2011. november 4., péntek

A könyvtár helyi értékeinek megőrzése

-->
Iskolai könyvtári világhónap a Márton Áron Gimnázium könyvtárában

-->
Az iskolai könyvtári világhónap kapcsán több rendezvényt és tevékenységet sikerült megvalósítani iskolánkban. Az idei téma a könyvtárosok helyi jellegű tevékenységének szerepe és annak népszerűsítése volt. A fenti gondolat fedi mindazt, amelyet a Márton Áron Gimnázium könyvtára kifejt minden egyes esztendőben, de ezúttal jobban ráfigyelve a helyi dolgokra. A gördülékeny munka megszervezéséhez és lefolyásához nagy segítséggel járult hozzá Balázs-Bécsi Enikő dokumentarista kolléga.

1.      A könyvtárban felejtett gazdátlan tárgyak – kiállítás
A kiállítás anyagát az olvasóteremben és a könyvekben felejtett tárgyak teszik ki, amelyek gazdátlanokká váltak. A „magára hagyott” tárgyakból kiválogatva az érdekesebbeket igyekeztünk összehozni ezt a látványt.
A kiállítás tartalmazott: könyveket, füzeteket, folyóiratokat, naptárakat, pénzérméket, könyvjelzőket, kulcsokat, írószereket, diákok által írt puskákat és másnemű szövegeket, hivatalos papírokat, jelvényeket, plaketteket, színházjegyeket stb.
A kiállítás anyaga napról-napra változott, hiszen, ha megkerült valamely tárgynak a gazdája, azt a tulajdonosa minden további nélkül elvehette. Hogy a kisasztal változatlanul tele legyen, a kiállítást folyamatosan pótoltuk a könyvtárban félretett gazdátlan anyagokkal.

2.      Könyvtárismereti  órák
A könyvtárismereti órákat Bara Katalin és Boldizsár Ágoston magyar szakos tanárokkal oldottuk meg, akiknek segítségével az újonnan érkezett diákok betekintést nyerhettek a könyvtárban található használható dokumentumok, és a számítógépek által az interneten való minőségi keresésbe. Az órák egyszerű könyvtárosi szabályok ismertetésével kezdődtek, majd egy kis könyvtártechnikát is elsajátíthattak, és a csíki könyvtárak történetébe kaptak betekintést a tanulók.
A csíki könyvtárak történetében kiemelkedő szerep jutott a csíksomlyói ferences könyvtár több száz esztendős létének hatása Székelyföldre. Természetesen fontos helyet kapott az ismertetésben a Gimnázium könyvtárának története is.
Az előadást a könyvtárban és a dokumentációs és információs központban való tájékozódás gyakorlati oldalának bemutatása zárta.

3.      Más fontos tevékenységek
-         Október derekán sikerült visszaköltözni a könyvtárnak régi helyére, ahol a raktár teljesen átalakult. Öröm, hogy a régi könyvek könnyebben elérhető helyre kerültek. Ez elősegíti az elkövetkezendőkben, hogy látogatóink is belepillantsanak múltunk könyvtárának egy kis szeletkéjébe.  A dokumentációs és információs központ kisebb módosítással megőrizte régebbi küllemét. Részletesebben ezen a címen lehet olvasni: http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2011/10/marton-aron-gimnazium-konyvtaranak.html
 
-         Az Iskolai Könyvtári Világhónap keretén belül a brassói 8-as számú Általános Iskola könyvtárának küldtünk képeket és iskolánk könyvtárcímerét. Ciubucă Ileana, az iskola könyvtárosa, aki 2010-ben az év könyvtárosai között szerepelt, sokat tud könyvtárunkról, és annak helyi fontosságáról.

-         Kiemelkedő fontosságú tevékenységnek számított Hargita megye képviseletében részt venni a háromszéki kollégák módszertani gyűlésén. Az ott látottak-hallottak és tapasztaltak bőséges ötleteket adtak könyvtárunk igazi kulturális információközponti minőségének megőrzéséhez. További információk: http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2011/11/haromszeki-iskolai-konyvtarosok.html
 
-         A dokumentációs és információs központban volt az új tanévi diákönkormányzati választás iskolánkban, ezzel is otthonosabbá, befogadóbbá tettük a könyvtárat. A választások lejárta után megugrott a látogatók száma úgy a könyvtárban, mint a dokumentációs és információs központban. Az eseményen kolléganőm Balázs-Bécsi Enikő részt vett, mint független megfigyelő.

Borbé Levente,
a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa

Nincsenek megjegyzések: