2013. január 1., kedd

Évfordulók 2013

Magyar vonatkozású irodalmi évfordulók 2013


95 éve hunyt el Abonyi Árpád (nagyabonyi Csiba Árpád) író, kolozsvári, később budapesti újságíró

70 éve született Adamis Anna dalszövegíró, költő

115 éve hunyt el Arany László költő és népmesegyűjtő

130 éve született Babits Mihály költő, író, irodalomtörténész és műfordító

155 éve hunyt el Bajza József költő, színigazgató és kritikus

5 éve hunyt el Bálint Ágnes író, szerkesztő, dramaturg

140 éve született Bánffy Miklós erdélyi származású író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező, színpadi rendező és politikus

100 éve született Bözödi György (Jakab György) magyar író, költő, műfordító, szociográfus és történész

150 éve született Bródy Sándor író, drámaíró és publicista

145 éve született Cholnoky Viktor író, újságíró és műfordító

75 éve született Csire Gabriella romániai magyar író, gyermekíró

240 éve született Csokonai Vitéz Mihály költő, a magyar irodalom egyik legjelentősebb költője

75 éve hunyt el Dsida Jenő erdélyi magyar költő

195 éve hunyt el Dugonics András piarista szerzetes, regény - és színműíró, egyetemi tanár

200 éve született Eötvös József író és politikus

185 éve hunyt el Fazekas Mihály író, költő

125 éve született Füst Milán író, költő, drámaíró és esztéta

60 éve hunyt el Gábor Andor regényíró, költő, humorista, publicista és dalszövegíró

160 éve hunyt el Garay János költő, író és újságíró

150 éve született Gárdonyi Géza író, költő, drámaíró és újságíró

80 éve született Gergely Ágnes költő, prózaíró, esszéista és műfordító

120 éve született Gyergyai Albert irodalomtörténész, egyetemi tanár, író és műfordító

45 éve hunyt el Hamvas Béla író, filozófus, esztéta és könyvtáros

150 éve született Herczeg Ferenc író, színműíró és újságíró

20 éve hunyt el Horváth Imre erdélyi költő és szerkesztő

35 éve hunyt el Ignotus Pál publicista, író és szerkesztő

30 éve hunyt el Illyés Gyula költő, író, drámaíró, műfordító és lapszerkesztő

80 éve született Iszlai Zoltán költő, író, műkritikus és könyvtáros

10 éve hunyt el Janikovszky Éva író, költő, szerkesztő, gyermek- és ifjúsági könyvek alkotója

100 éve született Jékely Zoltán erdélyi író, költő és műfordító

85 éve született Juhász Ferenc költő és szerkesztő

130 éve született Juhász Gyula költő

150 éve született Justh Zsigmond író

95 éve hunyt el Kaffka Margit írónő, költőnő, a magyar irodalom egyik legjelentősebb női írója

125 éve született Karácsony Benő erdélyi magyar író

75 éve hunyt el Karinthy Frigyes író, költő és műfordító

10 éve hunyt el Károlyi Amy költő és műfordító

90 éve született Claire Kenneth (Kölcsey Kende Klára), írónő

5 éve hunyt el Kercsó Attila erdélyi székely orvos, költő

70 éve született Király László erdélyi író, költő

55 éve hunyt el Kittenberger Kálmán Afrika-kutató, zoológus, vadász és természettudományi író

30 éve hunyt el Arthur Koestler (Kösztler Artur) zsidó származású regényíró, újságíró, társadalomfilozófus

130 éve született Kós Károly erdélyi építész, író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár és politikus

175 éve hunyt el Kölcsey Ferenc költő, politikus és nyelvújító

135 éve született és 80 éve hunyt el Krúdy Gyula író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere

190 született Madách Imre drámaíró, költő, író, ügyvéd és politikus

65 éve hunyt el Markovits Rodion író, újságíró

35 éve hunyt el Mécs László premontrei szerzetes, költő és lapszerkesztő

135 éve született Molnár Ferenc német-zsidó származású író, újságíró

90 éve született Nagy Erzsébet román származású magyar-román erdélyi költő és műfordító

130 éve született Nagy Lajos író, novellista és publicista

35 éve hunyt el Nagy László költő, műfordító, illusztrátor

60 éve hunyt el Nyirő József erdélyi székely író, katolikus pap, újságíró és politikus

30 éve hunyt el Palotai Boris író és költő

80 éve született Páskándi Géza erdélyi író, költő, drámaíró

190 éve született Petőfi Sándor költő, forradalmár és nemzeti hős

90 éve hunyt el Rákosi Viktor író, újságíró, humorista, országgyűlési képviselő és sportvezető

70 éve hunyt el Rejtő Jenő (P. Howard) zsidó származású író

65 éve született Schäffer Erzsébet újságíró, író és publicista

50 éve hunyt el Sík Sándor piarista tanár, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, cserkészvezető

120 éve született Szántó György író

55 éve hunyt el Székely János (írói álnév: John Pen) magyar amerikai író, forgatókönyvíró

35 éve hunyt el Szemlér Ferenc költő, író, műfordító és kritikus

185 éve született és 145 éve hunyt el Szendrey Júlia költő és író

60 éve hunyt el Szép Ernő költő, regényíró, újságíró, színpadi szerző és elbeszélő

105 éve született Szepes Mária színész, forgatókönyvíró, író, költő

135 éve hunyt el Szigligeti Ede drámaíró, színpadi rendező, akadémikus

75 éve született Szilágyi Domokos erdélyi költő, író, irodalomtörténész, műfordító

75 éve született Szilágyi István erdélyi regényíró és novellista

60 éve született Szőcs Géza erdélyi származású költő és politikus

15 éve hunyt el Szúnyogh Sándor szlovéniai magyar újságíró, költő, televíziós szerkesztő

75 éve született Tandori Dezső költő, író, műfordító és esszéista

130 éve született Tompa László erdélyi székely költő és műfordító

145 éve hunyt el Tompa Mihály költő, református lelkész

85 éve Tóth Árpád költő, író és műfordító

195 éve hunyt el Újfalvy Krisztina erdélyi költőnő, az első női jegyző

105 éve született és 15 éve hunyt el Wass Albert erdélyi-amerikai író és költő

100 éve született Weöres Sándor költő, író, műfordító és irodalomtudós

175 éve született Zilahy Károly erdélyi származású hírlapíró és kritikus

 Összeállította:
Borbé Levente

 

Nincsenek megjegyzések: