2013. május 16., csütörtök

BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA könyvtárosoknak is - 2013BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA
2013. július 15-19.
ISKOLAI KÖNYVTÁROSOK SZEKCIÓJA

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit eszmél, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." /Szent-Györgyi Albert/

            A fenti mottó jegyében idén, 2013 nyarán a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) újból megszervezi a Bolyai Nyári Akadémiát (BNYA). Az immár 21.-ik alkalommal megrendezésre kerülő továbbképzés azért is lesz idén különleges, és nagy öröm számunkra, mert a pedagógusoknak kínált szekciók mellett helyet kap az iskolai könyvtárosok szekciója is. A BNYA idéni témája A tanulás tanulása. A szekciók július 7-31. között zajlanak több helyszínen, a főhét, amelyen az iskolai könyvtárosok szekciója is zajlani fog, július 15-20.-a.
Pályázási / jelentkezési feltételek:
A pályázónak a választott szekcióban meghirdetett célcsoportnak megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie. A szakképzés nélküli helyettes könyvtárosok pályázatát csak betöltetlen helyek esetében fogadjuk el. A pályázónak vállalnia kell, hogy a részvételi díjat határidőre befizeti.
A jelentkezés módja:
a.) PÁLYÁZATI ADATLAP pontos kitöltése és határidőben való beküldése a Szövetség csíkszeredai központjába (M-Ciuc, str. Topliţei nr. 20), vagy eljuttatása e-mailen, postai úton, faxon vagy személyesen Márdirosz Ajka részére (ajka@ccd.eduhr.ro/ Fax.0266-371.648);
VAGY
b.) ON-LINE beiratkozás a BNYA honlapon (www.bnya.rmpsz.ro)
Részvételi díj:
A résztvevőknek a képzések helyszínétől függő részvételi díjat kell befizetniük, az iskolai könyvtárosok esetében 50 RON a részvételi díj.
A részvételi díj befizetéséről szóló elismervényt a képzés helyszínén be kell mutatni a programszervezőknek. A részvételi díj be nem fizetése a részvételi jog elvesztését jelenti.
A pályázatok elbírálása, határidők:
A pályázati adatlapok benyújtásának határideje: 2013. június 7., péntek.
A pályázat elbírálása 2013. június 12.-től folyamatosan történik, amelyről a pályázók tájékoztatást kapnak a PÁLYÁZATI ADATLAPON megadott e-mail címre. Az elfogadott pályázók jegyzéke 2013. június 21.-ig az Akadémia honlapján (www.bnya.rmpsz.ro) is megtalálható lesz.
A részvételi díjat legkésőbb 2013. június 28-ig kell befizetni.

A képzésekre részvételi jogot nyerők számára - pályázati forrásból - ingyenes ellátást (szállás, étkezés, program) biztosítunk. Az útiköltség megtérítése nem áll módunkban!

A résztvevőknek a program befejeztével oklevelet és román nyelvű részvételi tanúsítványt (hivatalosan is elismert okmányt) állítunk ki. Sikeres programakkreditáció esetén a résztvevők 11 kreditpontot szerezhetnek.

Az alábbiakban az iskolai könyvtárosok szekciójáról röviden. Ezt nem kimondottan frontális, előadásszerű képzésnek tervezzük, hanem mozgalmasabb, gyakorlatiasabb, training jellegű foglalkozások, műhelymunkák, csoportmunkák is lesznek.
A BNYA iskolai könyvtáros szekció címe:
Tanulásmódszertan - Könyvtárpedagógia
„Tanulj a könyvtárban, mely a biztos tudás közvetítője!”
Indoklásként, hogy miért is kezdeményeztük ennek a szekciónak az idéni BNYA-n való megszervezését:
A könyvtáros tevékenysége nagyon fontos egy iskolai intézmény életében. Naponta együttműködik, együtt „dolgozik” a tanulókkal, pedagógusokkal. Kommunikációjának is kiemelkedőnek kell lennie, hiszen a gyerekekkel és tanárokkal való munka során ez elengedhetetlen, nélkülözhetetlen. Az olvasásra való rávezetés, az olvasás fejlesztése, a tanulás igazi elmélyítése során az iskolai könyvtáros olykor akadályokba ütközik, amelyeket néha meggyőzéssel, pozitív befolyással, igazán jó módszerekkel tud csak kiküszöbölni. Lényeges a tanulók megismerése, a bensőséges könyvtári környezet, a kapcsolattartás, a jó viszony a diákokkal, amely kiindulópontja lehet a könyvtárosi munkának, a tanulás kezdetének. A könyvtári tanulás biztos tudást közvetít, amelynek kidolgozására nagy figyelmet kell fordítania a könyvtárosnak. A tanulók könyvtári nevelése, az olvasás megszerettetése, a tanulás tanítása csak akkor lehet sikeres, ha együttes tevékenység során valósul meg. A tanulás, befektetés a jövőbe, ezért nap mint nap nagy felelősséget kell vállalnia a pedagógusnak, iskolai könyvtárosnak. Az iskolai könyvtárosi munka is olyan néha, akár Szókratész, a híres görög filozófus tevékenysége, amelyet ő maga „maieutika”-nak nevezett, vagyis bábamesterségnek, „bábáskodni” valaki körül folyamatosan, rávezetni az egyént – a mi esetünkben a tanulót – jó módszerekkel, jól megszervezett tevékenységgel az olvasásra, a tanulásra, a biztos tudásra. Akár a pedagógus szakma, a könyvtárosi tevékenység módszereit is folyamatosan erősíteni, újítani kell. Ezért van szükség e szakmában is a folyamatos továbbképzésre, az újszerű módszerek elsajátítására. A jelen képzés egyértelművé teszi az itt megszerzett módszerek olvasásfejlesztésben, személyiségfejlesztésben, tanulás tanításában megnyilvánuló lehetőségeit. A megszerzett ismeretek birtokában a könyvtárosok munkájukat változatosabbá, differenciáltabbá, színvonalasabbá és célirányosabbá tudják tenni.
Időpont: 2013. július 14 (érkezés napja, akik távolabbról érkeznek) – 20 (kiértékelés, hazautazás).
Helyszín: Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár
Helyek száma: 25 fő
Célcsoport: iskolai könyvtárosok
Programfelelős/programszervező: Márdirosz Ajka – könyvtáros, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda, Tel.: 0744-755.758, email: ajka@ccd.eduhr.ro
Előadók/foglalkozásvezetők:
Nyírő Gizella – KTE (Könyvtáros Tanárok Egyesülete) kommunikációs vezető, Könyvtáros tanár, Pécsi Tudományegyetem - Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Pécs
Vass Marianna – Iskolai könyvtáros, középiskolai tanár, drámajáték-vezető, „Kökönyösi Oktatási Központ” Nagy László Gimnázium, Komló

A pályázati adatlap letölthető a www.bnya.rmpsz.ro oldalról, ahol még bővebb információkat is találhatnak az érdeklődők a BNYA-ról, szekciókról, programokról.

Szeretettel várjuk az ország bármely pontjáról a magyar iskolai könyvtárosok jelentkezését!
Márdirosz Ajka
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza KönyvtáraNincsenek megjegyzések: