2013. július 23., kedd

Iskolai könyvtárosok továbbképzője a XXI. Bolyai Nyári Akadémián
2013 július 15-20. között volt megrendezve az iskolai könyvtárosok számára is a továbbképző a Bolyai Nyári Akadémia keretén belül. Helyszín: a csíkszeredai Kájoni János Hargita Megyei Könyvtár előadóterme. A továbbképző szervezője Márdirosz Ajka, a Hargita megyei Apáczai Csere János pedagógusok házától. A két foglalkozásvezető, Nyírő Gizella és Vass Marianna Magyaroszágról érkezett hozzánk.


Az idei mottó a „A tanulás tanulása” volt. Összesen 20-an iratkoztak be Erdély különböző pontjairól, sőt egy személy a szerbiai Vajdaságból érkezett hozzánk.
A kölcsönös megismerésen eredményes tapasztalatcsere folyt, ahol a résztvevők az előadókkal közösen megbeszélték a könyvtári munka sikereit, kudarcait. Megvitatták a könyvtárak arculattervezését és az ebben rejlő szervezőképességek kiaknázásának elengedhetetlen szerepét, valamint az olvasás és információgyűjtés fontosságát.Magáról a tanításról és a tanulás lehetőségeiről iskolai könyvtárakban igen hasznos információkat gyűjthetett a hallgató. Az előadók-foglalkozásvezetők minden egyes előkészített programjukba bevonták a továbbképző résztvevőit. A közös műhelymunka meghozta a gyümölcsét.  Összeforrottabbá vált a közösség és szinte egyként fejtették ki elképzeléseiket-gondolataikat az iskolai könyvtár szerepéről a gyakorlatba ültetett pedagógiai programokban.


A továbbképzőn hangsúlyt kapott továbbá az egyfolytában változó és átalakuló könyvtárak megerősödése, amelynek egyik mozgatórugója a biblioterápiás módszerekben rejlik. Ide kapcsolódik az olvasásfejlesztés, az olvasás tanítása, a tanulás tanítása, de nem elhanyagolható a könyvtári projektek-pályázatok összeállítása sem.
A mai könyvtárak a hagyományosokkal szemben lehetőségek tárháza kell hogy legyen. Esélyegyenlőséget kell hogy bíztosítsanak a könyvtár használóknak, hogy kaput tudjanak nyitni az olvasás rejtelmei felé. Természetesen nem azt jelenti, hogy a szükséges információhoz jutást elégítse ki, hanem egyfajta kellemet, szórakozást, életérzést is adjon át, amely tapasztalat révén a személy egyéniségét megerősíti. Ha ez sikerrel jár, akkor az olvasást kedvelő személy, bármilyen formája is legyen annak, továbbadja másoknak, s ebben rejlik az igazi siker.


Köszönet Nyírő Gizellának és Vass Mariannának a tartalmas előadásokért, a csoportvezetésért, és végül de nem utolsósorban a lelkesítő szavakért. Köszönet illeti Márdirosz Ajkát is, hogy az idén sikerült a Bolyai Nyári Akadémia keretén belül egy könyvtárosi csoportot indítania.Végül közlöm a résztvevők névsorát:
Bakó Edit – Márton Ferenc Általános Iskola – Csíkpálfalva (Hargita Megye)
Bede Erika – Gödri Ferenc Általános Iskola – Sepsiszentgyörgy (Háromszék)
Bódi Katalin – Áprily Lajos Főgimnázium – Brassó (Brassó Megye)
Borbé Levente – Márton Áron Gimnázium – Csíkszereda (Hargita Megye)
Both Izabella Virág – Gál Sándor Általános Iskola – Csíkszentgyörgy (Hargita Megye)
Dunkler Réka-Kinga – Bethlen Gábor Általános Iskola – Székelyudvarhely (Hargita Megye – Udvarhely)
Egyed Daniela – Nagy István Művészeti Líceum – Csíkszereda (Hargita Megye)
Fekete Erzsébet – Zeyk Domokos Technológiai Líceum – Székelykeresztúr (Hargita Megye – Udvarhely)
Gábor Tünde-Anikó – Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum – Gyímesfelsőlok (Hargita Megye – Csík)
Hatos Melinda – Orbán Balázs Gimnázium – Székelykeresztúr (Hargita Megye– Udvarhely )
Kristó Zita – József Attila Általános Iskola – Csíkszereda (Hargita Megye)
Marossy Enikő-Ilka – Bányai János Technológiai Líceum – Székelyudvarhely (Hargita Megye – Udvarhely)
Máté Sándor – Zöld Péter Általános Iskola – Madéfalva (Hargita Megye – Csík)
Máthé Melinda – Nagy István Általános Iskola – Csíkmindszent (Hargita Megye)
Molnár Gyula – Kós Károly Szakközépiskola – Csíkszereda (Hargita Megye)
Nagy Aranka – Tívai Nagy Imre Líceum – Csíkszentmárton (Hargita Megye)
Rajsli Tünde – Közgazgatási-kereskedelmi Iskola – Óbecse (Vajdaság - Szerbia)
Székely Géza – Szilágybagosi 1. Számú Általános Iskola – Szilágybagos(Szilágy Megye)
Szilágyi Izolda – Magyarkapusi Általános Iskola – Magyarkapus (Kolozs Megye)
Török Júlia – Puskás Tivadar Szakközépiskola – Sepsiszentgyörgy(Háromszék)Mint kiderült, a továbbképző során kész élmény volt hallani a sok újdonságot, és azt megosztani egymással. Így a résztvevők tanultak az előadásokból, és a jövőre nézve a lehetőségeikhez mérten ki is fogják aknázni a továbbképző alatt megszerzett tapasztalataikat.

Borbé Levente

1 megjegyzés:

BE Próba írta...

Örülök, hogy sikeresek voltak az előadások. Sajnálom, hogy a betegségem miatt ezúttal nem tudtam részt venni a rendezvényen, ellátogatni Erdélybe és találkozni az ottani kollégákkal - de mindenkit szeretettel üdvözlök ezen a fórumon is!

Bondor Erika