2012. február 1., szerda

Februári évfordulók 2012


110 éve, 1902. február elsején született Berda József magyar költő.

110 éve, 1902. február elsején született Langston Hughes afroamerikai költő, író és színpadi szervező.

270 éve, 1742. február másodikán született Barcsay Ábrahám erdélyi magyar klasszicista költő.

190 éve, 1822. február másodikán született Barna Ignác magyar költő, műfordító és természettudományi író.

170 éve, 1842. február másodikán hunyt el Bölöni Farkas Sándor erdélyi magyar író és műfordító.

130 éve, 1882. február másodikán született James Joyce (James Augustine Aloysius Joyce) a híres ír költő, író és kritikus. Főbb művei: Eveline, Ifjúkori önarckép, Ulysess, Finnegan ébredése.

135 éve, 1877. február harmadikán született Antalffy Endre erdélyi magyar költő, nyelvész és műfordító.

400 esztendeje, 1612. február harmadikán született Samuel Butler angol író, festő. Ismertebb regénye: Minden testnek útja.

180 éve, 1832. február harmadikán hunyt el George Crable angol költő.

120 éve, 1892. február negyedikén született Ugo Betti olasz író, drámaíró és költő.

135 éve, 1877. február ötödikén született Nagy Endre magyar író, újságíró.

200 éve, 1812. február hetedikén született Charles Dickens, az angol irodalom egyik nagy alakja. Ismert művei: A Pickwick klub, Twist Olivér, Karácsonyi ének, Copperfield Dávid.

460 esztendeje, 1552. február nyolcadikán született Agrippa d'Aubigné francia költő, történész.

100 éve, 1912. február tizedikén született Darvas József magyar népíró, publicista.

90 éve, 1922. február tizedikén született Göncz Árpád magyar író, műfordító és politikus.

80 éve, 1932. február tizedikén hunyt el Edgard Wallace (Richard Horatio Edgar Wallace), az angol krimi irodalom nagyja, aki színműveket is írt.

125 éve, 1887. február tizenharmadikán született Csáth Géza (Brenner József) magyar író, orvos és zenekritikus.

100 éve, 1912. február tizennegyedikén született Sigurd Evensmo norvég novellista és drámaíró.

210 éve, 1802. február tizennegyedikén született Józef Bohdan Zaleski, a lengyel romantikus költészet kiemelkedő alakja.

100 éve, 1912. február tizenötödikén született Mikes György (George Mikes) magyar író, újságíró és humorista. Művei egy részét angolul írta.

350 esztendeje, 1662. február tizenhatodikán született Listius László erdélyi származású magyar költő.

130 éve, 1882. február tizenhatodikán született Surányi Miklós magyar író és lapszerkesztő.

 260 éve, 1752. február tizenhetedikén született Friedrich Maximilian von Klinger német író, drámaíró, költő.

150 éve, 1862. február tizenhetedikén született Mori Ōgai (Mori Rintaró) japán író.

120 éve, 1892. február tizenhetedikén született Lám Béla erdélyi magyar költő, gépészmérnök.

130 éve, 1882. február tizennyolcadikán született Benda Jenő magyar író és újságíró.

480 esztendeje, 1532. február tizenkilencedikén született a francia kísérletező költő és tudós Jean-Antoine de Baïf.

60 éve, 1952. február tizenkilencedikén hunyt el Knut Hamsun (Knut Pedersen) norvég író, költő, a modern norvég irodalom kiemelkedő egyénisége.

70 éve, 1942. február huszonkettedikén hunyt el Stefan Zweig osztrák-német író, költő és műfordító.

90 éve, 1922. február huszonharmadikán született Gera György magyar író, műfordító, dramaturg és publicista.

170 éve, 1842. február huszonötödikén született Karl Friedrich May német író. Népszerű vadnyugati témájú könyvei: Winnetou, Az inka öröksége, A medveölő fia, Az olajkirály, A szilafészek.

160 éve, 1852. február huszonötödikén hunyt el Thomas Moore ír származású angol nyelvű költő, író.

210 éve, 1802. február huszonhatodikán született Victor-Marie Hugo francia író, költő és drámaíró. Legismertebb művei: A párizsi Notre-Dame, A nyomorultak, A nevető ember, Kilencvenhárom.

90 éve, 1922. február huszonhatodikán született Fekete Gyula magyar író, újságíró és szociográfus.

110 éve, 1902. február huszonhatodikán hunyt el Szigeti József  magyar drámaíró és színész.

110 éve, 1902. február huszonhetedikén született John Steinbeck ír származású amerikai író, novellista és színműíró. Legismertebb művei: Kedves csirkefogók, Egerek és emberek, Érik A gyümölcs, Édentől keletre, Volt egyszer egy háború.

80 éve, 1932. február huszonnyolcadikán hunyt el Ambrus Zoltán magyar író, műfordító és kritikus.

140 éve, 1872. február huszonnyolcadikán hunyt el Rexa Dezső magyar irodalomtörténész, helytörténész, nyelvész és író.

20 éve, 1992. február huszonkilencedikén hunyt el Karinthy Ferenc  magyar író, drámaíró és dramaturg, Karinth Frigyes fia.


Érdemes Tudni

80 éve, 1932. február elsején született Marosi Ildikó erdélyi magyar újságíró és irodalomtörténész.

90 éve, 1922. február másodikán született Faragó József erdélyi magyar néprajztudós. Összegyűjtött munkái, többek között: Betlehemezők és kántálók Pusztakamaráson, Moldvai csángó népdalok és népballadák, A szegény ember vására, Jávorfa muzsika (népballadák), Gyönyörű Bán Kata (régi magyar népballadák), Háromszéki népballadák.

55 éve, 1957 február másodikán hunyt el Neumann János zsidó származású magyar matematikus, tudós.

200 éve, 1807. február tizennegyedikén született Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnöke.

135 éve, 1877. február tizennegyedikén született Sándor Imre erdélyi magyar genealógus (származástan), heraldikus (címertannal foglalkozó) és újságíró.

20 éve, 1992. február tizennyolcadikán hunyt el  Domokos Pál Péter székely-magyar történész, néprajzkutató, a csángók történetének és kultúrájának lelkes kutatója.

300 esztendeje, 1712. február huszonkettedikén született Bod Péter székely-magyar irodalomtörténész, református lelkész.

105 éve, 1907. február huszonharmadikán született Debreczy Sándor székelyföldi magyar pedagógiai író, irodalomtörténész

60 éve, 1947. február huszonhatodikán hunyt el Tihanyi Kálmán magyar fizikus, az ikonoszkóp feltalálója.

Nincsenek megjegyzések: