2011. november 3., csütörtök

Háromszéki iskolai könyvtárosok metodikai napja Kézdivásárhelyen


Pénteken, október 28-án tíz órai kezdettel a kézdivásárhelyi Bod Péter tanítóképző Nagy Béla könyvtár-, és dokumentációs információs központjában metodikai napot tartottak a Kovászna megyei könyvtárosok, amelyre meghívták a Hargita megyei kollégáikat is. A Hargita megyeiek képviseletében részt vettem jómagam és még két székelykeresztúri kollégám: Hatos Melinda és Fekete Erzsébet.

László Katalin, az iskolai igazgatónője köszöntő beszéde után az iskola múltjáról beszélt az egybegyűlteknek, amelyet egy jól kivitelezett műsor követett. Az iskola diákjai négy nyelven szavaltak verseket a könyvről, majd ezt követően népdalok hangzottak el. Az előadás hátralevő részében székely és román népi táncokat adtak elő az iskola lelkes diákjai. 

A műsort Vicol Márta könyvtáros szakmai beszámolója követte. A Bod Péter tanítóképző könyvtárának elmúlt tanévi tevékenységét mutatta be. A bemutatott tevékenységek között hangsúlyt kapott a határokon átívelő együttműködés is, amely nagyon hasznos a könyvtári életben. Ezáltal a könyvtárosnő elénk tárta gazdag munkásságának sikerességét, vagyis másként kifejezve, a dokumentációs központjukban pezseg az élet.

A házigazda könyvtárost Alis Pop Kovászna megyei könyvtárosokért is felelős tanfelügyelő váltotta fel. Bemutatója a tevékenységek gördülékeny lefolyásáról és kivitelezéséről szólt. A módszerek és azoknak kivitelezése a könyvtárosi munkát megkönnyítő ötletbörzével párosult. A jól kidolgozott és könnyen érthető információk egyfajta útmutatóként szolgálhatnak az elkövetkezendőkben minden könyvtáros számára.

A tanfelügyelőnő után Kiss László, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa beszélt eddig elért sikereiről. Elmondása alapján megtudhattuk, hogy a könyvtárban már egy egész világ rejtőzik, az életre nevelés az egyik fő elv.  Többek között az egyik módszer az online terefere (szokások, hagyományok és nem utolsósorban a nyelvismeret) az ottani és a világ bármelyik pontján lévő iskolák diákjaival, természetesen könyvtáron belül, de más érdekes rendezvényről is szó esett.

A metodikai nap László Emese, a Kovászna Megyei Pedagógusok Háza könyvtárosának a Szebenben megrendezett Könyvtárosok Egyesületének Országos konferenciájának beszámolójával folytatódott. A nagyon érdekes és figyelemreméltó beszámoló nagyszerű ötleteket adott szakmai téren minden egyes jelenlevő számára.

Utolsóként Camelia Mantaroşie a bodzafordulói Mircea Eliade Elméleti Líceum könyvtárosnője vezetett be az információkultúra világába.  Azt is lehet mondani, hogy az előadása az előző előadások összegzőjeként szolgált, nemcsak elméleti síkon megközelítve. Más szóval beavatást kaptunk az információkultúra minőségi megtartásának érdekében zajló tevékenységekről a könyvtárosi munkán belül.

Összegzésként elmondhatom, hogy remekbe sikerült metodikai nap volt, ahol az előadók és a hallgatók egyöntetűen az emberi társadalom által létrehozott szellemi javak megőrzését, a műveltség megtartását szorgalmazzák könyvtárosként, tettekkel bizonyítva könyvtárukban és könyvtárközi kapcsolatukban egyaránt. 
 Borbé Levente

Nincsenek megjegyzések: