2011. május 14., szombat

A, Adj, király, katonát! Adj további olvasnivalót!

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) pályázatot hirdet olyan irodalmi művek megírására, amelyek az Áldás, népesség mozgalom célkitűzéseihez igazodnak, és amelyek a már ötödik éve zajló Adj, király, katonát! csoportos ifjúsági vetélkedők további forrásanyagai lehetnek.
Pályázni két kategóriában lehet:
A. gyermekek számára (14 éves korig)
B. fiatalok, felnőttek számára (15 éves kortól)
Pályázni a következő műfajokkal lehet: mese, novella, vers, verses mese, melyek terjedelme nem haladhatja meg a 20000 leütést.
A beküldött mű üzenetében az Áldás, népesség mozgalom eszmeiségéhez, és az ennek kapcsán elindított Adj, király, katonát! vetélkedősorozat gondolatvilágához kell kapcsolódjon,  úgy mint: a család érték, a gyerek Isten áldása, nagycsaládban élni jó, a testvéri összetartozás megélése stb. Mivel az Adj, király, katonát! vetélkedők a 10–15 éves korosztályt szólítják meg, így a beküldött művek esetében is kérjük ezt figyelembe venni.
A nyertes, illetve jó pályamunkákat az Adj, király, katonát! 2011–2012-es szöveggyűjteményében közöljük, mely immár több mint ezer példányban jelenik meg, és Erdély-szerte több településen jut el ingyenesen a vetélkedőre benevezett 10–15 éves korosztályhoz. A pályázaton való részvétel egyben a szerző hozzájárulását is jelenti a beküldött mű megjelentetésére.
A nyertesek kategóriánként a következő pályadíjban részesülnek: I. díj: 400 lej, II. díj: 300 lej, III. díj: 200 lej.
A pályaműveket elektronikus formában a következő címre várjuk: mit@mitesek.net.
 
A kísérőlevélben kérjük jelezni a választott pályázási kategóriát. Beküldési határidő: 2011. május 31.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
§  legalább egy, legtöbb három írást a fent jelzett műfajok egyikéből;
§  a pályázó alapadatait: név, lakhely, foglalkozás, elérhetőségek.
További kérdésekre szívesen válaszol Bardócz Csaba programfelelős (bardoczesamit@yahoo.com, tel.:             0742-871575      .
 
 
Magyar Ifjúsági Tanács
MIT-iroda
400110 Kolozsvár, Wesselényi/ Reg.Ferdinand u. 13/8
Tel/fax:             +40-264-590718      
 


--
Kristály Bíborka Réka, MIT irodavezető
400110, Kolozsvár, Wesselényi (Regele Ferdinand) utca 13/8. szám
mit@mitesek.net, www.mitesek.net, kristaly.biborka@gmail.com
            0753-997650      


 

Nincsenek megjegyzések: