2012. március 6., kedd

Iskolai könyvtárosok megyeközi gyűlése Sepsiszentgyörgyön


Március másodikán zajlott négy megye iskolai könyvtárosai találkozójának első összejövetele a sepsiszentgyörgyi megyei könyvtár aulájában. Igen figyelemreméltó ötlet, és egyben megvalósítás a háromszékiek részéről.

            Az előadássorozat témája A diákok olvasáskészségének fejlesztése az iskolai könyvtárban. Az előre jelzett előadók Crăciun Mariana kivételével mind jelen voltak. A Hargita megyei kolléganőnk betegség miatt nem tudott eljönni, ezért Egyed Daniela, a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum könyvtárosa felváltotta saját bemutatójával.
            Egyed Daniela előadása remekbesikerült, annak ellenére, hogy a felkészüléshez csak egy nap állt rendelkezésére. Természetesen az anyag már megvolt, készen állt az összerakásra.  Témája az olvasás megszerettetése a második osztályban. A terv jó ötletnek bizonyult. Inkább a kivitelezéshez kellett energia, amely munka a kis diákok szüleinek bevonásával történt. Ők készítették fel gyerekeiket az általuk elolvasott könyv bemutatására, amelynek az iskolai könyvtár adott otthont. A merész vállalkozás meghozta az eredményét egyre több kisdiák érdeklődött a könyvek iránt.


            A háromszéki, brassói és bákói iskolai könyvtárosok két-két előadással készültek. Az előadások témájának címei megtalálhatóak az alábbi linken:

* * *
            Ahogy az egyébként jól sikerült és figyelemreméltó előadásokból is kiderült, az iskolai könyvtárak új kihívások előtt állnak. Ami régebb természetes volt (olvasásra gondolok), azért ma keményen meg kell küzdeni. Sajnos az olvasás, mint tanulás, vagy szabadidő tevékenység, netán kedvtelés, teljesen háttérbe szorult.  Nyilván a könyvtárosok azokat a módszereket sorakoztatták fel, amikkel a diákokat jobban tudják ösztönözni és becsalogatni a könyvtárba, viszont mindenhol ott lapult az is, hogy a gyerekek nagy része nem menne be a könyvtárba, vagy esetleg csak a divatnak megfelelő könyvet olvasná el, ha nem lennének a könyvtárosok által előre kidolgozott programok. Kivételt képeznek a háziolvasmányok. Mindenféleképpen hasznosnak mondható az ilyen jellegű tapasztalatcsere, mert megkönnyíti a könyvtárosok egyre zsúfoltabb munkaidőn kívüli programját.


            Várjuk a következő előadássorozatot!

Köszönet Kiss László ötletgazdának és Alis Pop háromszéki szaktanfelügyelőnek, aki segítette e programsorozat megvalósítását.

Borbé Levente
 

Nincsenek megjegyzések: