2012. március 9., péntek

ReMek-e-hírlevél 2012/3 számából

Éves erdélyi magyar eseménynaptár készült
Elkészült az erdélyi és csángóföldi magyar eseménynaptár, amelyben napi bontásban olvasható több mint 1500, 2012-ben már lezajlott vagy a következő hónapokban sorra kerülő rendezvény megnevezése, helyszíne, szervező intézménye és programfelelőse.
A 224 oldalas összeállítás elérhető és letölthető a kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) honlapjáról (www.emke.ro). Kiadója a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) főtitkárságának kulturális főosztálya, amelynek az adatgyűjtésben partnere volt a Communitas Alapítvány és az EMKE is.
A több mint másfélezer eseményt önkormányzatok, egyházak, alapítványok, egyesületek, ifjúsági szervezetek szervezik. A rendezvények témája rendkívül változatos: közönségtalálkozók, előadások, koncertek, kiállítások, fesztiválok, a magyar nemzeti ünnepekről való megemlékezések.
A Kolozsváron kiadott naptárban a tavalyi eseményekről válogatott fényképek is helyet kaptak.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=111357


A közösség szolgálata ad értelmet a könyvtárosi munkának
A neves csíksomlyói polihisztor, Kájoni János nevét viseli a Hargita Megyei Könyvtár. A név az írás, a könyvnyomtatás, a műveltség nagy múltjára utal, az intézményben folyó digitalizálási munka viszont jelzi, hogy lépést tartanak a korral. Az írás lényege nem változik, csupán az a közeg, hordozó, amely révén eljut az olvasóhoz. Kopacz Katalinnal, a könyvtár igazgatójával készített interjút a Hargita Népe napilap számára Sarány István újságíró:
'- A könyvtár – hitem szerint – a templom és iskola mellett a társadalom alapvető fontosságú intézménye, kultúraterjesztő, nevelő, tájékoztató, szociális szerepéből adódóan. A közösségért van, a közösséget szolgálja, ez ad értelmet a könyvtárosi munkának. Következésképpen nincs olyan nehézség, amelyet ne lehetne leküzdeni, legyen az épületgond, fűtetlen helyiség, ázó plafon vagy éppen pénzhiány. Mindenre van megoldás, ez sok esetben hivatástudat, elkötelezettség kérdése.' – fogalmazta meg az igazgató válaszában arra a kérdésre, hogy miként sikerül a könyvtárnak ideálisnak korántsem mondható körülmények között eleget tennie hivatásának.
Kopacz Katalin beszámolt továbbá a könyvtár 2011-es eredményeiről, gondjairól, a könyvtárhasználati statisztika előző évi alakulásáról, valamint az  intézmény idei prioritásairól is:
'Prioritás a székhelygond megoldása. Úgy tűnik, van remény a könyvtár régóta fennálló problémájának orvoslására,valamennyi részleg egy épületbe költöztetésére.'
'Állománygyarapítás szempontjából, 2001-től számítva, a legkedvezőbb évet zárjuk. Összesen 4035 könyvtári dokumentummal gyarapítottuk állományunkat; a gyarapodás többségét könyv és folyóirat képezi, de folyamatosan nő a könyvtárban fellelhető hangoskönyvek, DVD-k, más elektronikus dokumentumok száma is. Intézményünk értékes könyvadományban részesült a Márai Program keretében (312 kötet – ebből 185 kötet szépirodalom, 127 kötet tényirodalom 800 000 Ft értékben). Ugyanakkor saját digitalizálási tevékenységünk eredményeként interneten publikáltunk eddig 100 elektronikus dokumentumot – a Magyar Elektronikus Könyvtárban, illetve az Elektronikus Periodika Adatbázisban –, ebből 35-öt a tavalyi év folyamán.'
'A közzétett dokumentumok használatát számlálók regisztrálják, hatalmas elégtétel a számok ismerete és a távoli használóktól érkező visszajelzések. Említésre méltó a könyvtár hozzájárulása a Wikipédia építéséhez: helyi személyiségek életrajzi adatait és más helytörténeti, helyismereti adatokat publikálunk. Az intézmény jelentős műszaki felszereltséggel rendelkezik. 1993 óta könyvtári szoftvert használunk, a könyvtár katalógusa interneten elérhető, digitalizáláshoz szükséges eszközöket pályázati úton nyertünk. 2009-ben bekapcsolódtunk a BIBLIONET országos programba.' - mondta el Kopacz Katalin.
A teljes interjú itt olvasható: Hargita Népe, 2012. február 3., http://hnepe.files.wordpress.com/2012/02/1202030116.pdf


 Kreatív romántanulás
A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumból indult, bejárta a megye több iskoláját, a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban is állomásozott az a román nyelvű mesemaraton, amelynek célja megváltoztatni a magyar gyermekek hozzáállását a román nyelv tanulásához, barátságossá tenni azt a hozzájuk közel álló szövegek által, a szabad előadásmóddal pedig lehetőséget teremteni a román nyelvű kommunikációra. Forreiter Csilla könyvtáros, a román meselánc elindítója lapunknak elmondta: a román nyelvet oktató tanárok segítségével készülnek fel a diákok, akik a szövegek megtanulása alatt gyakorolják az olvasást, csiszolják kiejtésüket, és eközben közelebb kerülnek a nyelvhez, amit a rossz tantervek és tankönyvek miatt a magyar gyermekek nehezen tanulnak meg.
Forrás: http://www.3szek.ro/load/cikk/46897/kreativ_romantanulas


Kora középkori kéziratot találtak Törökországban
Ezerötszáz éves, kézírásos, rajzokkal illusztrált kézirat került elő Törökországban. Török sajtójelentések szerint elképzelhető, hogy az egyik legrégibb keresztény evangéliumról, Barnabás evangéliumáról van szó. Az értékes kötet nemrég került az ankarai Néprajzi Múzeum birtokába.
Az ötvenkét oldalas kézirat Jézus anyanyelvén, arámi nyelven íródott. A kötetben egyebek közt megtalálható az utolsó vacsorát ábrázoló rajz, amelyen Jézus a tizenkét apostol társaságában látható. A rajzok egyike Jézus keresztrefeszítését ábrázolja a Nap és a kereszt jelképével együtt, a másikon a Krisztus sírjának tartott barlang, illetve az annak bejáratát elzáró szikla látható.
A dokumentumot 2000-ben műkincscsempészek elleni razzia alkalmával foglalta le a rendőrség, több más műtárggyal együtt. A műkincseket az ankarai bíróságon őrizték éveken át; az őskeresztény kéziratot néhány hete adták át a múzeumnak. A kötet szénizotópos kormeghatározását külföldön végezték el; ezt a folyamatot állagmegóvás és restaurálás, majd az értékes könyv kiállítása követi.
Ertugrul Günay török kulturális miniszter szerint vizsgálják, hogy esetleg az egyik legrégibb keresztény evangéliumról van-e szó. A török sajtó szerint elképzelhető, hogy ez Barnabás evangéliumának egyik példánya. Egyes iszlám tudósok kulcsdokumentumnak tartják Barnabás evangéliumát, amely bizonyos pontokon eltér a Bibliától és több párhuzamot mutat az iszlámmal, mások viszont hamisítványnak tartják.
Forrás: http://index.hu/tudomany/tortenelem/2012/02/27/ezerotszaz_eves_keziratot_talaltak_torokorszagban/

Helyhiánnyal küzd a székelyudvarhelyi tudományos könyvtár
Helyhiánnyal küzd Erdély és Székelyudvarhely egyik legértékesebb muzeális könyvgyűjteménye, a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára.
A székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium épületében található tudományos könyvtár egyidős a református kollégiummal. A 342 éve, 1670-ben alapított könyvtárban az évek során annyi kötet összegyűlt már, hogy a helyszűke miatt nem tudják újabbakkal bővíteni az állományt. Mivel a református egyház visszakapta régi épületét, a korábbi tanítóképzőt, ezért az ingóságok, benne a könyvtári állomány sorsa bizonytalan – nyilatkozta a Hargita Népe című csíkszeredai napilapnak Róth András Lajos, aki 1990 óta vezeti a könyvtárat, amely jogilag a református gimnáziumé, adminisztrációs szempontból pedig a rendszerváltás után átkerült a Haáz Rezső Múzeumhoz mint muzeális gyűjtemény.
Az állományával a 17. és 20. század közötti erdélyi magyar kultúrát hűen tükröző 80 ezer kötetes könyvtár túlélte az 1848-as forradalmat és a világháborúkat. A könyvek nagyobbrészt 1950 előttiek. Az 1700-as évek közepétől kezdődően tizenhét személyi téka került a könyvtár tulajdonába: ez adja ki a régi gyűjtemény legnagyobb részét. A könyvek 85 százaléka magyar nyelvű, a maradék pedig latin, német, francia és angol.
A kétszintes könyvtár annyira túlzsúfolt, hogy a legújabb köteteket kénytelenek a polcok között, dobozokban tárolni. A könyvtáros szerint a református gimnázium vezetősége a jogi kérdések tisztázása után egy termet még fel tudna szabadítani a gyűjtemény számára az épületben.
A könyvtárnak viszonylag kevés a látogatója, mert a régi kötetek alapvetően nem használhatóak a mai oktatásban, miközben a történelem a néprajz és a tudománytörténet területén kutatók számára az állomány valóságos kincsesbánya. (MTI)
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=110931

Bukarestben is megünneplik Örkény születésének 100. évfordulóját
Bukarestben is megünneplik a magyar abszurd dráma kitűnő képviselője születésének 100. évfordulóját. Az UNESCO Nicolae Bălcescuról elnevezett kulturális központjában bemutatták a Tóték című drámát, Victor Ioan Frunză rendezésében, Adriana Grand díszleteivel, kosztümjeivel, valamint négy fiatal színész és egy színésznő közreműködésével. A darabot Victor Ioan Frunză Csíkszeredában is megrendezi majd, a Csíki Játékszín közreműködésével.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=111639


E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.

Nincsenek megjegyzések: