2011. augusztus 1., hétfő

Augusztusi évfordulók 2011

100 éve, 1911. augusztus elsején hunyt el Vértesi Arnold író, újságíró és szerkesztő.

110 éve, 1901. augusztus másodikán született Slvako Grum szlovén író, drámaíró.

140 éve, 1871. augusztus harmadikán hunyt el Franciszek Dmochowski lengyel író, költő, fordító, irodalomkritikus, publicista és újságíró.

70 éve, 1941. augusztus negyedikén hunyt el Babits Mihály magyar költő, író, irodalomtörténész és műfordító, a Nyugat első nemzedék kiemelkedő egyénisége. Ismertebb műveiből néhány: In Horatium, A lírikus epilógia, Húsvét előtt, A gazda bekeríti házát Jónás könyve, Jónás imája, A gólyakalifa, Elza pilóta.

110 éve, 1901. augusztus hatodikán hunyt el Makai Emil (Fischer Emil) zsidó származású magyar költő, drámaíró és újságíró.

70 éve, 1941. augusztus hetedikén hunyt el Rabindranath Tagore indiai költő és író, drámaíró és műfordító.

90 éve, 1921. augusztus nyolcadikán hunyt el Juhani Aho  (Brofeldt), a finn irodalom első hivatásos írója. Újságíróként is tevékenykedett. Műveiben életre kél a finn táj-vidék szépsége.

 90 éve, 1921. augusztus született Ion Negoiţescu erdélyi román kritikus, irodalomtörténész és költő, a magyar kultúra tisztelője.

140 éve, 1871. augusztus tizenegyedikén született Heltai Jenő magyar író, költő és újságíró. Népszerű művei közül a legismertebb A néma Levente.

350 esztendeje, 1661. augusztus tizenharmadikán hunyt el Gian Francesco Loredano, a hajdani Velencei Köztársaság olasz írója, költője.

90 éve, 1921. augusztus tizenharmadikán született Sarkadi Imre magyar író és újságíró. Ismertebb művei: A próféta, Elektra, Oszlopos Simeon, Elveszett paradicsom.

 240 esztendeje, 1771. augusztus tizenötödikén született Walter Scott skót költő és író, az angol irodalom egyik kiváló alakja. Ismertebb művei: Rob Roy, Ivanhoe, A fekete törpe.

380 esztendeje, 1631. augusztus tizenkilencedikén született John Dryden angol költő, az ókori klasszikusok kiváló fordítója.

120 éve, 1891. augusztus tizenkilencedikén hunyt el Gestur Pálsson izlandi író, szülőföldjének igazi mesélője.

110 éve, 1901. augusztus huszadikán született Salvatore Quasimodo, a XX. Századi olasz költészet kiemelkedő alakja. Műfordítóként is jelentős a munkássága.

 20 éve, 1991. augusztus huszadikán hunyt el Eugen Jebeleanu román költő, publicista és műfordító. Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila és Radnóti Miklós műveit ültette át román nyelvre. A román-magyar barátság egyik úttörője.

410 esztendeje, 1601. augusztus huszonkettedikén született Georges de Scudéry francia elbeszélő, drámaíró és költő.

420 esztendeje, 1591. augusztus huszonharmadikán hunyt el Fray Luis de Léon, a spanyol keresztény misztikus költészet nagy alakja.

180 éve, 1831. augusztus huszonharmadikán hunyt el Kazinczy Ferenc író, költő és nyelvújító.

160 éve, 1851. augusztus huszonharmadikán született Alois Jirásek cseh történelmi regényíró.

120 éve, 1891. augusztus huszonharmadikán született Olosz Lajos, az erdélyi magyar költészet kiemelkedő személyisége.

20 éve, 1991. augusztus huszonharmadikán hunyt el Nemes Nagy Ágnes magyar költő (a gyermekversek egyik népszerű szerzője), esszéíró és műfordító.

420 éve, 1791. augusztus huszonhatodikán hunyt el José Iglesias de la Casa spanyol költő. Az egyik legkedveltebb spanyol költő.

140 éve, 1871. augusztus huszonhetedikén született Theodore Dreiser  amerikai író és újságíró. Népszerű művei: Carrie drágám, A zseniális ember, Amerikai tragédia.

170 éve, 1841. augusztus huszonnyolcadikán született Julius Stinde német író, újságíró és lapszerkesztő. Népszerű regénye: A Bucholz család.

100 éve, 1911. augusztus huszonhetedikén született Barabás Tibor magyar író, drámaíró.

110 éve, 1901. augusztus harmincegyedikén született Békeffi István magyar színműíró és kabarészerző.

200 éve, 1811. augusztus harmincegyedikén született Théophile Gautier a francia romantikus költészet nagyja.


Érdemes tudni

90 éve, 1921. augusztus elsején született Izsák József erdélyi irodalomtörténész és kritukus.

100 éve, 1911. augusztus hetedikén születet Bibó István jogász, politikus és könyvtáros.

555 esztendeje, 1456. augusztus tizenegyedikén hunyt el Hunyadi János magyar hadvezér, erdélyi vajda, Magyarország kormányzója.

115 éve, 1896. augusztus tizenharmadikán született Vámszer Géza néprajzi író és művészettörténész.

135 éve, 1876. augusztus huszadikán szentelték fel Sarlós Boldogasszony tiszteletére a Csíksomlyói kegytemplomot.

35 éve, 1976. augusztus huszonkettedikén hunyt el Nagy Imre zsögödi festőművész és grafikus.

115 éve, 1896. augusztus huszonnyolcadikán született Márton Áron Erdély római katolikus püspöke.


Nincsenek megjegyzések: