2013. október 2., szerda

Októberi évfordulók 201360 éve, 1953. október másodikán hunyt el Szép Ernő zsidó származású magyar költő, író, újságíró, szinpadi szerző és műfordító.

35 éve, 1978. október negyedikén hunyt el Erdély József (Árgyelán) magyar költő.

300 esztendeje, 1713. október ötödikén született Denis Diderot francia filozófus és író, a francia Enciklópédia egyik szerkesztője, és felvilágosodás nagy gondolkodója. Legismertebb irodalmi műve: Az apáca.

115 éve, 1898. október ötödikén született Sinkó Ervin vajdasági származású délvidéki magyar költő, író és irodalomtörténész.

110 éve, 1903. október hatodikán született Marie Dušková cseh költő- és írónő.

40 éve, 1973. október hetedikén hunyt el Fodor József erdélyi származású magyar költő, író, újságíró és műfordító.

210 éve, 1803. október nyolcadikán hunyt el Vittorio Alfieri olasz drámaíró, költő és író.

100 éve, 1913. október nyolcadikán született Rónay György(Morócz)  magyar költő, író, műfordító,esszéíró, műkritikus és irodalomtörténész.

85 éve, 1928. október kilencedikén hunyt el Ignasi Iglesias katalán költő, író és drámaíró.

40 éve, 1973. október kilencedikén hunyt el Gabriel Marcel francia drámaíró, filozófus és zeneszerző.

75 éve, 1938. október tizedikén született Szilágyi István erdélyi  magyar író, novellista, szerkesztő. Legismertebb műve a Kő hull apadó kútba.

50 éve, 1963. október tizenegyedikén hunyt el Jean Cocteau francia költő, író, drámairó, festő, zeneszerző és filmrendező. Ismertebb művei: Orpheus, Vásott kölykök.

190 éve, 1823. október tizenharmadikán született Lisznyai Damó Kálmán magyar költő.

185 éve, 1828. október tizenharmadikán hunyt el Vincenzo Monti olasz költő és történetíró.

220 éve, 1793. október tizennegyedikén született Erik Johan Stagnelius költő, a svéd újromatika kiváló egyénisége. 

125 éve, 1888. október tizennegyedikén született Katherine Mansfield (Katherine Mansfield Beauchamp Murry) új-zélandi születésű angol írónő, novellista.

260 éve, 1753. október tizenötödikén született Elizabeth Inchbald angol írónő, színdarab író és színésznő.

90 éve, 1923. október tizenötödikén született Italo Calvino (Italo Giovanni Calvino Mameli) Kubában született olasz író és újságíró.

60 éve,  1888. október tizenötödikén  hunyt el Krüzselyi Erzsébet erdélyi magyar költő és novellista.

385 esztendeje, 1628. október tizenhatodikán hunyt el François de Malherbe francia költő, kritikus és műfordító.

125 éve, 1888. október tizenhatodikán született Eugene Gladstone O’Neill ír származású amerikai  drámaíró.

 60 éve,  1888. október tizenhatodikán hunyt el Nyírő József székely-magyar író, újságíró és politikus. Ismertebb művei: Uz Bence, Madéfalvi veszedelem, Íme az emberek.

40 éve, 1973. október tizenhatodikán hunyt el Ingeborg Bachmann osztrák költő-, és írónő.

30 éve,  1888. október tizenhatodikán  hunyt el Salamon László erdélyi magyar költő, lapszerkesztő, közíró és kritikus.

50 éve,  1963. október tizennyolcadikán  hunyt el Kakassy Endre  erdélyi magyar író, szerkesztő és fordító.

135 éve, 1878. október huszadikán született Barta Lajos magyar író és újságíró.

135 éve, 1878. október huszonegyedikén született Krúdy Gyula magyar író, hírlapíró, a modern próza nagy mestere.  Ismert művei: A vörös postakocsi, Asszonyságok díja és a Szinbád utazásai elbeszéléskötete.

120 éve,  1893. október huszonegyedikén  hunyt el Julián del Casal  kubai költő és író, a latin-amerikai modernizmus úttörője.

400 esztendeje,  1613. október huszonkettedikén  hunyt el Mathurin Régnier  francia költő és író.

130 éve,  1883. október huszonkettedikén  hunyt el Thomas Mayne Reid  skót-ír származású amerikai író.

140 éve, 1873. október huszonharmadikán született Lampérth Géza magyar költő, író és szinpadi szerző.

90 éve, 1923. október huszonötödikén született Tóth István erdélyi magyar költő, műfordító, irodalomtörténész, drámaíró és kritikus.

340 esztendeje, 1673. október huszonhatodikán született Dimitrie Cantemir (II Demeter) román író, filozófus, földrajztudós, történész, nyelvész és politikus.

 90 éve, 1923. október huszonnyolcadikán született Kormos István magyar költő, ifjúsági író, műfordító, dramaturg és kiadói szerkesztő. Népszerű alkotásai: Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról, Vackor világot lát.

140 éve,  1873. október huszonkilencedikén  hunyt el Ernest Feydeau  francia író, újságíró és költő.

500 esztendeje, 1888. október harmincadikán született Jacques Amyot francia író és műfordító.

125 éve, 1888. október harmincegyedikén született Szentmihályiné Szabó Mária erdélyi magyar újságírónő, írónő.

35 éve,  1978. október harmincegyedikén  hunyt el Becsky Andor  magyar író, újságíró és régész.


Érdemes Tudni

115 éve, 1898. október elsején született Kerékjátrtó Béla magyar matematikus a topológia és csoportelmélet világhírű kutatója.

200 éve, 1813. október másodikán született Kászonyi Dániel székely-magyar honvédszázados és hírlapíró.

135 éve, 1878. október másodikán született Kristóf György erdélyi magyar irodalomtörténész.

130 éve, 1883. október kilencedikén született Kölönte Béla székely-magyar helytörténész és író.

120 éve, 1893. október tizenegyedikén született Albert István székely-magyar újságíró és novellista.

100 éve, 1913. október tizenharmadikán hunyt el Vályi Gyula erdélyi magyar matematikus.

60 éve, 1953. október tizennegyedikén hunyt el Szőkefalvi Nagy Gyula erdélyi magyar matematikus, matematikai szakíró.

100 éve, 1913. október tizenhatodikán született Szabó Árpád magyar klasszika-filológus és ókortőrténész, a matematikatörténet világhírű szaktekintélye..

210 éve, 1913. október tizenhetedikén született Deák Ferenc magyar államférfi, politikus, a XIX. Századi refpormmozgalom egyik vezető alakja.

390 esztendeje, 1623. október tizennyolcadikán hunyt el Marosvásárhelyi Gergely (Mészáros) székely-magyar egyházi író és híttérítő.

345 esztendeje, 1668. október huszonegyedikén született Cserei Mihály székely-magyar emlékíró, a magyar barokk irodalom jelentős személyisége.

400 esztendeje, 1613. október huszonharmadikán választották Erdély fejedelmévé a székely-magyar származású Bethlen Gábort.

170 éve, 1843. október huszonnegyedikén született Ávéd Jákó székely-örmény meterológus, író és szerkesztő.

195 éve, 1818. október huszonhatodikán született Nagy Imre székely-magyar iskolaalapító, a csíksomlyói gimnázium első történetírója.

145 éve, 1868. október huszonhatodikán született Erőss Imre székely-magyar történész.

115 éve, 1898. október huszonhhetedikén született Lőrinczi László székely-magyar unitárius lelkész, egyházi író és mezőgazdasági szakíró.

100 éve, 1913. október huszonnyolcadikán született Kelemen Béla székely-magyar nyelvész és szótáríró. Fő kutatási területe a lexikológia és a lexikográfia volt.


Nincsenek megjegyzések: