2011. május 30., hétfő

12 tonna antikvár könyv érkezett Gyergyószentmiklósra

Kedves Kollégák,

12 tonna antikvár könyv érkezett az elmúlt héten a szegedi Antik Áruház kft adományaként Gyergyószentmiklósra. A könyvekből lehet válogatni, vinni, csupán a szállítást kell megoldani. Az érdeklődők jelezhetik igényeiket akár e-mail-ben), akár telefonon ( 0266-361970 - Gyergyószentmiklósi Demokrácia Központ, 0266-364725  Városi Könyvtár).

Bákai Magdolna


__._,_.___

2011. május 23., hétfő

MESETARISZNYA

Örömmel értesültem arról, hogy május elején a Székely Mikó Kollégium könyvtárosa, Forreiter Csilla, útnak indította a Mesetarisznya staféta-játékot.
A MESETARISZNYA (Punguţa cu Poveşti) édes testvére a tavaly hozzánk is elérkező MESESZERnek. Természetesen különbség is akad. A legszembetűnőbb a nyelv, de népmeséken és meséken kívül jól megfér a tarisznyába egy-egy jelenet, karcolat vagy éppen versike stb., mindez román nyelven.
A szabályok itt, ebben a staféta-játékban valamelyest szabadabbak, mint a Meseszerben. A lényeg a mesélésen és a román mese- és történetvilág jobb megismerésén van, beleértve a színdarabot és a verselést is.
Az ötlet attól eltekintve, hogy honnan származik, mégis egyedi, hiszen ezzel kezdetét veszik a kötetlen mesélési napok Székelyföldön is, amelyet ezúttal a román nyelv és kultúra gazdag mesevilága itat át.  
 
 
Az első Mesetarisznya rendezvényről többet a Székely Mikó Kollégium honlapján találhatnak.
 
Borbé Levente,
könyvtáros


2011. május 14., szombat

KÁNYÁDI szavalóverseny a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskolában

,,ISTEN ÉLTESSEN SOKÁIG SÁNDOR BÁCSI” felkiáltással és sok-sok verssel köszöntöttük Kányádi Sándort 82-ik születésnapja alkalmávalMájus 10 ünnepnappá vált a Móra Ferenc Általános Iskolában. Ötödik alkalommal szerveztük meg a Kányádi Sándor szavalóversenyt, amely nagy népszerűségnek örvend. Ezen a napon 30 tanuló köszöntötte kedvenc versével a Költőt, e tájnak szószólóját. Az átéléssel mondott versek, a tisztán kiejtett szavak, az összecsengő rímek, a kifejező előadásmódok oda varázsolták a Költőt.  
  A rendezvény fénypontját emelte Kulcsár-Székely Attila színművész, aki Marossy Enikő könyvtáros, Kénesi Gabriella tanítónő és Szallós Kis Judit az iskola  aligazgatója mellett részt vett a verseny értékelésében. 

A tíz díjazott tanuló Kányádi Sándor által aláírt oklevelet és verseskötetet kapott, melyeket a székelyudvarhelyi közönségtalálkozó alkalmával dedikált számunkra. A helyezéstől függetlenül valamennyi szavaló nyertes, hiszen azzal, hogy részt vett a szavalóversenyen, a szerzett tapasztalatok mellett egy megtanult verssel is gazdagabb lett.

Díjazott tanulóink:
I.Díj - Bodó Norbert I. A, Stefán Nikoletta IV. A osztály
II.Díj – Szilveszter Csongor II. A, Ferencz Gergő IV. A osztály
III.Díj – Vajda Beáta I. B, Minca Alexandra III. A osztály
IV.Díj – Balázs Diána II. B, András Attila IV. A osztály
Különdíj – Vass Bálint I. B, Kovács Tamás III. B osztály


Barabás Zója könyvtáros, szervező


A, Adj, király, katonát! Adj további olvasnivalót!

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) pályázatot hirdet olyan irodalmi művek megírására, amelyek az Áldás, népesség mozgalom célkitűzéseihez igazodnak, és amelyek a már ötödik éve zajló Adj, király, katonát! csoportos ifjúsági vetélkedők további forrásanyagai lehetnek.
Pályázni két kategóriában lehet:
A. gyermekek számára (14 éves korig)
B. fiatalok, felnőttek számára (15 éves kortól)
Pályázni a következő műfajokkal lehet: mese, novella, vers, verses mese, melyek terjedelme nem haladhatja meg a 20000 leütést.
A beküldött mű üzenetében az Áldás, népesség mozgalom eszmeiségéhez, és az ennek kapcsán elindított Adj, király, katonát! vetélkedősorozat gondolatvilágához kell kapcsolódjon,  úgy mint: a család érték, a gyerek Isten áldása, nagycsaládban élni jó, a testvéri összetartozás megélése stb. Mivel az Adj, király, katonát! vetélkedők a 10–15 éves korosztályt szólítják meg, így a beküldött művek esetében is kérjük ezt figyelembe venni.
A nyertes, illetve jó pályamunkákat az Adj, király, katonát! 2011–2012-es szöveggyűjteményében közöljük, mely immár több mint ezer példányban jelenik meg, és Erdély-szerte több településen jut el ingyenesen a vetélkedőre benevezett 10–15 éves korosztályhoz. A pályázaton való részvétel egyben a szerző hozzájárulását is jelenti a beküldött mű megjelentetésére.
A nyertesek kategóriánként a következő pályadíjban részesülnek: I. díj: 400 lej, II. díj: 300 lej, III. díj: 200 lej.
A pályaműveket elektronikus formában a következő címre várjuk: mit@mitesek.net.
 
A kísérőlevélben kérjük jelezni a választott pályázási kategóriát. Beküldési határidő: 2011. május 31.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
§  legalább egy, legtöbb három írást a fent jelzett műfajok egyikéből;
§  a pályázó alapadatait: név, lakhely, foglalkozás, elérhetőségek.
További kérdésekre szívesen válaszol Bardócz Csaba programfelelős (bardoczesamit@yahoo.com, tel.:             0742-871575      .
 
 
Magyar Ifjúsági Tanács
MIT-iroda
400110 Kolozsvár, Wesselényi/ Reg.Ferdinand u. 13/8
Tel/fax:             +40-264-590718      
 


--
Kristály Bíborka Réka, MIT irodavezető
400110, Kolozsvár, Wesselényi (Regele Ferdinand) utca 13/8. szám
mit@mitesek.net, www.mitesek.net, kristaly.biborka@gmail.com
            0753-997650      


 

2011. május 5., csütörtök

Meseszer a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium könyvtárában

2011. április 28-án került megszervezésre a Meseszer elnevezésű ünnepség, mivel az Orbán Balázs Gimnázium könyvtára szerét ejtette annak, hogy a parajdi Áprily Lajos Általános Iskolától átvegye a jelképes stafétát.
Ezt a játékot tulajdonképpen az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára indította útjára, azért, „hogy se szeri, se száma ne legyen a mesemondásnak, hogy szépszerével rendszeresen összegyűljünk mesélni, mesét hallgatni, csak úgy, jól érezni magunkat. Hogy a mese legyen fűszere életünknek, gyógyszere rosszkedvünknek, ékszere nyelvünknek.”. Ennek a játéknak három alapszabálya van:
1.      szabály: A mesemondást tovább kell adni két másik településnek (iskolának, osztálynak, családnak, közösségnek), meghívott képviselőik jelenlétében.
2. szabály:
Magyar népmesét kell mondani.
3. szabály:
Történjen a hagyományos magyar népmesemondás rendje szerint. A mese az élő szó művészete. Ezért a hagyományos népmesemondáson – köznyelven szólva – a „fejből mesélést” értjük, nem pedig a felolvasást. 

Mivel magányos mesemondás nincs, ezért sokan részt vettek a rendezvényen. Elsősorban azok az iskolai könyvtárosok, akik valamilyen módon kapcsolódnak a játékhoz (Székelyudvarhelyről, Parajdról, Homoródalmásról), iskolaigazgatók, magyar szakos tanárok- városunkból és más településről, valamint városi- községi könyvtárak könyvtárosai is. Természetesen főszereplői is voltak ennek a rendezvénynek, azok a tanulók, akik a népes közönséggel megosztották a megtanult népmeséket. Az iskolahéten tartott mesemondó verseny néhány díjazottja lépett itt fel (Lőrinczi Dénes és Bodó Balázs IV. osztályos, Forgács Franciska II. osztályos tanulók, valamint Biró István XI. osztályos diákunk) és népdalokat énekelt Busch Szabó Anna és Faluvégi Boglárka IV. osztályos tanulók. Mint köztudott a szitakészítés mellett a vásáráról is híres volt Székelykeresztúr. Ezért az első osztályosok a Mátyás napi vásár című jelenetet mutatták be.
A rendezvény záró momentumaként került sor a mese staféta átadására, amelyet a székelyszentléleki P. Benedek Fidél- és a homoródalmási Dávid Ferenc Általános iskola küldöttsége vett át. Ők vállalták azt, hogy betartva mind a három alapszabályt folytatják a játékot.

Hatos Melinda,
könyvtáros

“Hozz magaddal egy verset”

Április 11- én első alkalommal  tartottuk meg óvodások számára a Költészet Világnapját. A helyszín  az Orbán Balázs Gimnázium könyvtára volt, a rendezvény  “Hozz magaddal egy verset” címet  viselte, amely már hagyománnyá vált az iskolások körében, ebbe kívántuk bevonni  az óvodásokat is.  Az ünnepélyen 12 különböző csoportból érkező óvodás mondhatta el az általa “hozott” verset, szülők, óvónénik, az igazgató bácsi és a Tipegő Óvoda óvodásai jelenlétében.  
            Hangulatkeltésként a zsűri  két tagja, Varró Orsolya és Hatos Noémi, az Orbán Balázs Gimnázium gyakori szavalói, Szalai Borbála: „Volt egyszer egy kicsi manó” című tréfás versét mutatták be. A kis versmondókat  a zsűri harmadik  tagja, Hatos Melinda könyvtáros értékelte, kiemelve a gyerekek bátorságát, ügyességét:”… Aki megtanul, kiáll és elszaval bátran egy verset, az már nyertes.”
 Minden gyerek és a felkészítő óvónők oklevélben részesültek és reméljük , hogy egy élménnyel gazdagabban távoztak. A visszajelzések megerősítettek abban, hogy van igény a rendezvényre, az együtt ünneplésre és érdemes   kisebb gyerekeket is megszólaltatni, így hát tervezzük a folytatást.
 
A versmondó gyerekek névsora:
 
1.      Moldován Mónika                    Csillagszem Óvoda
2.      Fazakas Tünde                         Mesevár Napköziotthon (Csizmás Kandúr csoport)
3.      Demeter Tamás                        Mesevár Napköziotthon (Sün Balázs csoport)
4.      Szabó Dóra Ágnes                    Mesevár Napköziotthon  (Babszem Jankó csoport)
5.      Szávuly- Vári Csaba                 Mesevár Napköziotthon (Lúdas Matyi csoport)
6.      Barabás Norbert                       Napsugár Napköziotthon (Gyöngyvirág  csoport)
7.      Nagy Anita                               Napsugár Napköziotthon (Napraforgó csoport)
8.      Nagy Anett                               Napsugár Napköziotthon (Kikerics  csoport)
9.      Mátyás Helga                           Napsugár Napköziotthon (Pipacsok  csoport)
10.  László Szabolcs-Attila               Ugri-Bugri Napköziotthon (Gyöngyvirág  csoport)
11.  Capră Gloria-Amanda              Ugri-Bugri Napköziotthon (Gyöngyvirág  csoport)
12.  Fülöp Zoltán- Krisztián             Tipegő Óvoda
 
Szervezők: A székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium
 Hatos Melinda könyvtáros
SzávulyEmese, óvónő
 
Köszönet nekik és az óvónőknek. Jövőre ismét várjuk.

Hatos Melinda,
Orbán Balázs Gimnázium könyvtárosa

2011. május 4., szerda

ReMek-e-hírlevél 2011/5 számából

Liszt Ferenc és az irodalom
A tollal.hu portál és a ClubNetCet Egyesület pályázatot hirdet Liszt Ferencről, az irodalommal és a nőkkel való kapcsolatáról szóló írások készítésére, Liszt Ferenc és az irodalom címmel. A pályázatra szerzőnként legfeljebb három, szabadon választott műfajú alkotást várnak. A pályázat célja egy irodalmi kötet és egy hangoskönyv megjelentetése Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából. Pályázati határidő: 2011. május 15. Bővebb információ: http://tollal.hu/mu/palyazat---liszt-ferenc-es-az-irodalom.
Forrás: http://kulturpont.hu/

Kárpát-medencei könyvtárosok találkoznak Csongrádon
2011. május 29-31. között kerül sor Csongrádon a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciájára, amelyre Magyarországról, Romániából, Szerbiából, Horvátországból, Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából várnak résztvevőket. A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete részéről tizenöt személy vehet részt a szakmai rendezvényen. Az Informatikai Könyvtári Szövetség és a Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ szervezésében tizedik alkalommal kerül sor a konferenciára, amelynek több programpontja is érinti a határon túli könyvtárakkal való kapcsolattartást: Dr. Horváth József igazgató a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és a kisalföldi könyvtárosok határon túli kapcsolatairól beszél majd, különös tekintettel a szlovákiai könyvtárakra, Dr. Szabolicsné Orosz Hajnalka, a pécsi Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója Határon innen és túl - kulturális kapcsolatrendszerek a Baranya háromszögben címmel tart előadást, Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a Somogyi Károly Megyei és Városi Könyvtár igazgatója pedig bemutatja a Csongrád megyei könyvtárak határon túli kapcsolatait, azaz a Szabadka és Szeged között működő 'CSÁTH-er járat'-ot'. A rendezvény teljes programja a http://www.konyvtar.csongrad.hu/ címen olvasható.
Forrás: Kopacz Katalin, RMKE-elnök; http://www.konyvtar.csongrad.hu/

 Irodalmi díj Bodor Ádámnak
A magyarországi Artisjus Irodalmi Alapítvány irodalmi nagydíját vehette át Bodor Ádám író Budapesten: a szerző Az utolsó szénégetők című novelláskötetével érdemelte ki az alapítvány kuratóriumának elismerését. - A tárca legyen tömör, plasztikus, titokzatos, mulatságos, elgondolkoztató, különös. Történet mindenképpen legyen benne, de ne hasonlítson senki másnak a történeteire. Villantson fel teljes világot - magyarázta a díjazottat méltató Spiró György, aki szerint Bodor Ádámnak 'feltűnően gyakran sikerül' megfelelnie írásaiban ezeknek a követelményeknek.
Az Artisjus Irodalmi Nagydíj célja, hogy jutalmazza az előző év kiemelkedő, különösen értékes alkotását. Emellett másik öt, ösztöndíj-jellegű díjat is kiosztanak évente, hogy a jeles művészeket ezáltal is ösztönözzék munkájuk folytatásában.
Az ösztöndíj-jellegű Artisjus Irodalmi Díjat Borbély Szilárd (A testhez című verseskötetéért), Győrffy Ákos (Havazás Amiens-ben című verseskötetéért) és Tverdota György (kétrészes Németh Andor-monográfiájáért) vehette át Rátóti Zoltántól, az alapítvány kurátorától.
Dr. Szinger András, az Artisjus Egyesület főigazgatója adta át a könnyűzenei díjakat (az év könnyűzeneszerzője: Szűcs Norbert, az év könnyűzenei szövegírója: Czutor Zoltán, az év könnyűzenei produkciója: Szörényi Levente Hattyúdal című búcsúkoncertje, könnyűzeneszerzői életműdíj: S. Nagy István, az év magyarnóta-szerzője: Vargáné Veinczi Irma („Cila mama”). Az Artisjus vezetősége a 80 éves Szokolay Sándor Télvégi tavaszváró című oratórikus látomásainak adta az év komolyzenei alkotása díjat.
Forrás: http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/56728

Készülőben az RMKE-portál
A kolozsvári Vándorgyűlesen kiemelt helyet szánnak a szervezők egy lehetséges RMKE-portál kérdésének. Vitainditóul egy tesztverzió is elkészült, amelyet a http://bcucluj.ro/rmke/ címen lehet megtekinteni. Az oldal megálmodói és -alkotói, Kovács Eszter és Bodnár Róbert, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár munkatársai arra törekedtek, hogy a portál interaktív és könnyen áttekinthető, illetve tagjai által szerkeszthető legyen, fenntartása pedig ne terhelje meg nagyon az egyesületet. Véleményeket, javaslatokat, feltöltendő anyagokat lehet küldeni a marketingbcu@yahoo.com címre.
Forrás: RMKE-levelezőlista

Szerkesztők:
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro
E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.

2011. május 2., hétfő

Májusi évfordulók 2011

110 éve, 1901. május elsején született Szerb Antal zsidó származású magyar író, irodalomtörténész. Regényei nemzetközi sikernek örvendenek a mai napig is. Fontosabb művei:  Az angol irodalom kistükre, Magyar irodalomtörténet, A világirodalom története, Pendragon Legenda, Utas és holdvilág, A királyné nyaklánca, Gondolatok a könyvtárban.

80 éve, 1931. május elsején született Jánky Béla erdélyi székely-magyar költő.

110 éve, 1901. május másodikán született Willi Bredel német író. Ismertebb regénye: Rokonok és ismerősök trilógiája.

220 éve, 1791. május harmadikán született Henryk Dembinski 1848-as szabadsághős lengyel és emlékiratíró.

35 éve, 1976. május ötödikén hunyt el Richard Hughes walesi származású angol író és költő.

50 éve, 1961. május hatodikán hunyt el Lucian Blaga román költő, író, újságíró és filozófus.

235 éve, 1776. május hetedikén született Berzsenyi Dániel magyar költő.

150 esztendeje, 1861. május hetedikén született Rabindranath Tagore indiai költő, író. Ő írta és komponálta India himnuszát.

150 éve, 1861. május nyolcadikán hunyt el Teleki László magyar író és politikus.

135 éve, 1876. május tizedikén született Ivan Cankar a szlovén irodalom kiemelkedő alakja, aki otthonosan mozgott úgy a próza, mint a dráma és a líra műfajaiban egyaránt.

110 éve, 1901. május tizennegyedikén született Rab Gusztáv író.

100 éve, 1911. május tizenötödikén született a német származású Max Frisch svájci író.

180 éve, 1831. május tizenhetedikén hunyt el Köteles Sámuel magyar filozófus, író.

140 éve, 1871. május huszonharmadikán született Gabaret Ibrăileanu örmény származású román író és kritikus. Ismert regénye: Adela

135 éve, 1876. május huszonharmadikán hunyt el Jankó Král’ a szlovák forradalmi költészet atyja.

160 éve, 1851. május huszonnegyedikén született Bartók Lajos költő, drámaíró és szerkesztő.

80 éve, 1931. május huszonnegyedikén született Christian Maurer erdélyi szász származású német költő.

330 esztendeje, 1681. május huszonötödikén hunyt el Pedro Calderón de la Barca spanyol drámaíró.
45 éve, május huszonhatodikán hunyt el Tamási Áron székely-magyar író. Legismertebb műve az Ábel trilógia.

30 éve, 1981. május huszonhetedikén hunyt el Pilinszky János magyar költő.

60 éve, 1951. május harmincegyedikén hunyt el Hermann Broch osztrák író, költő és filozófus.Érdemes tudni

90 éve, 1921. május nyolcadikán alakult meg a Román Kommunista Párt, amelyben a románokon kívül a két világháború közötti Nagy Romániában más nemzetiségek (magyarok, zsidók, oroszok, ukránok stb.) is képviseltették magukat.

165 éve, 1846. május tizennyolcadikán született Tankó János tanár és szakíró, a Csíksomlyói Gimnázium egykori diákja.

65 éve, 1946. május huszonegyedikén született Balogh László író, újságíró.

225 éve, 1786. május huszonharmadikán hunyt el Benyovszki Móricz magyar kalandor, utazó és emlékiratíró, a „Malgasok Királya”.

440 esztendeje (1571), május huszonötödikén választották erdélyi fejedelemnek Báthory Istvánt.

80 éve, 1926. május harmincegyedikén született Kemény János magyar származású amerikai matematikus, a BASIC programozási nyelv egyik megalkotója.

20 éve, 1991. május harmincegyedikén hunyt el Becze Antal Hargita Megye Művelődési és Nevelési Bizottság elnöke.

2011. május 1., vasárnap

Erdélyi Magyar Könyvtárosok kitüntetettjei

Az Erdélyi Magyar Könyvtárosok által létrehozott Monoki István-díjban részesült könyvtárosok kitüntetettjeinek névsora:

1992 – Tavaszi Hajnal – Nagyvárad

1993 – Gábor Dénes és Pillich Katalin – Kolozsvár

1994 – Deé Nagy Anikó – Marosvásárhely

1995 – Könczey Margit – Kovászna

1996 – Fülöp Géza – Marosvásárhely

1997 – Újvári Mária és Szigethy Rudolf – Kolozsvár

1998 – Fülöp Mária – Marosvásárhely

1999 – Mészáros József – Marosvásárhely

2000 – Róth András Lajos – Székelyudvarhely

2001 – Györffi József – Székelyudvarhely

2002 – Muckenhaupt Erzsébet – Csíkszereda

2003 – Szabó Klára – Szentegyháza

2004 – Spielmann Mihály – Marosvásárhely

2005 – Kiss Jenő – Sepsiszentgyörgy

2006 – Kovács Erzsébet – Csíkszereda

2007 – nem volt díjkiosztó ünnepség

2008 – Győrfi Dénes – Nagyenyed

2009 – Bende Katalin – Kézdivásárhely

2010 – Okos-Rigó Ilona – Kolozsvár

2011 – Hubbes Éva – Székelyudvarhely


Információ: Kopacz Katalintól