2011. július 19., kedd

ISKOLAI KÖNYVTÁRI PROJEKTEK, PROGRAMOK

Bondor Erika magyarországi iskolai könyvtárostanár kolléganőmmel találkoztam a csíkszeredai Mikó Vár előtt. Egy kiránduló csoporttal érkezett. A kirándulás fő célja volt megtekinteni Erdély és természetesen Székelyföld nevezetességei közül néhány kiemelkedő emberi alkotást és természeti szépséget, amelyből nem maradhatott ki Csík környéke sem. A Mikó várában pedig, többek között megcsodálhatták a csíksomlyói nyomda és könyvkötő műhely kincseit, valamint a csíksomlyói ferences könyvtár köteteinek igen értékes példányait.

Erika a magyarországi könyvtárostanárok egyesületének legutóbbi könyvével ajándékozott meg, amelyet Dömsödy Andrea szerkesztett.
A kötet az iskolai könyvtárak projektjeivel és programjaival foglalkozik, és igen hasznos információkat tár az érdeklődő könyvtárosok, könyvtárostanárok és más pedagógusok elé.
A projektről szólva érdemes idézni a kiadvány előszava első soraiban írtakat: „A projekt olyan módszer, szemlélet, mely hatékonyan és komplexen fejleszti a tanulók kompetenciáit. Ezek közül a könyvtárra is épülő projektek kiemelten fejlesztik az információs műveltséget. Jó eszközei a könyvtár oktatásba való szerves beépülésének, és életszerű helyzetet biztosít a könyvtárhasználóvá nevelés számára ”.

Fotó: Értékes olvasmányok

Összesen tíz projekt került bemutatásra ebben a kötetben, amelyet a Könyvtárostanárok Egyesülete kezdeményezett, és egy kiírt pályázat útján válogatott ki. Mindegyik terv magában hordozza az információ átadásának kellemes és hasznos hozzájutását, amelyek ösztönösen arra késztetik a tanulókat, hogy továbbra hasonló módon tudják kamatoztatni tudásukat.  A projekt egyben jó közösségkovácsoló is, ahol minden egyes diák ráérez a csoportmunka fontosságára, vagyis egy bizonyos idő után fontosnak tartja az együttműködést, ugyanakkor önállóságra, döntésképességre is nevel.
 A projektekben résztvevők „észrevétlenül” belejöhetnek a könyv- és könyvtárhasználat varázsába is, ami igen fontos, hiszen elengedhetetlen tartozéka az igényes felkészülésnek bármely, nemcsak tanórai témában.
A projektekben használt módszerek segítik a diák egyéniségének kibontakozását, kezdeményező- és beilleszkedő képességét, valamint a lehetőségek gazdag tárházának lényegét, amit egy könyvtár nyújthat.

A könyv szól mindazoknak, akik egy bizonyos projekt keretén belül igyekeznek színesebbé tenni a könyvtárosi munkát. Sikere természetesen csak akkor az igazi, ha könyvtárpedagógus végzi a benne kidolgozott munkát, mivel az információ átadásának módszereit jobban ismeri. Ez nem zárja ki a pedagógusok és a diákok bevonását sem.
Az ötletdús kötetben bárki találhat olyan információt, amelyet a későbbiekben is fel tud használni egy eredményes munka eléréséhez.

A kötetet a Könyvtárostanárok Egyesülete adta ki Budapesten

Borbé Levente

1 megjegyzés:

Könyvtárostanár írta...

Köszönet az ismertetőért - reméljük, a kollégák használni fogják!
Üdvözlettel, Bondor Erika