2012. március 5., hétfő

Márciusi évfordulók 2012

1240 esztendeje, 772. március elsején született Po Csü-ji kínai költő.

195 éve, 1817. március másodikán született Arany János magyar költő. Ismert művei: Elveszett alkotmány, Toldi, A rab gólya, Letészem a lantot, A nagyidai cigányok, Bolond Istók, A walesi bárdok, V. László, Szondi két apródja, Ágnes asszony, Buda halála, Családi kör stb.

100 éve, 1912. március harmadikán hunyt el Pierre Benoit francia regényíró. Népszerű műve az Atlantisz.

160 éve, 1852. március negyedikén hunyt el Nyikolaj Vasziljevics Gogol ukrán származású orosz író, drámaíró. Főbb művei: Az őrült naplója, Az orr, A köpönyeg, Holt lelkek, A revizor.

35 éve, 1977. március negyedikén hunyt el Veronica Porumbacu (eredeti nevén - Schwefelberg) zsidó származású román költő és ifjúsági író.

90 éve, 1922. március ötödikén született Pier Paolo Pasolini olasz író, költő, nyelvész és filmrendező.

35 éve, 1977. március nyolcadikán hunyt el Bárdosi Németh János magyar költő.

240 éve, 1772. március tizedikén született Karl Wilhelm Friedrich Schlegel német filozófus, író és műkritikus.

170 éve, 1842. február március tizenegyedikén született Eötvös Károly író, publicista és szerkesztő.

1830 esztendeje, 182. március tizenkettedikén született Omar ibn al-Fárid, az arab költészet legnagyobb misztikus poétája.

110 éve, 1842. március tizennyolcadikán született Stéphane Mallarmé (Étienne) a francia szimbolista költészet nagy alakja.

80 éve, 1932. március tizennyolcadikán született John Hoyer Updike amerikai angol regényíró, költő, elbeszélő, irodalom- és műkritikus. A legnépszerűbb regényei a „Nyúl”- sorozat.

35 éve, 1977. március tizenkilencedikén hunyt el Jékely Zoltán erdélyi magyar író, költő és műfordító. .

110 éve, 1842. március tizenkilencedikén hunyt el Tolnai Lajos (Hagymássy Lajos) író, költő és publicista.

125 éve, 1877. március huszonegyedikén született Kassák Lajos magyar költő, író, műfordító és képzőművész.

135 éve, 1877. március huszonegyedikén született Pakots József magyar író, újságíró és szerkesztő.

80 éve, 1552. március  huszonegyedikén  született Bretter György erdélyi magyar esszéíró és filozófus.

35 éve, 1977. március huszonegyedikén hunyt el Mikó Imre erdélyi magyar  író, műfordító.

190 éve, 1832. március huszonkettedikén hunyt el Johann Wolfang von Goethe német költő, drámaíró, író. A világirodalom egyik legnagyobb alakja. Ismert művei: Az ifjú Werther szenvedései, Faust, Vonzások és Választások, Wilhelm Meister vándorévei.

170 éve, 1842. március huszonharmadikán hunyt el Stendhal (Marie-Henri Beyle) francia realista író. Ismertebb regényei: Vörös és fekete, Vörös és fefér (befejezetlen) Pármai kolostor.

115 éve, 1897. Március huszonharmadikán született Hamvas Béla magyar író, filozófus és könyvtáros.

190 éve, 1832. március huszonnegyedikén született Henri Murger francia író. Népszerű műve a Bohémélet.

70 éve, 1942. március huszonötödikén született Ana Blandiana (Otilia Doina Coman) román költő, író és újságíró.

170 éve, 1842. március huszonötödikén született Antonio Fogarazzo  olasz író és költő.

100 éve, 1912. március huszonhatodikán született Thurzó Gábor író és műfordító.

120 éve, 1892. március huszonhatodikán hunyt el Walt Whitman, az amerikai angol költészet kimagasló egyénisége.

 540 esztendeje, 1742. március huszonhetedikén hunyt el Janus Pannonius (Csezmiczei János vagy Cesinge János) latin nyelven író horvát származású magyar  költő és humanista.

135 éve, 1877. március huszonnyolcadikán született Dánielné Lengyel Laura magyar író, költő, kritikus és újságíró.

110 éve, 1902. március huszonkilencedikén született Marcel Aymé francia író, drámaíró és elbeszélő .

95 éve, 1917. március harmincadikán Komjáthy István magyar író és műfordító.

130 éve, 1882. március harmincegyedikén született Kornyej Ivanovics Csukoszkij orosz ifjúsági író és költő.


Érdemes Tudni

30 éve, 1982. március másodikán hunyt el Nagy András György erdélyi magyar orvosi szakíró, közíró és népművelő.

80 éve, 1932. március harmadikán született Salló István erdélyi székely-magyar szobrász és író.

35 éve, 1977. március negyedikén hunyt el Dankanits Ádám erdélyi magyar művelődéstörténész.

45 éve, 1967. március hatodikán Kodály Zoltán magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató és népzenekutató.

30 éve, 1982. március tizenegyedikén hunyt el Albert István erdélyi székely-magyar újságíró és elbeszélő.

40 éve, 1972. március tizenhatodikán hunyt el Venczel József (álnevén Várdotfalvi) erdélyi magyar szociológus.

375 esztendeje, 1637. március tizenkilencedikén hunyt el Pázmány Péter magyar hittudós és egyházi író. A magyarországi ellenreformáció vezéralakja.

180 éve, 1832. március tizenkilencedikén született Vámbéry Ármin magyar nyelvtudós, utazó, orientalista, a magyar Földrajzi Társaság egyik alapítótagja.

310 esztendeje, 1702 március huszadikán hunyt el Misztótfalusi Kis Miklós magyar nyomdász és betűmetsző. Ő tervezte meg a Times New Roman újságbetűtípus ősét.

65 éve, 1947. március huszonegyedikén született Miklossy-Vári Vilmos erdélyi székely-magyar természettudományi író, szerkesztő és muzeológus.

565 esztendeje, március huszonötödikén választották Hunyadi Jánost Magyarország kormányzójának.


Nincsenek megjegyzések: