2013. április 3., szerda

Észak-karolinai iskolai könyvtáros vendégelőadása a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Gimnázium könyvtárában

A diákok olvasáskészségének fejlesztése az iskolai könyvtárban program keretén belül 2013. március 28-án csütörtökön 11 órai kezdettel tartott előadást a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban az Amerikai Egyesült Államokbeli Észak-Karolinából érkező Cove Creek-i Általános Iskola könyvtárosa, Carolyn Walters.

Ez az előadás programon kívül „bonuszként” volt felkínálva, amelyre Hargita, Kovászna, Brassó és Bákó megye könyvtárosaiból négy-négy személy kapott hivatalos meghívót.
 
Az előadást Kiss László, az iskola könyvtárosa moderálta. Mivel az előadó angolul beszélt, kollégánk egyben fordított is, ahol szükséges volt.

Az előadás a gyerekek érdeklődési köre megkeresésének lényegéről szólt, az értő olvasás fontosságának ismertetésével kezdődött, kiemelve a hangos olvasás igen nagy szerepét. Carolyn Walters rátért néhány gyakorlati eszköz használatának pozitív hatására. Mint például a tanárokkal való együttműködés egy-egy rendezvény megvalósítása érdekében. Olvasókörök vonzóbbá tételéhez érdemes belopni a „játékosság elvét” is. Példaként felhozható „A könyvek harca” vetélkedő, ahol a diákcsoportok saját elolvasott könyvükkel próbálták meggyőzni társaikat a kiválasztott kötet nagyságáról. A rendezvények előtti vagy akkori olvasói tevékenység fokozatosan rávezeti és kifejleszti a diákokban az olvasás szükségességét. Szinte ösztönösen kapaszkodnak bele, főleg a tanító, valós történetekbe. Kicsik körében nagy hatással bírnak az állattörténetek. A könyveknek a tudatos témaválasztás általi bemutatása, mint bizonyos életek vagy élethelyzetek láttatása az olvasáson keresztül növeli a gyerekek képzelőerejét. Mint mindannyian tudjuk az olvasómester által (ez esetben könyvtáros) kiválasztott könyv olyan szellemi táplálék kell hogy legyen, mint a mindennapi ételfogyasztásban a kenyér és víz fogalma. Ezért fontos, hogy elérjen a kisolvasó lelkéhez a szóban forgó történet, s arra késztesse, hogy véleményt alkosson róla. A történetek tanító jellege nem zárja ki annak szomorú végét sem. Ilyen esetben fel lehet kérni a kis hallgatókat, hogy írjanak egy boldog véget, ami egyben önálló gondolkodásra készteti őket. Így válik a könyv a személyiségfejlesztés egyik meghatározó tárgyává.

A projektbe teljesen beépülő előadás igen színvonalas tapasztalatcserét eredményezett. Ezt bizonyítják az előadás közbeni és végi kérdések, amelyek választ adtak az Egyesült Államokbeli iskolai könyvtárosok helyzetére is.
Az iskolai könyvtáros státusza államonként változik. 17 könyv / gyerek kell, hogy legyen az egyposztos könyvtárosi állásra. Saját maguk szereznek támogatókat könyvek vásárlására. Legtöbb esetben nagy könyvvásárokon bonyolítják le a kötetek beszerzését, hiszen ott olcsóban is hozzájutnak. A megrongálódott könyveket a diákok kötelesek megjavítani vagy az ellenértéket kifizetni.


Köszönet illeti Kiss László könyvtárost a nem mindennapi találkozó megszervezéséért.


Borbé Levente 
Nincsenek megjegyzések: