2013. november 1., péntek

Novemberi évfordulók 2013740 esztendeje, 1273. november elsején született Abu l-Fidá arab fejedelem, irodalmár, történeti- és földrajz író.

550 esztendeje, 1643. november negyedikén született Antonio Tebaldeo olasz költő. Verseit latin és olasz nyelven írta.

160 éve, 1853. november negyedikén született Vargha Gyula magyar költő, műfordító és statisztikus.

400 esztendeje, 1613. november ötödikén született Isaac de Benserade francia költő és drámaíró.

160 éve, 1853. november ötödikén hunyt el Garay János magyar költő, író és újságíró.

70 éve, 1853. november ötödikén hunyt el Aspazija lett írónő, drámaíró, költő és publicista.

180 éve, 1833. november hatodikán született Jonas Lie norvég író, költő és drámaíró.

80 éve, 1933. november hatodikán született Varró Ilona erdélyi magyar novellista és szerkesztő.

100 éve, 1913. november hetedikén született Albert Camus francia író és filozófus a francia egzisztencializmus egyik képviselője. Legismertebb irodalmi művei: Közöny, Bukás, Sziszüphosz mítosza, A pestis.

85 éve, 1928. november hetedikén hunyt el Tóth Árpád magyar költő és műfordító.

45 éve, 1968. november hetedikén hunyt el Hamvas Béla magyar író, filozófus, esztéta, műfordító és könyvtáros.

60 éve, 1953. november nyolcadikán hunyt el Ivan Alekszejevics Bunyin orosz író, költő és műfordító.

140 éve, 1873. november kilencedikén született Tadeusz Micinszki lengyel költő,  drámaíró és novellista.

60 éve, 1953. november kilencedikén hunyt el Dylan Thomas walesi költő és drámaíró.

35 éve, 1978. november kilencedikén hunyt el Mécs László (Martoncsik József) magyar költő és lapszerkesztő.

285 éve, 1728. november tizedikén született Oliver Goldsmith angol-ír költő, író és esszéista.

150 éve, 1863. november tizedikén született Kálnoky Izidor Magyar-zsidó, újságíró és lapszerkesztő.

100 éve, 1913. november tizedikén született Balla Károly erdélyi magyar író és újságíró.

90 éve, 1923. november tizedikén hunyt el Donászy Ferenc magyar ifjúsági író.

520 esztendeje, 1493. november tizenegyedikén született Bernado Tasso olasz költő, író, udvaronc.

500 esztendeje, 1513. november tizenegyedikén született Stanisław Orzechowski lengyel író, politikus és történész.

70 éve, 1943. november tizenegyedikén hunyt el Hegyi Mózes székely-magyar költő és helytörténész.

360 esztendeje, 1653. november tizenötödikén hunyt el Teitoku  Macunaga japán költő.

40 éve, 1973. november tizenötödikén hunyt el László Dezső székely-magyar társadalomtudományi és egyházi író, szerkesztő.

240 éve, 1773. november tizenhetedikén született Csokonai Vitéz Mihály magyar költő, író és színműíró, a magyar költészet kiemelkedő alakja. Jelentős alkotásai: Az estve, A boldogság, A Magánossághoz, A tihanyi Ekhóhoz, A Reményhez, Dorottya,  A méla Tempefői.

280 éve, 1743. november tizennyolcadikán született Johannes Ewald dán nemzeti költő és drámaíró.

70 éve, 1943. november tizenkilencedikén született Király László erdélyi magyar költő, író, szerkesztő.

155 éve, 1858. november huszadikán született Selma Lagerlöf svéd írónő. Legismertebb műve: Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal.

50 éve, 1963. november huszadikán hunyt el Vaszary János író, színműíró, filmrendező és színész.

100 éve, 1913. november huszonegyedikén született Dimitriosz Hadzisz görög író, novellista.

50 éve, 1963. november huszonkettedikén hunyt el Aldous Leonard Huxley Egyesült Államokba emigrált angol író, Ismertebb művei: Pont és ellenpont, Szép új világ, Az érzékelés kapui.

90 éve, 1923. november huszonharmadikán hunyt el Grigore Urmuz (Demetru Demetrescu-Buzău) román költő, író, az avantgárd román költészet meghatározó alakja.

300 esztendeje, 1713. november huszonnegyedikén született Laurence Sterne angol író, emlékíratíró, lelkész és politikus.

250 éve, 1763. november huszonötödikén hunyt el Antoine François Prévost, dit d’Exiles francia író, újságíró és műfordító.

130 éve, 1883. november huszonhatodikán született Babits Mihály magyar költő, író irodalomtörténész és műfordító. Jelentősebb művei: A lírikus epilógja, Húsvét előtt, A gólyakalifa, Timár virgil fia, A gazda bekeríti házát, Az európai irodalom története, Jónás könyve.

60 éve, 1953. november huszonhetedikén hunyt el Eugene O’Neill ír származású amerikai drámaíró. Ismert művei: A nevető Lázár, Amerikai Elektra, Hosszú út az éjszakába.

385 esztendeje, 1628. november huszonnyolcadikán született John Bunyan angol vallási író.

235 éve, 1778. november huszonnyolcadikán született Pázmándi Horvát Endre (Horváth András) magyar író.

70 éve, 1943. november huszonkilencedikén hunyt el Harsányi Zsolt felvidéki magyar író, újságíró és műfordító.

70 éve, 1943. november huszonkilencedikén hunyt el Józsa Béla székely-magyar író, költő, szerkesztő és faszobrász.

170 éve, 1843. november harmincadikán született Kiss József magyar költő és szerkesztő.

 

Érdemes Tudni

90 éve, 1083. november másodikán született Horváth Tibor erdélyi magyar gyógyszerészeti szakíró.

120 éve, 1893. november harmadikán született Baráth Béla magyar művészettörténész és bibliográfus.

190 éve, 1823. november harmadikán született meg Bolyai János világhírű matematikusunk levele atyjához (Bolyai Farkashoz), amelyben szállóigévé vált gondolatát közölte véle: „semmiből egy új világot teremtettem”.

100 éve, 1913. november negyedikén született Vencel József székely-magyar szociológus, közíró.

930 esztendeje, 1083. november ötödikén Szent László magyar király vezetésével avatták szentté Imre herceget.

15 éve, 1998. november hatodikán hunyt el Szőcs István erdélyi származású magyar filmrendező és forgatókönyvíró. Ismert rendezései: Emberek a havason, Ének a búzamezőkről, Kádár Kata.

30 éve, 1983. november hetedikén hunyt el Mátrai László magyar filozófus, esztéta és könyvtáros.

90 éve, 1923. november tizedikén hunyt el Pecz Vilmos erdélyi származású magyar nyelvész, filológus.

340 esztendeje, 1653. november tizenegyedikén tartotta meg latin nyelvű köszöntő beszédét a Bölcsesség tanulásáról (De studio sapientiae) címen Apáczai Csere János székely-magyar filozófiai és pedagógiai író, természettudós, tanító és polihisztor, amikor a gyulafehérvári kollégium rektori állását átvette.

130 éve, 1883. november tizenegyedikén született Szakács Mózes székely-magyar lapszerkesztő és pedagógiai író.

135 éve, 1878. november tizenkettedikén született Köpeczi Sebestyén József erdélyi magyar heraldikus, címerfestő és genealógus.

25 éve, 1988. november tizenkettedikén hunyt el Doráti Antal magyar származású zsidó-német karmester és zeneszerző.

195 éve, november tizenharmadikán született Magyar László magyar földrajzi felfedező, Afrika kutató.

70 éve, 1943. november tizenegyedikén hunyt el Dobay László székely-magyar természettudományi szakíró, zoológus ornitológus.

165 éve, 1848. november tizennegyedikén született Bartha Miklós székely-magyar jogász, publicista és politikus.

35 éve, 1978. november tizenötödikén hunyt el Nagy László magyar régész, néprajzkutató és könyvtáros.

400 esztendeje, 1613. november tizennyolcadikán nevezte ki Bethlen Gábor, Erdély fejedelme, Mikó Ferencet Csík-, Gyergyó- és Kászonszék főkapitányává.

350 esztendeje, 1663. november tizennyolcadikán született Köleséri Sámuel magyar egyházi író és szónok, Erdély egyik nagy polihisztora.

90 éve, 1923. november huszonegyedikén hunyt el Hankó Vilmos erdélyi magyar kémikus, a csíki borvízfürdők kutatója.

140 éve, 1973. november huszonkettedikén született Bocskay Tóbiás erdélyi magyar hitszónok, tanár, publicista.

60 éve, 1953. november huszonnegyedikén hunyt el Veress Endre magyar történetíró.

10 éve, 2003. november huszonhatodikán hunyt el Miklós József székely-magyar nyelvész, tolmács, nyelvtanár és iskolai évkönyvszerkesztő.

80 éve, 1933. november harmincadikán született Gálfalvi Zsolt erdélyi magyar irodalomkritikus és esszéista.

Nincsenek megjegyzések: