2013. október 22., kedd

Rotary Klub könyvadománya az erdélyi iskoláknak

Nagy örömünkre újból visszatért hozzánk, szintén könyvadománnyal a Dunakeszi Rotary Club. Erdélyszerte ajándékba vitték többek között Bethlen Farkas Erdély Története öt kötetben szedett művét. Kolozsvárra, Nagyenyedre, Székelyudvarhelyre és Gyimesfelsőlokra ők maguk juttatták el az iskoláknak a köteteket. Nagy részét a Márton Áron Gimnáziumban hagyták, onnan majd folyamatos szétosztásra kerül sor a már feliratkozott iskolai könyvtárak részére. Nagyja a csíkszeredai és csíki iskolákban kap helyet, de fog menni Bihardiószegre, Sepsiszentgyörgyre, Kézdivásárhelyre, Barótra, Székelykeresztúrra, Szentegyházára Gyergyó környékére is. Így közel 30 könyvtárhoz fog eljutni az ajándékcsomag.


A Rotary Club csapata (mivel előző alkalommal mindenki nem volt jelen) újból kézbe vehette a gimnázium értékes könyveit, hallhatott az iskola múltjáról, az iskolai könyvtár történetéről, meg a ferencesek munkájáról, valamint könyvtárának történetéről. Juhász András Réka igazgatóhelyettes a kedves vendégeket elkalauzolta az iskola múzeumába, ahol beszélt az ottlévő múzeumi tárgyakról és az ehhez fűződő iskolatörténetről. Később a vendégek megtekinthették az iskola kápolnáját is. Juhász András Réka az igazgatóság nevében kedvességük viszonzásaként egy gimnáziumi évkönyvcsomagot és a Keresztény Szó Márton Áronról szóló 2013. februári számát nyújtotta át.Az erdélyi iskolák számára felajánlott köteteket a Rotary Club csapata egy volt magánkönyvkiadótól vette át. Szerencsés egybeesés volt e magánnyomdára való rábukkanás, hiszen a kötetek a zúzdába kerültek volna.
Köszönet az Enciklópédia volt kiadó vezetőjének, aki a Rotary Klubnak adományozta továbbadományozás céljából.

Külön köszönet illeti a Rotary Club munkatársait, hogy önzetlen tevékenységükkel segítik az erdélyi iskolai és közkönyvtárakat, hogy figyelnek ránk is, és Szabó Erikának, hogy már 2013. márciusában felvette velünk a kapcsolatot.A könyvek révbeérését Varga Szilárddal beszéltem le. A könyvcsomag annál is inkább jól jön, hiszen egybeesik az októberi iskolai könyvtárosok világhónapjával, azon belül pedig Bethlen Gábor erdélyi fejedelmmé választásának 400. évfordulójával.További eredményes tevékenységet kívánok számukra!Borbé Levente,
a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa

Nincsenek megjegyzések: