2012. április 4., szerda

Módszertani gyűlés Székelyudvarhelyen2012. március huszonkilencedikén az első Udvarhelykörzeti módszertani könyvtárosi gyűlésre került sor, ahová a Csíkkörzeti könyvtárosok is hivatalosak voltak.
Könyvtárosokon kívül, az előadás jobb kimeneteléért, beledolgozott a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatósága és személyzete is.
Az összejövetel hangulatát emelte a kisiskolások furulya csapata, akik tanárnőjük segítségével nagyon szép dalokat adtak elő. Ezt követte Dáné Szilárd magyar és könyvtár szakos tanfelügyelő beszéde. Elismeréssel szólt a könyvtárosi munkáról. Kifejezésre juttatta azt is, hogy sajnos nem igazán van kellőképpen értékelve munkájuk, valamint arról is beszélt, hogy érdemes továbbra is a minőségi munkát képviselni-megőrizni.
Elsőként Barabás Zója, az iskolai könyvtáros házigazda köszöntötte az egybegyűlteket, miután megtartotta előadását. A jól összeállított anyag igen kivételes évi programsorozatot takart. A már hagyománnyá vált olvasási vetélkedők, szavalóversenyek, mesemondások mellett újonnan létrehozott rendezvények is szerepeltek. A rendezvények minőségét tényekkel alátámasztva ismertette. Volt, amit tőle ellesni…
A második előadó Egyed Daniela volt, a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceumtól. Az olvasás fejlesztéséről beszélt a szülők bevonásával. Az igen eredményes rendezvénysorozat, amelyet már néhány hónapja elindított, nagy sikernek örvend, úgy a diákok, mint a szülők körében. Mindez nagy részben Daniela igen jól kiforrott empátia képességének köszönhető.
Harmadiknak jómagam beszéltem a könyvtárak jelenéről és természetesen az iskolánk könyvtáráról. Kifejezésre juttattam, hogy minden iskolai könyvtár sajátos jelleggel bír. Elmondásomban gondoltam a kor követelményeire, elvárásaira, figyelembe véve az iskola profilját, a gyerekek érdeklődési szintjét és a kollégák igényeit is. A felsoroltak mellett a könyvtárosnak ki kell alakítania azt a légkört, amelyben szívesen tevékenykedhet, hogy minél eredményesebb legyen a munkája.

Negyediknek Hatos Melinda, a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumtól, beszélt a könyvtárosok által megteremtett világháló segítségén keresztül működő könyvtárosi lehetőségekről. Itt nemcsak a tevékenység ismertetése a fontos, hanem az összes információ, ami hasznos lehet a könyvtáros és az olvasók számára. Ugyanis a világháló akadálymentes információhoz jutást biztosít a kereső számára. Az elénk tárt anyag iskolai honlapjuk könyvtárosi menüjének bemutatásáról szolt, amelyben igencsak jól lehetett búvárkodni.

Utolsó előadóként Bíró Emese, a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola könyvtárosa beszélt újabb sikereiről. Felolvasó estet tartott a gyerekeknek. Ezúttal a szülők olvastak fel meséket a gyerekközönségnek. Itt kivétel is akadt, mikor valamelyik kisiskolás vagy annak nagyobbik testvére kérte a felolvasást. Szó esett a „Milne napokról” is, ahol a gyerekek a könyvtár és az iskola szerkesztésében egy kis verseskötetet is kiadtak, amelybe bele volt foglalva az összes „micimackós” vers, valamint a diákok által írt, szintén Micimackó témájú versikék. A rendezvények nagy sikernek örvendtek.

Az előadásokat az 1-4-es osztályok olvasónaplóinak kiértékelése, valamint a témához kapcsolódó vitafórum zárta. A kötetlen beszélgetés alatt felszínre jöttek a legaktuálisabb könyvtárosi problémák és annak lehetséges megoldásai.

Záróbeszédemben elmondtam, hogy kivételesen értékelem azt, hogy szép számmal eljöttek, érdeklődtek a módszertani nap iránt.


A módszertani gyűlés programja:
 
Borbé Levente
a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa

Nincsenek megjegyzések: