2011. november 21., hétfő

Új könyvesbolt Csíkszeredában


Nemrégiben (e hónapban) nyílt Csíkszereda új könyvesboltja.  Vajon nagy bátorság kell-e ahhoz, hogy egy könyvesbolt itt, a válság kellős közepén működjön? Azt hiszem nem, úgy tartom, mint mindenhez, nem szükségeltetik más, csak egy jól kigondolt terv, ami szerint a vásárlók szívesen térnek be szétnézni, s kiválasztani azt, amire éppen szükségük van. Mint tudjuk, a szellemi táplálék sem elmaradhatatlan, s ha kellően van tálalva, az nyert ügy.

            Gondoltam, jobb lenne szemügyre venni ezt a könyvesboltot, miután már több kellemesen érintő visszajelzést kaptam ismerőseimtől. Örömmel láttam és tapasztaltam, hogy igazuk volt az előttem betérő „hírhozó” embertársaimnak, erről a kis könyvesboltba foglalt kultúra szigetről. Már belépéskor a tágas és világos térhatás kialakításával elérték azt a vonzóerőt, amellyel a könyvek szinte megszólítják az oda betérő érdeklődőket, hiszen minden úgy van elrendezve, hogy hamar kézügybe kerül... Nem is beszélve a kanapékról, ahol az érdeklődő, azaz a leendő vásárló, ebben a kényelmes és pihentető környezetben időt szakíthat a kiválasztott könyv fellapozásához még akkor is, ha gyerekkel jön, hiszen számukra is be van rendezve egy kis kuckó. Ez a könyves bűvös sarok, ahol a gyerek eljátszódhat, igen varázslatos kis helyiség. Szem előtt van és mégis külön, természetesen a gyermekkönyvek birodalmában. Valósággal üdítő jelenség, hiszen a kezdő olvasók számára az első fontos szempont az otthonias hangulat megteremtése, így könnyen belevethetik magukat az ismeretlennek számító világba. Szívesebben lapoznak fel egy könyvet egy ilyen élmény után. Nagyon jól sikerült a fiatalabb vásárlói közönség megcélzása is.


            A gyerekkönyveken kívül változatos kínálat várja a felnőtt táborba tartozó érdeklődőket. Igencsak érdemes búvárkodni a könyvespolcok között. Persze, a magam számára is találtam köteteket.

            Egy mai könyvesbolt szerepe pedig az, hogy a mai elvárásokhoz igazodva be tudja csalogatni az embereket, de mégis megtartva annak igényességét. A Gutenberg Könyvesbolt létrehozóinak mindez sikerült. 

A Gutenberg Könyvesbolt a csíkszeredai sétálóutcában található. 
Cím: Petőfi Sándor utca 4. szám.

Az új könyvesboltról az alábbi címen olvashatnak: http://csodaceruza.hu/?p=6109

Borbé Levente 
 

2011. november 6., vasárnap

Liszt Ferenc megemlékezés - születésének 200. évfordulójára


Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóján, 2011. október 27-én, a Nagy István Művészi Líceumban megemlékezést szervezett Egyed Daniela, az iskola könyvtárosa, és Szabó András, zenetörténet-tanár.
Ennek előzménye volt, hogy 2011. október 14.-e és 16.-a között, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Liszt-hétvégét szervezett, amelynek keretében tudományos előadásokat és ifjúsági vetélkedőt hirdetett, romániai, magyar tannyelvű líceumok 9-12.-es diákjai számára. Ezen a hétvégén, és a vetélkedőn a líceum következő három diákja és felkészítő tanára vett részt:
        Búzás-Kovács Boróka, 10. A. osztály;
        Barabás Tamás, 11. A. osztály;
        Szabó István, 11. A. osztály.
        Szabó András, felkészítő tanár.

Két héttel később a Nagy István Művészeti Líceum is megszervezett egy másfél órás megemlékezést a zeneszerző tiszteletére. Október 27-én, a 124-es teremben, vetítéssel, zenei idézetekkel átszőtt előadást tartottak, amelyen a diákok, egymás között felosztva, Liszt Ferenc életét mutatták be, kiemelve néhány érdekfeszítő pillanatát.

Az előadást a 10. A. osztályos Both Borbála verselőadása indította, Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez című versét olvasta fel. Majd pedig Búzás-Kovács Boróka Liszt fiatalkoráról és koncertútjairól beszélt, Barabás Tamás a weimari évekről, és a szerző szerelmeiről, Szabó István pedig a zeneszerző öreg koráról tartott beszámolót. Felkészítő tanáruk pedig Liszt erdélyi útjait vázolta a hallgatóság elé.
Mindeközben az érdeklődők egy pannókiállítást is megtekinthettek, amelyet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adományozott, és Imets László aligazgató úr rendezett meg.
Köszönetet mondunk még Adorján Attilának, aki a plakátot megszerkesztette és kinyomtatta, Darabos Andreának a power-pointos bemutatóért.
Az előadásról a helyi tévé és a Hargita Népe napilap is közölt egy-egy összeállítást.

Kelt: Csíkszereda, 2011. október 31.
http://hnepe.files.wordpress.com/2011/10/11102802.pdf - a cikk Hargita Népe- 29 okt.2011

Beküldte: Egyed Daniela

2011. november 4., péntek

A könyvtár helyi értékeinek megőrzése

-->
Iskolai könyvtári világhónap a Márton Áron Gimnázium könyvtárában

-->
Az iskolai könyvtári világhónap kapcsán több rendezvényt és tevékenységet sikerült megvalósítani iskolánkban. Az idei téma a könyvtárosok helyi jellegű tevékenységének szerepe és annak népszerűsítése volt. A fenti gondolat fedi mindazt, amelyet a Márton Áron Gimnázium könyvtára kifejt minden egyes esztendőben, de ezúttal jobban ráfigyelve a helyi dolgokra. A gördülékeny munka megszervezéséhez és lefolyásához nagy segítséggel járult hozzá Balázs-Bécsi Enikő dokumentarista kolléga.

1.      A könyvtárban felejtett gazdátlan tárgyak – kiállítás
A kiállítás anyagát az olvasóteremben és a könyvekben felejtett tárgyak teszik ki, amelyek gazdátlanokká váltak. A „magára hagyott” tárgyakból kiválogatva az érdekesebbeket igyekeztünk összehozni ezt a látványt.
A kiállítás tartalmazott: könyveket, füzeteket, folyóiratokat, naptárakat, pénzérméket, könyvjelzőket, kulcsokat, írószereket, diákok által írt puskákat és másnemű szövegeket, hivatalos papírokat, jelvényeket, plaketteket, színházjegyeket stb.
A kiállítás anyaga napról-napra változott, hiszen, ha megkerült valamely tárgynak a gazdája, azt a tulajdonosa minden további nélkül elvehette. Hogy a kisasztal változatlanul tele legyen, a kiállítást folyamatosan pótoltuk a könyvtárban félretett gazdátlan anyagokkal.

2.      Könyvtárismereti  órák
A könyvtárismereti órákat Bara Katalin és Boldizsár Ágoston magyar szakos tanárokkal oldottuk meg, akiknek segítségével az újonnan érkezett diákok betekintést nyerhettek a könyvtárban található használható dokumentumok, és a számítógépek által az interneten való minőségi keresésbe. Az órák egyszerű könyvtárosi szabályok ismertetésével kezdődtek, majd egy kis könyvtártechnikát is elsajátíthattak, és a csíki könyvtárak történetébe kaptak betekintést a tanulók.
A csíki könyvtárak történetében kiemelkedő szerep jutott a csíksomlyói ferences könyvtár több száz esztendős létének hatása Székelyföldre. Természetesen fontos helyet kapott az ismertetésben a Gimnázium könyvtárának története is.
Az előadást a könyvtárban és a dokumentációs és információs központban való tájékozódás gyakorlati oldalának bemutatása zárta.

3.      Más fontos tevékenységek
-         Október derekán sikerült visszaköltözni a könyvtárnak régi helyére, ahol a raktár teljesen átalakult. Öröm, hogy a régi könyvek könnyebben elérhető helyre kerültek. Ez elősegíti az elkövetkezendőkben, hogy látogatóink is belepillantsanak múltunk könyvtárának egy kis szeletkéjébe.  A dokumentációs és információs központ kisebb módosítással megőrizte régebbi küllemét. Részletesebben ezen a címen lehet olvasni: http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2011/10/marton-aron-gimnazium-konyvtaranak.html
 
-         Az Iskolai Könyvtári Világhónap keretén belül a brassói 8-as számú Általános Iskola könyvtárának küldtünk képeket és iskolánk könyvtárcímerét. Ciubucă Ileana, az iskola könyvtárosa, aki 2010-ben az év könyvtárosai között szerepelt, sokat tud könyvtárunkról, és annak helyi fontosságáról.

-         Kiemelkedő fontosságú tevékenységnek számított Hargita megye képviseletében részt venni a háromszéki kollégák módszertani gyűlésén. Az ott látottak-hallottak és tapasztaltak bőséges ötleteket adtak könyvtárunk igazi kulturális információközponti minőségének megőrzéséhez. További információk: http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2011/11/haromszeki-iskolai-konyvtarosok.html
 
-         A dokumentációs és információs központban volt az új tanévi diákönkormányzati választás iskolánkban, ezzel is otthonosabbá, befogadóbbá tettük a könyvtárat. A választások lejárta után megugrott a látogatók száma úgy a könyvtárban, mint a dokumentációs és információs központban. Az eseményen kolléganőm Balázs-Bécsi Enikő részt vett, mint független megfigyelő.

Borbé Levente,
a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa

2011. november 3., csütörtök

Háromszéki iskolai könyvtárosok metodikai napja Kézdivásárhelyen


Pénteken, október 28-án tíz órai kezdettel a kézdivásárhelyi Bod Péter tanítóképző Nagy Béla könyvtár-, és dokumentációs információs központjában metodikai napot tartottak a Kovászna megyei könyvtárosok, amelyre meghívták a Hargita megyei kollégáikat is. A Hargita megyeiek képviseletében részt vettem jómagam és még két székelykeresztúri kollégám: Hatos Melinda és Fekete Erzsébet.

László Katalin, az iskolai igazgatónője köszöntő beszéde után az iskola múltjáról beszélt az egybegyűlteknek, amelyet egy jól kivitelezett műsor követett. Az iskola diákjai négy nyelven szavaltak verseket a könyvről, majd ezt követően népdalok hangzottak el. Az előadás hátralevő részében székely és román népi táncokat adtak elő az iskola lelkes diákjai. 

A műsort Vicol Márta könyvtáros szakmai beszámolója követte. A Bod Péter tanítóképző könyvtárának elmúlt tanévi tevékenységét mutatta be. A bemutatott tevékenységek között hangsúlyt kapott a határokon átívelő együttműködés is, amely nagyon hasznos a könyvtári életben. Ezáltal a könyvtárosnő elénk tárta gazdag munkásságának sikerességét, vagyis másként kifejezve, a dokumentációs központjukban pezseg az élet.

A házigazda könyvtárost Alis Pop Kovászna megyei könyvtárosokért is felelős tanfelügyelő váltotta fel. Bemutatója a tevékenységek gördülékeny lefolyásáról és kivitelezéséről szólt. A módszerek és azoknak kivitelezése a könyvtárosi munkát megkönnyítő ötletbörzével párosult. A jól kidolgozott és könnyen érthető információk egyfajta útmutatóként szolgálhatnak az elkövetkezendőkben minden könyvtáros számára.

A tanfelügyelőnő után Kiss László, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa beszélt eddig elért sikereiről. Elmondása alapján megtudhattuk, hogy a könyvtárban már egy egész világ rejtőzik, az életre nevelés az egyik fő elv.  Többek között az egyik módszer az online terefere (szokások, hagyományok és nem utolsósorban a nyelvismeret) az ottani és a világ bármelyik pontján lévő iskolák diákjaival, természetesen könyvtáron belül, de más érdekes rendezvényről is szó esett.

A metodikai nap László Emese, a Kovászna Megyei Pedagógusok Háza könyvtárosának a Szebenben megrendezett Könyvtárosok Egyesületének Országos konferenciájának beszámolójával folytatódott. A nagyon érdekes és figyelemreméltó beszámoló nagyszerű ötleteket adott szakmai téren minden egyes jelenlevő számára.

Utolsóként Camelia Mantaroşie a bodzafordulói Mircea Eliade Elméleti Líceum könyvtárosnője vezetett be az információkultúra világába.  Azt is lehet mondani, hogy az előadása az előző előadások összegzőjeként szolgált, nemcsak elméleti síkon megközelítve. Más szóval beavatást kaptunk az információkultúra minőségi megtartásának érdekében zajló tevékenységekről a könyvtárosi munkán belül.

Összegzésként elmondhatom, hogy remekbe sikerült metodikai nap volt, ahol az előadók és a hallgatók egyöntetűen az emberi társadalom által létrehozott szellemi javak megőrzését, a műveltség megtartását szorgalmazzák könyvtárosként, tettekkel bizonyítva könyvtárukban és könyvtárközi kapcsolatukban egyaránt. 
 Borbé Levente

2011. november 2., szerda

ReMek-e-hírlevél 2011/11 számából

Megjelent a 'Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban' című kötet
A Könyvtári Intézet gondozásában megjelent Sohajdáné Bajnok Katalin 'Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban' című hiánypótló műve, amely 'A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez' sorozat negyedik kötete.
A szolgáltatásmenedzsment elméletének áttekintésén túl számos megvalósult, működő jó gyakorlatot és példát mutat be a szerző, nemcsak a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tapasztalataiból, hanem más, 'Az Év Könyvtára' címet elnyert könyvtárak életéből is. A kötet nélkülözhetetlen segédeszköz azon könyvtárosok számára, akik azt szeretnék, hogy olvasóik, könyvtáruk használói még elégedettebbek legyenek, ezért szolgáltatásaikat nemcsak megtervezik, de folyamatosan ellenőrzik, javítják és tovább is fejlesztik.
A kiadvány megrendelhető Baranya Zsófiánál, az Országos Széchényi Könyvtár kiadványtárosánál, a következő e-mail címeken: baranya.zsofia@oszk.hu, illetve kiadvanytar@oszk.hu.
Forrás: Mezey László Miklós, IFLA-HUN levelezőlista

Megkezdődött a vatikáni könyvtár kéziratainak digitalizálása
A páratlan kódexek oldalait már 2012-től online lehet olvasni. Elsőként a Palatinus-kódexeket fényképezik le oldalanként és viszik át számítógépre. Nyolcvanezer kézirat kerül digitális nyilvántartásba.
„Precedens nélküli digitalizációról van szó mennyiség és tartalom tekintetében is..., a humanista-reneszánsz kultúra páratlan művei nyernek digitális formátumot" - nyilatkozta az olasz sajtónak Cesare Pasini, a könyvtár prefektusa.
A kéziratokat egy a könyvtáron kívüli épületbe szállítják, itt fényképezik le az amerikai űrkutatási hivatalban által is használt magas szintű technológiával. Százötven fős szakértői csoport végzi a digitalizálást.
„Van olyan kódex, amelyet csak 90 fokos szögben lehet kinyitni. A legnehezebb feladatnak a miniatúrák fotózása bizonyul, nehéz az eredeti színeket, főleg az arany díszítést visszaadni. Mindezt a jelenlegi gazdasági válságban nem könnyű finanszírozni. A digitalizálás helyszínének biztonságát az erre specializált Enzo Hruby olasz cég, a Palatinus-kódexek regisztrálását pedig a heidelbergi egyetem finanszírozza" - mondta a könyvtáros.
A 2007-2010 között restaurált vatikáni könyvtárban csak tudósok férhetnek hozzá a könyvekhez, amelyeket fény nélküli bunkertermekben őriznek maximum 20 Celsius-fokos hőmérsékleten, ötven százalékos páratartalommal. Az online adatbankon keresztül a világörökség részét képező anyaghoz diákok és az érdeklődők is hozzáférhetnek.

Könyv a magyar nyelv korai történetéről
A magyar nyelv történetéről az első írásos emlékekig szól Róna-Tas András akadémikus West Old Turkic - The Turkic Loanwords in Hungarian I.-II. című, angol nyelvű tanulmánykötete.
A szerző elmondta, hogy az 1500 oldalas tanulmány angol nyelven jelent meg két kötetben a németországi Wiesenbadenben, egy ottani könyvkiadó tudományos sorozatában. A kötetben tíz év munkája fekszik, és azért angol nyelven jelent meg először, mert ezzel a nemzetközi tudomány számára elérhetővé válik a magyar nyelv történetének kutatása - tette hozzá.
A magyar nyelv török jövevényszavait vizsgálta tanítványaiból álló kutatócsoportjával. Az iker szó például azért is érdekes, mert a mai török nyelvben ikiznek mondják, a volga-vidéki csuvasok pedig ikernek.
„A könyvben sok új eredményt közlünk, az eddiginél jobban megismertük nyelvünket, a magyar nyelvben körülbelül 500 ugor eredetű szót rekonstruáltunk, és ennek nyomán új történelmi felfedezéseket is tettünk” - jegyezte meg az akadémikus.
A nyelv vizsgálatából kiderült, hogy Levédia nem volt külön őshazája a magyaroknak, csak Etelköz, a honfoglalás előtti utolsó lakhely része volt, ahol legalább 200 évig élt a magyarság. Az Urálon túl és a Kaukázusban sincs magyar őshaza, ezt a kötet mellékletében található történeti térképen is ábrázolják - hangsúlyozta.
A tudományos munka szótárszerűen is használható, a török eredetű szavak ábécé-sorrendben vannak benne, sok mutatóval is ellátták, megkönnyítve ezzel használatát. Róna-Tas András elmondta, hogy szó van a kötet rövidített magyar változatának kiadásáról.
A tudományos munka megjelenését és a kutatómunkát is a Magyar Tudományos Akadémia támogatta.
Forrás: http://kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=318388

E lapszám felelős szerkesztője: Tóth-Wagner Anikó

2011. november 1., kedd

Novemberi évfordulók 2011

90 éve, 1921. november elsején született Ilse Aichinger zsidó származású német ajkú osztrák írónő.

35 éve, 1976. november másodikán hunyt el Szilágyi Domokos erdélyi magyar költő, író, irodalomtörténész.

140 éve, 1871. november harmadikán született Hans Heinz Ewers német író és novellista. Ismertebb műve: A vörös kő.

110 éve, 1871. november harmadikán született André Malraux francia író, esszéista és politikus.

70 éve, 1941. november hatodikán hunyt el Maurice Leblanc francia krimi író és újságíró.

90 éve, 1921. november hetedikén hunyt el Pavol Hviezdoslav (Pavol Országh) magyar származású szlovák költő, drámaíró és műfordító, a szlovák modern költészet úttörője.

520 esztendeje, 1491. november nyolcadikán született Teofilo Folengo (Girolamo Folengo) olasz költő. Leghíresebb alkotása a Baldus eposz.

100 éve, 1911. november kilencedikén született Lakatos Demeter (Demeter László) moldvai magyar csángó költő és meseíró.

130 éve, 1881. november tizedikén született Falu Tamás magyar költő, író.

120 éve, 1891. november tizedikén hunyt el Arthur Rimbaud, a francia szimbolista költészet egyik kiemelkedő alakja.

190 éve, 1821. november tizenegyedikén született Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij a világirodalom nagy alakja, a lélektani regények kiváló alkotója. Ismert nagy művei: A hasonmás, Feljegyzések a holtak házából, Feljegyzések az egérlyukból, Bűn és bűnhődés, A félkegyelmű, A játékos, A kamasz, A Karamazov testvérek.

200 éve, 1811. november tizenegyedikén született Frankenburg Adolf német származású magyar-német író, emlékíró.

220 éve, 1791. november tizenegyedikén született Katona József magyar drámaíró. Legismertebb műve a Bánk bán.

1185 esztendeje, 826. november tizennegyedikén hunyt el Theodórosz Sztuditész, a bizánci görög himnuszköltészet kiemelkedő alakja.

500 esztendeje, 1511. november tizenötödikén született Johannes Secundus holland nemzetiségű újlatin költő.

270 éve, 1741. november tizenötödikén született Johann Kaspar Lavater svájci költő, a grafológia egyik úttörője.

235 éve, 1776. november tizenötödikén született Per Henrik Ling svéd költő és gyógyító.

150 éve, 1861. november tizenhatodikán született Arvid Järnefelt finn író, újságíró.

150 éve, 1861. 1861. november tizenhatodikán született Sárosy Gyula magyar költő.

150 éve, 1861. 1861. november tizenhetedikén született Makai Emil (Fischer Emil) zsidó származású magyar költő, drámaíró és újságíró.

70 éve, 1941. november tizennyolcadikán hunyt el Emile Nelligan kanadai francia költő.

300 esztendeje, 1711. november tizenkilencedikén született Mihail Vasziljevics Lomonoszov orosz író, költő, az egységes orosz irodalmi nyelv kidolgozója.

530 esztendeje, 1481. november huszonegyedikén hunyt el Ikkjú Szódzsun japán költő, zen buddhista szerzetes.

200 éve, 1811. november huszonegyedikén hunyt el Heinrich von Kleist német drámaíró, költő.

130 éve, 1881. november huszonkettedikén született Révay József író, költő, műfordító és irodalomtörténész.

140 éve, 1826. november huszonnegyedikén született Carlo Collodi olasz író, újságíró és publicista. Legismertebb műve: Pinokkió kalandjai.

90 éve, 1921. november huszonhetedikén született Pilinszky János francia és lengyel származású magyar költő. A XX. század nagy magyar költője.

130 éve, 1881. november huszonnyolcadikán született Stefan Zweig osztrák író, költő és műfordító.

30 éve, 1981. november huszonkilencedikén hunyt el Molter Károly erdélyi magyar író, kritikus és irodalomtörténész.

180 éve, 1831. november harmincadikán született Ippolito Nievo, az olasz romantikus irodalom egyik jelentős képviselője.


Érdemes tudni

280 éve, 1726. november hatodikán hunyt el Bercsényi Miklós a Rákóczi-szabadságharc egyik meghatározó egyénisége.

85 éve, 1926. november tizennegyedikén született Máthé Jakab székely-magyar származású nyelvészünk.

145 éve, 1866. november tizennyolcadikán született Bartalis Ágoston székely-magyar közíró, helytörténész, közgazdász és jogász.

60 éve, 1946. november huszonkettedikén került piacra Bíró László találmánya, a golyóstoll.

105. éve. 1906. november huszonhetedikén hunyt el Glósz Miksa könyvtáros, bibliográfus, tankönyvíró és tanár.