2013. április 15., hétfő

Könyvadomány a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumnak2013. április 12-én délelőtt 10 órakor érkezett meg a Márton Áron Gimnáziumba a Dunakeszi Rotary Club könyvadománya. Összesen 48 láda válogatatlan könyvről és folyóiratról van szó, amely több száz kötetet tesz ki.

A köteteket a Budai Középiskola és a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium közössége, valamint magánszemélyek gyűjtötték össze. Tartalmuk szerint többségük oktató-nevelő jellegű könyv, tankönyv, segédeszköz (szöveggyűjtemények), irodalom, történelem-földrajz stb.

Az adományozó levélbe foglaltak szerint az intézmény tanárainak és diákjainak hasznos ismeretgyarapodását, a magyar nyelv ápolását segíti elő. Ehhez hűen tartjuk mi is magunkat. Ezért a gimnáziumunk profiljának megfelelő köteteket megtartjuk, majd egy részét átadjuk a csíkszentdomokosi községi könyvtárnak, valamint néhány környező iskolai könyvtárnak. Tesszük ezt az adományozó levélben megfogalmazottak jegyében, miszerint a kötetek nem értékesíthetők, de továbbadhatók a magyar nyelven oktató-nevelő intézményeknek.

A Rotary Club tagjait egy időbeli barangolásra hívtam meg az iskolai épületében, ahol szó esett a könyvtár és az iskola múltjáról, valamint a gimnázium bűvkörébe tartozó eseményekről, a csíksomlyói ferencesekről és az egykor náluk működő könyvnyomdáról is.
Köszönet jeleként mindegyiküknek átnyújtottam Antal Imre „Tisztesség adassék” című kötetét.
Végezetül, de nem utolsósorban megemlíthető, hogy a dunakeszi Rotary Club már évek óta szervez könyvgyűjtési akciókat, amelyeket eljuttat a Magyarországon kívül eső magyar nyelvterületekre, mint Vajdaság (Ada), Kárpátalja (II Rákóczi Ferenc Gimnázium), Erdély és benne Székelyföld (Gyimesfelsőloki Árpád házi Szent Erzsébet Gimnázium).
A hozzánk érkező csapat tagjai: Giczi Imre, Holczer Ferenc, Szabó Erika, Vályi Attila és Varga Szilárd.
Az adományozás sikerességéhez kapcsolattartó személyként Szabó Erika a Segítő Mária Gimnázium hajdani tanulója nagymértékben hozzájárult.

További gyümölcsöző tevékenységet kívánok!Borbé Levente,
A Márton Áron Gimnázium könyvtárosa.
Nincsenek megjegyzések: