, játszótársaival sok időt töltött a Rapsonné váránál, melyet több versében megörökített. Aki olvasta az "Álom a vár alatt" című mesés költeményét tudomást szerzett Rapsonné udvartartásáról:
Mesebeli színteret képzeljünk magunk elé:
 Rapsonné asszony, hogy sziklavárából táltos lovaival a tordai templomba kényelmesebben ellátogathasson, egy hegy aranyért meg egy völgy ezüstért utat építtetett az ördöggel. Mikor fizetésre került a sor, a tündérasszony kijátszotta az ördögöt, ez meg dühében a bűvös utat szétrombolta. A monda szerint, Pünkösd másodnap éjjelén csudát lát, aki arra jár, Rapsonné népe ünnepel. Ilyenkor jelentést adnak a történtekről, mesélnek, táncolnak, énekelnek.
Rapsonné unokáiként mi is ünnepelni gyűltünk össze és meghívunk benneteket is erre az ünneplésre.                                          
Csuda tájon, falum felett,
Az erdőn három ér eredt:
Szilas, Rakottyás és Juhod.
Ha arra jársz, megláthatod.

Volt itt népdaléneklés, mesemondás, furulyacsoport, balladaösszeállítás, és "hess, pávázással" is szórakoztatták a jelenlévőket. Nem maradt el a Móra Ferenc Általános Iskola vendégmesemondó előadása sem.  A staféta már más kezekben van, de az érintett útvonalon, állomásokon bizonyára értékeket hagy maga után, felélesztve, megerősítve a mesemondás, népi értékeink ápolásának hagyományát.
Link:              http://www.szh.ro/archivum/offline/cikk/99196/parajd:-tovabball-a-meseszer

Kelemen Rebeka könyvtáros ParajdNincsenek megjegyzések: