2013. augusztus 2., péntek

ReMeK-e-hírlevél 2013/8. számából

Új szakmai tájékozódási forrás: "Könyvtárvilág" - Az MKE webmagazinja
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati támogatásával megjelentette webmagazinját, Könyvtárvilág címmel. Az MKE új honlapján elérhető a Könyvtárvilág : Az MKE webmagazinja.
A magazin elsősorban az MKE szervezeti életéről ad tájékoztatást, de szól minden érdeklődő könyvtároshoz, sőt, a szakmán kívüli partner egyesületeknek is szeretne információkat közvetíteni az egyesületi életről.
Forrás: Fehér Miklós főtitkár, Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Pályázat a határon túl élő fiatalság összefogásáért
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2003. március 15-én megalapította Magyar Fiatalokért Díjat, amelynek odaítélésére pályázatot ír ki évente. A Kuratórium döntése értelmében a Magyar Fiatalokért Díj 2013. évi kiírásának jelmondata: „Egy népet nem a testi hasonlóság, hanem a közös múlt, a hasonló gond, az egy haza levegője egyesít s választ el egy más múltú és más jelenű néptől. Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. Becsületesen nem lehet más vizsgát találni arra, hogy kit tartsunk igazán magyarnak. Nem könnyű vizsga ez. Sokkal nehezebb annál, ami elé a fajta testi jegyeinek kutatói állítják az embert. Itt a lelket kell kitenni.” (Illyés Gyula)
Ajánlások 2013-ban, a DÍJ Statútuma feltételeinek megfelelően, Magyarország határain kívül élő, a magyarság szolgálatában tevékenykedő díjazottakat illetnek meg. A két díjazott közül minden alkalommal egy magyar fiatalra (max. 35 éves) és egy másik, már komoly múlttal, munkássággal rendelkező, tapasztalt, elismert természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró társaságra lehet jelölést tenni.
A pályázatról további részletes információk itt találhatók: http://www.google.ro/#output=search&sclient=psy-ab&q=Magyar+Fiatalok

Így tanítom a könyvtári rendszer témakört - Pályázat könyvtárostanároknak
2013 októberére, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjára készülődve a Könyvtárostanárok Egyesülete pályázatot hirdet könyvtárostanárok számára. A pályázat célja: az iskolai könyvtárak, a könyvtárpedagógiai munka fejlesztésének elősegítése, a jó gyakorlatok, a kollégák tapasztalatainak bemutatása.
Olyan foglalkozásterveket várnak, amelyek általános vagy középiskolában valósultak meg. Pályázati határidő: 2013. október 15. A pályázatról további részletes információk itt találhatók: http://www.ktep.hu/konyvtarirendszer

A Kájoni János Megyei Könyvtár híreiből
BaniIQ országos képzőprogram Hargita megyei könyvtárakban
Hargita megyének a Biblionet programban részt vevő könyvtárai bekapcsolódnak a BaniIQ országos képzőprogramba. A program célja a mindennapi életben szükséges pénzügyi ismeretek – költségvetés, beruházás, jövedelem, költség, hitel, kockázatfelmérés – terjesztése a lakosság körében, a saját jövőt biztosító megfelelő döntéshozás érdekében.
A könyvtárakban számítógépek, tájékoztató anyagok, ismeretfelmérő tesztek és hamarosan a témában tájékozott könyvtárosok is várják az érdeklődőket, valamint értékes díjak is nyerhetők az országos sorsoláson. A programban részt vevő Hargita megyei települési könyvtárak könyvtárosai számára 2013. július 23-án és 25-én szerveztek képzést Gyergyószentmiklóson és Maroshévízen, a városi könyvtárban, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban és a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban. A program vezetői a Kájoni János Megyei Könyvtár  munkatársai, Bedő Melinda és Berényi Erzsébet trénerek.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/43/baniiq-penzugyi-kepzes-hargita-megye-konyvtaraiban
Iskolai könyvtárosok szakmai képzése a BNYA keretében
2013 nyarán a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) újból megszervezte a Bolyai Nyári Akadémiát (BNYA), amelynek idei témája A tanulás tanulása. A szekciók hagyományosan több helyszínen zajlottak, 2013. július 7–31. között. A Tanulásmódszertan és könyvtár-pedagógia címmel szervezett szakmai képzést a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében szervezték július 15–19. között, 20 romániai magyar és egy vajdasági iskolai könyvtáros részvételével. A 21. alkalommal megrendezett BNYA különlegessége, hogy először szervezték meg a pedagógusoknak kínált szekciók mellett az iskolai könyvtárosok szekcióját. A folyamatos továbbképzésre, az újszerű módszerek elsajátítására szükség van a könyvtárosszakmában. A tanfolyamon megszerzett módszerek, ismeretek az olvasás- és személyiségfejlesztésben, a tanulás tanításában egyaránt hasznosíthatók. A képzést gyakorlati céllal szervezték meg, mozgalmas, tréningjellegű foglalkozások, csoportmunkák zajlottak keretében. A programban részt vevő iskolai könyvtárosoknak a foglalkozások szüneteiben arra is alkalmuk volt, hogy ismerkedjenek a csíkszeredai megyei könyvtár szolgáltatásaival, részlegeivel, ezáltal betekinthettek egy olyan közkönyvtár mindennapjaiba, amely a romániai magyar könyvtárosközösség életében is fontos szerepet tölt be. A könyvtároscsoport szakmai képzésének indítása és megszervezése Márdirosz Ajka, a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára könyvtárosa munkájának köszönhető.
További részletek a BNYA honlapján: http://www.bnya.rmpsz.ro/?page=98&tpl=letter
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu
Borbé Levente részletes beszámolója a Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok blogján:
http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 45. Vándorgyűlése, Eger, 2013. július 18–20.

Az MKE meghívására Erdélyből Okos-Rigó Ilona és – Kopacz Katalint, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének (RMKE) elnökét helyettesítve alelnökként – Róth András Lajos, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának könyvtárőre vett részt a címben jelzett vándorgyűlésen, képviselve az RMKE-t. Róth András Lajos beszámolójában jelzi: a Vándorgyűlés témaválasztása során olyan problémát tűzött napirendre, amely az Európai Unió egészében feszítő erővel jelentkezik. A technikai fejlődés szinte a végtelenségig tágítja a tudástartalmak, információk közzétételének lehetőségeit, egyre nagyobb mennyiségben, egyre nagyobb sebességgel és egyre kevésbé helyhez kötötten lehet az információhoz hozzáférni. A szabad tudásáramlás jelentősen megkönnyíti a mindennapokat, a polgárok tanulását, munkavállalását. Hozzájárul az életvezetés, a pénzügyek, a hivatalos teendők végzéséhez. A tudástartalom gyorsan és az eddigieknél sokkal szélesebb körben hasznosul; ez mindenképpen javítja az állampolgárok esélyeit, növeli a vállalkozások versenyképességét. A szabad tudásáramlás azonban csak szervezett formában tud megfelelően hasznosulni. Ehhez továbbra is szükség van tehát a könyvtárakra mint olyan gyűjtő, feldolgozó és közzétevő szervezetekre, amelyek ezt a rendkívüli mennyiségű információt felhasználóbarát formában bocsátják az érdeklődők rendelkezésére.
A beszámoló továbbá arról tudósít, hogy a vándorgyűlés 12 szekcióban és két munkacsoportban fejtette ki tevékenységét. A könyvtárak társadalmi küldetése, a közösségteremtés, az aktív, használható releváns válaszok megadására való törekedés, a sajátos, szinte személyre szabott szolgáltatások nyújtása, a kulturális, közgyűjteményi, könyvtári megközelítéseket és érdekeket is szem előtt tartó kormányzati stratégia kidolgozásának támogatása, egy végrehajtható, jól egymásra épülő, erőforrásokat racionálisan felhasználó, fenntartható, gazdaságos, költséghatékony, informatikai bázisra épített, lokális helyi szolgálatokat feltáró és mindenekelőtt eredményeket felmutató könyvtári munka kérdései voltak terítéken. Szóba került a határok nélküliség, a magyar kultúrahálózat kiépítése.
A vándorgyűlés felemelő nyitó mozzanatai közé tartozott a rendszeres kitüntetések ünnepélyes átadása is. Az RMKE-t testületileg, Okos Rigó Ilonát pedig személy szerint illette a megtiszteltetés, hogy átvehette az MKE részéről az Egyesületi Munkáért elnevezésű elismerést.
A beszámoló teljes szövege itt olvasható: http://xa.yimg.com/kq/groups/3320978/1666716522/name/MKE_45_VANDORGY_2013%2Edoc
A Vándorgyűlés honlapján (http://vandorgyules-eger.ektf.hu/) megtalálhatók a tanácskozáson elhangzott előadások, vonatkozó szöveges és vizuális anyagok, illetve a határon túli magyar könyvtárosszervezetekkel és intézményekkel kötött együttműködési megállapodás szövege is.

"Könyvtár, ami összeköt"- Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése
Az ösztöndíj keretében 2013. szeptember 7. – október 6. között nyolc határon túli és két magyarországi szakember tölthet egyidejűleg egy hónapot Budapesten, az Országgyűlési Könyvtárban. Romániából részt vesznek: Fazekas Éva, Papp Kinga, Szabó Enikő és Virginás Péter.
A pályázat nyerteseinek teljes listáját közzétették az Országgyűlés honlapján. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!
Forrás: http://www.parlament.hu/palyazat/konyvtar_ami_osszekot.htm

A székelyudvarhelyi Városi Könyvtárnak is költöznie kell

Úgy tűnik, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum után a Városi Könyvtárnak is költöznie kell. A bibliotékának jelenleg otthont adó épület megvásárlásáért folytatott tárgyalások egyre nehezebben mennek, állította Bunta Levente polgármester, így a közeljövőben ennek a kulturális intézménynek is át kell bútoroznia egy másik ingatlanba.
Tavaly nyáron járt le az ingatlanper: a bírói döntés értelmében a tulajdonosok a Kőkereszt téri épület mintegy ötven százalékát kapták vissza. A városi téka szóban forgó szárnyában egyebek közt két vendégszoba és egy társalgó van, de itt működik a kölcsönző egy része, és az alagsorban két raktár is van.
Hogy hová kerül a múzeum és a könyvtár, óvatos elemzésen és közös döntésen fog alapulni. „Csak lépésről lépésre lehet megoldásokat találni, nem tudunk előre nyilatkozni a még elénk nem került akadályok áthidalásáról. Addig olyan lenne ezen gondolkozni, mintha a meg nem született gyereket akarnánk megóvni a káposztáskőtől.” – fogalmazott a városatya.
Forrás: http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/a-varosi-konyvtarnak-is-koltoznie-kell

A Monarchia fénykora a székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtárban
A budapesti Könyvtári Intézet és az Országgyűlési Könyvtár által idén május végén megrendezett szakmai fórumon, a Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozóján a határon túli intézmények tevékenységét, köztük a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtáráét is értékes könyvajándékkal ismerte el a fórum védnöke, Kövér László. Az ajándékcsomag szimbolikus átadása még a konferencián megtörtént: Az Osztrák Magyar Monarchia írásban és képben című könyv 21 kötetéből az elsőt már akkor átvehette a Tudományos Könyvtár őre, Róth András Lajos történész. A reprint kiadás további példányai 2013. július 5-én érkeztek meg a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épületében működő Tudományos Könyvtárba.
„Az Osztrák-Magyar Monarchia képben és írásban könyvsorozat Rudolf trónörökös kezdeményezésére 1885. december 1. és 1901. október 1. között, a monarchia fénykorában jelent meg. Átfogja az akkori osztrák-magyar birodalmat: nyolc kötetben a magyarországi területeket, 11 kötetben az osztrák részt tárgyalja, van egy bevezető füzet és két függelék is. Valamikor ez a kiadvány német és magyar nyelven, 396 kis füzetben, 572 közleménnyel, 4520 rajzzal és 19 színes képmelléklettel látott napvilágot, szerzői a korszak jeles személyiségei voltak. A kis füzeteket össze lehetett fűzni, amikor összegyűlt egy kötetnyi, a kiadó elküldte a borítót. Ennek számtalan verziója létezik, a könyvtárunknak a piros és zöld színű van meg" – foglalta össze a sorozattal kapcsolatos tudnivalókat és mutatta be az eredeti kiadványokat Róth.
Hozzáfűzte, az ajándékba kapott reprint kiadásnak azért is örvendenek, mert az első kiadásból nem minden kötet van meg a Tudományos Könyvtár állományában.
Róth azt is elmondta, hogy bár a sorozat tartalma digitális formában is elérhető, a most kapott kiadásnak szimbolikus értéke is van: a papíralapú információhordozók jelentőségét emeli ki a 21. században.
Az ajándékba kapott könyveket, akárcsak a könyvtár állományában lévő több ezer értékes könyv bármelyikét bárki fellapozhatja, tanulmányozhatja a Tudományos Könyvtárban.
Forrás: http://uh.ro/kultura/alter/14167-a-monarchia-fenykora-a-tudomanyos-konyvtarban

Ismeretlen  Joseph Heller-novella került elő
Tizennégy évvel az író halálát követően Joseph Heller egy, eddig még publikálatlan novellájára bukkant egy irodalmi szerkesztő. Andrew Gull, a Strand Magazine munkatársa éppen a Brandeis Egyetem könyvtárában kutatott, amikor rátalált Heller írására. A 22-es csapdája szerzője életében több novellát is írt, a szóban forgó, Almost Like Christmas című műve keletkezését pedig a negyvenes évek végére, az ötvenes évek elejére teszik szakértők (az biztosnak látszik, hogy még A 22-es csapdája előtt írta).
A történet középpontjában a faji feszültségek állnak: miután egy közelebbről meg nem határozott déli városkában egy fekete fiú egy utcai verekedés során leszúr egy fehéret, a város lakóinak egy része bosszút esküszik.
Az Almost Like Christmas teljes terjedelmében a Strand Magazine legfrissebb számában olvasható.
Forrás: http://konyves.blog.hu/2013/07/25/ismeretlen_joseph_heller-novella_kerult_elo

E lapszám felelős szerkesztője: Tóth-Wagner Anikó


2013. augusztus 1., csütörtök

Augusztusi évfordulók 2013115 éve, 1898. augusztus elsején hunyt el Arany László magyar költő és népmesegyűjtő.

150 éve, 1863. augusztus másodikán született Gaál Mózes székely-magyar ifjúsági író, műfordító és lapszerkesztő.

150 éve, 1863. augusztus harmadikán született Gárdonyi Géza (Zeigler) magyar író, költő és színműíró. . Jelentősebb művei: Az egri csillagok, A láthatatlan ember, Bolond Istók, Az öreg tekintetes, Ábel és Eszter, Isten Rabjai, Ida regénye stb.

130 éve, 1883. augusztus harmadikán született Serestély Béla erdélyi magyar költő.
                                         
85 éve, 1928. augusztus harmadikán született Fehér Ferenc vajdasági magyar költő, író és publicista.

435 esztendeje, 1578. augusztus negyedikén hunyt el Francisco de Aldana a XI. századi spanyol költészet kiemelkedő alakja.

100 éve, 1913. augusztus ötödikén született Birkás Endre magyar író és könyvtáros.

480 esztendeje, 1533. augusztus hetedikén született Alonso de Ercilla y Zúñiga spanyol költő.

460 esztendeje, 1553. augusztus nyolcadikán hunyt el Girolamo Fracastro veronai olasz humanista költő, orvos és természettudós.

90 éve, 1923. augusztus nyolcadikán hunyt el Kabos Ede (Rosemberg Albert Ede) magyar író, újságíró és szerkesztő.

100 éve, 1913. augusztus tizedikén hunyt el Johannes Linnankoski (Vihtori Johan Peltonen) finn író, színműíró és újságíró. Ismertebb művei: Dal a tűzpiros virágról, Menekülés.

130 éve, 1883. augusztus tizenegyedikén született Ernst Stadler német költő, esztéta és irodalomtörténész.

250 éve 1763. augusztus tizenkettedikén hunyt el Olof von Dalin a XVIII. századi svéd irodalom első kimagasló alakja.

30 éve, 1983. augusztus tizenharmadikán hunyt el Szabó Lajos erdélyi magyar drámaíró. Ismertebb drámája: Misztótfalusi Kis Miklós.

85 éve, 1928. augusztus tizennegyedikén hunyt el Klabund (Alfred Henschke) német író, költő, esszéista és műfordító.

35 éve, 1978. augusztus tizennegyedikén hunyt el Féja Géza magyar író, újságíró és szerkesztő.

400 esztendeje, 1613. augusztus tizenötödikén született Jeremy Taylor angol író.

85 éve, 1928. augusztus tizenhatodikán hunyt el Antonin Sova cseh szimbolista költő, író.

100 éve, 1913. augusztus tizenhetedikén született Dimény István magyar író és újságíró.

450 esztendeje, 1563. augusztus tizennyolcadikán hunyt el Étienne de La Boétie francia író és filozófus.

50 éve, 1963. augusztus tizenkilencedikén hunyt el Kellér Andor magyar író, újságíró.

40 éve, 1973. augusztus tizenkilencedikén hunyt el Szőcs Kálmán erdélyi magyar költő, színműíró és újságíró.

290 éve, 1723. augusztus huszonegyedikén hunyt el Dimitrie Cantemir Moldva fejedelme, román író és tudós.

70 éve, 1943. augusztus huszonegyedikén hunyt el Henrik Pontoppidan dán regényíró és elbeszélő.

235 éve, 1778. augusztus huszonkettedikén született James Kirke Paulding amerikai író, elbeszélő, meseíró és újságszerkesztő.

35 éve, 1978. augusztus huszonkettedikén hunyt el Ignazio Silone olasz származású svájci író.

175 éve, 1838. augusztus huszonharmadikán hunyt el Kölcsey Ferenc magyar költő, politikus és nyelvújító.

200 éve, 1813. augusztus huszonnegyedikén született Pietari Hanninkainen finn író, költő és újságíró.

30 éve, 1983. augusztus huszonnegyedikén hunyt el Penti Saarikoski, a második világháború utáni finn költészet kiemelkedő alakja. Műfordítással is foglalkozott.

235 éve 1778. augusztus huszonhatodikán született Vitkovics Mihály magyarországi szerb-magyar költő és műfordító.

200 éve, 1813. augusztus huszonhatodikán hunyt el Carl Theodor Körner német költő, elbeszélő és színműíró.

75 éve, 1938. augusztus huszonkilencedikén hunyt el Karinthy Frigyes magyar író, költő, műfordító és humorista.

110 éve, 1900. augusztus harmincegyedikén született Vicente Barbieri argentin költő, elbeszélő.

100 éve, 1913. augusztus harmincegyedikén született Zbigniew Bieńkowski lengyel költő, irodalomkritikus, esszéista és műfordító.


Érdemes Tudni

110 éve, 1903. augusztus elsején született Soó Rezső székely-örmény származású erdélyi magyar botanikus.

85 éve, 1928. augusztus másodikán született Szőcs István erdélyi magyar kritikus, lapszerkesztő, író és műfordító.

100 éve. 1968. augusztus kilencedikén hunyt el Szinyei József magyar irodalomtörténész, bibliográfus és könyvtáros.

50 éve, 1963. augusztus tizennegyedikén hunyt el Monoki István erdélyi magyar bibliográfus.

10 éve, 2003. augusztus tizennegyedikén hunyt el Tonk Sándor erdélyi magyar történész.

975 esztendeje, 1038. augusztus tizenötödikén hunyt el Szent István első magyar király.

95 éve, 1918. augusztus tizennyolcadikán született Boros István Valér székely-magyar ferences szerzetes, karnagy és orgonista.

930 esztendeje, 1083. augusztus huszadikán I. László király vezetésével szentté avatták I. István magyar királyt.

120 éve, 1893. augusztus huszonharmadikán született Sándor Imre székely-magyar erdélyi püspöki helytartó, vértanú, az Erdélyi Iskola című folyóirat elindítója.

155 éve, 1878. augusztus huszonhetedikén született Kassai Lajos székely-magyar kanonok, a csíksomlyói főgimnázium igazgatója.

60 éve, 1953. augusztus huszonkilencedikén hunyt el Mihály Dénes gépészmérnök és feltaláló, a hangosfilm úttörője.

40 éve, 1973. augusztus huszonkilencedikén hunyt el Lám Béla erdélyi magyar gépészmérnök, műszaki szakíró, író.

35 éve, 1978. augusztus harmincadikán hunyt el Debreczy Sándor székely-magyar pedagógiai író.