2011. április 1., péntek

Áprilisi évfordulók 2011

30 éve, 1881. április elsején született Octavian Goga, aromán származású erdélyi román költő.
 
100 éve, 1911. április elsején született Goda Gábor magyar novellista, regényíró és publicista.
 
20 éve, 1991. április harmadikán hunyt el Graham Greene angol író, drámaíró és kritikus. Művei egy részét megfilmesítették. Ismertebb alkotásai: Isztambuli vonat, Titkos megbízatás, A csendes amerikai, Szerepjátszók, Monsignor Quijote
 
60 éve, 1951. április harmadikán hunyt el Henrik Visnapu, az észt költészet klasszikusa.
 
350 esztendeje, 1661. április negyedikén született Onicura japán költő. Haikuit többen lefordították magyar nyelvre.
 
65. éve, 1946. április negyedikén született Spiró György író, költő és műfordító.
 
210 éve, 1801. április hatodikán hunyt el Földi János költő, nyelvész, orvos és természettudós.
 
470 esztendeje, 1541. április nyolcadikán hunyt el Fernando de Rojas, a zsidó származású spanyol drámaíró. Celestina művével vívta ki magának a hírnevet.
 
190 éve, 1821. április kilencedikén született Charles Baudelaire francia költő, kritikus, a világirodalom egyik kiemelkedő alakja. Legismertebb versgyűjteménye, amiért életében perbe fogták: A romlás virágai.
 
150 éve, 1861. április kilencedikén hunyt el Vachott Sándor magyar költő, irodalmár.
 
50 éve, 1961. április tizenkettedikén hunyt el Sarkadi Imre író és újságíró.
 
90 éve, 1921. április tizenhatodikán születetett Sir Peter Alexander Ustinov, a többek között orosz származású angol színész, író, rendező.
 
110 éve, 1901. április tizennyolcadikán született Németh László magyar író, esszéista és drámaíró. Ismertebb művei: Gyász, Bűn, Iszony, Égető Eszter, Széchenyi, A két Bolyai, A kísérletező ember
 
110 éve, 1901. április huszonkettedikén született Thury Zsuzsa magyar írónő.
 
395 esztendeje, 1616. április huszonharmadikán hunyt el (Juliánus-naptár szerint) William Shakespeare, az angol és a világirodalom kimagasló alakja. Shakespeare drámáival, szonettjeivel egyaránt hírnevet szerzett. Ismert és népszerű alkotásai: Rómeó és Júlia, Macbeth, Hamlet, Lear Király, Othello, Szentivánéji álom, A vihar, Téli rege, III Richárd.
 
140 éve, 1871. április huszonharmadikán hunyt el Émile Deschamps francia költő és műfordító.
 
 90 éve, 1921. április huszonharmadikán hunyt el Farkas Pál magyar író.
 
30 éve, 1981. április huszonharmadikán hunyt el Zelk Zoltán, az erdélyi zsidó származású magyar költő és író.
 
280 éve, 1731. április huszonnegyedikén hunyt el Daniel Defoe (Daniel Foe) angol író és újságíró. Legismertebb műve a Robinson Crusoe (1719), amelyet az angol irodalom első regényeként tartják számon.
 
100 éve, 1911. április huszonnegyedikén született Eugen Jebeleanu román költő, publicista és fordító.
 
100 éve, 1911. április huszonhetedikén született Kovács György erdélyi magyar író.
 
130 éve, 1881. április huszonnyolcadikán hunyt el Ján Botto szlovák költő, aki balladáival vívta ki az elismerést. Többek között Petőfi Sándor verseit fordította szlovák nyelvre.
 
340 esztendeje, 1671. április harmincadikán hunyt el Fran Kristo Frankopan a horvát barokk irodalom kiemelkedő alakja.
 
 
 
 
Érdemes tudni
 
20 éve, 1991. április elsején szűnt meg a Varsói Szerződés szervezete, amelynek Románia és Magyarország is tagja volt.
 
125 éve, 1886. április tizennegyedikén hunyt el Móricz Gyula szakíró, a Székelyföld szerkesztője.
 
75 éve, 1936. április nyolcadikán hunyt el Bárány Róbert a magyar származású osztrák (1916-tól haláláig Svédországban élő) Nobel-díjas orvos.
 
60 éve, 1951. április tizenegyedikén hunyt el Zsögön Zoltán költő, író és kiváló pedagógus, aki Csíksomlyón majd Csíkszeredában volt tanár, igazgatója volt a Marosvásárhelyi katolikus tanítóképzőnek.
 
300 esztendeje, április tizenhetedikén hunyt el I. József német-római császár, Ausztria főhercege, magyar és cseh király.
 
255 éve, április 22-én hunyt el Cserei Mihály erdélyi magyar történetíró.
 
95 éve, 1916. április huszonhetedikén született P. Papp Asztrik erdélyi magyar költő. Költészetét a népi katolicizmus és a természetért való rajongás jellemzi.
 
45. éve, április huszonnyolcadikán hunyt el a csíki születésű Antal Áron író és történész. 


Nincsenek megjegyzések: