2013. október 22., kedd

Rotary Klub könyvadománya az erdélyi iskoláknak

Nagy örömünkre újból visszatért hozzánk, szintén könyvadománnyal a Dunakeszi Rotary Club. Erdélyszerte ajándékba vitték többek között Bethlen Farkas Erdély Története öt kötetben szedett művét. Kolozsvárra, Nagyenyedre, Székelyudvarhelyre és Gyimesfelsőlokra ők maguk juttatták el az iskoláknak a köteteket. Nagy részét a Márton Áron Gimnáziumban hagyták, onnan majd folyamatos szétosztásra kerül sor a már feliratkozott iskolai könyvtárak részére. Nagyja a csíkszeredai és csíki iskolákban kap helyet, de fog menni Bihardiószegre, Sepsiszentgyörgyre, Kézdivásárhelyre, Barótra, Székelykeresztúrra, Szentegyházára Gyergyó környékére is. Így közel 30 könyvtárhoz fog eljutni az ajándékcsomag.


A Rotary Club csapata (mivel előző alkalommal mindenki nem volt jelen) újból kézbe vehette a gimnázium értékes könyveit, hallhatott az iskola múltjáról, az iskolai könyvtár történetéről, meg a ferencesek munkájáról, valamint könyvtárának történetéről. Juhász András Réka igazgatóhelyettes a kedves vendégeket elkalauzolta az iskola múzeumába, ahol beszélt az ottlévő múzeumi tárgyakról és az ehhez fűződő iskolatörténetről. Később a vendégek megtekinthették az iskola kápolnáját is. Juhász András Réka az igazgatóság nevében kedvességük viszonzásaként egy gimnáziumi évkönyvcsomagot és a Keresztény Szó Márton Áronról szóló 2013. februári számát nyújtotta át.Az erdélyi iskolák számára felajánlott köteteket a Rotary Club csapata egy volt magánkönyvkiadótól vette át. Szerencsés egybeesés volt e magánnyomdára való rábukkanás, hiszen a kötetek a zúzdába kerültek volna.
Köszönet az Enciklópédia volt kiadó vezetőjének, aki a Rotary Klubnak adományozta továbbadományozás céljából.

Külön köszönet illeti a Rotary Club munkatársait, hogy önzetlen tevékenységükkel segítik az erdélyi iskolai és közkönyvtárakat, hogy figyelnek ránk is, és Szabó Erikának, hogy már 2013. márciusában felvette velünk a kapcsolatot.A könyvek révbeérését Varga Szilárddal beszéltem le. A könyvcsomag annál is inkább jól jön, hiszen egybeesik az októberi iskolai könyvtárosok világhónapjával, azon belül pedig Bethlen Gábor erdélyi fejedelmmé választásának 400. évfordulójával.További eredményes tevékenységet kívánok számukra!Borbé Levente,
a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa

2013. október 21., hétfő

BARCA KIADÓ tevékenysége
Október 16-án este hat órai kezdettel a Barca Kiadó mutatkozott be a csíki érdeklődők előtt. A könyvbemutatót Kelemen Katalin konferálta be. Rövid üdvözlő beszédében hangsúlyozta a kiadó fontosságát, kiemelvén nemcsak helyi jellegét, hanem a Kárpát-medencei régió szerepét is.


Veres Emese Gyöngyvér, a Barca Kiadó alapítója és egyben vezetője Barcasági Könyvek néven mutatta be eddigi sorozatát. A bemutatkozó alatt Sarány István újságíró beszélgetett a sokoldalú személyiséggel, ugyanis foglakozik néprajzkutatással, rádiós munkát végez és újságíró, de otthonosan mozog barcaság kultúrtörténetben is. A kérdésekre felelve rövid betekintést adott az érdeklődőknek a barcasági csángók történetéről, néprajzi munkáiról és további terveiről.A marosvásárhelyi születésű Veres Emese Gyöngyvér Brassóban nőtt fel, és jelenleg Budapesten él. Hazájának azonban a Barcaságot tekinti. Kutatómunkájának nagy része is ehhez a vidékhez kötődik. A barcasági csángók története, szokásai, mai és régi világa érdekli. Foglakozik a magyarországi evangélikus közösségek vallási néprajzával, valamint a Barcaságban élő népek (elsősorban román, magyar, szász) összehasonlító néprajzával is.
A kiadót Barcaság kisrégió széles körű megismertése céljából hozta létre. A vidék mindennapi életének, néprajzának és történetének igyekszik tudományos munkákkal, forráskiadványokkal és más jellegű írásokkal eleget tenni.
A közönség kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a barcasági tíz falut elsősorban az evangélikus vallás tartja össze, valamint a hajdani közös  jobbágysors.


A kiadó eddig öt kötettel büszkélkedhet: Ma leszek házadban először vendég. Felnőtté válás a barcasági csángó gyülekezetekben (2005); „Mikor Oláhország háborút izene.A barcasági csángók kálváriája (2008); Fóris István: Életem jelentékenyebb napjai, Székely Sári Története; Reiff, Szőke, Trebits és a többiek – Az osztály naplója (1940-1943) kötetek. Az első két kötetnek  ő maga a szerzője.
Veres Emese Gyöngyvér kutató munkája során megismerkedett a barcasági csángókkal. Értékmentő és közösségformáló tevékenysége akkor igazolódott be, amikor a róluk szóló kiadványokat az ott élő emberek kézbe vehették. Ez után egyre több forrásanyagot ajánlottak fel neki.


A köteteket érdemes kézbe venni, lapozgatni, kutatni-keresni benne, vagy egyszerűen elolvasni, mert itt Erdélyben minden történet úgy kerek és egész, ha ismerjük a közeli védékek múltját, jelenét és szokásait.
A népes közönség soraiban ott voltak a Csíkban élő vagy a Barcaságból elszármazott brassóiak is. Öröm volt látni, hogy van, aki még felvállal olyan közösséget, amelynek sorsa a mai napig sem egyszerű. Veress Emese Gyöngyvér egy kis erőt csopögtetett belé közvetlen és közvetett munkájával egyaránt. További jó munkát kívánok neki.Borbé Levente


2013. október 17., csütörtök

Tudományos Emlékkonferencia programja a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskolában

Helyszín:
Székelyudvarhely, Eötvös József Szakközépiskola
Nap:
2013. október 19. - 9,00-18,00 -

TUDOMÁNYOS EMLÉKKONFERENCIA

9,00 - 9,30 
- Az Eötvös József Emléknapok megnyitása, Eötvös József szobrának megkoszorűzása, darabont örségváltás. Megnyitó beszédet tart Kápolnási Zsolt történész, az Eötvös József Szakközépiskola tanára

9,30 - 11,00
- Szász Zoltán (az Eötvös József Szakközépiskola tanára): Az Eötvös-korszak
- Nagy Róbert (a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Kar egyetemi adjunktusa): A magyar állam gazdasági szerepe az oktatási intézmények fejlesztésében a dualizmus korában
- Dr. Majdán János (a bajai Eötvös József Főiskola profeszora): Eötvös két miniszterségének összehasonlítása
- Vita, hozzászolások

11,00 - 11,30
- Szünet

11,30-13,00
- Dr. Demeter Attila filozófus, egyetemi docens (a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézetének igazgatója): Eötvös József nemzetiségi nézetei az Uralkodó eszmékben
- Dr. Antal Sándor, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem docense: Eötvös József, a regényíró
- Dr. Egyed Emese (irodalomtörténész, a kolozsvári Magyar Irodalomtudományi Intézet profeszora): Eötvös drámafordítása
- Vita, hozzászolások

 13,00-15,00
- Szünet

15,00-17,00
- Dr. Veliky János (történész, Debreceni Egyetem): Eötvös koreszméi
- Szabó K. Attila nyug. pedagógus: Eötvös József iskolapolitikája
- Sztanáné Dr. Babits Edit  (a bajai Eötvös József Főiskola Neveléstudományi Karának dékánja): A székelykeresztúri tanítóképző 1916-os bajai befogadása
- Zepeczaner Jenő nyug. muzeológus: Népiskolák a Székelyföldön
- Vita, hozzászolások

Kattints rá, a plakátra, ha nagyobb méretbe szeretnéd látni!


Beküldte: Botorok Ildikó,
a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárosa
2013. október 15., kedd

Alice Munro kapta 2013-as irodalmi Nobeldíjat

A Nobel-díjat idén a 82 éves, kanadai Alice Munro kapta, az indoklásban a kortárs novella mesterének nevezték. Korábban meglebegtette, hogy nem fog többet írni: „Valószínűleg nem fogok többet írni”. 
Ezt írta róla díjkiosztás előtt a KÖNYVES BLOG:
  "Alice Munro nő is és amerikai is, vagyis duplán hátrányból indul. Pedig minden versenyen akad valaki, akinek az érdemei mellett szentimentális okokból is szurkolunk. Egy negyven éve megözvegyült, 82 éves írónő, aki harcol rákkal és szívbetegséggel, épp ilyen lehet."

További információ:

2013. október 10., csütörtök

Online adatbázisok képzés a Kájoni János könyvtárban

2013. október 7-8. között intenzív online adatbázisok képzést tartottak a csíkszeredai Kájoni János Hargita megyei könyvtár előadótermében. A továbbképzőt Kopacz Katalin, a könyvtár igazgatója nyitotta meg. Üdvözölte a jelenlévő érdeklődőket és beszédében hangsúlyozta a modern könyvtáros szerepét, amelynek egyik eszköze a Világhálón való navigálás. Ezt követően Téchy Tünde, a Budapesti Könyvtári Intézet munkatársa rövid bemutatkozás után megkezdte az online katalógusok bemutatását. 

Az adatbázisok nagy része, amelyeket bemutatott, elsősorban szépirodalmi, irodalomtörténeti valamint irodalomtudományi területet fedte be, a szakkönyvtárakat leszámítva ez a könyvtárosi munka legkeresettebb témája. Nyilván más szakterületekről is szó esett (művészetek, társadalomtudományok, történelem stb.). Ezekkel az ismeretekkel élve a könyvtárosnak lehetősége van átadni a használóknak a keresett anyag utáni tippeket, amelyek jelentősen megkönnyítik és segítik felkészülésüket, munkájukat. A hagyományos tájékoztatási módszerek mellett kiegészítőként teljes ablakot nyit a keresők-kutatók világára. Nemcsak egy anyagrészt lelhet föl a használó, hanem további tájékozódáshoz is segítséget nyújt (pl. egy bibliográfia összeállításához).

A továbbképző lényege, hogy eme felsorolt lehetőségekkel élni tudjon az irányító (ebben az esetben a könyvtáros). Kezelni tudják a MEK, az EBSCO, a FSZEK, a PIM irodalmi és más adatbázisokat. A könyvtárosok rá tudjanak fókuszálódni a használók igényeinek segítségére, azok megtervezésére, és a technikai eszközök otthonos használatára.

A leadott anyagot minden egyes könyvtáros, függetlenül attól, hogy közkönyvtáros, iskolai könyvtáros, vagy egyetemi könyvtáros, egyformán teljes egészében fel tudja használni az elkövetkezendőkben. A tájékozódás elsajátításának módszere egyszerű és könnyű volt. A mindennapi alkalmazása viszont már eléggé munkás feladat, mert a használók informálódásának egyik eszközeként kell belopni a köztudatba.
Köszönet a rendezőknek, hogy helyet adtak ennek a továbbképzőnek, és Téchy Tündének a nagyszerű online adatbázisok kalauzolásában nyújtott könnyed módszeréért.A képzést a Bethlen Gábor Alap támogatta.


A továbbképző résztvevői

Csíkszeredából: André Katalin, Berényi Zsófia, Borbé Levente, Kovács Ilona Juliánna, Lázár Mónika, Márdirosz Ajka, Nagy-György Erika, Török Edit,
Gyergyószentmiklósról: Antal Bernadette
Marosvásárhelyről: Kuszálik Eszter, Sántha Emese
Sepsiszentgyörgyről: Fazakas Éva, László Anna-Eszter
Székelyudvarhelyről: Dunkler Réka-Kinga

A Hargita Megyei Kájoni János Megyei Könyvtár beszámolója ezen a linken érhető el: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/56/online-irodalmi-adatbazisok--a-kajoni-janos-megyei-konyvtarban-szervezett-szakmai-kepzesen-tizennegy-romaniai-magyar-konyvtaros-vett-reszt

Borbé Levente


2013. október 8., kedd

Népmese Napja a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium könyvtárábanA Magyar Olvasástársaság felhívására a Népmese Napját elsőként 2007-ben tartottuk a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium könyvtárának szervezésében (és tartjuk azóta is minden évben). 2013. szeptember 30-án szintén sor került ennek az eseménynek a megrendezésére az előkészítő osztály és az I-IV osztályosok számára.
        Az érdeklődő gyerekek már a délelőtt során népmesét nézhettek a könyvtár olvasótermében, az általuk nagyon kedvelt vetítővásznon, majd délután a díszteremben folytatódott az esemény. A program első felében Benedek Elek életéről és munkásságáról beszélgettünk, majd Moldován- Szeredai Eszter, iskolánk VII. osztályos mesemondója egy magyar népmesével örvendeztette meg a közönséget. Ezt követte egy dramatizált mese a tyúkocskáról és barátairól, melyben segítségemre volt Bán Magda és Veres Éva óvónő, valamint Szávuly Emese tanítónő.
A tevékenységről nem maradhatott el a népdal és a színező sem.
Természetesen idén is várjuk a rajzokat kedvenc népmesehősökről vagy mesejelenetről, amelyek a könyvtárban kerülnek kiállításra.

Hatos Melinda
könyvtáros