2011. május 5., csütörtök

Meseszer a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium könyvtárában

2011. április 28-án került megszervezésre a Meseszer elnevezésű ünnepség, mivel az Orbán Balázs Gimnázium könyvtára szerét ejtette annak, hogy a parajdi Áprily Lajos Általános Iskolától átvegye a jelképes stafétát.
Ezt a játékot tulajdonképpen az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára indította útjára, azért, „hogy se szeri, se száma ne legyen a mesemondásnak, hogy szépszerével rendszeresen összegyűljünk mesélni, mesét hallgatni, csak úgy, jól érezni magunkat. Hogy a mese legyen fűszere életünknek, gyógyszere rosszkedvünknek, ékszere nyelvünknek.”. Ennek a játéknak három alapszabálya van:
1.      szabály: A mesemondást tovább kell adni két másik településnek (iskolának, osztálynak, családnak, közösségnek), meghívott képviselőik jelenlétében.
2. szabály:
Magyar népmesét kell mondani.
3. szabály:
Történjen a hagyományos magyar népmesemondás rendje szerint. A mese az élő szó művészete. Ezért a hagyományos népmesemondáson – köznyelven szólva – a „fejből mesélést” értjük, nem pedig a felolvasást. 

Mivel magányos mesemondás nincs, ezért sokan részt vettek a rendezvényen. Elsősorban azok az iskolai könyvtárosok, akik valamilyen módon kapcsolódnak a játékhoz (Székelyudvarhelyről, Parajdról, Homoródalmásról), iskolaigazgatók, magyar szakos tanárok- városunkból és más településről, valamint városi- községi könyvtárak könyvtárosai is. Természetesen főszereplői is voltak ennek a rendezvénynek, azok a tanulók, akik a népes közönséggel megosztották a megtanult népmeséket. Az iskolahéten tartott mesemondó verseny néhány díjazottja lépett itt fel (Lőrinczi Dénes és Bodó Balázs IV. osztályos, Forgács Franciska II. osztályos tanulók, valamint Biró István XI. osztályos diákunk) és népdalokat énekelt Busch Szabó Anna és Faluvégi Boglárka IV. osztályos tanulók. Mint köztudott a szitakészítés mellett a vásáráról is híres volt Székelykeresztúr. Ezért az első osztályosok a Mátyás napi vásár című jelenetet mutatták be.
A rendezvény záró momentumaként került sor a mese staféta átadására, amelyet a székelyszentléleki P. Benedek Fidél- és a homoródalmási Dávid Ferenc Általános iskola küldöttsége vett át. Ők vállalták azt, hogy betartva mind a három alapszabályt folytatják a játékot.

Hatos Melinda,
könyvtáros

Nincsenek megjegyzések: