2012. december 20., csütörtök

Hargita Megyei Kájoni János Megyei Könyvtár új épületben2012. december 18-án délután öt órakor nyitotta meg „kapuját” az új épületbe költözött megyei könyvtár. 


Már a kilencvenes években tervbe volt véve egy egységes könyvtárosi épületnek a létrehozása, de sajnos, hogy egyazon fedél alatt legyen az intézmény minden szekciója, nem jött össze. Voltak részlegei a mostani színház épületében, majd a szakszervezetek művelődési házában, és a Mikó várban is. Utólag pedig a városházára is került néhány szekció. 

Ami valóban jó az új helyen, természetesen olvasói szemszögből nézve, hogy minden egy helyre került. Nem kell egy egész várost átgyalogolni, ha netán több témájú könyv vagy más dokumentum érdekli az olvasókat-dokumentálódókat. Van fűtés is az épületben, ami egészség szempontjából az alkalmazottak számára elengedhetetlen, hiszen a tavaly nem nagyon kaptak a régi helyen. Ami nem annyira előnyös az az, hogy ez az épület is bérelt, és nem is könyvtárnak volt tervezve. 

Mindezektől eltekintve Kopacz Katalin igazgató vezetésével a könyvtárosok munkájuk által otthonossá tették a számukra átadott teret. Megpróbálták kihozni belőle a maximumot, és sikerült is igazi kulturális-információs központtá varázsolni! Ez örvendetes dolog. Az ők kezük munkáját dicséri az irdatlan nagy rendezési munka. Nem kímélve magukat, túl a fáradtságon is, dolgoztak. Rendkívüli teljesítmény, hogy a tervezettnél jóval hamarabb befejezték a munkát (pedig leltároztak is, ami nem egy kis munka), emellett még három napos műsort is szerveztek a könyvtár megnyitására. Köszönet nekik is, hogy már ebben az esztendőben élvezheti a város és a megye lakossága az új székhelyen lévő könyvtárat.


A könyvtár címe: Csíkszereda, Stadion utca 1/bis szám.

Nyitva tartás

Felnőttrészleg: hétfő-péntek: 8-20 óráig
Gyermekkönyvtár: hétfő-péntek: 8-18 óráig
Helyismereti és különgyűjtemények: hétfő-péntek: 8-17 óráig


Többet a könyvtár megnyitójáról és a könyvtárról:Borbé Levente

2012. december 18., kedd

Ünnepi üdvözlet


Áldott Karácsonyt és boldog Új esztendőt kívánunk 2013-as esztendőre!A Hargita megyei iskolai könyvtárosok 

 

2012. december 12., szerda

A csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Házában zajló tematikus hét

Az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában zajló tematikus hét, november 19-23., valamint 26-30. között volt megrendezve, és amelynek a Könyvtárunk is társszervezője volt.

A tematikus hét inkább az idősebb, tapasztaltabb generációt célozta meg, mivel 2012 a tevékeny, aktív idősödés, időskor és a nemzedékek, generációk közötti szolidaritás európai éve. Az UNESCO felhívására Románia is csatlakozott ahhoz a projekthez, amely ennek a jegyeben tevékenységeket szervez az idősebb korosztálynak. A romániai "Esélyeid" Fesztivál (Festivalul Naţional al Şanselor Tale) tehát különféle rendezvények megszervezését tűzte ki célul a Tanügyminisztérium felhívásai révén. Ehhez a felhíváshoz kapcsolódott az Apáczai Csere János Pedagógusok Haza, valamint ennek Könyvtára is, és ez utóbbiak mozgósítására a megyében levő IDK-k (Információs, Dokumentációs Központok) is.

Két heten keresztül minden délelőtt gyakorlati betekintést nyerhettek az érdeklődök a számítógépes ismeretek rejtelmeibe, 2 órai foglalkozás réven. Pozitív visszajelzésekkel halmoztak el engem és kollégáimat, sokan bármikor nyitottak az ilyen jellegű tevékenységekre, és elmondásaik szerint, rendezvényünk által bátrabban mernek a számítógéphez közeledni, bátrabban térnek be egy könyvtár média részlegére is, ahol pl. egy újságot elektronikusan szívesen elböngésznek (sokan megszerették az interneten való böngészést, de nincs lehetőségük számítógépre, internetre).


A sikeres tevékenységsorozat magában foglalt délutánonként beszélgetéseket, tapasztalatcsereket  a két generáció (fiatal és idősödő) között (pl. nyugdíjas és gyakorló pedagógusok beszélgetése a tanügyről, az akkori és mostani tankönyvekről, motivációkról stb.), filmnézést, és beszélgetést erről, véleménycserét stb.. Életmódbeli tanácsokról előadást hallgathattak az érdeklődök, s különféle lehetőségekről is az önkéntesség kapcsán külföldön (pl. Grundtvig programon keresztül van lehetőség külföldön önkénteskedni, s voltak, akik kipróbálván ezt, beszámoltak a többieknek).

A tematikus program réven könyvbemutatókat is szerveztünk, ahol kiemelt meghívottaink voltak az idősek, pl. meghívtuk a nyugdíjas pedagógusokat,a létező idősek csoportját, klubját a faluból stb. November 23-án Ambrus Tünde: Székely falutízesek című könyvével (amely könyv és szerző 2012-ben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Apáczai díjazottja) Csíkszentmártonban, és Csíkszentdomokoson voltunk. Köszönet a csíkszentmártoni és csíkszentdomokosi IDK-nak, hogy ott lehettünk, köszönet a kolléganőknek az együttműködésért (Nagy Aranka, Szabó Cecília, Székely Edith).A könyvbemutató sorozat meg folytatódik, ezúttal Balázs Lajos: Rituális szimbólumok a székely-magyar jelképkultúra világából című könyvet (a szerző szinten Apáczai díjazott 2012-ben, az Amikor az ember nincs es ezen a világon című könyvével) visszük bemutatni Székelykeresztúrra, december 12-én. Valamint a Szent Márton Alapítvány felkérésere, velük együttműködve ismét ellátogatunk Csíkszentmártonba, december 14-én. Köszönet Hatos Melindának és Fekete Erzsébet kolléganőknek az eddigi munkájukért.

Azért tartottam fontosnak nemcsak népszerűsíteni kezdetben nektek ezt a programot, hanem most elmesélni is, beszámolni erről, mert jó érzés volt, látni, tapasztalni, hogy nemcsak a fiatal, ifjú korosztály éhes az információra, kedveli az újat, hajlik a nyitásra, hanem a tapasztaltabb, idősebb emberek is. Nagy öröm volt látni, hogy hogy szívjak magukba az újat, a friss információkat, és hogy a beszélgetések, író-olvasó találkozók alkalmával is milyen szívesen megnyílnak, mesélnek a tapasztalataikról, olvasási szokásaikról stb. Ezert arra buzdítalak, hogy a diákokkal való mindennapi munkatok, valamint a nekik szervezett tevékenységeitek mellett, időnként gondoljatok az idősebb generációra is, mert ők is aktívak tudnak lenni, ők is megérdemlik az újat, legyen az egy új könyv, vagy információ. Megéri velük is együttműködni, mert mi is sokat tanulhatunk tőlük.Márdirosz Ajka


2012. december 8., szombat

Szávai Géza író a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumban2012. november 22-én író- olvasó találkozóra került sor a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumban. Szávai Géza írót nagy izgalommal vártuk, hiszen ő iskolánk régi tanítványa. Vele együtt érkezett felesége, Szávai Ilona, a Pont Kiadó vezetője, aki a Fordulópont című folyóirat felelős szerkesztője is.

Szávai Géza nagyszerű előadó, aki humorosan és teljes egyszerűséggel beszélt műveiről.  A jelenlevőknek (kortársainak, a diákoknak és pedagógusoknak) elmondta, hogy már diákkorában kezdett írni, főleg elbeszéléseket. Ezt követték aztán regényei, ifjúsági könyvei ( a Burgum Bélus sorozat, Kokó Samuék vándorútja). A bemutatásra szánt könyveiből felolvasott néhány rövid részletet a Székely Jeruzsálem című esszéregényéből
és a Séta gramofon zenére című kötetből. A diákok számára talán az utóbbi volt élvezetesebb, hiszen egy régi matematika órát elevenített fel, melynek során még az is megtanulhatta, hogy mi az axióma, aki eddig nem tudta.

Másnap a III.-IV. osztályosokkal beszélgetett az író és Burgum Bélussal ismertette meg a kis olvasókat. A beszélgetés után a Háry János Akadémiára iratkozhattak be a gyerekek, amelynek feltétele egy három perc alatt elkészített humoros rajz volt. Ennek eredményeként a legjobban sikerült művek alkotói könyvjutalomban részesültek, amelyet az előadás végén dedikáltathattak a szerzővel.

Ezúton is megköszönjük Szávai Gézának és Szávai Ilonának a könyvtárnak adományozott könyvcsomagot és reméljük, hogy ígéretükhöz híven, egy későbbi alkalommal a Pont Kiadó kiadványival is jelentkeznek nálunk.
Hatos Melinda 

 

2012. december 7., péntek

Képzőművészeti tárlat nyílt volt könyvtáros kollégánk munkáiból2012. decemberében önálló képzőművészeti tárlata nyílt volt székelyudvarhelyi kolléganőnknek, Nagy Imecs Zsuzsának.
Képei lebilincselőek, magukban hordozzák a letűnt magyar mitikus világ varázsát. A hely szellemét pedig a múltba nyúlva úgy örökíti meg a mának, hogy e kettős jelleg egy összekötő híddá válik benne. Ez a számbavétel igazából szubjektív, de érdemes megtekinteni a tárlatot, mert úgy találhatja meg az ember azt, amit egy-egy műalkotás rejt.

A szakmai értékelésről az alábbi címen olvashatnak:


Nagy öröm számunkra, és egyben példaértékű a tevékenysége. Felismerte további elfoglaltságának lehetőségeit (amivel munkája mellett mindig is előszeretettel foglalatoskodott), és biztosította saját maga számára a kreatív időskor szépségét.


A fotókat Nagy Imecs Zsuzsa küldte be. Borbé Levente2012. december 5., szerda

ReMeK-e-hírlevél 2012/12. számából

2013 a Polgárok Európai Éve
2013 a Polgárok Európai Éve az Európai Unióban. Az európai év célja, hogy az emberek többet tudjanak meg az uniós polgárság nyújtotta jogaikról és lehetőségeikről, és arra bátorítsa őket, hogy részt vegyenek a civil fórumokon. Az Európai Bizottság a rendezvénysorozatra többnyelvű weboldallal, kommunikációs stratégiával, konferenciákkal és nemzeti, regionális, valamint helyi rendezvényekkel készül.
Bővebb információ: http://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-citizens-2013/index_en.htm
Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30880

Készítsd magad adventi koszorúdat!
2012. november 30-án délelőtt a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár alagsorában az adventi koszorúkészítés titkaiba avatta be az érdeklődőket a Kuckó Egyesület. A résztvevők felújíthatták vagy elkészíthették egyedi, saját ízlésüknek megfelelő koszorúikat.
Forrás: Róth András Lajos könyvtárőr, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely

A Nagy Versmondás Csíkszeredában
A Nagy Versmondás címmel szervezett villámcsődület megérkezett Csíkszeredába is. A tömegeket megmozgató, közös szabadtéri versmondás néhány éve indult Magyarországon, amikor dr. Fűzfa Balázs, a Nyugat-Magyarországi Egyetem irodalomtanára összeállította az általa legszebbnek ítélt versek szubjektív listáját (http://www.12legszebbvers.hu/).
Ezúttal Arany János Szondi két apródja című költeményére esett a szervezők választása. Több mint négyszázan gyűltek össze Csíkszeredában, a Szabadság téren, a megyeháza előtt 2012. november 28-án délután, hogy együtt mondják el Arany János versét. A rendezvény helyi szervezője a Kájoni János Megyei Könyvtár volt, Hargita Megye Tanácsának támogatásával.
A város több iskolájából szép számmal érkeztek a kisebb-nagyobb csoportok, de nem csak helybeli iskolák csoportjai jöttek el, sokan érkeztek a környékbeli községek iskoláiból is, a csíkcsicsói kisdiákok csoportja, a kászonaltízi, csíkrákosi, tusnádi, csíkszenttamási és csíkszentmiklósi iskolások csoportjai is részt vettek tanáraikkal, osztályfőnökeikkel. A hideg, ködös novemberi idő ellenére a verset kedvelő, irodalomszerető városlakók is kijöttek a térre, főleg az idősebbek közül. A járókelők is meg-megálltak, érdeklődtek, és voltak szép számban, akik maradtak és aktívan bekapcsolódtak a versmondásba. A rendhagyó szabadtéri irodalomórára érkezett közönséget Kopacz Katalin könyvtárigazgató köszöntötte. Dr. Fűzfa Balázs kiselőadásában az irodalom és mai társadalom kapcsolatáról tárt fel gondolatokat a hallgatóságnak. Jordán Tamás színművész vette át a szót, és vezényletével rövid gyakorlás után az összegyűltek két csoportban – egymásnak felelgetve – mondták kórusban a Szondi két apródja versszakait, visszhangzott a tér Arany János verssoraitól. A rendezvény Sebő Ferenc Kossuth-díjas előadóművész műsorával ért véget, ismert feldolgozásában-előadásában József Attila énekelt versei hangzottak el, Jordán Tamás is elmondott néhány József Attila-verset, ízelítőt adva egy hosszabb verses-zenés összeállításból. A csíkszeredai közönség ígéretet kapott arra, hogy a teljes műsorral is eljönnek majd.
A Kájoni János Megyei Könyvtár szervezői köszönetet mondanak mindenkinek, akik segítettek a rendezvény megszervezésében, lebonyolításában, a pedagógusoknak a mozgósításért, mindazoknak, akik eljöttek és aktívan részt vettek a versmondásban, tettek azért, hogy Csíkszeredában is megszólaljon a magyar irodalom egyik legszebb verse.
Forrás: Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda

Magyar nyelvű könyvtár nyílik Nagybányán
Nagybányán, a Teleki Magyar Házban 2012. december közepén magyar könyvtár nyílik, amelyet nemrég újítottak fel. Így a mintegy 25 ezer könyv, amelynek nagy részét magánszemélyek adományozták – és eddig jórészt dobozokban hevert –, most méltó helyére kerül.
Már készülnek a könyvtár ünnepélyes megnyitására, a digitális katalogizálás pedig még folyamatban van. A könyvtárban vannak 18. századi értékes könyvek is, amelyek Teleki Blanka édesapjának, gróf Teleki Imrének a könyvtárából származnak.
A könyvtárban olvasósarkok is várja majd a könyvek szerelmeseit. De az olvasók mellett a régi zene kedvelői is örömüket lelhetik, mert a könyvtár tekintélyes régi hanglemezgyűjteménnyel is rendelkezik.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=131416

Szerkesztők:
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro
E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.

2012. december 4., kedd

“Régi diákok új iskolában”


Szervező- projektvezető: Balázs-Bécsi Enikő
Előadó: Borbé Levente
Kapcsolattartó személy: Kovács Zsuzsanna

Meghívott csoportok vezetői – közreműködők:
-         Biblibok Júlia
-         Csonta Noémi
-         Kovács Zsuzsanna
-         Molnár Levente
-         Tankó József

A „Régi diákok új iskolában” projekt aktív résztvevői a Kós Károly Szakközépiskola pedagógusai és diákjai voltak. A pedagógusok zöme mint hajdani diák érkezett hozzánk a már felújított Alma Máter falai közé, hozván diákjaikat, megmutatván azoknak, hogy honnan is indultak el.

            Borbé Levente, a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa, mint a hajdani Kós Károly Szakközépiskola elődjének diákja beszélt arról, hogy az ember saját sorsának a kovácsa. Ezért sohasem késő megvalósítani önmagunkat. Az egyik igazán jó útmutató pedig célunk eléréséhez az olvasás. A könyvtáros beszédében felelevenítette a hajdani olvasási szokásokat, a csíki és erdélyi könyv- és könyvtártörténetet, kiemelve a ferencesek tevékenységének fontosságát e térségben. Az olvasás és könyvtártörténet bemutatásának a végén felolvasással színesítette az előadást. A felolvasott rövidprózák szintén egy öregdiák írásaiból voltak válogatva. Hertza Mikola szerző írásai elbűvölték a hallgató közönséget, amelyek igen érdekesek, és mindenki megtalálhatja benne a humoron túl a mai világ nevetséges gyengeségeit, felfedezvén annak korrigálási lehetőségeit is. Továbbá szó esett a mai információáramlásról, az információszelektálás módjáról, valamint, hogy mire vagyunk képesek időt hagyni magunknak és másoknak.
            A beszélgetések során az is kiderült, hogy sok résztvevőnek a szülei, nagyszülei és dédszülei e gimnázium padjait koptatták. Azt is lehet mondani „egy nagy család” égisze alatt gyűltünk össze. Igazán jó dolognak bizonyult, hiszen bensőségesebben tudtak otthon beszélni az eseményről.


            A projekt sikerességét a négy csoportban érkező IX., X., XI-es diákok nagyméretű érdeklődése igazolta. A feltett kérdések közül is a legfontosabbak „Mitől éri meg, hogy olvassak szakmaválasztás előtt és után? Miért válasszam ezt vagy azt a lehetőséget…? Miért kövessek olyan elvet, ami nem látszik nyerőnek?”. Igen figyelemreméltó meglátások kerültek terítékre. A kialakult viták több dologra fényt derítettek. Egy anyagias világban rávilágítani az olvasásra és tanulásra, mint felbecsülhetetlen kincsre elég nagy feladat, mégis úgy látszik, ha nem is teljesen, de a gimnázium volt tanulóinak érveléseivel együtt részben sikerült. A projekt kihangsúlyozta a közösségekbe való inkadrálódás fontosságát is (új iskolába, tovább az egyetemekre, boldogulás az életben). A példa szemléltetése legtöbb esetben élő volt és nem szorult magyarázatra.

            Záróakkordként a vendégek megtekinthették a könyvtár termeit régi és új dokumentumaival együtt, valamint egy újonnan felszerelt osztálytermet, a sporttermet és nem utolsó sorban a gimnázium impozáns dísztermét. A meghívott csoportok vezetői pedig egy kis könyvajándékcsomagban részesültek.

A projekt sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy először maximum két csoport fogadásáról esett szó, amelyből négy lett.


Borbé Levente,
Balázs-Bécsi Enikő
2012. december 1., szombat

Decemberi évfordulók 2012

120 éve, 1892. december elsején született Cezar Petrescu román író, novellista, újságíró és szerkesztő. Ismertebb regénye: Fram, a jegesmedve 

 
100 éve, 1912. december elsején született Kovai Lőrinc (Kovalcsik) orosz-lengyel származású magyar író és újságíró.

200 éve, 1812. december harmadikán született Hendrik Conscience belga flamand író.

155 éve, 1857. december harmadikán született Joseph Conrad (Teodor Józef Konrad Nałęcz-Korzeniowski) lengyel származású angol író.

75 éve, 1937. december harmadikán hunyt el József Attila, a XX. századi magyar líra egyik kiemelkedő alakja.

220 éve, 1792. december negyedikén hunyt el Péczeli József magyar költő és műfordító.

80 éve, 1932. december negyedikén hunyt el Gustav Meyrink osztrák író, mesemondó, drámaíró és műfordító. Magyar nyelvre is lefordított művei: A négy holdfivér, A tücsökjáték, Történet Alajosról, az oroszlánról, Láthatatlan Prága, Órásmester stb.

135 éve, 1877. december ötödikén született Andrejs Upits lett író, újságíró, színműíró és lapszerkesztő.

170 éve, 1842. december hatodikán született Felice Cavallotti olasz író, drámaíró. Az Énekek éneke című verses színművével aratott nagy sikert.

110 éve, 1897. december hatodikán született Oskar Walter Cisek romániai német író, novellista, esszéíró és költő. Műveit német és román nyelven írta.

120 éve, 1892. december hetedikén született Kosáryné Réz Lola magyar író és műfordító.


85 éve, 1927. december hetedikén született Fodor Sándor székely-magyar író és műfordító. Ismertebb művei: Csipike (meseregény), A büdösgödör, Megőrizlek, A felnőttek idegesek, Tíz üveg borvíz.

135 éve, 1877. december nyolcadikán született Fenyő Miksa magyar író és szerkesztő.

170 éve, 1842. december tizedikén hunyt el Szentiváni Mihály székely-magyar költő, író és publicista.

135 éve, 1877. december tizedikén hunyt el Fábian Gábor magyar író, költő és műfordító.

120 éve, 1892. december tizedikén született Komlós Aladár felvidéki származású magyar író, költő, műfordító és irodalomtörténész.

35 éve, 1977. december tizenegyedikén hunyt el Gera György magyar író, műfordító, dramaturg és publicista.

220 éve, 1792. december tizenkettedikén hunyt el Gyenisz Ivanovics Fonzivin orosz író, drámaíró.

120 éve, 1892. december tizenkettedikén született Bónyi Adorján magyar író és lapszerkesztő.

215 éve, 1797. december tizenharmadikán született Christian Johann Heinrich Heine (Harry Heine) zsidó származású német költő, író, újságíró, a német romantika egyik meghatározó alakja.

190 éve, 1822. december tizenötödikén hunyt el Verseghy Ferenc magyar költő és nyelvész.

115 éve, 1897. december tizenhatodikán hunyt el Alphonse Daudet francia regényíró, humorista.

110 éve, 1902. december tizenhatodikán született Rafael Alberti katalán költő és grafikus.

90 éve, 1922. december tizenkilencedikén született Karel Destovnik-Kajuh szlovén költő és műfordító.

70 éve, 1942. december tizenkilencedikén hunyt el Bárd Oszkár (Wettenstein) erdélyi zsidó származású magyar költő, drámaíró és orvos.

95 éve, 1917. december huszonegyedikén született Heinrich Böll német író és műfordító. 
 Ismert művei: Biliárd féltízkor, Csoportkép hölggyel, Katharina Blum elveszett tisztessége.

85 éve, 1927. december huszonkettedikén született Sipos Domokos erdélyi magyar költő és író.

190 éve, 1822. december huszonnegyedikén született Matthew Arnold angol költő és kritikus.

440 esztendeje, 1572. december huszonötödikén hunyt el  Méliusz Juhász Péter magyar író egyháztudós és biológus.

120 éve, 1892. december huszonötödikén született Rebecca West (Cicily Isabel Fairfield) ír írónő.

40 éve, 1972. december huszonhetedikén hunyt el Dutka Ákos magyar költő és újságíró.

50 éve, 1962. december huszonhetedikén hunyt el Erwin Wittstock erdélyi német író, novellista és újságíró.

115 éve, 1897. december huszonhetedikén született Tudor Vianu román irodalomtörténész, író, költő, esszéíró és filozófus.

30 éve, 1982. december huszonnyolcadikán hunyt el Gábor Áron emigráns magyar író és újságíró.

110 éve, 1902. december huszonkilencedikén született Gál László vajdasági magyar költő, író, újságíró és műfordító.

60 éve, 1952. december harmincadikán hunyt el Ivan Olbracht cseh író, újságíró és műfordító.

50 éve, 1962. december harmincadikán hunyt el Reményik Zsigmond magyar író és műfordító.

140 éve, 1872. december harmincegyedikén hunyt el Aleksis Kivi (Alexis Stenvall) svéd származású finn író, a finn irodalom egyik úttörője, az első finn regény írója. 
Érdemes Tudni50 éve, 1962. december másodikán hunyt el Bíró Vencel, Erdélyben működő magyar történész, piarista szerzetes. 

135 éve, 1877. december nyolcadikán hunyt el Biró Sándor székely-magyar lelkész, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatti csíksomlyói Hadi Lap szerkesztője.

140 éve, 1872. december nyolcadikán született Janovics Jenő kárpátaljai születésű erdélyi magyar színész, filmrendező és forgatókönyvíró.

30 éve, 1982. december nyolcadikán hunyt el Kelemen Béla székely-magyar nyelvész, esztétikai- és szótáríró.

95 éve, 1917. december kilencedikén született Antal György csángó-magyar származású karnagy és zenepedagógus.

125 éve, 1887. december tizenegyedikén született Monoki István erdélyi magyar bibliográfus és szakíró.

210 éve. 1802. december tizenötödikén született Bolyai János világhírű erdélyi magyar matematikus.

180 éve, 1917. december tizenhatodikán született Kodály Zoltán magyar zeneszerző, népzenekutató és zenepedagógus.

295 éve, 1717. december tizenhetedikén született Páldi Székely István erdélyi magyar nyomdász és rézmetsző.

110 éve, 1902. december huszonharmadikán született Ferencz Gyárfás székely magyar újságíró és haditudósító.

110 éve, 1902. december huszonkilencedikén született Mihály Barna László székely-magyar költő, regényíró, közíró és újságíró.

105 éve, 1907. december harmincadikán született Kéki Béla erdélyi magyar könyvtáros, bibliográfus és könyvtártudományi szakíró.

135 éve, 1877. december harmincegyedikén született Dobay Zelma székely-magyar lapszerkesztő.

185 éve, 1827. december harmincegyedikén vezetik be a közvilágítást Kolozsvárott.