2011. május 2., hétfő

Májusi évfordulók 2011

110 éve, 1901. május elsején született Szerb Antal zsidó származású magyar író, irodalomtörténész. Regényei nemzetközi sikernek örvendenek a mai napig is. Fontosabb művei:  Az angol irodalom kistükre, Magyar irodalomtörténet, A világirodalom története, Pendragon Legenda, Utas és holdvilág, A királyné nyaklánca, Gondolatok a könyvtárban.

80 éve, 1931. május elsején született Jánky Béla erdélyi székely-magyar költő.

110 éve, 1901. május másodikán született Willi Bredel német író. Ismertebb regénye: Rokonok és ismerősök trilógiája.

220 éve, 1791. május harmadikán született Henryk Dembinski 1848-as szabadsághős lengyel és emlékiratíró.

35 éve, 1976. május ötödikén hunyt el Richard Hughes walesi származású angol író és költő.

50 éve, 1961. május hatodikán hunyt el Lucian Blaga román költő, író, újságíró és filozófus.

235 éve, 1776. május hetedikén született Berzsenyi Dániel magyar költő.

150 esztendeje, 1861. május hetedikén született Rabindranath Tagore indiai költő, író. Ő írta és komponálta India himnuszát.

150 éve, 1861. május nyolcadikán hunyt el Teleki László magyar író és politikus.

135 éve, 1876. május tizedikén született Ivan Cankar a szlovén irodalom kiemelkedő alakja, aki otthonosan mozgott úgy a próza, mint a dráma és a líra műfajaiban egyaránt.

110 éve, 1901. május tizennegyedikén született Rab Gusztáv író.

100 éve, 1911. május tizenötödikén született a német származású Max Frisch svájci író.

180 éve, 1831. május tizenhetedikén hunyt el Köteles Sámuel magyar filozófus, író.

140 éve, 1871. május huszonharmadikán született Gabaret Ibrăileanu örmény származású román író és kritikus. Ismert regénye: Adela

135 éve, 1876. május huszonharmadikán hunyt el Jankó Král’ a szlovák forradalmi költészet atyja.

160 éve, 1851. május huszonnegyedikén született Bartók Lajos költő, drámaíró és szerkesztő.

80 éve, 1931. május huszonnegyedikén született Christian Maurer erdélyi szász származású német költő.

330 esztendeje, 1681. május huszonötödikén hunyt el Pedro Calderón de la Barca spanyol drámaíró.
45 éve, május huszonhatodikán hunyt el Tamási Áron székely-magyar író. Legismertebb műve az Ábel trilógia.

30 éve, 1981. május huszonhetedikén hunyt el Pilinszky János magyar költő.

60 éve, 1951. május harmincegyedikén hunyt el Hermann Broch osztrák író, költő és filozófus.Érdemes tudni

90 éve, 1921. május nyolcadikán alakult meg a Román Kommunista Párt, amelyben a románokon kívül a két világháború közötti Nagy Romániában más nemzetiségek (magyarok, zsidók, oroszok, ukránok stb.) is képviseltették magukat.

165 éve, 1846. május tizennyolcadikán született Tankó János tanár és szakíró, a Csíksomlyói Gimnázium egykori diákja.

65 éve, 1946. május huszonegyedikén született Balogh László író, újságíró.

225 éve, 1786. május huszonharmadikán hunyt el Benyovszki Móricz magyar kalandor, utazó és emlékiratíró, a „Malgasok Királya”.

440 esztendeje (1571), május huszonötödikén választották erdélyi fejedelemnek Báthory Istvánt.

80 éve, 1926. május harmincegyedikén született Kemény János magyar származású amerikai matematikus, a BASIC programozási nyelv egyik megalkotója.

20 éve, 1991. május harmincegyedikén hunyt el Becze Antal Hargita Megye Művelődési és Nevelési Bizottság elnöke.

Nincsenek megjegyzések: