2012. július 6., péntek

A népmese napja – Kaposvár – 2012. szept. 27-29.

VIII. Országos népmese-konferencia


Népmeséinket szeptember végén, Benedek Elek születése napján ünnepeljük. Egyre több mesehallgató tapasztalja, hogy a meséknek kortól függetlenül helye van az életünkben. Aki elfelejtette, hogy felnőttként is szüksége van a mesékre, a gyerekekért újra előveszi, megéli a varázslatot, talán vissza is talál hozzá.
A mesemondó és hallgatósága között szoros, alkotó kapcsolat teremtődik, ebben éled újjá a mesebeszéd. Napjainkban újra vannak közösségek, amelyek a hagyományt életben tartva –vagy épp új hagyományt teremtve – mindennapjaik részének tekintik a meséket. Tanuljunk tőlük, hogy meséink ne maradjanak a tarisznyánkban, vegyük elő őket, tápláljuk velük közös életünket!
Csont vagy hús?
„Rendszerint Mátyás szórakoztatta a többi katonatársát. Időnként abbahagyta a mesélést, kevés csend után azt mondta: »Csont!« Aki még ébren volt, az ráfelelt: »Hús!« Ha jött válasz, tovább ment a mese, ha már senki nem felelt, abbahagyta a mesemondást.”
Eperjessy Ernő: Balogh Mátyás, a mesemondó
A mesemondó Benedek Elek életművének része volt a népmesék ápolása mellett közösségek alkotása és felvirágoztatása is. A népmeséket a mindenkori közösségek válogatták és hagyományozták tovább, mesei tudást adva át a következő generációnak. A szöveghagyományban a legkülönfélébb mesei történetek és változatok maradtak ránk, hogy minden élethelyzetünkre választ adjanak és tápláljanak – csodával, hittel vagy épp humorral. A cigány közösségek sok esetben a mai napig mesei hagyománnyal élők, ezért a VIII. népmese-konferencián a cigány népmeséké lesz a főszerep.
Idei témánk a közösségi mesemondás és a mese kultúraközvetítő ereje. Ennek kapcsán 2012-ben, szeptember 27–29-én, a Kaposváron tartandó országos konferenciánk előadásait mesés gyerek- és családi programok kísérik.

CSATLAKOZÁS

Kiemelten fontosnak tarjuk hogy idén is minél többen jelezzék csatlakozási szándékukat a nepmesenapja@gmail.com címen. Levelükben kérjük, írják le röviden a tervezett rendezvényt, programot. Az országos népmeseprogramokról honlapunkról így bárki könnyen tájékozódhat, ihletődhet.
Kérjük az intézmények, nagy- és kisközösségek vezetőit, családok tagjait, olvassanak, hallgassanak, mondjanak népmeséket, hogy ki-ki tanulhasson belőle, és aki nem hiszi, utánajárhasson!

Válaszoljunk hát együtt Mátyásnak: „Hús”!

 
Magyar Olvasástársaság • Hungarian Reading Association
1827 Budapest, OSZK Budavári Palota, F épület •  www.hunra.hu
 
 
_____________________________________
Kiss Gábor mb. könyvtárigazgató
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. | tel: 06-82/505-934 | fax: 06-82/505-935 | e-mail:
kiss.gabor@ke.hu | web: http://lib.ke.hu
 
Gabor Kiss Director
Kaposvar University - University Library
Hungary H-7400 Kaposvar, Guba S. u. 40. | phone: 0036-82/505-934 | fax: 0036-82/505-935 | e-mail:
kiss.gabor@ke.hu | web: http://lib.ke.hu
 
 

Nincsenek megjegyzések: