2012. január 22., vasárnap

A 101. digitalizált dokumentum a Kájoni János Megyei Könyvtár gyűjteményéből a MEK-ben


Tisztelgés Vitos Mózes emléke előtt  
Vitos Mózes Csíkmegyei füzetek című munkája  a 101. digitalizált dokumentum a világhálón a Kájoni János Megyei Könyvtár gyűjteményéből

A Kájoni János Megyei Könyvtár a mindennapi könyvtári tevékenység során kiemelt szerepet szán a helyismereti munkának. Fontos célkitűzésünk a helyismereti-helytörténeti célú digitalizálás. Ma már a helyi információk, adatok, tartalmak sokkal szélesebb körben válnak elérhetővé az internet révén. A digitalizálás lehetővé tette, hogy a könyvtárak az eddiginél sokkal szélesebb körben megismertessék gyűjteményük értékes helyismereti vonatkozású dokumentumait. Így nem csupán a könyvtárba látogató olvasók, hanem a távoli felhasználók is hozzáférhetnek egyedi, ritka helyismereti forrásokhoz, dokumentumokhoz.
    A Kájoni János Megyei Könyvtárban 2009-ben indítottuk el a digitalizálási tevékenységet a Szülőföld Alap pályázata révén. Elsődlegesen a dokumentációs részlegen megtalálható  értékes helytörténeti dokumentumainkat  digitalizáljuk. Főként XVIII-XIX. századi erdélyi és székelyföldi vonatkozású kiadványokat, helyi monográfiákat, történeti munkákat, illetve olyan XX. századi erdélyi, székelyföldi vonatkozású munkákat,  amelyek esetében a szerzői jogvédelem már lejárt, amelyek a Székelyföld, illletve Csík településeinek múltja, története, művelődéstörténete területén segíthetik a kutatók munkáját.
Örömmel tájékoztathatjuk a székelyföldi történeti múlt, sajátos, kultúránk, hagyományaink iránt érdeklődő nagyközönséget, hogy 2012. január 17-én elérhetővé vált az interneten,  a Magyar Elektronikus Könyvtárban a 101. digitalizált dokumentum könyvtárunk gyűjteményeiből.
 A Vitos Mózes által szerkesztett Csíkmegyei füzetek.  Adatok  Csíkmegye leírásához és történetéhez című 1022 oldal terjedelmű munka 1894-1902 közt Csíkszeredában jelent meg,  Györgyjakab Márton nyomdájában nyomtatták. (A dokumentum az interneten a következő URL címen érhető el:   http://mek.oszk.hu/10200/10282 ).
Az európai kitekintésű Vitos Mózes munkája ma is értékes, hasznos ismereteket nyújt a Csík történetét, földrajzát, gazdaságát, kultúráját, néprajzát kutató szakemberek számára. A megyei könyvtár  dokumentációs részlegén  megtalálható eredeti kiadás ma már könyvritkaságnak számít. A   helyismereti kutatások számára nélkülözhetetlen forráskiadványt 2002-2003-ban két kötetben újra kiadta  a csíkszeredai Hargita Kiadóhivatal.
A kiadvány digitalizálásával könyvtárunk Vitos Mózes emléke előtt is tiszteleg az idei kettős évforduló kapcsán: 2012. január 5-én  Vitos Mózes születésének 165-ik évfordulóját ünnepeltük, júliusban  halálának 100-ik évfordulójára emlékezünk.
Vitos Mózes  plébános, helytörténész, szerkesztő,  Csíkszentkirályon született 1847. január 5 –én. Csíksomlyón, majd Gyulafehérváron tanult. Teológiát végzett, 1873-ban szentelték pappá.
Bereckben, Etéden, majd 1876-tól Nyújtódon teljesített papi szolgálatot. A túlfeszített munka megviselte egészségét, harminckilenc éves korában nyugdíjba kényszerült. Betegen tért haza szülőfalujába, de betegsége ellenére is tevékeny, a közéletben résztvevő ember maradt, aki állandóan képezte magát. Ő indította meg és szerkesztette Kézdivásárhelyen  a Székelyföld című hetilapot. A Csíki Lapok főmunkatársa volt. Nagy munkája az 1022 oldalas Csíkmegyei füzetek. Adatok Csíkmegye leírásához és történetéhez (Csíkszereda, 1894-1902).  Csíkszentkirályon hunyt el, 1902. július 19-én, 55 éves korában.
A Kájoni János Megyei Könyvtár  helyismereti gyűjteményéből digitalizált kiadványok - jelenleg  több mint 16000 oldalnyi dokumentum - a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK). Pdf formátumban  válnak elérhetővé a világhálón. Könyvtárunk honlapján a Virtuális könyvtár menüpontban,  az alábbi internetes címre kattintva érhető el  digitalizált kiadványaink jegyzéke:
Természetesen a helytörténet, illetve a regionális vonatkozású kiadványok  iránt érdeklődők nem csak régi helytörténeti munkákat, kiadványokat  találnak a könyvtárban és a világhálón, számos új, frissen megjelent helyismereti kiadvány megtalálható a megyei könyvtár dokumentációs részlegének helyismereti gyűjteményében, a csíkszeredai Városháza épületének földszintjén.
Kelemen Katalin

Nincsenek megjegyzések: