2013. július 1., hétfő

Júliusi évfordulók 2013

90 esztendeje, 1923. július elsején hunyt el Konsztandínosz Theotókisz görög realista regényíró és novellista.
   
235 éve, 1778. július másodikán hunyt el Jean-Jacques Rousseau svájci származású francia filozófus, író és zeneszerző. Fontosabb művei: Emil avagy a nevelésről, A társadalmi szerződés, Új Heloise.

75 éve, 1938. július másodikán született Szilágyi Domokos erdélyi magyar költő, író, műfordító és irodalomtörténész.

330 esztendeje, 1683. július harmadikán született Edward Young „preromantikus” angol költő.

130 éve, 1883. július harmadikán született Franz Kafka csehországi német zsidó író. Kiemelt munkái: Az átváltozás, Az éhezőművész, A per, A kastély, Amerika.

50 éve, 1963. július negyedikén hunyt el Adolf Meschendörfer író, az erdélyi német-szász irodalom egyik képviselője.

200 éve, 1813. július ötödikén született Antonio Garda Gutiérrez spanyol költő és drámaíró.

480 esztendeje, július hatodikán hunyt el Ludovico Ariosto olasz költő és író.

135 éve, 1878. július hatodikán született Eino Leino, a finn költészet meghatározó alakja. Foglalkozott regényírással és műfordítással. Ő fordította finn nyelvre Dante Isteni Színjátékát.

120 éve, 1893. július hatodikán hunyt el Guy de Maupassant francia író, meseíró és színműíró. Ismertebb művei: Egy asszony élete, Yvette, A szépfiú, Céltalan szépség, Ékszerek, Gömböc.

535 esztendeje, 1478. július nyolcadikán született Giangiorgio Trissino olasz tudós, költő és vígjátékíró.

130 éve, 1883. július tizedikén született Victor Paul Hugo Raudsepp észt író, színműíró.

290 éve, 1723. július tizenegyedikén született Jean-François Marmontel francia író és történész.

480 esztendeje. 1533. július tizenkettedikén született Antonio Possevino olasz jezsuita pap, író és politikus.

180 éve, 1833. július tizennegyedikén hunyt el Simai Kristóf felvidéki magyar piarista szerzetes, író és szótáríró.

70 éve, 1943. július tizenhatodikán hunyt el Eugen Lovivinescu román irodalomkritikus, író és kultúrszociológus.

125 éve, 1888. július tizenhetedikén született Füst Milán (Fürst) zsidó származású magyar író, költő, drámaíró és esztéta.  Ismert regénye: A feleségem története.

30 éve, 1983. július tizenhetedikén hunyt el Dudás Kálmán magyar költő és műfordító.

25 éve, 1988. július tizennyolcadikán hunyt el Szentkuthy Miklós (Pfisterer) magyar író, esszéíró és műfordító.

1000 esztendeje, 1013. július tizennyolcadikán született Hermann von Reichenau latinul író német szerzetes, történetíró, költő, zeneszerző, matematikus és csillagász.

120 éve, 1893. július tizenkilencedikén született Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij orosz költő és drámaíró, a futurizmus avantgárd művészeti irányzat egyik alapítója.

100 éve, 1913. július tizenkilencedikén született Erdő László magyar író.

120 éve, 1893. július tizenkilencedikén született Hans Fallada (Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen) német író és újságíró. Ismert művei: Mi lesz veled emberke?, Halálodra magad maradsz.

410 esztendeje, 1603. július huszonkettedikén hunyt el Łukasz Górnicki lengyel humanista író, költő.

150 éve, 1863. július huszonharmadikán született Bródy Sándor magyar író, drámaíró és publicista.
 
450 esztendeje, 1563. július huszonnegyedikén hunyt el Giambattista Gelli olasz író, színműíró.

390 esztendeje. 1623. július huszonnegyedikén hunyt el Tulszidász indiai költő, énekes, szent ember, a Rámájána szerzője.

210 éve, 1802. július huszonnegyedikén született id. Alexandre Dumas francia író. Népszerű művei: A három testőr, Monte Cristo grófja, A királyné nyakéke, Emma Lyona, A fekete tulipán, A régens lánya stb.

185 éve, 1828. július huszonnegyedikén született Nyikolaj Gavrilovics Csernisevszkij orosz író és filozófus.

330 esztendeje, 1683. július huszonötödikén született Pieter Langendijk holland költő, színműíró és damasztszövő mester.

100 éve, 1913. július huszonhatodikán hunyt Pietari Päivärinta el finn író, elbeszélő.

470 esztendeje, 1543. július huszonhetedikén hunyt el Agnolo Firenzuola olasz író és költő.

160 éve, 1853. július huszonhetedikén született Bedőházy János erdélyi magyar író, tanár.

160 éve, 1853. július huszonhetedikén született Giosue Carducci olasz költő és klasszika-filológus.

140 éve, 1873. július huszonnyolcadikán született Bakonyi Károly elbeszélő és színműíró.

220 éve, 1793. július huszonkilencedikén született Ján Kollár cseh nyelven író szlovák származású költő, esztéta és népdalgyűjtő.

120 éve, 1893. július huszonkilencedikén született Bartalis János erdélyi magyar költő.

145 éve, 1868. július harmincadikán hunyt el Tompa Mihály magyar költő.


Érdemes Tudni

120 éve, 1893. július másodikán nyitotta meg kapuját Marosvásárhelyen a Székelyföldi Iparmúzeum.

110 éve, 1903. július negyedikén született Szervátiusz Jenő erdélyi magyar asztalosmester és szobrászművész.

160 éve, 1853. július ötödikén született Csontváry Kosztka Tivadar, a XX. századi magyar festészet kiemelkedő alakja.

45 éve. 1968. Július tizedikén hunyt el Rózsa József székely-magyar ifjúsági író és szerkesztő.

20 éve. 1993. július tizenkettedikén hunyt el Erőss László székely-magyar kántortanító és helytörténész.

130 éve, 1883. július tizenhatodikán született Paál Elek székely-magyar pedagógiai író, közíró.

10 éve, 2003. július tizennyolcadikán hunyt el Jakab Lajos székely-magyar operaénekes.

25 éve, 1988. július huszonharmadikán hunyt el Gálffi Mózes erdélyi magyar nyelvész.

55 éve, 1958.  Július huszonnegyedikén hunyt el Lukács István Manszvét OFM hitszónok, Erdély népmisszionáriusa.

335 esztendeje, 1678. Július huszonötödikén született Lukács Mihály székely-magyar plébános, a csíksomlyói kollégium alapítója.

120 éve, 1893. Július huszonötödikén született Zsögödi Nagy Imre festőművész.

110 éve, 1903. július huszonötödikén született Jancsó Béla erdélyi magyar közíró, kritikus ős orvosi szakíró.

170 élve, 1843. Július huszonhatodikán született Csíky Dénes ügyvéd és botanikus, a gyergyószentmiklósi Csíky-kert létrehozója.

50 éve, 1963. július huszonkilencedikén hunyt el Kelemen Lajos erdélyi magyar levéltáros és történész.Nincsenek megjegyzések: