2012. november 1., csütörtök

Novemberi évfordulók 2012

105 éve, 1907. november elsején hunyt el Alfred Jarry francia drámaíró, az abszurd dráma megalkotója. Ismert műve az Übü király.

40 éve, 1972. november elsején hunyt el Ezra Pound amerikai költő, műfordító, kritikus és szerkesztő.

240 éve, 1772. november másodikán született Johann Ladislaus Pyrker, von Felsö-Eör (magyarosan Pyrker János László) osztrák költő, az egri főegyházmegye érseke.

110 éve, 1902. november másodikán született Illyés Gyula (Illés) magyar író, költő, drámaíró, műfordító és lapszerkesztő. Ismertebb művei: Puszták népe, Hunok Párisban, Fáklyaláng, Kháron ladikján.

130 éve, 1882. november harmadikán született Jakub Kolasz fehérorosz nemzeti költő, író.

200 éve, 1812. november negyedikén született Aleardo Aleardi, az olasz nemzeti költészet kimagasló alakja.

270 éve, 1742. november nyolcadikán született Simai Kristóf magyar író és szótáríró.

520 esztendeje, 1492. november kilencedikén hunyt el Dzsámi, a perzsa klasszikus költészet utolsó nagy alakja.

110 éve, 1902. november kilencedikén született Fenyő László költő, műfordító és kritikus.

435 esztendeje, 1577. november tizedikén született Jacob Cats németalföldi költő, politikus.

90 éve, 1922. november tizedikén született Katona Szabó István erdélyi magyar író, újságíró és szerkesztő. Ismertebb regénye a Borika (1959).

170 éve, 1842. november tizenkettedikén született Rákosi Jenő magyar író, újságíró, lapszerkesztő.

90 éve, 1922. november tizenkettedikén született Tadeusz Borowski lengyel író, költő és publicista.

230 éve, 1782. november tizenharmadikán született Esaias Tengér, a svéd romantikus költészet nagy alakja.

125 éve, 1887. november tizennegyedikén született Áprily Lajos (Jékely) erdélyi magyar költő és műfordító.

100 éve, 1912. november tizennegyedikén született Gazdag Erzsi magyar ifjúsági író és költő.

150 éve, 1862. november tizenötödikén született Gerhart Hauptmann német író, drámaíró és poéta.

1070 esztendeje, 942. november tizennyolcadikán hunyt el Odo de Cluny francia egyházi költő

90 éve, 1922. november tizennyolcadikán hunyt el Marcel Proust francia regényíró, esszéista és kritikus. Híres műve: Az eltűnt idő nyomában.

60 éve, 1952. november tizennyolcadikán hunyt el Paul Éluard (Eugène Émile Paul Grindel) francia költő.

260 éve, 1752. november huszadikán született Thomas Chatterton angol költő.

320 esztendeje, november huszonegyedikén született Carlo Innocenzo Frugoni olasz költő, történetíró és pedagógus.

125 éve. 1887. november huszonegyedikén hunyt el Petre Ispirescu román író, meseíró, szerkesztő és nyomdász.

170 éve, 1842. november huszonkettedikén született José-Maria de Héréida, Kuba nemzeti költője.

135 éve, 1877. november huszonkettedikén született Ady (András) Endre, a XX. századi magyar költészet egyik kiemelkedő alakja.

1950 esztendeje, 62. november huszonnegyedikén hunyt el Aulus Persius Flaccus etruszk származású római író.

80 éve, 1832. november huszonnegyedikén született Jókai Anna magyar író- és költőnő.

450 esztendeje, 1562. november huszonötödikén született Félix Lope de Vega y Carpio spanyol költő és drámaíró.

240 éve, 1772. november huszonhatodikán hunyt el Gróf gyalakúti Lázár János, az erdélyi magyar barokk irodalmának képviselője. Fő műve a Florinda verses krónikája.

2020 esztendeje, Kr. e. 8. november huszonhetedikén hunyt el Quintus Horatius Flaccus ógörögül és latinul író római költő.

255 éve, 1757. november huszonnyolcadikán hunyt el William Blake költő, festő, grafikus és nyomdász, az angol irodalom egyik kiemelkedő alakja.

210 éve, 1802. november huszonkilencedikén született Wilhelm Hauff német író, meseíró. Ismert mesegyűjteményei: A gólyakalifa, A kis Mukk története és A Spessarti fogadó.

345 esztendeje, 1667. november harmincadikán született Jonathan Swift angol író és költő. Legismertebb műve a Gulliver utazásai.


Érdemes Tudni

80 éve, 1932. november hetedikén hunyt el Erőss József erdélyi magyar történész.

15 éve, 1997. november kilencedikén avatták boldoggá a székely származású erdélyi magyar Apor Vilmost.

85 éve, 1927. november tizedikén született Birtalan József erdélyi magyar zeneszerző, karnagy, karmester és zenepedagógus.

175 éve, 1837. november tizenkettedikén született Imets Fülöp Jákó székely-magyar történetíró, könyvtáralapító, a Csíksomlyói gimnázium évkönyveinek első szerkesztője-írója.

165 éve, 1847. november tizennegyedikén született Bartha Miklós székely-magyar politikai szakíró és publicista.

110 éve, 1902. november tizenhetedikén született Wigner Jenő Nobel-díjas (1963) magyar-zsidó fizikus.

105 éve, 1907. november tizenhetedikén született Bányai László (Baumgarten) székely származású erdélyi magyar közíró, történész.

85 éve, 1927. november tizenhetedikén született Magyari András székely-magyar történész.

45 éve, 1967. november tizenkilencedikén hunyt el Ferencz Béla székely-magyar író, újságíró. Fontosabb munkái: Csík vármegye monográfiája a legrégibb időktől napjainkig, Gyopár a Hargitán (népszínmű), Székely góbéságok.

115 éve, 1897. november huszonötödikén született Részegh Viktor erdélyi magyar újságíró és szerkesztő.

150 éve, 1862. november huszonhatodikán született Stein Aurél magyar származású zsidó Kelet-kutató.

115 éve, 1897. november huszonkilencedikén hunyt el Kahána Mózes erdélyi magyar novellista, költő, szerkesztő és műfordító.

85 éve, 1927. november huszonkilencedikén született Tarisznyás Márton erdélyi magyar muzeológus, helytörténész és néprajzkutató.

140 éve, 1872. november harmincadikán született Fodor Róza székely származású magyar festőművész.

20 éve, 1992. november harmincadikán hunyt el Kuszálik Piroska erdélyi magyar tankönyvíró.Nincsenek megjegyzések: