2012. július 24., kedd

TÖRÖKORSZÁGI VENDÉG KÖNYVTÁRUNKBAN


2012. július 20-án Törökországból érkezett vendéget fogadhatott gimnáziumunk könyvtára. A kedves vendéget, aki a hajdani híres Trója (Ilion) mellől érkezett hozzánk Borsodi Beáta angol szakos nyelvtanár vezette körbe az épületben és a mi könyvtárunkban. Rövid ismertetőt tartottam a könyvtárról és történetéről, amelyet Borsodi Beáta tanárnő török nyelven tolmácsolt tovább. Öröm volt nyugtázni, hogy Miklós József elhunyt nyelvésztanár kollégánk könyvei között török-magyar szótár is van.
A kedves vendég ígért egy török nyelvű kötetet a könyvtár részére, és magyarul vett búcsút tőlünk.


Borbé Levente
Márton Áron Gimnázium
Csíkszereda


2012. július 16., hétfő

Sóvidék Kulturális Folyóirat hetedik száma

Tisztelt kézhezvevő!

Örömmel értesítem, hogy megjelent a Sóvidék Kulturális Folyóirat IV. évfolyam, első száma, azaz sorrendben a hetedik. A kiadvány megrendelhető!
 Íme egy kis kedvcsináló, és ízelítő a tartalomjegyzékből:

Ajánló

A Sóvidék Kulturális Folyóirat hetedik számához ért, mely misztikus szám, mitológiában, kereszténységbe, népmesékben egyaránt. Holott mesék nem szerepelnek a kiadvány hasábjain, de a megjelentetés körülményei, erőfeszítései már szinte mesébe illőek, a legkisebbik királyfi sem harcolta volna végig próbatételeit különbül.
Mesébe illő szám amit a kedves olvasó kezében tart azért is, mert Szováta tematikájú képes levelezőlapokkal díszítettük. Romantikus tájak, csodás tavak, mesés szépségű nyaraló villák, fürdőélet: megannyi képeskönyvbe illő rajzolt, vagy fénykép alapján készült lap. Mind múltunkról, szülőföldünkről tesznek tanúbizonyságot.
Ugyanerre vállalkoznak a közölt tanulmányok, írások, irodalmi alkotások is. Megelevenedik a szovátai középiskola története, az S. Illyés Lajos iskola mindennapjai, Káli Dénes lelkész életrajza például szolgálhat. De a Kopactanyai szállások és Szováta-fürdő Monarchiabeli története sem maradhat érdeklődés nélkül.
A folyóirat szerkesztősége mindenkinek kellemes olvasást, kutatást, időtöltést kíván!
Kelt az Úr 2012-ik esztendejének Pünkösd havában.                                       
                                                                                                                    
Szolláth Hunor
                                                                                                                    
Főszerkesztő

Tartalomjegyzék


Forrás

Fekete Árpád: A Sófalvi Illyés Lajos Általános Iskola története III.
Zepeczaner Jenő: Szováta, egy sikertörténet a Monarchiában I.
Szolláth Hunor: „Özvegy Honészy Miksáné Úrnő Őnagyságának” Szováta tematikájú képeslapok a második világháborúig
Márton Béla: Kihalt Kopactanyai szállások és porták
Szekeres Lukács Sándor: A sóvidéki lázadás 1919 tavaszán (1919. március 29-április 6.) I.
Moldovai Attila: Káli Dénes életrajza (Forrásközlés)
 
Művek mesterek
Lukács Albert: A szovátai középiskola II. (Visszaemlékezés)
 
Zöld sarok
Horváth István: A Sóvidék és a Parajdi kősótelep geológiai és földrajzi feltárása I.     
 
Lelkek göröngyök
Ambrus Lajos: Ősz és hatalom (Novella)
P. Buzogány Árpád: úgy kiáltják, Nagyanyám télen (Versek)
Bölöni Domokos: Bokormadár a szívemben (Novella)
Deák Sárosi László: Két karácsonyi kívánságlista, (Versek)
Debreczeny György: Szováta (Vers)
Nagy Attila: Memoár – A gyermekkor elveszett paradicsoma, és a magyar katonatiszt
Tollhegy
Monus Katalin: Harc az idővel  (Derzsi Ferenc: Viharokkal és aranysugarakkal. Visszaemlékezések mozaikdarabjai. Szováta, 2011.)
P. Buzogány Árpád: Atyha szokásvilágáról (Madar Ilona–Pusztai János: Atyha szokásvilága. Marosvásárhely, 2004.)
Üdvözlettel,

Szolláth Hunor
Föszerkesztö

Sóvidék, Szováta Kulturális Folyóirata

Tel: 0040-745-904473

2012. július 6., péntek

A népmese napja – Kaposvár – 2012. szept. 27-29.

VIII. Országos népmese-konferencia


Népmeséinket szeptember végén, Benedek Elek születése napján ünnepeljük. Egyre több mesehallgató tapasztalja, hogy a meséknek kortól függetlenül helye van az életünkben. Aki elfelejtette, hogy felnőttként is szüksége van a mesékre, a gyerekekért újra előveszi, megéli a varázslatot, talán vissza is talál hozzá.
A mesemondó és hallgatósága között szoros, alkotó kapcsolat teremtődik, ebben éled újjá a mesebeszéd. Napjainkban újra vannak közösségek, amelyek a hagyományt életben tartva –vagy épp új hagyományt teremtve – mindennapjaik részének tekintik a meséket. Tanuljunk tőlük, hogy meséink ne maradjanak a tarisznyánkban, vegyük elő őket, tápláljuk velük közös életünket!
Csont vagy hús?
„Rendszerint Mátyás szórakoztatta a többi katonatársát. Időnként abbahagyta a mesélést, kevés csend után azt mondta: »Csont!« Aki még ébren volt, az ráfelelt: »Hús!« Ha jött válasz, tovább ment a mese, ha már senki nem felelt, abbahagyta a mesemondást.”
Eperjessy Ernő: Balogh Mátyás, a mesemondó
A mesemondó Benedek Elek életművének része volt a népmesék ápolása mellett közösségek alkotása és felvirágoztatása is. A népmeséket a mindenkori közösségek válogatták és hagyományozták tovább, mesei tudást adva át a következő generációnak. A szöveghagyományban a legkülönfélébb mesei történetek és változatok maradtak ránk, hogy minden élethelyzetünkre választ adjanak és tápláljanak – csodával, hittel vagy épp humorral. A cigány közösségek sok esetben a mai napig mesei hagyománnyal élők, ezért a VIII. népmese-konferencián a cigány népmeséké lesz a főszerep.
Idei témánk a közösségi mesemondás és a mese kultúraközvetítő ereje. Ennek kapcsán 2012-ben, szeptember 27–29-én, a Kaposváron tartandó országos konferenciánk előadásait mesés gyerek- és családi programok kísérik.

CSATLAKOZÁS

Kiemelten fontosnak tarjuk hogy idén is minél többen jelezzék csatlakozási szándékukat a nepmesenapja@gmail.com címen. Levelükben kérjük, írják le röviden a tervezett rendezvényt, programot. Az országos népmeseprogramokról honlapunkról így bárki könnyen tájékozódhat, ihletődhet.
Kérjük az intézmények, nagy- és kisközösségek vezetőit, családok tagjait, olvassanak, hallgassanak, mondjanak népmeséket, hogy ki-ki tanulhasson belőle, és aki nem hiszi, utánajárhasson!

Válaszoljunk hát együtt Mátyásnak: „Hús”!

 
Magyar Olvasástársaság • Hungarian Reading Association
1827 Budapest, OSZK Budavári Palota, F épület •  www.hunra.hu
 
 
_____________________________________
Kiss Gábor mb. könyvtárigazgató
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. | tel: 06-82/505-934 | fax: 06-82/505-935 | e-mail:
kiss.gabor@ke.hu | web: http://lib.ke.hu
 
Gabor Kiss Director
Kaposvar University - University Library
Hungary H-7400 Kaposvar, Guba S. u. 40. | phone: 0036-82/505-934 | fax: 0036-82/505-935 | e-mail:
kiss.gabor@ke.hu | web: http://lib.ke.hu
 
 

2012. július 3., kedd

ReMeK-e-hírlevél 2012/07. számából

Elindult az új Európai KönyvtárAz Európai Könyvtárat (The European Library - TEL) eredetileg 2005-ben hozták létre, mint a CENL (Az Európai Nemzeti Könyvtárak Konferenciája) szolgáltatását. Föderatív keresési szolgáltatáson keresztül hozzáférést nyújtott az európai nemzeti könyvtárak gyűjteményeihez.
Néhány fontos jellemző az újdonságokból: a TEL-adatbázisban eddig nemzeti könyvtárak anyaga szerepelt, most jelentős egyetemi könyvtárak anyagával bővült a gyűjtemény; nemcsak katalógus-rekordokat, hanem digitális objektumokat is tartalmaz.
Az Európai Könyvtár új portáljának elindításával a világ kutatói közösségei példa nélküli módon férhetnek hozzá 46 európai nemzeti és egyetemi könyvtár gyűjteményéhez. A részt vevő országok listája itt tekinthető meg: http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/discover/contributors
Videó: http://www.youtube.com/user/theeuropeanlibrary
Forrás: http://www.tudaskozpont-pecs.hu/index.php?m=1&id=378

Leköszönt a gyergyószentmiklósi könyvtárigazgató
Romfeld Ákos fotókiállításának záróakkordjaként, 2012. június 21-én jelentette be Kisné Portik Irén, a gyergyószentmiklósi könyvtár igazgatója, hogy távozik az intézmény éléről. A következő három hónapra már új, ideiglenes intézményvezető látja el a könyvtármenedzseri teendőket. A menedzseri munkakör betöltésére rövidesen versenyvizsgát írnak ki. A versenyvizsgán öttagú, szakemberekből álló bizottság rangsorol, őket a városi tanács határozattal nevezi ki.
Forrás: http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/lekoszont-a-konyvtarigazgato
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/onkormanyzat-szemelyi-valtozas-kiegeszites-varhato
Bálint Tibor-emlékévIdén nyolcvan éves lenne Bálint Tibor. Az évforduló kapcsán számos rendezvénnyel emlékeznek meg a kolozsvári íróról, akinek legnépszerűbb regénye a Zokogó majom. A Bálint Tibor Baráti Társaság Bálint Tibor Emlékévnek titulálja a 2012-es évet. Május 29-én Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban emlékestet szerveztek, amelyet Szőcs Géza, akkori kultúráért felelős államtitkár nyitott meg, a kerekasztal-beszélgetést Antall István, a Magyar Rádió irodalmi szerkesztője vezette. Bertha Zoltán irodalomtörténész, a Bálint Tiborról szóló monográfia írója derűs nosztalgiával és a szakember pontos ismereteivel emlékezett vissza az író elragadó személyiségére.
A Forrás-nemzedékhez tartozó Bálint a külváros autentikus realizmusát bájos, szürreális elemekkel ötvözte – fejtette ki Bertha, és munkásságát többek között Mándy Ivánéhoz hasonlította. Ahogyan Mándy felvillantotta Budapest sokarcú forgatagát, úgy Bálint Tibor is igyekezett megragadni Kolozsvár ízét, hangulatát. A hatvanas évek Kolozsvárjának életérzése, a kiskocsmák és munkástelepek világa elevenedik meg például a Bábel toronyháza és a Zokogó majom című regényeiben. Bertha szabatosan körülírta Bálint jellegzetes témáit: a kisemberek ábrázolójának, a kolozsvári magyarság groteszk, abszurd, mégis valós helyzetét rögzítő írónak nevezte.
További információk, fotók a http://www.balinttibor.com honlapon.
Forrás: http://www.eirodalom.ro/index.php/hirek-tudositasok/272-balint-tibor-emlekev

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.


2012. július 2., hétfő

Júliusi évfordulók 2012


135 éve, 1877. július másodikán született Herman Hesse svájci születésű német író, költő, irodalomkritikus és festő.

385 esztendeje, 1627. július negyedikén hunyt el  Thomas Middleton angol író és költő.

140 éve, 1872. július ötödikén született Aage Madelung dán író. Ismertebb műve: A Megbélyegzettek.

50 éve, 1962. július hatodikán hunyt el William Faulkner (William Cuthbert Falkner) amerikai író, költő, forgatókönyvíró. Népszerű művei: Sartoris, A hang és a téboly, Megszületik augusztusban, Zsiványok.

130 éve, 1882. július hetedikén született a lengyel származású Janka Kupala költő, író, drámaíró és publicista, a modern fehérorosz (belarusz) irodalom megteremtője.

90 éve, 1922. július hetedikén Dér Endre magyar író és evangélikus lelkész.

190 éve, 1822. július nyolcadikán hunyt el Percy Bysshe Shelley, az angol romantikus költészet egyik kiváló alakja.

170 éve, 1842. július nyolcadikán született Berczik Árpád magyar író, költő, színműíró.

110 éve, 1902. május július kilencedikén hunyt el Dobsa Lajos belga származású magyar drámaíró és publicista.

220 éve, 1792. július tizedikén született Frederick Marryat angol író.

15 éve, 1997. július tizenegyedikén hunyt el Herédi Gusztáv (írói álnevén Dombi Géza) erdélyi magyar író, szerkesztő.

270 éve, 1742. július tizenkettedikén hunyt el Giovanni Battista Fagiuoli olasz író, költő és drámaíró.

60 éve, 1952. július tizenharmadikán hunyt el Waldemar Bonsels német író, a Maja, a méhecske történet alkotója, amely mű megjelent képregény és animációs változatban is.

35 éve, 1977. július tizenharmadikán hunyt el Falu Tamás (Balassa Lajos) magyar költő és regényíró.

85 éve, 1927. július tizennegyedikén született Szász János romániai magyar író, költő, újságíró és műfordító.

130 éve, 1882. július tizenhetedikén született Lakatos László magyar író, újságíró és műfordító.

110 éve, 1900. július tizennyolcadikán született Nathalie Sarraute (Natasa Csernyák) orosz származású francia írónő.

150 éve, 1862. július huszadikán hunyt el Paul Bujor román író és biológus.

100 éve, 1912. július huszonegyedikén hunyt el Andrew Lang skót költő, regényíró, irodalomkritikus és folklorista.

70 éve, 1942. július huszonharmadikán hunyt el Nikola Vapcarov macedón származású bolgár költő.

85 éve, 1927. július huszonötödikén hunyt el Matilda Serao görög származású olasz írónő. Ismertebb művei: Isten hozzád szerelem, Johanna, Nyomozás a sötétben.

235 éve, 1777. július huszonhetedikén született Thomas Campbell skót költő.

50 éve, 1962. július huszonhetedikén hunyt el Richard Addington angol író és költő.

110 éve, 1902. július huszonhetedikén született Vadnai Károly magyar író, újságíró és lapszerkesztő.

170 éve, 1842. július huszonnyolcadikán hunyt el Clemens Wenzeslaus Brentano német író és költő.

85 éve, 1927. július huszonkilencedikén született Takács Tibor magyar író, költő és újságíró.

510 esztendeje, 1502. július harmincadikán hunyt el Szógi japán költő.

50 éve, 1962. július harmincadikán hunyt el Helge Krog norvég író, esszéíró és irodalomkritikus.


Érdemes Tudni

280 éve, 1732. július elsején született Cornides Dániel magyar történetíró és könyvtáros.

60 éve, 1947. július tizenkettedikén született Orbán György erdélyi magyar származású zeneszerző.

100 éve, 1912. július tizenharmadikán hunyt el Mánya Anna (Dobos) székely-magyar író és idegenvezető.

255 éve, 1757. július tizennegyedikén hunyt el Boross József magyar bölcselet- és hittudor.

95 éve, 1917. július tizennyolcadikán hunyt el Firtos Ferenc magyar irodalomtörténész és kritikus – szeredában halt meg.

115 éve, 1897. július huszonnegyedikén hunyt el  Fuchs Simon erdélyi magyar történész és közíró.

70 éve, 1942. július huszonhatodikán született K. Jakab Antal erdélyi magyar irodalomkritikus, szerkesztő, esszéíró és újságíró.

155 éve, 1857. július huszonhetedikén született Fejér Ignác erdélyi magyar katolikus püspök és egyházi író.

135 éve, 1877. július huszonhetedikén született Dohányi Ernő magyar zeneszerző, zongoraművész és pedagógus.