2012. szeptember 3., hétfő

Szeptemberi évfordulók 2012


370 esztendeje, 1642. elsején született Bethlen Miklós erdélyi magyar emlékíró.

160 éve, 1852. szeptember másodikán született Paul Bourget francia író, a modern pszichológiai regény úttörője.

130 éve, 1882. szeptember negyedikén született Leonhard Frank német író, elbeszélő.

70 éve, 1942. szeptember negyedikén hunyt el Móricz Zsigmond író, újságíró és szerkesztő, a magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja. Főbb művei: Judith és Eszter, A hét krajcár, Tragédia, Az Isten háta mögött, Szegény emberek, Légy jó mindhalálig, Tündérkert, Úri muri, Barbárok, Rokonok, Egyszer jóllakni, A boldog ember, Árvácska stb.  

100 éve, 1912. szeptember ötödikén született Kálnoky László magyar költő és műfordító.

35 éve, 1977. szeptember hatodikán hunyt el Hajnal Anna magyar költőnő és műfordító.

110 éve, 1902 (augusztus 25?). szeptember hetedikén született Camil Baltazar (Leopold Goldstein) zsidó származású román költő.

100 éve, 1912. szeptember kilencedikén hunyt el Odisszeasz Elitisz (Odisszeasz Alepudelisz) görög költő, festő és grafikus.

130 éve, 1882. szeptember tizedikén hunyt el Gellért Oszkár (Goldmann Oszkár) zsidó származású magyar költő, újságíró és szerkesztő.

85 éve, 1927. szeptember tizenegyedikén hunyt el Franz Storch erdélyi németajkú sváb író.

130 éve, 1882. szeptember tizenkettedikén született Ion Agârbiceanu erdélyi román költő.

450 esztendeje, 1562. szeptember tizenharmadikán hunyt el Matteo Bandello olasz író, novellista.

420 esztendeje, 1592. szeptember tizenharmadikán hunyt el Michel de Montaigne (Michel Eyquem de Montaigne) francia esszéíró és filozófus.

160 éve, 1852. szeptember tizenharmadikán született Petelei István erdélyi magyar író, elbeszélő.

340 esztendeje, 1672. szeptember tizenhatodikán hunyt el Anne Bradstreet amerikai-angol költőnő.

85 éve, 1927. szeptember tizennyolcadikán hunyt el Tokutomi Roka japán író, novellista.

90 éve, 1922. szeptember tizenkilencedikén született Majtényi Erik erdélyi magyar költő, író, szerkesztő és műfordító.

115 éve, 1897. szeptember huszadikán született Tamási Áron székely-magyar író. Főbb művei: Ördögváltozás Csíkban, Rendes feltámadás, Ábel trilógia, Énekes madár, Jégtörő Mátyás, Tündöklő Jeromos stb.

100 éve, 1912. szeptember huszadikán született Szabó Lajos erdélyi magyar drámaíró, színészpedagógus.

180 éve, 1832. szeptember huszonegyedikén hunyt el Walter Scott skót író, költő, az angol romantika maghatározó alakja. Ismert művei: Ivanhoe, Rob Roy, A fekete törpe.

40 éve, 1972. szeptember huszonegyedikén hunyt el Henry de Montherlant francia író. Ismert műve: A lányok.

50 éve, 1962. szeptember huszonkettedikén hunyt el a zsidó származású Emmanuil G. Kazakevics szovjet-orosz író, költő.

30 éve, 1982. szeptember huszonharmadikán hunyt el Dobozy Imre magyar író és újságíró.

200 éve, 1812. szeptember huszonharmadikán hunyt el Rájnis József magyar költő és műfordító.

485 esztendeje, 1527. szeptember huszonhatodikán hunyt el Šišmundo (Šiško) Menčetić Vlahović a hajdani Raguza Köztársági horvát költő.

240 éve, 1772. szeptember huszonhetedikén született Kisfaludy Sándor magyar költő.

110 éve, 1902. szeptember huszonkilencedikén hunyt el Émile Zola francia író, a naturalizmus atyja. Jelentősebb művei: Párizs gyomra, A patkányfogó, Nana, Tisztes úriház, A hölgyek öröme, Germinál, A pénz.

30 éve, 1927. szeptember harmincadikán született Bajor Andor erdélyi magyar író, költő és humorista.Érdemes Tudni

40 éve, 1972. szeptember hatodikán hunyt él Gál Árpád székely-magyar zeneszerző.

15 éve, 1997. szeptember hatodikán hunyt el Erőss Imre János székely-magyar képzőművész, restaurátor.

35 éve, 1977. szeptember nyolcadikán hunyt el Kovács Dénes erdélyi magyar muzeológus, néprajzos.

210 éve, 1802. szeptember tizenkilencedikén született Kossuth Lajos államférfi, a magyar szabadságharc szellemi vezére.

325 esztendeje, szeptember kilencedikén hunyt el Görög István székely-magyar ferences pap, iskolaépítő, Moldva apostoli helynöke.

25 éve, 1987. szeptember tizenegyedikén hunyt el Rácz Albert erdélyi magyar helytörténész, újságíró.

285 éve, 1727. szeptember huszonegyedikén született Zöld Péter székely-magyar történetíró, katolikus pap.

195 éve, 1817. szeptember huszonegyedikén született Gál Sándor székely-magyar szabadságharcos, az 1848-as forradalom honvédtábornoka.

260 éve, 1752. szeptember huszonkettedikén hunyt el Apor Péter székely-magyar báró, történetíró, királybíró.

115 éve, 1897. szeptember huszonharmadikán született Kozán Imre székely magyar mezőgazdasági szakíró.

95 éve, 1917. szeptember huszonhetedikén született Mikecs László magyar történész, néprajzkutató és nyelvész.

140 éve, 1872. szeptember huszonkilencedikén hunyt el Déryné Széppataki Róza (Schenbach Rozália) színésznő, opera-énekesnő, írónő.

130 éve, 1882. szeptember huszonkilencedikén született Ravasz László erdélyi magyar származású egyházi író.

135 éve, 1877. szeptember harmincadikán születet Kelemen Lajos erdélyi székely-magyar levéltáros, történész.Nincsenek megjegyzések: