2011. december 15., csütörtök

Könyv Pusztakamarásról

A kötet borítóját Matei László tervezte

A közelmúltban egy új kötet jelent meg a Kriterion Könyvkiadó gondozásában, címe: Templomra szállt a bánatmadár. A könyv a pusztakamarási magyarok életét tárja elénk, követve annak történelmét, természetesen kiemelvén a falu értelmiségi rétegét.
Ez a tanulmány és esszégyűjtemény magába foglalja Sütő András írót, a faluban nyugvóhelyet találó Kemény Zsigmond írót, Csoóri Sándor költőt, Faragó József néprajztudóst, Márkus Béla irodalomtörténészt, Szász István Tas orvos-írót is.
            Szinte hihetetlen, hogy ez a kis magyar falu szigetként ennyi értelmiséget adott népünknek. A pusztakamarási református közösség nagy embereit megemlítve szélesíti ki a palettát a kötet szerkesztője. A gyűjteményben helyet kap a szövérdi Szász család, a falu lelkipásztorai, de beszél a zsidó vértanukról is.
A hajdani pezsgő népi kultúrát a pusztakamarási születésű Sütő András és Faragó József örökítették meg az akkori lejegyzett dokumentumaikban és más írásaikban. Sajnos a mai Pusztakamarásról, mint kis művelődésközpontról, már nem mondható el, hiszen már nincs magyar tannyelvű oktatási intézménye, a falu az asszimilációnak van kitéve. Talán a beolvadást megállítaná, ha zarándokhellyé válna e még létező, magyarok által is lakott sziget.

            A kötetet az erdőszentgyörgyi Székely Ferenc könyvtáros, helytörténész és néprajzos kollégánk állította össze öt esztendő alatt. Munkája jól dokumentált és képekkel illusztrált tanulmánygyűjtemény.
Borbé Levente

Nincsenek megjegyzések: