2011. október 27., csütörtök

A csíkszeredai megyei könyvtárnak a Városházán található részlegei


A csíkszeredai Városházába költöző Kájoni János Megyei Könyvtár részlegei szeretettel várnak minden egyes érdeklődőt, akik szeretnek dokumentálódni-búvárkodni a múltban, érdeklik a művészeti és történelmi témák és kedvelik a gyerek-, és ifjúsági irodalmat.  Utóbbit főleg gyerekeknek ajánlják.
          Az új otthont adó földszinten található felújított termek kellemes légkörben fogadnak minden egyes felhasználót.
A könyvtár rugalmas programja mellett szívesen fogadnak csoportokat előzetes egyeztetés alapján, helyt adnak az oktatási tevékenységek, interaktív könyvtári órák és más foglalkozások megszervezésére és lebonyolítására.
          Megjegyezendő, hogy az itt található részlegeket a Mikó-várból költöztették át ez év áprilisától kezdődően, amely munka szintén ez év júliusáig tartott.


A részlegek nyitvatartási ideje hétfőtől-péntekig:
Dokumentációs részleg: 8-16 óra között
Művészeti-történelmi részleg: 9-17 óra között
Gyermekkönyvtár: 9-17 óra között


          Minden egyes látogatót szeretettel várnak!
B.L.


2011. október 26., szerda

VERSENYFELHÍVÁS - Bölcs Diákok – országos szintű vetélkedő 2011

A Communitas Alapítvány és a Magyaroktatás.ro 2011. november - 2012. június között ismét megszervezi a Bölcs diákok országos szintű vetélkedőjét, melynek célja a tanulók olvasási készségeinek a fejlesztése, valamint az, hogy a diákok felismerjék egyes tudományok területéről származó információk közötti összefüggéseket.

További felvilágosítás az alábbi címen található:


2011. október 18., kedd

A Márton Áron Gimnázium könyvtárának visszaköltözéseA 2010-2011-es tanév befejezte előtt értesítettek a könyvtár visszaköltöztetéséről.
Az ideiglenes könyvtár, amelynek termei több rendezvény és tanóra helyszínei voltak, utolsó „perceit élte”. Kolléganőmmel, Balázs-Bécsi Enikővel újból terveket szőttünk.
A februári költözéshez képest, ez sokkal bonyolultabbnak bizonyult. Kissé késve, mert nem volt könnyű beszerezni a szállítóeszközöket, beindult a költözés, azokkal a bizonyos ládákkal és szekerekkel, amelyekkel viszont sokkal könnyebb volt szállítani, majd szétválogatni a dokumentumokat. A költöztetésben ezúttal az iskola munkásai  segítettek. A dokumentumok szállítása korántsem volt egyszerű folyamat, mivel az ideiglenes könyvtár és a régi könyvtárhelyiség közötti szakaszon javítások folytak. Hol az építész állványokat kellett várni, hogy arrább tegyék, hol pedig a padlócement öntés utáni megkötésére. Kölcsönösen egymást zavartuk a munkánkban, de más lehetőség nem kínálkozott.  Az idő alatt válogattuk a köteteket, ügyelve arra, hogy milyen sorrendben kerüljenek vissza. A válogatás nagyon fontos volt, mert a könyvtárraktárba új polcok kerültek, ezzel teljesen megváltoztatva annak arculatát.


Az új polcok új rendezést is követeltek, ezért kisebb-nagyobb megpróbáltatásokba ütköztünk.  Mivel ezúttal minden egyes dokumentum „szem elé” kellett, hogy kerüljön, hosszabb időt vett igénybe azok szelektálása, mint az ideiglenes könyvtár költöztetésekor, hiszen akkor a dokumentumok egyharmada nem került „rivaldafénybe”. Például az irodalomkönyveknél is inkább a gyakrabban használt példányok kerültek elől, míg a többi a helyszűke miatt e könyvek mögött lapult. Ezeket a köteteket mind elő kellett hozni, láthatóvá kellett tenni, és újból beépíteni az ábécés valamint a szakozásos sorrendbe.
A felújított könyvraktár szisztematikusan épült fel. A könyvek fokozatosan kerültek az új polcok gerincére, szépen betöltve azokat. Az akadályok közé tartozott a villanyhiány is, amely tervezési okok miatt le lett szerelve. 

A teljes állomány előhozatala augusztus hónap derekán ért véget. Tíz napos pihenő után újra kezdtük, szintén, mint azelőtt, reggel héttől este ötig-hatig, néha előfordult, hogy azon túl is. A könyvtárköltöztetés akadozott, az ideiglenes tankönyvraktár költözése végett is, amelyet az iskola munkásai végeztek el, és majd a későbbi rendbetétele ránk várt. Igyekeztünk rugalmassá tenni a raktárhelyiségben lepakolt dokumentumok felrakását a dokumentációs és információs központ polcaira. Mivel a dokumentációs és információs központ az idegen nyelvű órák helyszíne lett, csak szünetekben, és a tanórák lejárta után tudtunk dolgozni. 

Természetesen eközben nemcsak tankönyvekkel foglalkoztunk, de kiszolgáltuk a diákokat és tanárokat egyaránt.
A termek rendbetétele a címkézéssel fejeződött be. A címkék ugyanúgy segítenek eligazodni nekünk, mint azoknak a pedagógusoknak és diákoknak, akik saját maguk szeretnek búvárkodni a dokumentumok között. A régi könyvállomány is új helyet-teret kapott. Utoljára pedig visszakerült a falakra a gimnázium régi képeiből való válogatás, meg más, tartalmas, nemcsak díszítő jellegű kép és tárgy.
A dokumentumokat teljességgel kolléganőmmel ketten szedtük le, szelektáltuk, majd raktuk fel a polcokra.

Örömmel tölt el bennünket, hogy a hosszas és nehéz munka után minden a helyére került. A könyvtárraktár megújulásával a könyvtár, valamint a 2008-ban felújított dokumentációs és információs központ korszerű helyiségei kényelmes, kellemes és tartalmas búvárkodást, tanulást-elmélkedést biztosít az iskola tanárai, diákjai és más alkalmazottai számára. 

Borbé Levente
 

2011. október 11., kedd

Erdélyi Magyar Restaurátorok Továbbképző Konferenciája


A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Alapítvány és Haáz Rezső Múzeum szervezésében idén 12. alkalommal került sor az Erdélyi Magyar Restaurátorok Továbbképző Konferenciájára, melyet 2 napos tanulmányút követett. A második nap a kirándulók - köztük papír és könyvrestaurátorok is - a kolozsvári "Lucian Blaga" Központi Egyetemi Könyvtárat látogatták meg, ahol Poráczky Rozália főigazgatóhelyettes engedélyével és Kovács Eszter hozzáértő és mindenre kitérő kedves vezetésével betekintést nyerhettek az egyetemi könyvtár szerkezetébe, felépítésébe. Megismerkedhettek az épület és az intézmény történetével, a Lenuţa Pop által vezetett - nagy érdeklődéssel követett - könyvhigiéniai, és  az Alexe Németi által irányított – időnenek, fizikai és erkölcsi kopásnak ellenálló, régi gépmatuzsálemekkel rendelkező - könyvkötészeti részlegekkel, az egykori Erdélyi Pálról elnevezett “Erdélyi” polcrendszerű, sajátos raktári szerkezetével, Erdélyben egyedülálló régi "paternoster" könyvliftjével, az  olvasótermekkel, általában az ilyen jellegű könyvtár mindennapi gondjaival. Majd a Különgyűjtemény termében (Gheorghe Sion terem) az RMK és általában a régi könyvek birodalmát Kolumbán Judit könyvtárosnő mutatta be szakszerűen. Ezúttal is köszönetünket fejezzük ki érte!
Róth András Lajos könyvtárőr
Haáz Rezső MúzeumTudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

2011. október 6., csütörtök

ReMek-e-hírlevél 2011/10 számából

A népmesék szerepe a korai olvasásfejlesztésben - bibliográfia
A Magyar Népmese Napja alkalmából A népmesék szerepe a korai olvasásfejlesztésben című annotált irodalomjegyzéket ajánljuk olvasóink figyelmébe, amely az alábbi internetes címen érhető el: http://olvasasbibliografia.ektf.hu/
A honlap szerkesztői: Tamásné Fekete Adrienn - főszerkesztő, az egri Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtárának munkatársa , Deák Krisztina és Rabné Vajna Katalin - szerkesztők, az Eszterházy Károly Főiskola informatikus könyvtáros szakos hallgatói. A honlapon többek között népmesegyűjtemények, mesés oldalak, meseajánló oldalak, könyvajánló oldalak, mesebibliográfiák, adatbázisok összeállított jegyzékeiben keresgélhetünk, de találunk a mesélésről szóló könyvajánlókat vagy gyermekirodalmi szervezetek, intézmények honlapjainak jegyzékét is.
Mint a honlapon szerepel, olvasmányajánlásaikkal - a Magyar Olvasástársaság által hirdetett VII. Országos Népmese-Nap tematikájához kapcsolódva - azt a célt kívánják szolgálni, hogy a 0-6 éves korú kisgyermekek szülei és nevelői, a velük hivatásszerűen foglalkozók megtalálhassák az érdeklődésükhöz, illetve munkájukhoz kapcsolódó publikációkat.
Forrás: http://olvasasbibliografia.ektf.hu
Magyar Olvasástársaság Facebook-profilja: http://hu-hu.facebook.com/people/Magyar-Olvas%C3%A1st%C3%A1rsas%C3%A1g/100001669390000

Megtekinthetők az MKE 43. vándorgyűlésének előadásai
Idén szeptemberben került fel a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. vándorgyűlésének honlapjára az utolsó előadás videója is. A plenáris ülések, a szakmai előadások, a szekcióelőadások és a workshop videói mellett összegyűjtötték a neten fellelhető beszámolók linkjeit és a vándorgyűlésről készült videóbeszámolókat is. Az előadók által közzétételre engedélyezett előadások megtekinthetőek az alábbi oldalon: http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu/node/22
Forrás: Ambrus Attila József informatikus
IFLA-HUN levelezőlista, Haraszti Katalin moderátor

E-könyvírói pályázatot hirdet a Microsoft Magyarország
Első alkalommal hirdeti meg közös e-könyvírói pályázatát a Kossuth Kiadó és a Microsoft Magyarország. A műveket két kategóriában várják, a legjobbnak értékelt művek szerzői értékes könyvcsomaggal bővített e-könyvolvasókat, Microsoft-termékeket, notebook-ot és nem utolsó sorban kiadói szerződést nyerhetnek.
A Kossuth Kiadó és a Microsoft Magyarország két kategóriában várja 2012. január 15-ig a kéziratokat. Az írók egyrészt pályázhatnak szépirodalmi alkotásokkal, krimikkel és sci-fikkel, másrészt pedig az informatikát vagy valamely természettudományt bemutató ismeretterjesztő művekkel. Ez utóbbi kategóriába egy szakterület kiválasztott témájával vagy különféle tudományterületek konkrét összefüggéseivel foglalkozó, az átlagos műveltségű érdeklődő számára közérthetően megfogalmazott, a tudományosság kritériumainak megfelelő módon feldolgozott és összeállított írással lehet pályázni. A szakmai zsűri előnyben részesíti a tudományterületek aktuális kérdéseit, a legújabb ismereteket, tudáskört feldolgozó pályaműveket. További előnyt jelent az elbíráláskor, ha a mű alkalmazkodik az oktatásban történő felhasználás szempontjaihoz.
A három legjobbnak ítélt pályamű szerzője szépirodalmi kategóriában a Havon N526 e-könyv-olvasó készülék mellett több tízezer forint értékű Kossuth-könyvtárcsomagot, míg a legkiválóbb ismeretterjesztő írás alkotója egy Microsoft-programokkal felszerelt notebook-ot, a másik két dobogós pedig a szoftvervállalat egyéb termékeit kapja. A díjazott művek elektronikus forgalmazására a Kossuth Kiadó szerződést köt a szerzőkkel, de olyan pályaművek is eséllyel pályáznak erre, amelyek nem kerülnek be a három legjobb közé.
A Kossuth Kiadó és a Microsoft Magyarország e-könyv-írói pályázatára a szerzők eredeti, saját, korábban nem publikált írásokat adhatnak be. Minden pályázó tetszőleges számú pályaművet küldhet be. Az eredményt a 2012. áprilisi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon hirdetik ki, a díjakat is ekkor adják át.
A pályázatról további információ a http://multimediaplaza.com/palyazat weboldalon található.
Forrás: http://www.50plusz.net/

Népmese Napja a gyermekkönyvtárban - kisiskolások mondtak népmesét
Immár hatodik alkalommal ünnepelték meg a Magyar Népmese Napját a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban szeptember 30-án. Idén a csíkszeredai József Attila Általános Iskola másodikos kisiskolásait látta vendégül az intézmény gyermekkönyvtára, hogy közös mesemondással, mesehallgatással együtt ünnepeljenek és elevenítsék fel a népmesék világát. A kisiskolások egy-egy általuk választott népmesét mondtak el a rendezvényen, minden részt vevő gyermek emléklapot kapott, a legjobb mesemondók jutalomban részesültek.
Forrás: Kovács Erzsébet, Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár

Domokosi mesemondók nyomában
A csíkszentdomokosi könyvtár a helyi iskolával összefogva hirdette meg Mesélő falu című programját a helyi népi mesemondás hagyományainak felelevenítése szándékával. A községi könyvtár honlapján Sándor Edit könyvtáros által közzétett felhívásból idézünk:
„Tudta Ön, hogy a múlt század elején Csíkszentdomokoson híres népi mesemondók éltek, köztük olyanok is, akiket a Kárpát-medence legeredetibb mesélői között tart számon a néprajztudomány? Többjüknek jelentek meg meséi gyűjteményekben Magyarországon, tudósok írtak róluk, kutattak utánuk. A községi könyvtár az iskolával közösen szeretne ebben a munkában részt venni, a mesemondók ránk maradt meséit - mint kulturális örökségünk értékes, mára elfelejtett kincseit  gyermekek és felnőttek körében ismertetni.
Az elkövetkező télen ezért mesemondóink «nyomába eredünk», de csak összefogással sikerülhet eredményes gyűjtő- és népszerűsítő munkát végeznünk. Ehhez kérjük mindannyiuk - az idősebb generációk és a fiatalok - segítségét.”
2011. szeptember 23-án a könyvtárban szerveztek találkozót, ahová vártak mindenkit, aki a téma iránt érdeklődött, főként azokat a helyi lakosokat, akik netán rokonai, ismerősei, szomszédai, barátai voltak a helyi ismert mesemondóknak. A Mesélő falu az IREX Alapítvány által könyvtárak számára meghirdetett Közösségi részvétel című pályázat egyik nyertes programja.
Forrás: Sándor Edit, Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár
http://www.csikszentdomokosikonyvtar.eoldal.hu/cikkek/rendezvenyek/domokosi-mesemondok-nyomaban---felhivas.html

Átalakulóban a hazai olvasási és könyvvásárlási szokások
Csíkszeredai könyvesboltokban érdeklődtek a könyvvásárlási és olvasási szokásokról a Székelyhon portál munkatársai. Látszólag a könyvek iránti érdeklődés ugyan nem mérséklődött, viszont a vásárlóerő érezhetően csökkent - értékelik a jelenlegi helyzetet a csíkszeredai könyvkereskedők.
Ferencz Kornélia, a Corvina Könyvesház tulajdonosa úgy látja: „fogyóban van azoknak a vásárlóknak a száma, akik bejönnek a könyvesboltba és órákat töltenek el nézelődéssel, olvasgatással, helyettük azok a vásárlók vannak többen, akik idő hiányában pillanatok alatt szeretnék megkapni az óhajtott könyvet”. A mai világban sokkal nagyobb odafigyelést igényel az eladás, mint eddig, ebből a megfontolásból zárták be Csíkszeredában a Petőfi utcai és a sepsiszentgyörgyi könyvesboltjukat, és csak a két nagyobbat hagyták meg, az egyiket Székelyudvarhelyen, a másikat Csíkszeredában, a Kossuth utcában - magyarázta Ferencz (...).
„A könyv iránti igény megvan, de a vásárlóerő jelentős mértékben csökkent” - értékeli a jelenlegi helyzetet a Pallas-Akadémia Könyvkiadó részéről Tőzsér József Gyula igazgató. Az utóbbi időszakban az ismeretterjesztő irodalom és a gyermekkönyvek iránt volt nagyobb a kereslet. Ehhez talán az is hozzájárult, hogy a hazai könyvtermés idén kissé megcsappant a hazai és a magyarországi támogatási rendszerek átalakítása miatt, a boltjainkban található magyarországi könyvek közül pedig az ismeretterjesztő munkákat és a gyermekeknek szóló kiadványokat keresik inkább.'
Hasonlóképpen látja a helyzetet Sarány István, a Pallas-Akadémia Kiadó főszerkesztő-helyettese is. „Igény van a könyvekre, viszont a kereslet megcsappant, a válság ide is begyűrűzött, lévén, hogy az emberek nem a kenyérről fognak először lemondani, hanem a kultúráról. Az olvasói és könyvvásárlási szokások is átalakulóban vannak, a fiatalabb generáció már az internetes vásárlást részesíti előnyben, viszont nagyon sokan látogatják a könyves rendezvényeket.”
A nemrég bezárt Petőfi utcai Corvina Kuckó könyvesbolt helyén idén augusztusban nyílt meg a Kele Könyv Vár. Tulajdonosa, Kelemen Kiss Rozália bizakodóan tekint a jövőbe a könyvkereskedést illetően, mert az a benyomása, hogy az emberek érdeklődnek és keresik a jó nyomdatermékeket. Azt is örömmel tapasztalja, hogy a könyvek közül a gyermekeknek szólók a legkeresettebbek.
Forrás és teljes cikk itt: http://www.szekelyhon.ro/magazin/a-konyvek-iranti-szeretet-elteti-a-konyvesboltokat

Megtalálják az olvasókat a könyvek
Megszűnt a székelyudvarhelyi Városi Könyvtárnak a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztáránál több éve működő fióktékája, ellenben az intézmény házhoz szállítási szolgálata továbbra is működni fog. Továbbá a könyvtár és a Caritas összefogása révén a városi kórházban mobil könyvtárszolgálat alakul a közeljövőben.
Több száz kötetet számláló fiókkönyvtár működött a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztáránál, a könyvtári szolgálat optimalizálása érdekében azonban ezt idén augusztusban felszámolták. A városi könyvtár nem tudott egy munkatársat nélkülözni, és az önsegélyző pénztárnál sem volt olyan személy, aki betölthette volna a könyvtárosi pozíciót, így felszámoltuk a tékát - mondta el Szabó Károly könyvtárigazgató a Székelyhon portál munkatársának.
A házhoz szállítási szolgálat továbbra is működik: nyugdíjasok, mozgássérültek kérésére az intézmény munkatársai kiszállítják a könyveket, a szolgáltatás eddig is létezett, viszont nem volt rá nagy igény. Új mobil könyvtári kirendeltséget tervez viszont az intézmény: a fióktéka a városi kórházban kapna helyet. A kezdeményezésben a Caritas munkatársai működnek közre, a fekvőbetegeknek ők kézbesítenék a könyveket.
Forrás: http://www.szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/hazhoz-es-agyhoz-szallit-a-konyvtar

E lapszám felelős szerkesztője: Kelemen Katalin

2011. október 5., szerda

Könyvtárosok Nemzetközi Virtuális Konferenciája (Library 2.011 Virtual Conference)Kedves Kollegák!

A San José State University School of Library and Information Science (SLIS) jóvoltából részt lehet venni egy igéretes kétnapos virtuális konferencián. A részvétel ingyenes, info es jelentkezes itt: (http://www.library20.com/page/2011-conference)

Üdvözlettel,
Szilagyi Ágota
Ágota Szilágyi (Ms.)
IRC Director
American Embassy Budapest, Hungary 
Bank Center Building
Szabadság tér 7.
1054 Budapest
Tel:  36 1 4754442
Fax: 36 1 4754708

2011. október 4., kedd

Magyar Népmese Napja a székelyudvarhelyi Móra Ferenc iskolában


A hagyományokhoz híven ebben az évben is nagy örömmel készültünk a Népmese Napjára. Szeptember 25 és 30. között a gyerekek csak népmesés és Benedek Elek meséskönyveket kölcsönöztek és olvastak, 30-án pedig közös meséléssel, felolvasással, mesék illusztrálásával, és sok meseélménnyel varázsoltuk mesevárrá a könyvtárat.


A III.B osztályos tanulók megígérték, hogy a hétvégi osztálykiránduláson folytatják a mesélést és Liszkovics Irma tanítónő segítségével megfőzik a ,,kőlevest’’, a népmesében leírt recept alapján, és ha ízleni fog, akkor 2012-ben a népmese napján az iskolában szervezik meg a kőlevesfőző napot.


 Utólagos beszámolójuk szerint nagyon ízletes volt a Tizenhétfalusiban elkészített leves és reméljük, hogy jövő évben mindenki kap a mese mellé egy tányér kőlevest is.

 Barabás Zója könyvtáros

2011. október 3., hétfő

Októberi évfordulók 2011

250 éve, 1761. október másodikán hunyt el Mikes Kelemen a késő barokk és a rokokó széppróza kiváló alkotója, aki műfordítóként is teljesített. Legismertebb műve: Törökországi levelek.

 100 éve, 1911. október másodikán született Miron Radu Paraschivescu román költő, publicista és esszéíró.

110 éve, 1901. október harmadikán született František Halas cseh költő esszéíró és fordító.

785 esztendeje, 1226. október negyedikén hunyt el Assisi Szent Ferenc, a Ferenc Rend megalapítója, Olaszország, a természet, az állatok és a kereskedők védőszentje. Hagyott Legismertebb műve a Naphimnusz.

580 esztendeje, 1431 (1432?). október negyedikén született François Villon (François de Montcorbier) a francia költészet nagy egyénisége, a középkorvégi és a reneszánszkori költészet kiváló mestere.

120 éve, 1891. október hatodikán született Hendrik Adamson észt költő, az experanto nyelv és irodalom egyik terjesztője-képviselője.

390 esztendeje, 1621. október hetedikén hunyt el Antoine de Montchreiten francia költő és közgazdász.

135 éve, 1875. október nyolcadikán született Tormay Cécile magyar írónő és műfordító.

750 esztendeje, 1261. október kilencedikén született Dom Dinis portugál király-költő.

135 éve, 1875. július október kilencedikén született született Színi Gyula magyar író.

220 éve, 1791. október tizedikén hunyt el Christian Friedrich Daniel Schubart német költő.

100 éve, 1911. október tizenegyedikén született Korda István erdélyi magyar író, költő, szerkesztő és műfordító. Ismertebb művei: A Nagy út, A láthatatlan fonal.

130 éve, 1881. október tizenharmadikán született Csathó Kálmán magyar író és színházi rendező.

40 éve, 1971. október tizenharmadikán hunyt el Kemény János erdélyi magyar író és színházigazgató, a Helikon írói társaság alapítója.

140 éve, 1871. október tizenharmadikán született Janis Poruks, a lett költészet kiemelkedő alakja.

30 éve, 1981. október tizennegyedikén hunyt el Sőni Pál erdélyi magyar író, kritikus.

30 éve, 1981. október tizenhatodikán hunyt el Várnai Zseni költőnő .

270 éve, 1741. október tizenkilencedikén született Pierre Cholderlos de Laclos francia író. Legismertebb műve mifelénk a Veszedelmes viszonyok.

50 éve, 1961. október tizenkilencedikén hunyt el Mihail Sadoveanu román író. Ismert művei: Jött egy malom a Szereten, Ancuţa fogadója, A balta, Nyestfiak.

80 éve, 1931. október huszadikán született Antti Hyry finn író.

80 éve, 1931. október huszonegyedikén hunyt el Arhur Schnitzler osztrák író, drámaíró.

140 éve, 1871. október huszonharmadikán született Gjergj Fishta albán író és műfordító az egységes albán ábécé létrehozója.

110 éve, 1901. október huszonnegyedikén született Balázs Ferenc erdélyi magyar író, költő.

70 éve, 1941. október huszonnegyedikén hunyt el Reményik Sándor erdélyi magyar költő.

85 éve, 1926. október huszonötödikén hunyt el Bakonyi Károly novellista és színműíró.

1110 esztendeje, 889. október huszonhatodikán hunyt el Nagy Alfréd angol király-író.  Szent Béda (672-735) művét átdolgozta a nép nyelvére.

70 éve, 1941. október huszonhatodikán született Arkagyij Petrovics Gajdar orosz ifjúsági író.

140 éve, 1871. október huszonhatodikán született Trilussza (Carlo Alberto Salustri) költő. Szatirikus írásaival vált ismerté.

680 esztendeje, 1331. október huszonhetedikén hunyt el Abúl Fidá történetíró. Többek között ír a dunai magyarokról is.

85 éve, 1926. október huszonnyolcadikán hunyt el Werner Gyula magyar író és politikus

260 éve, 1751. október harmincadikán született Richard Brinsley Sheridan ír drámaíró és politikus.

130 éve, 1881. október harmincegyedikén született Eugen Lovinescu román író, kritikus és irodalomtörténész.

Érdemes tudni

130 éve, 1881. október nyolcadikán született Bodurián János csíkszépvízi magyar-örmény pap, író.

40 éve, 1971. október kilencedikén hunyt el Nagy Kálmán erdélyi székely-magyar nyelvész és műfordító. Legjelentősebb fordítása a Kalevala. Ismert munkája a Kis magyar nyelvtankönyv.

335 esztendeje, 1767. október tizenharmadikán született II. Apafi Mihály erdélyi fejedelem.

200 éve, 1811. október huszonkettedikén született Liszt Ferenc zeneszerző és zongoraművész.

55 éve, 1956. október huszonharmadikán tört ki az 1956-os forradalom, amelynek hatása kiterjedt az egész Kárpát-medencére.

555 esztendeje, 1456. október huszonharmadikán hunyt el Kapisztráni Szent János a nándorfehérvári diadal egyik hőse, Magyarország védőszentje.

250 éve, 1756. október huszonhatodikán hunyt el Potyó Bonaventura István OFM, iskoladráma-író.

Iskolai Könyvtári Világhónap

Az iskolai könyvtár: életre nevel!
 
Kedves Könyvtárostanár Kollégák!
 
 
Az iskolai könyvtárak sokoldalúak, sokféleképpen támogatják az iskola tanulóit, pedagógusait.
Tudjuk és hisszük, hogy hatékony, életközeli és gyerekbarát iskola nincsen jó könyvtár nélkül.
 
Ha egyetért velünk, csatlakozzon saját programjával is a nemzetközi programsorozathoz!
 
Vegyen részt pályázatainkon és Őszi Szakmai Napunkon!
Könyvtárostanárok Egyesülete
2011. október