2012. augusztus 8., szerda

Augusztusi évfordulók 2012



180 éve, 1832. augusztus elsején született Baksay Sándor magyar költő és műfordító.

155 éve, 1857. augusztus harmadikán hunyt el Eugène Sue francia író.

85 éve, 1927. augusztus harmadikán született Beke György erdélyi születésű magyar író, újságíró és műfordító.

85 éve, 1927. augusztus harmadikán született Csanda Sándor felvidéki magyar író, irodalomtörténész.

220 éve, 1792. augusztus negyedikén született Percy Bysshe Schelley, az angol romantikus költészet egyik kiemelkedő alakja.

120 éve, 1892. augusztus negyedikén született Sipos Domokos erdélyi magyar író, költő.

105 éve, 1907. augusztus negyedikén született Gál György Sándor  felvidéki magyar író és zenetörténész.

90 éve, 1922. augusztus ötödikén született Marin Preda román író, novelista. Főbb művei: A Moromete család, A nagy magányos, A legszeretettebb halandó, Önkivület.

375 esztendeje, augusztus hatodikán hunyt el Benjamin Jonson angol drámaíró, költő és színész.

45 éve, 1967. augusztus hatodikán hunyt el Áprily Lajos (Jékely Lajos), a romániai magyar irodalom egyik kiemelkedő lírikusa.

170 éve, 1842. augusztus nyolcadikán született Csengey Gusztáv magyar költő.

50 éve, 1962. augusztus kilencedikén hunyt el Hermann Hesse németországi születésű svájci költő, író és festő.

150 éve, 1862. augusztus kilencedikén született Augustus Delavs lett író.

330 esztendeje, 1682. augusztus  tizedikén hunyt el Giovani Sagredo olasz költő.

170 éve, 1842. augusztus tizenegyedikén született Octave Feuillet francia regényíró és drámaíró.

185 éve, 1827. augusztus tizenkettedikén hunyt el az angol romantikus költészet nagy alakja William Blake. Blake a festészetben és grafikában is maradandót alkotott.

210 éve, 1802. augusztus tizenharmadikán született Nikolas Lenau német nyelvű osztrák költő.

140 éve, 1872. augusztus tizenharmadikán született Otto Mannien finn költő, író és műfordító.

145 éve, 1867. augusztus tizennegyedikén született John Galsworthy angol író és drámaíró. Ismert műve: A Forsyte Saga.

580 esztendeje, 1432. Augusztus tizenötödikén született Luigi Pulci olasz költő, a firenzei reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. Fő műve a Morgante című hősköltemény.

170. éve. 1842. augusztus tizenötödikén született Csepreghy Ferenc magyar drámaíró, költő.

35 éve, 1977. augusztus tizennyolcadikán hunyt el Déry Tibor magyar (anyai ágon osztrák) író, költő. Főbb művei: Ló meg az öregasszony, Szerelem, G.A. úr X-ben, Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról.

140 éve, 1872. augusztus huszadikán hunyt el Dimitrie Bolintineanu román költő.

250 éve, 1762. augusztus huszonegyedikén hunyt el Mary Wortley Montagu angol írónő.

410 esztendeje, 1602. augusztus huszonkettedikén hunyt el Abu'l-Fazl 'Allami perzsa író.
160 éve, 1852. augusztus huszonharmadikán született Domenico Ciampoli olasz író és könyvtáros.

110 éve, 1902. augusztus huszonharmadikán hunyt el Lauka Gusztáv magyar író és levéltáros.

20 éve, 1992. augusztus huszonnegyedikén hunyt el Székely János erdélyi magyar költő, író, drámaíró.

35 éve, 1977. augusztus huszonötödikén hunyt el Kós Károly erdélyi magyar író, építész, grafikus, néprajzkutató, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó. Jelentősebb irodalmi művei: Varju-nemzetség, Az országépítő, Budai Nagy Antal históriája.

135 éve, 1877. augusztus huszonötödikén született Janis Jaunsudrabins lett író.

130 éve, 1882. augusztus huszonnyolcadikán született Erik Gustaf Hellström  svéd író, újságíró.

410 esztendeje, 1602. augusztus huszonkilencedikén hunyt el Sebastian Fabian Kloniwic lengyel költő és zeneszerző.

150 éve, 1862. augusztus huszonkilencedikén született Maurice Maeterlinck belga flamand származású francia nyelvű drámaíró, költő és esszéíró.

145 éve, 1867. augusztus harmincegyedikén hunyt el Charles Baudelaire francia költő, esszéíró és kritikus, a világirodalom egyik kiemelkedő alakja.


Érdemes Tudni

140 éve, 1872. augusztus másodikán született Endes Miklós székely-magyar történész és szakíró. Kutatóterülete a székelység és Csíkszék volt.

120 éve, 1892. augusztus ötödikén született Csiky János székely-magyar orvos, szakíró. Legtöbb kutatása Gyergyószékhez fűződik.

100 éve, 1912. augusztus hetedikén született Csenki Imre magyar karnagy, zeneszerző és zenepedagógus.

135 éve, 1877. augusztus tizenkilencedikén született Barabás Ábel erdélyi magyar irodalomtörténész, műfordító és eszperantista.

50 éve, 1962. augusztus huszonnegyedikén hunyt el Márton Géza erdélyi magyar mezőgazdasági szakíró.


Nincsenek megjegyzések: