2012. december 4., kedd

“Régi diákok új iskolában”


Szervező- projektvezető: Balázs-Bécsi Enikő
Előadó: Borbé Levente
Kapcsolattartó személy: Kovács Zsuzsanna

Meghívott csoportok vezetői – közreműködők:
-         Biblibok Júlia
-         Csonta Noémi
-         Kovács Zsuzsanna
-         Molnár Levente
-         Tankó József

A „Régi diákok új iskolában” projekt aktív résztvevői a Kós Károly Szakközépiskola pedagógusai és diákjai voltak. A pedagógusok zöme mint hajdani diák érkezett hozzánk a már felújított Alma Máter falai közé, hozván diákjaikat, megmutatván azoknak, hogy honnan is indultak el.

            Borbé Levente, a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa, mint a hajdani Kós Károly Szakközépiskola elődjének diákja beszélt arról, hogy az ember saját sorsának a kovácsa. Ezért sohasem késő megvalósítani önmagunkat. Az egyik igazán jó útmutató pedig célunk eléréséhez az olvasás. A könyvtáros beszédében felelevenítette a hajdani olvasási szokásokat, a csíki és erdélyi könyv- és könyvtártörténetet, kiemelve a ferencesek tevékenységének fontosságát e térségben. Az olvasás és könyvtártörténet bemutatásának a végén felolvasással színesítette az előadást. A felolvasott rövidprózák szintén egy öregdiák írásaiból voltak válogatva. Hertza Mikola szerző írásai elbűvölték a hallgató közönséget, amelyek igen érdekesek, és mindenki megtalálhatja benne a humoron túl a mai világ nevetséges gyengeségeit, felfedezvén annak korrigálási lehetőségeit is. Továbbá szó esett a mai információáramlásról, az információszelektálás módjáról, valamint, hogy mire vagyunk képesek időt hagyni magunknak és másoknak.
            A beszélgetések során az is kiderült, hogy sok résztvevőnek a szülei, nagyszülei és dédszülei e gimnázium padjait koptatták. Azt is lehet mondani „egy nagy család” égisze alatt gyűltünk össze. Igazán jó dolognak bizonyult, hiszen bensőségesebben tudtak otthon beszélni az eseményről.


            A projekt sikerességét a négy csoportban érkező IX., X., XI-es diákok nagyméretű érdeklődése igazolta. A feltett kérdések közül is a legfontosabbak „Mitől éri meg, hogy olvassak szakmaválasztás előtt és után? Miért válasszam ezt vagy azt a lehetőséget…? Miért kövessek olyan elvet, ami nem látszik nyerőnek?”. Igen figyelemreméltó meglátások kerültek terítékre. A kialakult viták több dologra fényt derítettek. Egy anyagias világban rávilágítani az olvasásra és tanulásra, mint felbecsülhetetlen kincsre elég nagy feladat, mégis úgy látszik, ha nem is teljesen, de a gimnázium volt tanulóinak érveléseivel együtt részben sikerült. A projekt kihangsúlyozta a közösségekbe való inkadrálódás fontosságát is (új iskolába, tovább az egyetemekre, boldogulás az életben). A példa szemléltetése legtöbb esetben élő volt és nem szorult magyarázatra.

            Záróakkordként a vendégek megtekinthették a könyvtár termeit régi és új dokumentumaival együtt, valamint egy újonnan felszerelt osztálytermet, a sporttermet és nem utolsó sorban a gimnázium impozáns dísztermét. A meghívott csoportok vezetői pedig egy kis könyvajándékcsomagban részesültek.

A projekt sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy először maximum két csoport fogadásáról esett szó, amelyből négy lett.


Borbé Levente,
Balázs-Bécsi Enikő
Nincsenek megjegyzések: