2012. február 3., péntek

ReMek-e-hírlevél 2012/2 számából

Tündérszó Meseíró Pályázat 2012
A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház harmadszor hirdeti meg a Tündérszó Nemzetközi Meseíró Pályázatot. A pályázatra a világ bármely országában élő 8–15 éves gyermekek magyar nyelven írott meséit várják postai úton vagy e-mailben, csatolt dokumentum formájában 2012. április 15-ig. A pályázatra az 1997. január 1-je és 2003. december 31-e között született gyermekek négy példányban elküldött meséit fogadják.
A mese mellett, kérik, feltétlenül csatolják külön lapon (1.) a meseíró nevét, (2.) születési idejét (év, hónap, nap), (3.) postacímét (ország, település, utca, házszám, irányítószám), és (4.) szülei egyikének e-mail és telefonszámát!
A pályaművek terjedelme minimum 2000 és maximum 6000 karakter (1–3 nyomtatott oldal) lehet. Témájukkal, irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs semmiféle megkötés. Egy pályázó csak egy mesét küldhet be a zsűrinek.
A bírálóbizottság neves írókból áll. A díjnyerteseket oklevéllel és egyedi művészeti alkotással jutalmazzák. A döntést követő ünnepélyes eredményhirdetés 2012. május 19-én lesz Székesfehérváron. A díjazottakat a szervezők 2012. május 8-ig telefonon vagy e-mailben értesítik, illetve a díjazottak névsorát a www.ggmuvhaz.hu honlapon közzéteszik. A legjobb írásokat a Művelődési Ház egy későbbi időpontban megjelenteti.
Postacím: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, H-8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1, Magyarország. Tel.: +36 22/501-161; e-mail: ggmuvhaz@gmail.com
Meghirdették a Szép Magyar Könyv 2011 pályázatot
Idén is nyolc kategóriában versenyezhetnek tavaly megjelent köteteikkel a könyvkiadók a Szép Magyar Könyv pályázaton. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által kiírt versenyre könyvesbolti forgalomba került, magyarországi és határon túli magyar nyomdákban előállított kiadványokkal nevezhetnek a könyves cégek 2012. február 8-ig.
A zsűri külön díjazza a gyermekkönyveket; a tankönyveket; az ismeretterjesztő kiadványokat; a tudományos műveket, szakkönyveket és felsőoktatási kiadványokat; a szépirodalmi és ifjúsági köteteket; a művészeti könyveket és albumokat; a bibliofil és speciális kiadványokat; valamint a fakszimile, reprint és adaptált kiadványokat.
A Szép Magyar Könyv elismerést már 1929-ben, a könyvhét elődjeként számon tartott első könyvnap alkalmával is átadták, 1952 óta pedig az Ünnepi Könyvhét keretében rendszeresen díjazzák a szakma kiemelkedő alkotásait. A legjobbnak bizonyuló alkotók a könyvhét nyitónapján, idén június 7-én vehetik át elismeréseiket.
A közönségdíjat az április 9. és 22. között megrendezendő XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál látogatóinak összesített szavazatai alapján ítélik oda.
Forrás: http://kultura.hu/main.php?folderID=887

Korszerű rendszerre vált a könyvtár
Jelentős fejlesztés előtt áll a székelyudvarhelyi városi könyvtár: februártól korszerű, olvasóbarát rendszerre vált az intézmény. Az új programmal nemcsak a szolgáltatások köre bővül, hanem a személyzet munkája is egyszerűsödik.
Több mint 12 éve elektronikus könyvtárkezelői katalógussal dolgozunk, a kölcsönzés azonban hagyományosan, könyvkártyákkal folyt – mondta el Szabó Károly igazgató. Az újítás szükségessége már tavaly nyilvánvalóvá vált, a vezetőség akkor a régi programot kifejlesztő céghez fordult. A konzultáció során kiderült: a régit teljesen új rendszerre kellene cserélni, az intézmény azonban anyagi fedezet hiányában sem vetette el a fejlesztés lehetőségét.
„A könyvtár szolgáltatásai közül az online kezelési modul hiányzott, a korszerű programmal azonban hat, de inkább nyolc, egyenként körülbelül 4000 eurós modult kellett volna beszereznünk” – magyarázta Szabó. Az intézménynek végül a HunTéka könyvtári rendszer fejlesztőjével sikerült megegyeznie, hosszas alkudozás árán mindkét fél számára előnyös kompromisszum született: az intézmény jutányos áron jutott hozzá a programhoz, cserébe referenciapontként működik a térségben. „Ez a program legalább egy évnyi, ha nem hosszabb, zökkenőmentes működését jelenti, hisz a fejlesztő cég érdeke, hogy jó példát mutassunk” – tette hozzá az intézményvezető.
A februárban rajtoló HunTéka által interneten is böngészhető lesz a könyvtár állománya, ekkor vezetik be az elektronikus kölcsönzést is. Megtudtuk, a program segítségével a kikölcsönzött könyveket is figyelni lehet majd, valamint az olvasók előjegyezhetnek a kívánt kötetekre. „Eddig úgy működött, hogy ha egy olvasó olyan könyvet keresett, amelyet valaki már kikölcsönzött, a könyvtár munkatársai emlékeztetőtáblára feljegyezték a kérést” – magyarázta az intézményvezető.
A várólista vezetése mellett a program felszólításokat is generál: automatikus levélben értesíti azokat, akik elfelejtették időben visszaszolgáltatni a kikölcsönzött köteteket. „Eddig postán küldtük a figyelmeztetéseket, most e-mailben, majd SMS-ben is megkapják azokat az olvasók” – tette hozzá Szabó.
A jelentős beruházás egy részét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiírásán nyert pályázat révén fedezte a könyvtár, az eszközök megvásárlásába mintegy 7000 lejjel a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal is beszállt: a könyvtár vonalkód-leolvasókat, címkéket és új szervert is vásárolt.
Jelenleg a tavaly adományba kapott könyvek katalogizálásával foglalatoskodnak a könyvtár munkatársai, továbbá megtudtuk, a tatabányai testvérkönyvtár által felajánlott – pályázati úton nyert – adomány második felét is az év elejére várják. „Újabb könyvcsomagot szállítottunk a városi kórházban működő fiókkönyvtárba, hisz rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a kezdeményezés nyomán” – magyarázta az intézményvezető. A fióktékában a gyulafehérvári Caritas udvarhelyi osztályának munkatársai állnak a kórházban tartózkodó betegek rendelkezésére.

A tizenkétezren is túl
Mesésnek hangzik a cím, mégis valós esetről tanúskodik. A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium jelenlegi – időrendben a második – könyvtára kevéssel több mint egy évtizedes működésének jelentős szakaszát lépte át. Hogy ez megtörténhetett az a visszatérően is gondoskodók érdeme elsősorban.
Az említésre méltó esetről, valamint az ezt megvalósulásában segítők felé szólnak az alábbi sorok.

12 000+

Tudtára adassék kis- és nagydiáknak
Azoknak mindenképp kik könyvtárunkba járnak!
Hadd hallják azok is, kik csak néhanapján
mernek bekopogni a Téka ajtaján!

Kétezertizenegy Karácsony havában
Nagy változás történt az iskolakönyvtárban:
ezen időszaktól kik hozzánk betérnek
már tizenkétezernél is több könyv közt keresgélnek.

Köszönet illesse a gondoskodókat,
Hogy jóságuk révén Tékánk gyarapodhat
S betöltheti célját, mely mottóban tömörül:
Egy könyvtár, hogy munkádban ne maradj egyedül.

Írta e sorokat az az öregdiák,
kinek feladata rendezni a Tékát.

Forrás: Péter Antal iskolakönyvtáros, Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, Csíkszereda

Ajándék a könyvtártól Gyergyószentmiklóson
Duplájára nőtt az elmúlt két évben az olvasótábor és a könyvállomány a gyergyószentmiklósi könyvtárban – számolt be Kisné Portik Irén intézményigazgató annak kapcsán, hogy a Magyar Kultúra Napja tiszteletére tartott rendezvénysorozat részeként megajándékozták a leghűségesebb olvasókat, a könyvtári rendezvények létrejöttének segítőit és népszerűsítőit.
A könyvek iránti hűségéért 72 gyerek és 56 felnőtt kapott ajándékot – a rendszeres könyvtárlátogatók között a legfiatalabb és legidősebb között közel 80 éves korkülönbség van.
Különdíjban részesültek azok a gyerekek, akik 'kinőtt' könyveiket adományozták az intézménynek, hogy kisebb társaik használhassák azokat, illetve az a kislány is, aki két saját kötetét ajándékozta a könyvtárnak. A rendezvények szervezésének segítői mellett elismerésben részesítették Balázs József alfalvi festőművészt, a Rajzvár-rendezvények ingyenes bíráját, az Ipartestület Férfikarát rendszeres fellépéseiért, valamint Varga Béla mesterembert, aki az emeleti termek villanyhálózatának kijavítását vállalta fel. 2012. január 23-án hat osztályközösség vehette át jutalmát azért, hogy teljes létszámmal beiratkoztak és rendszeresen látogatják a városi könyvtárat. Az ajándéktárgyakat, könyveket és Himnusz-kártyákat a polgármesteri hivatal, a 16 Patak Egyesület és a Megyei Kulturális és Művészeti Központ adományozta, a Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet csokoládéval pótolta ki a gyerekek ajándékát, az alkalomra szervezett kínálkodáshoz három pékség adott termékeiből.
Forrás: Hargita Népe, 2012. január 24., http://hnepe.files.wordpress.com/2012/01/1201240116.pdf

Különleges levelezésre akadtak
Felbecsülhetetlen értékű ritkaságokra, Liszt, Erkel és Deák Ferenc kézirataira bukkantak a helytörténeti gyűjtemény rendezése közben Sümegen. Pénzben nem is lehet kifejezni ezeknek a nemzeti kincseknek az értékét – fogalmazott a Kossuth Rádiónak Tóth Gyula helytörténet-kutató.
Darnay Kálmán több doboznyi hagyatékában találták meg egyebek mellett Liszt Ferenc levelét, amelyet egyik barátjának írt 1866. február 23-án, Pesten. A világhírű magyar zeneszerző másik előkerült dokumentuma egy német nyelven íródott műsorfüzet, amelyben aktuális fellépései olvashatóak.
Megtalálták Erkel Ferencnek azt a levelét is, amelyet Szemere Bertalannak írt a Hunyadi László című opera esetleges párizsi bemutatójáról. A levélből az is kiderül, hogy a szerző még csiszolgatja az operát a párizsi bemutatóra, amelyet – tette hozzá Tóth Gyula – valószínűleg megtartottak. A gyűjteményből előkerültek Deák Ferenc-levelek is. Az egyiket öccse, Deák Antal személyesen vitte Sümegre. Ebben testvére Zala vármegye főorvosához, Takács Józsefhez fordul segítségért egészségügyi problémái miatt.
A hagyaték vizsgálata jelenleg is tart, így elképzelhető, hogy további, ritkaságnak számító kéziratok is előkerülnek a 17–18 doboznyi gyűjteményből. Tóth Gyula elmondta: a megtalált dokumentumokat egy kiállítás keretében minél előbb szeretnék bemutatni a nagyközönségnek Sümegen.

Rovásírásos Biblia
Rovásírással jelent meg az Újszövetség a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és a Rovás Alapítvány együttműködésében.
Tarjányi Béla, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Újszövetségi tanszékének professzora az MTI-nek elmondta, hogy az 1989-ben egyházilag jóváhagyott és egyesületként bejegyzett bibliatársulat a Biblia terjesztésével és népszerűsítésével foglalkozik. Többféle bibliát adtak már ki, így a Bécsi aranybibliát 2008-ban, a Biblia évében, vagy például cigány nyelvű Szentírást és nagybetűst időseknek.
Egy hónappal ezelőtt kereste meg a 2009 óta működő Rovás Alapítvány – amely közhasznú szervezet a rovásműveltségért – két vezetője azzal, hogy készítsenek rovásírással Bibliát. Tarjányi Bélát mindig is érdekelte az ősi magyar írás, és irigyelte a régi cserkészeket, akik tanultak rovásírást. A bibliatársulat elfogadta az ajánlatot és rekordidő, 10 nap alatt a Kner Nyomda elkészítette az Újszövetség rovásírásos változatát. A társulatnak megvan a Káldi-féle katolikus biblia szövegkiadási joga, és ezt, a katolikusok által kedvelt szöveget nyomtatták ki rovásírással.
A professzor emlékeztetett rá, hogy rovásírással megjelent már Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye és egy népszerű mesekönyv.
„A székely–magyar rovásírás nemzeti kincseink közé tartozik, büszkék lehetünk rá, hogy saját betűs írásunk van, s mindezt be kell hozni a köztudatba” – hangsúlyozta.

E lapszám felelős szerkesztője: Tóth-Wagner Anikó

Nincsenek megjegyzések: