2013. május 17., péntek

BEDER TIBOR KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ


Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) közös szervezésében 2013. május 6.-án Csíkszentdomokoson a Márton Áron Általános Iskolában, május 9.-én pedig Maroshévízen a Kemény János Elméleti Líceumban Beder Tibor két újabb könyvének bemutatására került sor: Gyalogosan Törökországban és Egymás között magyarul.
            Beder Tibor nevét ki ne ismerné Székelyföldön?
Neve tehát nem csak itt, székelyföldiek, hanem nagyon sok erdélyi, és a határokon túl élő magyar fülében is ismerősen cseng. Ez azért van így, mert gazdag közéleti tevékenysége, írói munkássága mellett, a török-magyar barátság ápolásának, a magyarságtudat erősítésének az elkötelezettje.
Pedagógusként és főtanfelügyelőként nyíltan vallotta, hogy az iskola ”nem alattvalókat, hanem királyokat” kell neveljen. Tanítványok százai tanultak hosszú éveken át, nemcsak földrajzot, hanem a szülőföld szeretetét, emberséget is.
A kommunista diktatúra által elsorvasztásra ítélt, halódó magyar iskolák egyik megmentője, kutató, tíz nagy sikerű könyv szerzője, a veszendőben lévő szórvány magyarság nemzettudatának óvója a nemzetközi hírű Julianus alapítvány létrehozója (kisebbségi sorsban élő magyarság védelmére).
Beutazta Európát, két alkalommal az ottani magyarok meghívására az Amerikai Egyesült Államokba is járt és előadásokat tartott az erdélyi magyarokról.
18 féle kitüntetést kapott (pl. Orbán Balázs díj, Rodostó város Díszpolgára, a Johannita Lovagrend tagja).
            Beder Tibor nevéhez kapcsolódik a Macarköyben (mai nevén Gebiz) felállított székely kapu, melyet Csíkszentdomokoson készítettek. E székely kapu felállításának előzménye az 1990 nyarán megtett törökországi gyalogút. Zágonból indulva, kb. 2600 km gyaloglás után érkezett a településre, amelyről előzőleg megtudta, hogy magyar származású emberek élnek, és személyazonossági okmányukban ma is a magyar megnevezés áll a nemzetiségnél. A roppant kitartással megtett gyalogút élményeit a Gyalogosan Törökországban című könyvében írja le. Útja eredményes volt, sikerült beszélnie azokkal a falubeliekkel, akik törökül beszélnek, mohamedán vallásúak, de személyi irataikban büszkén mutatják a magyar szót.  Ez a könyv 6000 példányban jelent meg. Most újból megjelent, ez a hetedik, javított és bővített kiadás.
„A kezdettől a végig 2600 km utat tettem meg összesen, 84 napot kitevő gyaloglással. Ezalatt átvergődtem a Kárpátokon, a Dobrudzsai- és a Balkán-hegységen, az Uludag- és a Toros-hegyeken, magam mögött hagytam az Erdélyi-medencét, a Moldvai-, Dobrudzsai-, a Balkán- és az Anatóliai-fennsíkot, 306 településen haladtam át, ebből 260 falun és 46 városon. Bár több mint ezer kilométerre voltam az itthontól, a török nép páratlan szívélyessége feledtette a nagy távolságot. Nem csak a vendégnek kijáró tea, a vacsora vagy a szállás volt az, amiért köszönettel tartozom nekik, hiszen azt gyalogútjaim során máshol is biztosították, hanem a féltő gondoskodás, amivel körülvettek. Ilyet csak testvérek, rokonok vagy igen jó barátok között érezhet az ember.” (Beder Tibor)
            Az Egymás között magyarul könyve cikkeket, tanulmányokat foglal össze, „oltja a nyelvi szomjat”, rávilágít anyanyelvünk, magyarságunk fontosságára.

            A májusi könyvbemutatók interaktív jellegűek voltak, kellemes párbeszédben zajlottak, tehát nem az egyoldalúság jellemezte a két találkozást, hanem kérdésekkel, megjegyzésekkel, ötletekkel voltak tele a jelenlevők, olvasók részéről. És bizonyos kérdések bár megbeszélődtek, válaszra találtak, mégis maradtak nyitott gondolatok, még megválaszolásra váró kérdések…
Az író-olvasó találkozó végkicsengése az volt, hogy tiszteljünk más kultúrákat, nyelveket, de mi maradjunk meg magyarnak, elsősorban úgy, hogy tanuljunk, tudjunk történelmünkről, irodalmunkról, kultúránkról, mert ez az alapja a nemzettudatunknak. És gyakoroljuk anyanyelvünket… Adjunk tovább gyermekeinknek mindent magyarságunkból. Beder Tibor szerint mindenki, ha egy kicsit is tesz magyarságáért, nem veszünk el, de ha hagyjuk magunkat, még az erdélyi tömbmagyarság is veszélynek van kitéve. Csak vajon megtehetjük-e például azt – amit többek között szerzőnk javasolt –, hogy bárhol, bármikor beszéljünk magyarul, legyen az egy hivatali intézmény, vagy egy bolt…? Megtehetjük, ha elég bátrak vagyunk… és nem ijedünk meg az esetleges negatív visszajelzésektől. Ha kitartóak vagyunk, s nem lankadunk olyan tények láttán, hallatán, hogy egyre fogyunk, s hogy például ijesztően egyre kevesebb az iskolákba beíratott magyar gyerek (ld. Maroshévíz és környéke), hogy Marosvásárhelyen több a román ajkú ember, mint magyar, hogy veszélyben van a Kovásznai magyarság, ha Brassóhoz csatolják netán központosítás révén stb. És a szórványbeli magyarságról akkor még nem is beszéltünk…
            Beder Tibor könyvei révén nem bírálni kíván, hanem őt az aggodalom és az intő figyelemfelkeltés vezeti. Tenni tehát a megmaradásért, ez a feladat.

Márdirosz Ajka


Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára

„SZÉKELY KÖNYVTÁR” NÉPSZERŰSÍTŐ KÖRÚTAz elmúlt hónapokban a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára a Hargita Kiadóhivatallal együttműködve több oktatási intézményben szervezte meg a SZÉKELY KÖNYVTÁR sorozat bemutatóját. A kezdeményezés fő célja egy olyan népszerűsítő körút, mely révén a könyvsorozat eljut minél több iskolai intézménybe, eljut a pedagógusokhoz, könyvtárosokhoz, diákokhoz. Lényeges szempont tehát, hogy a tanárok, tanulók tudjanak róla, megismerjék, kézbe vehessék a sorozat köteteit, amelyek a székelység múltjával és jelenével foglalkoznak, s amelyek nemcsak székely-magyar öntudatuk megerősödését segítik elő, hanem egyúttal élvezetes olvasmányul is szolgálnak.
           
A SZÉKELY KÖNYVTÁR című könyvsorozat Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Kiadóhivatal közös könyvkiadási projektje. Minimum 100 kötet megjelentetését tervezik a szerkesztők (10 év alatt – a székely-magyar írott kultúra legkülönbözőbb területeiről, úgymint szépirodalom, történelem, néprajz, szociográfia stb.). Évente 10 kötet jelenik meg, 5-ös „minisorozatokban”, olyan szerkesztési elgondolás mentén, hogy az 5 kötet között „régi” (XVIII–XIX. századi), közelmúltbeli (XX. század eleji) és jelenkori könyv egyaránt szerepeljen.
A sorozat szakmai részéért (könyvek kiválogatása, szerkesztése stb.) egy 6 tagú szerkesztőbizottság felel:
1. Fekete Vince – József Attila-díjas költő, szerkesztő
2. Ferenczes István – József Attila-díjas költő, író
3. György Attila – József Attila-díjas író, újságíró
4. Lövétei Lázár László – József Attila-díjas költő, szerkesztő
5. Mirk Szidónia-Kata – szerkesztő, a néprajztudományok doktora
6. Molnár Vilmos – Márai Sándor díjas író, szerkesztő
A már megjelent 15 kötet az alábbi címeket tartalmazza:
 1. Székely Népballadák
 2. Mikes Kelemen: Törökországi levelek
 3. Tamási Áron: Ábel a rengetegben
 4. Bözödi György: Székely bánja
 5. Kányádi Sándor: Válogatott versek
 6. Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae
 7. Benedek Elek: Székely népmesék
 8. Tamási Áron: Ábel az országban
 9. Zsögödi Nagy Imre: Följegyzések
 10. Farkas Árpád: Válogatott versek
 11. Hermányi Dienes József: Nagyenyedi Demokritus
 12. Tomcsa Sándor: Válogatott írások
 13. Tamási Áron: Ábel Amerikában
 14. Balázs Ferenc: A rög alatt
 15. Király László: Válogatott versek
A sorozat előfizethető, a kötetek külön-külön is megvásárolhatóak.

           
Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Csíkszentomokos, Csíkdánfalva stb. találkozói után, a Pedagógusok Háza Könyvtára ősztől, az új tanévben további népszerűsítő körutakat tervez a SZÉKELY KÖNYVTÁR munkatársaival.
Szívesen várjuk azon érdeklődő iskolák jelentkezését, akik szeretnék, hogy meglátogassuk, megszervezésre kerüljön intézményükben a SZÉKELY KÖNYVTÁR sorozat bemutatója.


Márdirosz Ajka


Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára


2013. május 16., csütörtök

BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA könyvtárosoknak is - 2013BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA
2013. július 15-19.
ISKOLAI KÖNYVTÁROSOK SZEKCIÓJA

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit eszmél, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." /Szent-Györgyi Albert/

            A fenti mottó jegyében idén, 2013 nyarán a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) újból megszervezi a Bolyai Nyári Akadémiát (BNYA). Az immár 21.-ik alkalommal megrendezésre kerülő továbbképzés azért is lesz idén különleges, és nagy öröm számunkra, mert a pedagógusoknak kínált szekciók mellett helyet kap az iskolai könyvtárosok szekciója is. A BNYA idéni témája A tanulás tanulása. A szekciók július 7-31. között zajlanak több helyszínen, a főhét, amelyen az iskolai könyvtárosok szekciója is zajlani fog, július 15-20.-a.
Pályázási / jelentkezési feltételek:
A pályázónak a választott szekcióban meghirdetett célcsoportnak megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie. A szakképzés nélküli helyettes könyvtárosok pályázatát csak betöltetlen helyek esetében fogadjuk el. A pályázónak vállalnia kell, hogy a részvételi díjat határidőre befizeti.
A jelentkezés módja:
a.) PÁLYÁZATI ADATLAP pontos kitöltése és határidőben való beküldése a Szövetség csíkszeredai központjába (M-Ciuc, str. Topliţei nr. 20), vagy eljuttatása e-mailen, postai úton, faxon vagy személyesen Márdirosz Ajka részére (ajka@ccd.eduhr.ro/ Fax.0266-371.648);
VAGY
b.) ON-LINE beiratkozás a BNYA honlapon (www.bnya.rmpsz.ro)
Részvételi díj:
A résztvevőknek a képzések helyszínétől függő részvételi díjat kell befizetniük, az iskolai könyvtárosok esetében 50 RON a részvételi díj.
A részvételi díj befizetéséről szóló elismervényt a képzés helyszínén be kell mutatni a programszervezőknek. A részvételi díj be nem fizetése a részvételi jog elvesztését jelenti.
A pályázatok elbírálása, határidők:
A pályázati adatlapok benyújtásának határideje: 2013. június 7., péntek.
A pályázat elbírálása 2013. június 12.-től folyamatosan történik, amelyről a pályázók tájékoztatást kapnak a PÁLYÁZATI ADATLAPON megadott e-mail címre. Az elfogadott pályázók jegyzéke 2013. június 21.-ig az Akadémia honlapján (www.bnya.rmpsz.ro) is megtalálható lesz.
A részvételi díjat legkésőbb 2013. június 28-ig kell befizetni.

A képzésekre részvételi jogot nyerők számára - pályázati forrásból - ingyenes ellátást (szállás, étkezés, program) biztosítunk. Az útiköltség megtérítése nem áll módunkban!

A résztvevőknek a program befejeztével oklevelet és román nyelvű részvételi tanúsítványt (hivatalosan is elismert okmányt) állítunk ki. Sikeres programakkreditáció esetén a résztvevők 11 kreditpontot szerezhetnek.

Az alábbiakban az iskolai könyvtárosok szekciójáról röviden. Ezt nem kimondottan frontális, előadásszerű képzésnek tervezzük, hanem mozgalmasabb, gyakorlatiasabb, training jellegű foglalkozások, műhelymunkák, csoportmunkák is lesznek.
A BNYA iskolai könyvtáros szekció címe:
Tanulásmódszertan - Könyvtárpedagógia
„Tanulj a könyvtárban, mely a biztos tudás közvetítője!”
Indoklásként, hogy miért is kezdeményeztük ennek a szekciónak az idéni BNYA-n való megszervezését:
A könyvtáros tevékenysége nagyon fontos egy iskolai intézmény életében. Naponta együttműködik, együtt „dolgozik” a tanulókkal, pedagógusokkal. Kommunikációjának is kiemelkedőnek kell lennie, hiszen a gyerekekkel és tanárokkal való munka során ez elengedhetetlen, nélkülözhetetlen. Az olvasásra való rávezetés, az olvasás fejlesztése, a tanulás igazi elmélyítése során az iskolai könyvtáros olykor akadályokba ütközik, amelyeket néha meggyőzéssel, pozitív befolyással, igazán jó módszerekkel tud csak kiküszöbölni. Lényeges a tanulók megismerése, a bensőséges könyvtári környezet, a kapcsolattartás, a jó viszony a diákokkal, amely kiindulópontja lehet a könyvtárosi munkának, a tanulás kezdetének. A könyvtári tanulás biztos tudást közvetít, amelynek kidolgozására nagy figyelmet kell fordítania a könyvtárosnak. A tanulók könyvtári nevelése, az olvasás megszerettetése, a tanulás tanítása csak akkor lehet sikeres, ha együttes tevékenység során valósul meg. A tanulás, befektetés a jövőbe, ezért nap mint nap nagy felelősséget kell vállalnia a pedagógusnak, iskolai könyvtárosnak. Az iskolai könyvtárosi munka is olyan néha, akár Szókratész, a híres görög filozófus tevékenysége, amelyet ő maga „maieutika”-nak nevezett, vagyis bábamesterségnek, „bábáskodni” valaki körül folyamatosan, rávezetni az egyént – a mi esetünkben a tanulót – jó módszerekkel, jól megszervezett tevékenységgel az olvasásra, a tanulásra, a biztos tudásra. Akár a pedagógus szakma, a könyvtárosi tevékenység módszereit is folyamatosan erősíteni, újítani kell. Ezért van szükség e szakmában is a folyamatos továbbképzésre, az újszerű módszerek elsajátítására. A jelen képzés egyértelművé teszi az itt megszerzett módszerek olvasásfejlesztésben, személyiségfejlesztésben, tanulás tanításában megnyilvánuló lehetőségeit. A megszerzett ismeretek birtokában a könyvtárosok munkájukat változatosabbá, differenciáltabbá, színvonalasabbá és célirányosabbá tudják tenni.
Időpont: 2013. július 14 (érkezés napja, akik távolabbról érkeznek) – 20 (kiértékelés, hazautazás).
Helyszín: Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár
Helyek száma: 25 fő
Célcsoport: iskolai könyvtárosok
Programfelelős/programszervező: Márdirosz Ajka – könyvtáros, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda, Tel.: 0744-755.758, email: ajka@ccd.eduhr.ro
Előadók/foglalkozásvezetők:
Nyírő Gizella – KTE (Könyvtáros Tanárok Egyesülete) kommunikációs vezető, Könyvtáros tanár, Pécsi Tudományegyetem - Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Pécs
Vass Marianna – Iskolai könyvtáros, középiskolai tanár, drámajáték-vezető, „Kökönyösi Oktatási Központ” Nagy László Gimnázium, Komló

A pályázati adatlap letölthető a www.bnya.rmpsz.ro oldalról, ahol még bővebb információkat is találhatnak az érdeklődők a BNYA-ról, szekciókról, programokról.

Szeretettel várjuk az ország bármely pontjáról a magyar iskolai könyvtárosok jelentkezését!
Márdirosz Ajka
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza KönyvtáraA "Testvérkönyvtár" program keretében pályázni lehet évente

     A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet hazai könyvtárak (közművelődési, iskolai, felsőoktatási, egyházi, egyesületi) számára, hogy könyvadománnyal támogathassák határon túli magyar testvérintézményüket, illetve testvérszervezetüket.

    A Testvérkönyvtár segítő program keretében a pályázónak vállalnia kell, hogy az elnyert összegből értékes tartalmú szépirodalmat., szakirodalmat, gyermekirodalmat vásárol a hazai könyvtermésből a partner igényelnek megfelelően, és gondoskodik az adomány célbajuttatásáról.

A "Testvérkönyvtár" program keretében pályázni lehet évente. A pályázatok beadási lejárata május 31. és szeptember 30.


Információ
Bákai Magolna

2013. május 14., kedd

A 2013-as könyvtárosi AXE vizsga


Május második hétvégéjén (11, 12, 13) zajlottak Hargita, Háromszék, Maros (2) és Fehér megyékben az Axe program keretén belüli könyvtáros kurzus vizsgái.
            A vizsgára a könyvtárosok az Egyetemes Tizedes Osztályozásból, az indexelési nyelvezetekből és könyvtár informatikából készültek fel.
            Csak pozitív visszajelzések voltak a résztvevőktől, akik igencsak jól felkészültek a vizsgára. Ezt fémjelezte a dolgozatok zöme is. Egyesek a kért anyagnál többet is tanultak. Ennek eredményeként kiváló vizsgaelőadásokat tartottak.
            A vizsgáztatás a közös tapasztalatcsere szakmán belüli gyümölcsöző kapcsolatát vetítette elő úgy a vizsgázók, mint a vizsgáztatók részére. Többek között tényként lehet elkönyvelni ilyen és hasonló kurzusok szervezésének szükségességét könyvtárosok részére is az elkövetkezendőkben.


Borbé Levente
könyvtáros


2013. május 6., hétfő

Májusi évfordulók 2013

200 éve, 1813. május elsején hunyt el Jacques Delille francia költő és műfordító.

90 éve, 1921. május elsején született Joseph Heller amerikai író. Leghíresebb regénye: A 22-es csapdája.

40 éve, 1979. május harmadikán hunyt el Abádi Ervin (Aharón Abádi) magyar származású izraeli zsidó író, szerkesztő és grafikus. Művet magyar és héber nyelven írta.

200 éve, 1813. május ötödikén hunyt el Sören Kierkegaard (Søren) dán filozófus, teológus és költő.

120 éve, 1893. május hatodikán született Bárd Oszkár, a zsidó származású erdélyi magyar költő, színműíró és orvos.

110 éve, 1903. május hetedikén született Nyikolaj Alekszejevics Zabolockij orosz-szovjet költő és műfordító. A Toldit orosz nyelvű fordítója.

75 éve, 1938. május hetedikén hunyt el Octavian Goga román költő, drámaíró, műfordító és politikus.

30 éve, 1983. május hetedikén hunyt el Romhányi József zsidó származású magyar író, költő és műfordító. Gyerekeknek írt történeteivel vált népszerűvé, mint: Doktor Bubó, A Mézga Család, Bümbi, Misi Meséi stb.

250 éve, 1763. május kilencedikén született Batsányi János (Bacsányi János) magyar költő.

130 éve, 1883. május kilencedikén született José Ortega y Gasset spanyol író és filozófus.

170 éve, 1843. május tizedikén született Benito Pérez Galdós spanyol novellista és drámaíró.

80 éve, 1933. május tizenkettedikén hunyt el Krúdy Gyula magyar író, hírlapíró, a huszadik századi magyar próza kiemelkedő alakja. Ismert művei: Szindbád, Francia kastély, A vörös postakocsi, Valakit elvisz az ördög, Rezeda Kázmér szép élete stb.

50 éve, 1963. május tizennegyedikén hunyt el Pierre Courtade francia író. Ismertebb művei: Felsőbbrendű állatok, A fekete folyó.

110 éve, 1903. május tizenötödikén született Kakassy Endre erdélyi magyar író, műfordító és szerkesztő.

310 esztendeje, 1703. május tizenhatodikán hunyt el Charles Perrault író, meseíró, a francia klasszicista irodalom kiemelkedő alakja.

140 éve, 1873. május tizenhetedikén született Dorothy Miller Richardson angol írónő.

965 esztendeje, 1048. május tizennyolcadikán született Omar Khajjám iráni perzsa költő, matematikus, filozófus és csillagász.

80 éve, 1933. május tizennyolcadikán született Páskándi Géza erdélyi magyar író, költő, drámaíró és publicista.

85 éve, 1928. május tizennyolcadikán született Domokos Géza erdélyi magyar író és műfordító.

40 éve, 1973. május huszonegyedikén hunyt el Carlo Emilio Gadda olasz író, költő.

40 éve, 1973. május huszonkettedikén hunyt el Gergely Márta magyar írónő és szerkesztő.

140 éve, 1873. május huszonharmadikán hunyt el Alessandro Francesco Tommaso Manzoni olasz költő, regényíró és novellista. Legismertebb műve: A jegyesek.

50 éve, 1963. május huszonharmadikán hunyt el August Jakobson észt író, drámaíró.

90 éve, 1923. május huszonnegyedikén született Dénes György felvidéki magyar költő, műfordító és szerkesztő.

20 éve, 1993. május huszonnegyedikén hunyt el Cseres Tibor (Portik) székely származású magyar író.

210. éve, 1803. május huszonötödikén született Edward George Bulwer-Lytton angol író, drámaíró, költő és esszéíró.

310 esztendeje, 1703. május huszonhatodikán hunyt el Samuel Pepys angol naplóíró és politikus.

120 éve, 1893. május huszonhetedikén született Szitnyai Zoltán  magyar író, újságíró.
 
235 éve, 1778. május harmincadikán hunyt el François-Marie Arouet Voltaire francia író esszéíró és filozófus. Híressé vált műve a Candide.

200 éve született, 1813. május harmincadikán Szentiváni Mihály székely-magyar költő, író és publicista.

240, 1773. május harmincegyedikén született a német romantika egyik képviselője Johann Ludwig Tieck  költő, író, kiadó és műfordító.

140 éve, 1873. május harmincegyedikén született Tadeusz Rittner lengyel író, aki műveinek egy részét németül írta meg.


Érdemes Tudni

90 éve, 1923. május másodikán született Diószegi Vilmos magyar néprajzkutató, orientalista, az ázsiai népek kutatója.

70 éve, 1943. május ötödikén hunyt el Gergely Béla erdélyi magyar nyelvész.

20 éve, 1993. május ötödikén hunyt el Jakab Antal székely-magyar erdélyi katolikus püspök, tanító. 

50 éve, 1963. május hetedikén hunyt el Szőlőslaki Kármán Tódor magyar-német és amerikai tudós, gépészmérnök, fizikus, matematikus.

50 éve, 1963. május hetedikén hunyt el Baktay Ervin (Gottesmann) zsidó származású magyar orientalista, csillagász, festőművész, művészettörténész, író és műfordító.

25 éve, 1988. május hetedikén hunyt el Kollányi Ágoston magyar filmrendező, a tudományos- és természetfilmek kimagasló képviselője.

165 éve, 1849. május kilencedikén Eötvös József könyvtáradományával megalapította a Budapesti Műszaki Egyetem jogelődjének könyvtárát.

655 esztendeje, 1358. május tizenötödikén kezdték írni latin nyelven Kálti Márk a Képes Krónikát, amely a magyarok cselekedeteit foglalja össze egészen Nagy Lajos király uralkodásáig.

50 éve, 1963. május tizenkilencedikén hunyt el Jakabffy Elemér erdélyi magyar publicista, jogász és politikus.

30 éve, 1983. május huszonegyedikén hunyt el Kurkó Gyárfás székely-magyar politikus, publicista és regényíró. Önéletrajzi regényének címe: Nehéz kenyér.

100 éve, 1913. május huszonhatodikán hunyt el Szentkatolnai Bálint Gábor székely-magyar nyelvész, az eszperantó nyelv egyik terjesztője.

50 éve, 1963. május harmincadikán hunyt el Gulyás Pál magyar irodalomtörténész, bibliográfus és könyvtáros.

    

2013. május 3., péntek

ReMeK-e-hírlevél 2013/5. számából

Elindult az Amerikai Digitális Közkönyvtár
A Digital Public Library of America (DPLA) elindulásával egy újabb adatbázis és platform nyílt meg azok előtt, akik történeti értékű tartalmakra kíváncsiak. A kezdeményezés kétéves munka után jutott el jelenlegi állapotába, és most az oldal látogatói 2,4 millió rekordhoz férhetnek hozzá: könyvekhez, képekhez, videókhoz, hanganyagokhoz stb., amelyeket – hasonlóan az európai Europeana működéséhez – Amerika könyvtárai, levéltárai, múzeumai és egyéb archívumai helyeztek el az adatbázisban. Vagyis a DPLA éppúgy nem rendelkezik saját anyaggal, mint az Europeana, valójában közös felületet, adatbázist és hozzáférést kínál a számtalan helyen található digitális anyagokhoz. Ennek az az előnye, hogy a felhasználóknak nem kell számtalan elszeparált adatbázist böngészniük, mivel egyetlen helyről elérik az összeset. A hátránya is ebből fakad azonban (akárcsak az európai projekt esetében), hiszen a DPLA csak elvezet a dokumentum tárhelyéhez, ám ott már nem érvényesek a Digitális Közkönyvtár szabályai: ahány forráshely, annyiféle formátum, annyiféle böngészőbeépülő stb.
Teljes cikk itt: http://itcafe.hu/hir/dpla_usa_digitalis_konyvtar.html

Harmadik alkalommal hirdetik meg a „Könyvtár ami összeköt” pályázatot
Kövér László, az Országgyűlés elnöke harmadik alkalommal hirdeti meg a "Könyvtár, ami összeköt" című pályázatot. A pályázat célja a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködésének támogatása. A pályázat beküldési határideje: 2013. május 7., kedd (postára adás és e-mail dátuma). Pályázati kiírás itt: http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/konyvtaramiosszekot_palyazati%20felhivas_2013.pdf

A Verbum kiadó újdonságait mutatták ba a könyvtárban
A Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermét ismét megtöltötte a közönség 2013. április 9-én délután, mintegy kilencvenen vettek részt a kettős könyvbemutatón, amelyen a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesület kiadásában megjelent könyvújdonságokat mutatták be. Elekes András publicista ismertette Bács Béla János Magammal viszlek című könyvét. A csíkszeredai szerző újabb verseit és rövidprózáit tartalmazza a kötet, fotói kíséretében.
Bodó Márta, a Vasárnap című hetilap és a Keresztény Szó folyóirat szerkesztője a Verbum kiadó szerepéről, tevékenységéről, céljairól beszélt, majd az általa szerkesztett kötetet, a Jóbarát antológiáját mutatta be röviden. A két világháború között (1925–1940) kiadott Jóbarát a kolozsvári piarista gimnázium tanárai és diákjai által megjelentetett katolikus ifjúsági folyóirat volt, amelyben helyet kaptak az erkölcsi nevelés és a szépirodalmi művek népszerűsítése mellett az akkori ifjúságot érdeklő témák. Az ifjúsági lapban többek közt Dsida Jenő, Reményik Sándor, Áprily Lajos, Sík Sándor és Mécs László írásai is megjelentek. Bodó Márta bő válogatást közölt a lapban megjelent írásokból, kísérő tanulmányában elemezte a folyóirat szerepét az erdélyi magyar sajtó-és művelődéstörténetben.
Forrás: http://kjmkhr.blogspot.ro/2013/04/a-verbum-kiado-konyveinek-bemutatasa.html
http://www.szekelyhon.ro/news/news/39008/a-verbum-konyvkiado-ujdonsagai.html

 Gyarapítani kívánja Isten asztaltársaságát
Sebestyén Péter lelkész Isten asztaltársasága című könyvét mutatták be 2013. április 23-án 18 órától Csíkszeredában, a Sapientia EMTE könyvtárában.
A Marosvásárhelyi Rádió egyházi műsoraiból is ismert, szépvízi származású lelkésszel már találkozhattak a csíki olvasók, tavaly az esszéket és bibliai gondolatokat tartalmazó, Gördeszkán a mennyországba és Kincs mélyre ásva című köteteit mutatták be a csíkszeredai egyetemen.
A legújabb könyvének fülszövegét és előszavát író Balog László könyvtáros szerint a szerző által biblikus gondolatoknak nevezett írások „feszes ívűek, sodró erejűek, frissek, éppen olyanok, amilyenekre a hit évében szomjazunk”. Reményét fejezte ki, hogy ebben a szekularizált világban ezen írások hatására „Isten asztaltársasága gyarapodni fog”. Ötvenkét írást tartalmaz a kötet, amelyek – ahogy a lelkész szerzőtől már megszokhattuk – az egyházi naptár jeles eseményeihez kötődnek. A Verbum kiadó kötetét a helyszínen megvásárolhatták az érdeklődők.
Forrás: http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/gyarapitani-kivanja-isten-asztaltarsasagat 

Balás András könyvbemutatója a gyergyószentmiklósi könyvtárban
Kolozsvár és Marosvásárhely után Gyergyószentmiklóson mutatták be Balás András (Andrew), Amerikában élő székely–magyar származású egyetemi tanár, dékán Tudomány és helytállás című könyvét. A baróti Tortoma Kiadó gondozásában megjelent könyvben a szerző a tanulás örömét, a tudomány szeretetét, a felsőoktatáshoz való jogot és a kisebbségi sors becsületét népszerűsíti.
„Mindig nagy büszkeséggel tekintünk azokra a személyiségekre, akik mögött csillogó és értékes életpálya van, akikre fel sem figyelnénk, ha nem jönnének a nyugati jelzések, milyen rendkívüli emberek származnak a közösségünkből“ – hangoztatta Csergő Tibor történész a szerzőt és könyvét méltató beszédében a 2013. április 10-i könyvbemutatón, a gyergyószentmiklósi könyvtárban.
A több fejezetre tagolt könyv egyébként tartalmazza a történelem sodrásába került Balás család életének fontosabb eseményeit, személyiségeit, egyúttal rámutatva a székelység, illetve a kisebbségben élő nemzetek egyetlen érvényesülési lehetőségére is. „A tudomány az egyetlen biztos pont az életben, amire bárhol szükség van, amivel bárhol lehet érvényesülni“ – mutatott rá Balás András is rövid beszédében.
Teljes írás itt: http://www.ujkelet.ro/nyilvnossg/tudomany-es-helytallas-balas-andras-koenyvbemutatoja-a-tudomany-az-egyetlen-ut-az-ervenyesuelesre.html

Tres Courts Nemzetközi Nagyonrövid Filmek Fesztiválja Székelyudvarhelyen
A Székelyudvarhely Tavasza rendezvénysorozat keretében első alkalommal, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár életében ötödik alkalommal, a világon 15. alkalommal került megrendezésre a Tres Courts Nemzetközi Nagyonrövid Filmek Fesztiválja a következők szerint:
Április 30-án este 9 órától beharangozó és ízelítő vetítés a Retro Steak House udvarán;
Május 1-jén 17 órától a könyvtár látvány- és hangzóanyag részlegén: Nemzetközi válogatás 1-es program és Paroles de femmes;
Május 2-án 17 órától a könyvtár látvány- és hangzóanyag részlegén: Nemzetközi válogatás 2. és Familiale;
Május 2-án 21 órától a Bethlen negyedi parkban szabadtéri vetítés: Nemzetközi válogatás 1–2.;
Május 3-án 17 órától a könyvtár látvány- és hangzóanyag részlegén: Nemzeti válogatás;
Május 3-án 19 óra a Kalapos Kávézóban Nemzetközi válogatás 1–2.
Forrás: https://www.facebook.com/events/518562831513123/?notif_t=plan_user_invited

Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2013. május 26-27-én rendezi meg Csongrádon, a Csemegi Károly Könyvtárban a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáját. A rendezvény részletes programja itt olvasható: http://www.konyvtar.csongrad.hu/web/guest/konferencia-programja

 Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója
Több mint nyolc év szünet után 2013 tavaszán újból lehetőség nyílik a magyar könyvtárosok szakmai világtalálkozójának összehívására. Erre eddig összesen hat alkalommal, 1980-ban, 1985-ben, 1992-ben, 1996-ban, 2000-ben és 2004-ben került sor. 2013. május 28–29. között Budapesten az Országos Széchényi Könyvtár, a Könyvtári Intézet, az Országgyűlési Könyvtár szervezésében sorra kerülő VII. Világtalálkozó célja: felelős szakmai műhelyként tekintse át az együttműködés kulcsterületeit és eddigi tapasztalatait, ezekre építve dolgozzon ki és fogadjon el a 2014–2020 időszakra egy olyan szakmai koncepciót, amely kijelöli a további együttműködés vállalható tartalmát, szintjeit, kereteit és formáit, egységbe foglalva a Kárpát-medencei és a nyugati szórvány lehetőségeit a közös szellemi örökség megőrzése és szétsugárzása érdekében.
Forrás: http://ki.oszk.hu/content/magyar-k-nyvt-rosok-vii-vil-gtal-lkoz-ja

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.