2011. szeptember 29., csütörtök

Hírek a MESESZERRŐL

A világhálón utazva több meseszeres rendezvényre bukkantam. Ezekből adok egy kis ízelítőt megtoldva a forrásanyag linkjeivel. 


Meseszer Gyergyóremetén (Hargita megye)
 

A Meseszer elnevezés önmagáért beszél, a szer szó jelentése ugyanis kapcsolódás, társulás. Jó lenne, ha ez a játék is ilyen kapcsolódás, társulás lenne emberek, települések, közösségek között – fogalmazták meg induláskor az egriek.

Ez a staféta eljutott Hargita megyébe is. Március 7-én a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceumból a remetei Fráter György Általános Iskolába hoztam a stafétát, amit ünnepélyes keretek között április 30-án adunk tovább két iskolának. Addig is minden osztályban sokan mesélnek. 
Mastaleriu Erzsébet

Meseszer Sáromberkén (Maros megye)

A Nagyernyei Általános Iskola ünnepélyes keretek között „szerét ejtette”, hogy átadja a sáromberki iskolának a MESESZERT.
Hogy mi is a Meseszer? – ezt csak akkor tudtuk meg, amikor részt vettünk egy szívet, lelket melengető műsoron. Sok kis mesemondó tolmácsolta a magyar népmesekincs legszebb darabjait. Megtapsolhattuk az ötletes mesejeleneteket, hallgathattuk a kis furulyások tisztán csengő népdalait, gyönyörködhettünk a sok szép székely ruhás gyerekben, akik komolyan vették a feladatot és színvonalas műsorral leptek meg bennünket. Így lettünk részesei egy csodálatos kezdeményezésnek. Ugyanis 2009 novemberében az Egri Megyei és Városi Könyvtár elindította útjára a Meseszer elnevezésű „mesestafétát”, hiszen se szeri, se száma népmeséinknek, amelyek valamikor szájhagyomány útján terjedtek nemzedékről nemzedékre. Gondolom, ezt a hagyományt szeretnék ápolni a kezdeményezők, és felhívni a figyelmet arra, hogy a mesét mondani kell gyermeknek, felnőttnek egyaránt.
Mezei Ildikó magyartanár
http://www.e-nepujsag.ro/op/article/meseszer-s%C3%A1romberk%C3%A9n

Meseszer Nagybaconban (Kovászna megye)

A meseszer egy játék, amelyet az egri Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár indított útjára, azzal a céllal, hogy "a mesemondás ősi szertartásával ez a magunkfajta emberi szerzet felszerelje magát mindazzal, amit a mesékből megszerezhet: emberséggel, kitartással, türelemmel, az újrakezdés képességével, erkölcsi renddel, humorral, töretlen elszántsággal." 

Negyvenegy gyermek 21 magyar népmesét mesélt el és három mesejelenetet adott elő.

Büszkék voltunk tanítványainkra, igazi tehetségeket fedezhettünk fel bennük, akik a mesék, szálait olyan ügyesen szőtték szöveggé, hogy az bennünk varázslatos képpé állhatott össze. Ezt a MESESZERt már-már mesemaratonnak is nevezhettük volna, kétórányi folyamatos mesélésben volt részünk, de a mesék és a mesemondók olyan élvezetessé tették ezt a két órát, hogy nekünk, hallgatóknak ez fel sem tűnt.
Benedek H. Erika
http://tunderszep.blog.hu/2011/03/07/nagybaconban_a_meseszer
 

2011. szeptember 26., hétfő

Részvét


Ma kaptuk a szomorú hírt, hogy Pantilimon Júlia Hajnalka, a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő könyvtárosa családjában tragédia történt. Férje tragikus körülmények között elhunyt.
Kedves kollégánknak őszinte részvétünket fejezzük ki.
Nyugodjék békében.
A Hargita megyei iskolai könyvtárosok

2011. szeptember 20., kedd

ELTE Egyetemi Könyvtár digitalizált alapkatalógusa

Kedves katalógusbúvárok!

Az idén lett 450 esztendős az ELTE (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) Egyetemi Könyvtár.  A XIX. századtól kezdődően vezetett katalógusát a könyvtár munkatársai hozzáférhetővé tették az interneten. 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár e jubileumi évben közzétett digitalizált alapkatalógusát az érdeklődők otthonukban is megtekinthetik.
 
Az elektronikus változat megtekinthető az alábbi weboldalon (címen):
Információ: 
RMKE levelezőlista
KATALIST levlista

2011. szeptember 9., péntek

Az iskolai könyvtárak informatizálása

A közeljövőben AXE képzés indul, nemcsak könyvtárosoknak! Erről értesítést tettek fel a Hargita Megyei Tanfelügyelőség ( http://isjhr.eduhr.ro/web2/index.php/ro/noutati/1524-in-atenia-directorilor-tuturor-unitilor-de-invmant-preuniversitar-din-jude ) valamint a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza (http://ccd.eduhr.ro/content_menu_ro.php) honlapjain. A képzésen részt vehet minden egyes könyvtáros, és aki iskolai könyvtárban / dokumentációs központban dolgozik, de nincs kizárva a pedagógusok széles köre sem, akik vonzódnak a könyvtári szakmához (óvónő, tanító, tanár), vagy netán kíváncsiak. A projektet a Csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok háza, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség, a Neamţ Megyei Pedagógusok Háza indította útjára.
A képzés 2011. október és 2012. április között zajlik régióra osztva, megyénkben.
A továbbképző nem csupán a könyvtárosi anyag felfrissítésére fókuszál (E.T.O., indexálás), hanem azok felújított változatát, új információkat a szakmán belül, valamint könyvtárosi módszertant, könyvtár-informatikai ismereteket is elsajátíthat a résztvevő. A képzés 23 credit pontot biztosít azoknak a résztvevőknek, akik sikeresen befejezik a tanfolyamot.
A beiratkozás már javában folyik. Beiratkozás céljából hívják fel az Apáczai Csere János Pedagógusok Házát vagy Pöllnitz Ilona módszertanost-programszervezőt. Telefonszámok: 0266 372139, 0740131530.
 Minden egyes Hargita megyei tanügyes pedagógust szeretettel várnak!
Borbé Levente


2011. szeptember 3., szombat

ReMek-e-hírlevél 2011/9 számából

Az MKE 43. Vándorgyűlésének ajánlása
A könyvtár, a könyvtári rendszer nemcsak tudástár, nemcsak nemzeti identitásunk értékőrző és közvetítő helye, hanem hatékony eszköz az információs társadalom kezében a társadalmi célok, a társadalmi megújulás, az esélykiegyenlítés, a kisebbségi és állampolgári jogok alkalmazásában.
A könyvtár – maga is tanuló szervezetként – a képzés minden szintjén (egyéni, iskolarendszerű vagy azon kívüli) támogatja a kompetenciaszerző, tudást megújító folyamatokat.
Nem az a kérdés, hogy könyvtárral vagy könyvtár nélkül. Versenyképesség a megújuló Európában csak a minőség következetes képviseletével, a tudás műveltséggé emelésével érhető el. Internettel, a könyvtári gyűjtemények tudás-hitelesítő bázisán. Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal: a Magyar Könyvtárosok Egyesülete ezen jövőkép elérésének elkötelezett támogatója. A társadalom számára a 'Tanulás, tudás, műveltség – könyvtárosok a jövő szolgálatában' című konferenciájának záró pillanataiban e cél megvalósításához ajánlja fel erőforrásait.
Forrás: IFLA-HUN levelezőlista, Fehér Miklós, MKE-főtitkár
http://mke.info.hu/2011/08/az-mke-43-vandorgyulesenek-ajanlasa/

Országépítők - olvasótábor a Kalibáskőn
A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár és a Bibliofil Alapítvány 2011. augusztus 22–26. között immár negyedik alkalommal szervezte meg a kalibáskői olvasótábort, amely idén az Országépítők címet kapta. A táborban V-VIII. osztályos tanulók vehettek részt, idén 15 gyermek számára biztosítottak támogatott táborozási lehetőséget. Asztalos Attila szervező, a városi könyvtár munkatársa tájékoztatása szerint Udvarhelyszékről csupán 5 gyermeket fogadhattak, ezért a jelentkezőknek pályázniuk kellett a helyekre. A táborozók többi részét Tusnádról és Lábnyikról hívták, mert a tábor célja a különböző települések közötti kapcsolatok építése is volt.
Az oktatók – múzeum- és olvasáspedagógusok, valamint a könyvtár munkatársai - a nyári szünidő végén XVII-XX. századi erdélyi írók alkotásain keresztül igyekeztek visszavezetni a táborban részt vevő diákokat a szünidő alatt esetleg kimaradt olvasáshoz. Az olvasótábor célja az volt, hogy a kiválasztott szövegeken keresztül a táborozók felfrissítsék és bővíthessék szülőföldjükkel kapcsolatos, történelmi, társadalmi, természeti ismereteiket, erősödjön magyar nemzeti öntudatuk – mondta el Szabó Károly könyvtárigazgató. Természetesen a kezdeményezés mindenkori célkitűzése az olvasás népszerűsítése is, valamint az, hogy a részt vevő fiatalok értő olvasókká érjenek.
Forrás: http://erdely.ma/palyazatok.php?id=97608
http://www.szekelyhon.ro/hirek/muvelodes/orszagepitok-a-az-olvasas-jegyeben-kalibaskon

Meghalt Varga Katalin író
Meghalt Varga Katalin költő, író, a Gőgös Gúnár Gedeon, a Mosó Masa mosodája, a Barátom, Bonca és számos más gyermek- és ifjúsági könyv szerzője. A kétszeres József Attila-díjas írót 83 éves korában, hosszas betegség és egy súlyos baleset után, 2011. augusztus 4-én érte a halál. Legnépszerűbb könyve, a Gőgös Gúnár Gedeon 1962-ben jelent meg, azóta negyvenkét kiadást ért meg, és eddig több mint 2,5 millió példányban kelt el.
Varga Katalin 1928. március 26-án született Budapesten. Közgazdásznak készült, de később az ELTE bölcsészkarán magyar szakos tanári diplomát szerzett. Főleg gyermek- és ifjúsági könyveivel lett népszerű, de verseskötetei, regényei is megjelentek. Harminc könyvét adták ki mostanáig. Meséit, gyermekkönyveit számos nyelvre lefordították, több regényéből film is született. Több verseskötet után 1974-ben Árpa és gödölye című regényével prózaíróként is jelentkezett. Gyermekkönyvei a kisiskolások kedves olvasmányai voltak, s napjainkban képes mesekönyvei, írást-olvasást tanító verses meséi reneszánszukat élik. A kisgyerekek még ma is a Gőgös Gúnár Gedeonból tanulnak meg olvasni, a Mosó Masa mosodájából helyesen írni. Bonca-történetei nem csupán könyvben, hanem a filmvásznon is nagy népszerűségre tettek szert, a Kisbence, A zöld torony vagy Piskóta című regényei még most is üdítő olvasmánynak számítanak.
Az írónőt 1976-ban József Attila-díjjal tüntették ki, majd ugyanebben az évben elnyerte a Müncheni TV-fesztivál Díját, 1981-ben kiérdemelte a Munka Érdemrend arany fokozatát, 1983-ban Ifjúsági Díjban részesült. Később, 1998-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, 2008-ban pedig IBBY-életműdíjat vehetett át a XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.
Forrás: http://www.litera.hu/hirek/elhunyt_varga_katalin_kolto_iro

Fiatal román írónő sikerkönyve
Az évente megrendezett Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra elsőkönyves fiatal írókat is meghívnak, könyveikből részleteket közöl az irodalmi sajtó. Ilyen volt a közelmúltban Filip Florian román író Kisujjak (Degete mici) című nagydíjas kötete. A román kortárs irodalomban máris újabb sikerkönyvvel jelentkezett egy fiatal bukaresti írónő, Adina Rosetti, aki hazai sikere után az elsőkönyvesek fesztiválján, Budapesten is bemutatkozott. A regényt a bukaresti Curtea Veche kiadó jelentette meg 2010-ben, a második kiadás máris követte ebben az évben. A Deadline című könyvet szemleíró kritikusa, Răzvan Petrescu az utóbbi húsz év legjobb debütregényének nevezi. Adina Rosetti 1979-ben született, a Román–Amerikai Egyetemen szerzett diplomát, újságíró szakot is végzett, a Time Out Bucharest szerkesztője, az Elle magazin munkatársa. 2007-ben ’Az év legjobb fiatal kulturális újságírója’ címet nyerte el. Így nem csodálkozunk, ha regényét megtörtént esetek ihlették, hiszen a ma újságírója előtt a hírvilág óriási területei nyílnak meg, tájékozódási lehetőségei tágak és szabadak.
Teljes írás itt: http://erdely.ma/kultura.php?id=98544

E lapszám felelős szerkesztője: Kelemen Katalin2011. szeptember 1., csütörtök

Szeptemberi évfordulók 2011

210 éve, 1801. szeptember elsején hunyt el Robert Bage, a XIII század kiemelkedő angol novellistája.

35 éve, 1976. szeptember hatodikán hunyt el Laco Novomesky (Ladisláv) szlovák költő.

130 éve, 1801. szeptember hetedikén született Guido Da Verona  zsidó származású olasz költő és író.

180 éve, 1831. szeptember hetedikén született Victorien Sardou francia drámaíró. Legismertebb műve a Tosca. A mű Puccinit is megihlette.

60 éve, 1951. szeptember nyolcadikán született Markó Béla erdélyi magyar költő, szerkesztő, politikus.

190 éve, 1821. szeptember tizedikén született Jules Champfleury francia realista író és kritikus.

150 éve, 1861. szeptember tizenegyedikén született Juhani Aho  (Brofeldt), a finn irodalom kiemelkedő alakja.

130 éve, 188. szeptember tizenegyedikén született Dutka Ákos magyar költő és újságíró.

250 éve, 1761. szeptember tizenegyedikén született José Agostinho de Macedo, a portugál költészet nagyja.

50 éve, 1961. szeptember tizenegyedikén hunyt el Szántó György erdélyi magyar író. Ismertebb művei: Bábel tornya, Mata Hari, Stradivari, Fekete-éveim, Esze Tamás.

90 éve 1921. szeptember tizenkettedikén született Stanisław Lem lengyel író, a fantasztikus irodalom kiváló művelője. Ismertebb művei: Solaris, Kiberiáda novellás kötete.

30 éve, 1981. szeptember tizenkettedikén született Eugenio Montale olasz költő, író és fordító.

690 esztendeje 1321. szeptember tizenharmadikán hunyt el Dante Alighieri firenzei olasz költő és filozófus, a világirodalom egyik nagy alakja. Legismertebb műve az Isteni Színjáték.

160 éve, 1851. szeptember tizennegyedikén hunyt el James Fenimore Cooper, a XIX. századi amerikai irodalom legnépszerűbb alakja. Ismert művei: Bőrharisnya, Vadölő, Az utolsó mohikán, Nyomkereső, A préri.

85 éve, 1926. szeptember tizenhatodikán született Simon István magyar költő, műfordító és esszéíró.

130 éve, 1881. szeptember tizenhetedikén született George Bacovia (George Andone Vasiliu), a román szimbolista költészet nagyja.

240 éve, 1771. szeptember tizenhetedikén hunyt el TobiasGeorge Smolett skót költő és író.

100 éve, 1911. szeptember tizenkilencedikén született Sir William Gerald Golding angol író és költő. Legismertebb műve: A Legyek ura.


2030 esztendeje, kr. e. 19. szeptember huszonegyedikén hunyt el  Publius Vergilius Maro római költő. Legismertebb műve az Aeneis című eposza.

110 éve, 1901. szeptember huszonkettedikén született Csuka Zoltán vajdasági magyar író, költő, szerkesztő és műfordító.

150 éve, 1861. szeptember huszonkettedikén született Sebők Zsigmond magyar író, a XX. gyermekirodalom ismert alakja.

770 esztendeje, 12411. szeptember huszonharmadikán hunyt el Snorri Sturluson izlandi író és költő, a középkori irodalom egyik kiemelkedő alakja.

385 esztendeje, 1626. szeptember huszonötödikén született Théophile de Viau francia költő és drámaíró.

190 éve, 1821. szeptember huszonhetedikén született Henri-Frédéric Amiel svájci  költő és kritikus.

120 éve, 1891. szeptember huszonnyolcadikán hunyt el Herman Melville amerikai elbeszélő, regényíró, esszéíró és költő. Legismertebb műve: Moby-Dick  

150 éve, 1861. szeptember harmincadikán született Szabolcska Mihály magyar költő.

5 éve, 2006. szeptember harmincadikán hunyt el Sütő András  erdélyi magyar próza- és drámaíró. Ismertebb művei: Anyám könnyű álmot ígér, Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Káin és Ábel, Engedjétek hozzám jönni a szavakat, Évek- Hazajáró lelkek, A szuzai menyegző Advent a Hargitán.Érdemes tudni

325 esztendeje, 1686. szeptember másodikán szabadult fel Buda a 150 éves török uralom alól.

35 éve, 1976. szeptember hatodikán született Albrecht Dezső erdélyi politikus, újságíró, publicista, a Hitel című folyóirat szerkesztője (1936-1944), valamint az Erdélyi Szemle című lap kiadója és szerkesztője (1950-1955) volt.

135 éve, 1876. szeptember tizenhatodikán hunyt el Mikó Imre erdélyi székely-magyar politikus, államférfi és történész.

15 éve, 1996. szeptember huszadikán hunyt el a XX. Század egyik nagy matematikusa, Erdős Pál.

15. éve, 1996. szeptember huszadikán hunyt el Keresztes-Dénes, az Erdélyi figyelő szerkesztője.

220 éve, 1791. szeptember huszonegyedikén született Gróf Széchenyi István magyar politikus, író, közgazdász és a Batthyány-kormány közlekedési minisztere.

35 éve, 1896. augusztus szeptember huszonegyedikén Vámszer Géza erdélyi magyar néprajzi író és művészettörténész.

210 éve, 1801. szeptember huszonharmadikán hunyt el Pray György történetíró, a pesti Egyetemi Könyvtár vezetője.

15 éve, 1996. szeptember huszonhatodikán hunyt el Horváth Antal, a moldvai csángók történetének felgöngyölítője.

30 éve, szeptember huszonhetedikén hunyt el Kovács Dénes csíki származású meseíró.