2013. április 1., hétfő

Áprilisi évfordulók 2013

145 éve, 1868. április elsején született Edmond Rostand francia drámaíró és költő.
130 éve, 1883. április másodikán hunyt el Grigol Orbeliani a grúz romantika nagy költője.
420 esztendeje, 1593. április harmadikán született George Herbert angol metafizikus költő.
590 esztendeje, 1423. április negyedikén hunyt el Hugo von Montfort német költő.
220 éve, 1793. április negyedikén született Jean-François Casimir Delavigne francia költő, drámaíró és könyvtáros.
130 éve, 1883. április negyedikén született Juhász Gyula, a XX. századi magyar költészet egyik kiemelkedő alakja.
125 éve, 1883. április ötödikén született Donáth László székely-magyar író, novellista.
120 éve, 1893. április ötödikén született Szabó Pál magyar regényíró, elbeszélő és újságíró.
80 éve, 1933. április hatodikán született Tóth Mária romániai magyar író, újságíró.
130 éve, 1883. április hetedikén hunyt el Louis Veuillot francia katolikus író és publicista.
130 éve, 1883. április nyolcadikán született Supka Géza magyar író, újságíró, régész és múvészettörténész.
460 esztendeje, 1553. április kilencedikén hunyt el François Rabelais, a nagy francia humanista író. Világhírű műve: Gargantua és Pantagruel.
155 éve, 1858. április tizenegyedikén született Barbu Ştefănescu Delavrancea román író, szónok.
20 éve, 1993. április tizenegyedikén hunyt el Horváth Imre erdélyi magyar költő.
250 éve, 1763. április tizenkettedikén hunyt el Hermányi Dienes József erdélyi magyar író.
190 éve, 1823. április tizenkettedikén született Alekszandr Nyikolajevics Osztrovszkij orosz drámaíró és költő.
170 éve, 1843. április tizenötödikén született Henry James amerikai származású angol író és kritikus.
30 éve, 1983. április tizenötödikén hunyt el Illyés Gyula magyar költő, író, drámaíró, műfordító és lapszerkesztő. Ismert művei: Petőfi, Puszták népe, Hunok Párisban, Kháron ladikján.
80 éve, 1933. április tizenhatodikán hunyt el Kozma Andor költő és műfordító.
220 éve, 1793. április tizenkilencedikén született Magyarósi Szőke József erdélyi magyar költő, műfordító és színjátékíró.
75 éve, 1938. április huszonegyedikén született Csire Gabriela romániai magyar írónő, újságíró, szerkesztő.
25 éve, 1988. április huszonkettedikén hunyt el Galsai Pongrácz magyar író, publicista, szerkesztő, költő.
140 éve, 1873. április huszonharmadikán hunyt el Wolfang Menzel német író, költő és publicista.
150 éve, 1863. április huszonnegyedikén hunyt el Mieczysław Romanowski, a lengyel romantikus költészet kiemelkedő alakja.
130 éve, 1883. április huszonnegyedikén született Jules Sandeau francia író és könyvtáros.
100 éve, 1913. április huszonnegyedikén született Jékely Zoltán erdélyi magyar író, költő és műfordító.
50 éve, 1963. április huszonhatodikán hunyt el Vasile Voiculescu román költő, író, drámaíró és orvos.
35 éve, 1978. április huszonhatodikán hunyt el Debreczeni József vajdasági magyar költő és műfordító.
160 éve, 1853. április huszonhetedikén született Jules Lemaître francia író és kritikus.
120 éve, 1893. április huszonhetedikén született Endre Károly erdélyi magyar költő és újságíró.
160 éve, 1853. április huszonnyolcadikán hunyt el Johann Ludwig Tieck német költő, író, kiadó és műfordító.
80 éve, 1933. április huszonkilencedikén hunyt el Konstantínos Pétrou Kaváfis (Konsztantinosz Kavafisz) görög költő
130 éve, 1883. április harmincadikán született Jaroslav Hašek cseh szatirikus író és humorista. Legismertebb műve: Švejk, a derék katona.
Érdemes Tudni
130 éve, 1883. április elsején született Valentiny Antal magyar nyelvész, bibliográfus, könyvtáros és könyvtári szakíró.
540 esztendeje, 1743. április másodikán született Korvin (Corvin)  János, Mátyás király fia.
85 éve, 1928. április negyedikén született Balázs Sándor erdélyi magyar filozófus.
220 éve, 1793. április kilencedikén született Szontágh Gusztáv Adolf magyar filozófus, esztéta és kritikus.
95 éve, 1918. április tizenegyedikén hunyt el Borsos Iván székely származású magyar református lelkész, könyvtáros, történetíró, szakíró.
40 éve, 1973. április tizennegyedikén hunyt el Kerényi Károly magyar klasszika-filológus és vallástörténész.
155. éve, 1858. április tizenhatodikán született Zala György magyar szobrászművész.
200 éve, 1813. április huszonkilencedikén született Simon Péter Jukundián székely-magyar zenész, zenepedagógus és zenei író.
375 esztendeje, 1638. tavaszán született gróf Apor István székely-magyar főkirálybíró, erdélyi kincstartó, nagybirtokos főúr.
3 megjegyzés:

oross írta...

egy picike kiegészítés:
http://www.sk-szeged.hu/1270

Borbé Levente írta...

Köszönet érte

oross írta...

én pedig a többi hatalmas munkáért mondok köszönetet!