2013. augusztus 1., csütörtök

Augusztusi évfordulók 2013115 éve, 1898. augusztus elsején hunyt el Arany László magyar költő és népmesegyűjtő.

150 éve, 1863. augusztus másodikán született Gaál Mózes székely-magyar ifjúsági író, műfordító és lapszerkesztő.

150 éve, 1863. augusztus harmadikán született Gárdonyi Géza (Zeigler) magyar író, költő és színműíró. . Jelentősebb művei: Az egri csillagok, A láthatatlan ember, Bolond Istók, Az öreg tekintetes, Ábel és Eszter, Isten Rabjai, Ida regénye stb.

130 éve, 1883. augusztus harmadikán született Serestély Béla erdélyi magyar költő.
                                         
85 éve, 1928. augusztus harmadikán született Fehér Ferenc vajdasági magyar költő, író és publicista.

435 esztendeje, 1578. augusztus negyedikén hunyt el Francisco de Aldana a XI. századi spanyol költészet kiemelkedő alakja.

100 éve, 1913. augusztus ötödikén született Birkás Endre magyar író és könyvtáros.

480 esztendeje, 1533. augusztus hetedikén született Alonso de Ercilla y Zúñiga spanyol költő.

460 esztendeje, 1553. augusztus nyolcadikán hunyt el Girolamo Fracastro veronai olasz humanista költő, orvos és természettudós.

90 éve, 1923. augusztus nyolcadikán hunyt el Kabos Ede (Rosemberg Albert Ede) magyar író, újságíró és szerkesztő.

100 éve, 1913. augusztus tizedikén hunyt el Johannes Linnankoski (Vihtori Johan Peltonen) finn író, színműíró és újságíró. Ismertebb művei: Dal a tűzpiros virágról, Menekülés.

130 éve, 1883. augusztus tizenegyedikén született Ernst Stadler német költő, esztéta és irodalomtörténész.

250 éve 1763. augusztus tizenkettedikén hunyt el Olof von Dalin a XVIII. századi svéd irodalom első kimagasló alakja.

30 éve, 1983. augusztus tizenharmadikán hunyt el Szabó Lajos erdélyi magyar drámaíró. Ismertebb drámája: Misztótfalusi Kis Miklós.

85 éve, 1928. augusztus tizennegyedikén hunyt el Klabund (Alfred Henschke) német író, költő, esszéista és műfordító.

35 éve, 1978. augusztus tizennegyedikén hunyt el Féja Géza magyar író, újságíró és szerkesztő.

400 esztendeje, 1613. augusztus tizenötödikén született Jeremy Taylor angol író.

85 éve, 1928. augusztus tizenhatodikán hunyt el Antonin Sova cseh szimbolista költő, író.

100 éve, 1913. augusztus tizenhetedikén született Dimény István magyar író és újságíró.

450 esztendeje, 1563. augusztus tizennyolcadikán hunyt el Étienne de La Boétie francia író és filozófus.

50 éve, 1963. augusztus tizenkilencedikén hunyt el Kellér Andor magyar író, újságíró.

40 éve, 1973. augusztus tizenkilencedikén hunyt el Szőcs Kálmán erdélyi magyar költő, színműíró és újságíró.

290 éve, 1723. augusztus huszonegyedikén hunyt el Dimitrie Cantemir Moldva fejedelme, román író és tudós.

70 éve, 1943. augusztus huszonegyedikén hunyt el Henrik Pontoppidan dán regényíró és elbeszélő.

235 éve, 1778. augusztus huszonkettedikén született James Kirke Paulding amerikai író, elbeszélő, meseíró és újságszerkesztő.

35 éve, 1978. augusztus huszonkettedikén hunyt el Ignazio Silone olasz származású svájci író.

175 éve, 1838. augusztus huszonharmadikán hunyt el Kölcsey Ferenc magyar költő, politikus és nyelvújító.

200 éve, 1813. augusztus huszonnegyedikén született Pietari Hanninkainen finn író, költő és újságíró.

30 éve, 1983. augusztus huszonnegyedikén hunyt el Penti Saarikoski, a második világháború utáni finn költészet kiemelkedő alakja. Műfordítással is foglalkozott.

235 éve 1778. augusztus huszonhatodikán született Vitkovics Mihály magyarországi szerb-magyar költő és műfordító.

200 éve, 1813. augusztus huszonhatodikán hunyt el Carl Theodor Körner német költő, elbeszélő és színműíró.

75 éve, 1938. augusztus huszonkilencedikén hunyt el Karinthy Frigyes magyar író, költő, műfordító és humorista.

110 éve, 1900. augusztus harmincegyedikén született Vicente Barbieri argentin költő, elbeszélő.

100 éve, 1913. augusztus harmincegyedikén született Zbigniew Bieńkowski lengyel költő, irodalomkritikus, esszéista és műfordító.


Érdemes Tudni

110 éve, 1903. augusztus elsején született Soó Rezső székely-örmény származású erdélyi magyar botanikus.

85 éve, 1928. augusztus másodikán született Szőcs István erdélyi magyar kritikus, lapszerkesztő, író és műfordító.

100 éve. 1968. augusztus kilencedikén hunyt el Szinyei József magyar irodalomtörténész, bibliográfus és könyvtáros.

50 éve, 1963. augusztus tizennegyedikén hunyt el Monoki István erdélyi magyar bibliográfus.

10 éve, 2003. augusztus tizennegyedikén hunyt el Tonk Sándor erdélyi magyar történész.

975 esztendeje, 1038. augusztus tizenötödikén hunyt el Szent István első magyar király.

95 éve, 1918. augusztus tizennyolcadikán született Boros István Valér székely-magyar ferences szerzetes, karnagy és orgonista.

930 esztendeje, 1083. augusztus huszadikán I. László király vezetésével szentté avatták I. István magyar királyt.

120 éve, 1893. augusztus huszonharmadikán született Sándor Imre székely-magyar erdélyi püspöki helytartó, vértanú, az Erdélyi Iskola című folyóirat elindítója.

155 éve, 1878. augusztus huszonhetedikén született Kassai Lajos székely-magyar kanonok, a csíksomlyói főgimnázium igazgatója.

60 éve, 1953. augusztus huszonkilencedikén hunyt el Mihály Dénes gépészmérnök és feltaláló, a hangosfilm úttörője.

40 éve, 1973. augusztus huszonkilencedikén hunyt el Lám Béla erdélyi magyar gépészmérnök, műszaki szakíró, író.

35 éve, 1978. augusztus harmincadikán hunyt el Debreczy Sándor székely-magyar pedagógiai író.


Nincsenek megjegyzések: