2013. december 24., kedd

2013. december 13., péntek

Adventi koszorú készítése a csíkarcfalvi Mártonffy György Ált. Isk. könyvtárában

    Az idén először készítettünk adventi koszorút a karcfalvi Mártonffy György Ált. Isk. könyvtárában.
Jövőre sokkal nagyobbat szeretnénk.
Örömteli várakozást kívánok a Hit, Remény, Öröm és a Szeretet jegyében!


Gábor Emilia
könyvtáros


2013. december 6., péntek

I. Olvasótábor a székelykeresztúri Orbán Balázs GimnáziumbanI. Olvasótábor az Orbán Balázs Gimnáziumban

“Olvasónak nem születik az ember, az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye…” (Tóth Tibor műfordító)


A mai világban szinte kihívás megszerettetni az olvasást a gyerekekkel, hiszen már sokkal több lehetőségük van kikapcsolódni, információt szerezni. Ott van a televízió, a számítógép, az internet és a különböző technikai csodák, amiket a gyerekek használnak és ami elveszi az idejüket a hagyományos olvasástól.
Az olvasásszeretet otthon, illetve az alsó tagozatban dől el. Ha elérjük azt, hogy az olvasás örömet és ne feladatot jelentsen, a gyerek előbb-utóbb rátalál az őt érdeklő művekre, és megszereti az olvasást.
Ezért is született meg egy olvasótábor gondolata, amihez nagyobb teret adott és több lehetőséget nyújtott egy pályázati kiírás. A Balassi Intézet felhívására egy projektet készítettünk el és adtunk be, amit a pályáztató háromszázezer forinttal jutalmazott. 
Táborunkat az őszi vakációban tartottuk meg a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium könyvtárában, 23 alsó tagozatos kisdiák számára, Szávuly Emese tanítónő segítségével. A tábor fő célja nem csak az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, a gyermekek könyv- és könyvtárhasználati ismereteinek elmélyítése volt, hanem gyermekkönyvtárunk állományának bővítése, frissítése is.
Ezalatt a három nap alatt különböző tevékenységek zajlottak. Minden reggelt beszédtechnikával kezdtük, de volt itt értő olvasás- amit feladatlap megoldása követett, meseillusztráció készítés, egyperces mese, feldarabolt mese, „könyvturkáló” az új könyvekből, népdaltanulás és sok- sok játék.
December 4-én sor került a tábor végleges lezárására, amikor a szülőknek, nagyszülőknek és minden érdeklődőnek bemutattuk, hogy mit is tevékenykedtünk a tábor ideje alatt. A szöveges és fényképes prezentációt egy ludas játékkal és az Aranyszőrű bárány mese dramatizálásával zártuk.

Hatos Melinda
könyvtáros


2013. december 3., kedd

Decemberi évfordulók 201395 éve, 1918. december elsején hunyt el Kaffka Margit magyar író és költő. Ismertebb művei: Levelek a zárdából, Színek és évek, Hangyaboly.

60 éve, 1953. december elsején hunyt el Laczkó Géza magyar író, újságíró, műfordító és lapszerkesztő.

95 éve, 1918. december másodikán hunyt el Edmond Eugène Alexis Rostand francia költő, író és drámaíró. Legismertebb műve a Cyrano de Bergerac.

70 éve, 1943. december másodikán hunyt el Nordahl Grieg  norvég költő, regényíró, drámaíró és újságíró.

300 esztendeje, 1713. december negyedikén született Gasparo Gozzi olasz író, költő és kritikus.

70 éve, 1943. december negyedikén hunyt el Stefan George  német költő, műfordító, a modern német költészet egyik maghatározó alakja.

535 éve, 1478. december hatodikán született Baldassare Castoglione író és udvaronc, az olasz reneszánsz irodalom egyik ismert alakja.

405 esztendeje, 1608. december kilencedikén született John Milton angol költő és politikus, a barokk irodalom egyik kiemelkedő alakja.

160 éve, 1853. december tizedikén hunyt el Tommasso Grossi lombardiai olasz író, költő.

85 éve, 1928. december tizedikén született Milan Rúfus  szlovák költő, esszéíró, irodalomtörténész és műfordító.

210 éve, 1803. december tizenegyedikén született Hector Berlioz francia zeneszerző, író és kritikus.

170 éve, 1753. december tizenegyedikén hunyt el Casimir Delavigne francia költő és drámaíró. Magyarul megjelent műve, a Népszerűség vigjátéka.

55 éve, 1608. december tizenegyedikén született Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin orosz író. Főbb művei: Ivan Gyeniszovics egy napja, A GULAG szigetvilág.

210 éve, 1803. december tizenkettedikén született Gerald Griffin ír regényíró, költő és drámaíró.

110 éve, 1903. december tizenharmadikán született Petrov (Jevgenyij Petrovics Katajev) orosz író, az Ilf és Petrov szerzőpáros egyik tagja. Ismert alkotásuk amelyből film és készült: A tizenkét szék.
                                                                                                                                                                    
35 éve, 1978. december tizenharmadikán hunyt el Tamás Gáspár erdélyi székely-magyar  költő, író, szerkesztő és újságíró.

30 éve, 1978. december tizenharmadikán hunyt el Nichita Hristea Stănescu erdélyi román költő, író és esszéista.

510 esztendeje, 1503. december tizennegyedikén született Nostradamus (Michel de Nostredame) francia orvos, gyógyszerész, csillagász-asztrológus és költő.

105 éve, 1808. decemberr tizennegyedikén született Szepes Mária magyar író, forgatókönyvíró és színész. Ismertebb művei: A vörös oroszlán, Ópiumkeringő, Varázstükör, és a Pöttyös Panni sorozat.

130 éve, 1883. december tizennegyedikén született Tompa László székely-magyar költő és műfordító.

130 éve, 1883. decemberr tizenhatodikán született Kós Károly (Kosch) erdélyi magyar építész, író, grafikus, néprajzos, könyvtervező, szerkesztő, könyvkaidó és politikus. Legismertebb irodalmi művei: Varju-nemzetség, Az országépítő, Budai Nagy Antal. Nevéhez fűződik a Kiáltó szó röpirat is.

140 éve, 1873. december tizenhetedikén született Ford Madox Ford angol  regényíró, költő, kritikus és szerkesztő.

210 éve, 1803. december tizenkilennyolcadikán hunyt el Johann Gottfried Herder német költő, műfordító, teológus és filozófus.

110 éve, 1903. december tizennyolcadikán született Ilarie Voronca (Eduard Marcus) román-zsidó költő.

55 éve, 1978. december tizenkilencedikén hunyt el Balogh István székely-magyar  drámaíró, elbeszélő és körjegyző.

110 éve, 1903. december huszadikán született Földes Jolán magyar írónő.

440 éve, 1573. december huszonegyedikén született Mathurin Régnier francia szatírikus költő.

55 éve, 1958. december huszonegyedikén hunyt el Lion Feuchtwanger zsidó származású német író. Népszerű művei: A csúnya hercegnő, A hamis Néró, Száműzetés, Balgák bölcsessége, A zsidó háború.

230 éve, 1783. december huszonharmadikán született Giovanni Berchet olasz költő, író.

150 éve, 1863. december huszonnegyedikén hunyt el William Makepace Thackeray angol író, a világirodalom egy kiemelkedő alakja. Főbb művei: Sznobok könyve, Hiúság vására, A virginiai testvérek.

50 éve, 1963. december huszonnegyedikén hunyt el Tristan Tzara (Sami Rosenstock) román-zsidó származású francia költő, esszéíró, a dadaizmus megalapítója.

120 éve, 1893. december huszonhatodikán született Mao Ce- Tung kínai forradalmár, költő, politikus és kommunista vezér.

130 éve, 1833. december huszonhetedikén született Edvarts Virza lett költő, író, újságíró és műfordító.

200 éve, 1833. december huszonkilencedikén született Karel Sabina cseh író, újságíró és politikus.

110 éve, 1903. december huszonkilencedikén született Sergiu Dan román novellista és újságíró.

35 éve, 1978. december huszonkilencedikén hunyt el Franyó Zoltán erdélyi magyar író, műfordító és szerkesztő.

140 éve, 1873. december harmincadikán született Bánffy Miklós erdélyi magyar író, grafikus, színpadi rendező, díszlet- és kosztümtervező, politikus és külügyminiszter. Legfőbb műve: Az erdélyi trilógia.

280 éve, 1733. december harmincegyedikén hunyt el Hubert Corneliszoon Poot holland költő, író.


Érdemes Tudni

20 éve, 1993. december elsején hunyt el Ember Győző  erdélyi magyar származású történész és levéltáros.

200 éve, 1928. december harmadikán született Cziriel Antal  székely-magyar pap, gimnáziumi igazgató és egyházi író.

95 éve, 1928. december harmadikán született Hermann Gusztáv  székely-magyar helytörténész, szakíró és tanár.

540 esztendeje, 1473. december kilencedikén  erősítette meg Hunyadi Mátyás magyar király a székelyek szabadságjogait.

100 éve, 1928. december tizenegyedikén született Szabó Árpád  székely-magyar természettudományi szakíró.

100 éve, 1928. december tizenegyedikén született Szénássy Dénes Barna  magyar matematikus, természettudományi szakíró.

20 éve, 1993. december tizenkettedikén hunyt el Antall József Tihamér magyar könyvtáros, muzeológus, politikus, a rendszerváltás utáni első magyar miniszerelnök.

60 éve, 1953. december tizenötödikén hunyt el Sántha Julianna székely-magyar szövőasszony és iparművész.

195 éve, 1818. december tizennyolcadikán született Feleki Miklós  székely-magyar színész, színműíró, rendező, fordító és színházigazgató.

110 éve, 1903. december tizennyolcadikán született Debreczeni László  erdélyi művészettörténész, művelődéstörténész, műkritikus, grafikus és építész.

255 éve, 1758. december huszadikán Mikes Kelemen székely-magyar író, a magyar barokk irodalom nagy alakja, megírta Leveleskönyvének utolsó levelét.

80 éve, 1933. december huszadikán született id. Kosz Szilveszter  székely-magyar táncmester, néptáncos és koreográfus.

25 éve, 1988. december huszadikán született Veress Anna  erdélyi magyar katolikus szerzetes és politikus.

220 éve, 1793. december huszonharmadikán született Déryné Széppataki Róza (Schenbach Rozália), az első magyar operaénekesnő, színésznő, naplóíró és műfordító.

105 éve, 1908. december huszonhatodikán született Pataki József  székely-magyar történész, történetírü, gimnáziumi igazgató. Ismertebb írásai: A csíki vashámor a XVII. század második felében, A székely falu gazdasági-társadalmi szerkezete a XVI. század végén és a XVII. század elején. Imreh Istvánnal, Székely oklevéltár. I–II–III. Demény Lajossal és Tüdös S. Kingával, Kászonszéki krónika. 1650–1750. Imreh Istvánnal.

90 éve, 1923. december huszonhatodikán született Hajós József erdélyi magyar  filozófiatörténész.

110 éve, 1903. december huszonnyolcadikán született Neumann János  magyar-zsidó származású amerikai matematikus, a kvantummechanika klasszikusa, a játékelmélet megalapítója, és az informatika egyik úttörője.


2013. december 2., hétfő

ReMeK-e-hírlevél 2013/12. számából

 Minikrimi-pályázatot hirdet az IPM
A pályázaton részt vehet bárki, aki tehetséget érez izgalmas, fordulatokban gazdag, frappáns krimi elkészítéséhez, vagy már rendelkezik ilyennel. Az IPM értékrendjébe illő, megfelelő esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban vagy az interneten még közzé nem tett alkotásokat várunk, maximum 5000 karakter terjedelemben. A legjobb alkotások az IPM Pilvax rovatában közlésre kerülnek.
A pályázatban szerepeljen a szerző neve, telefonszáma, e-mail címe, rövid életrajza. A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési díj nincs. A megjelentetett pályázatok után a szerzőt honorárium nem illeti meg.
A pályamunkákat elektronikusan a pf@interpressmagazin.hu címen fogadják folyamatosan.
Forrás: http://www.interpressmagazin.hu/index.php?page=magazin&cid=3063

Bűbájos mesék régi-új időkről - Molnár Vilmos író könyvbemutatója
Emberközeli, könnyed hangvételű és felolvasást is tartalmazó közönségtalálkozó helyszíne volt 2013. november 12-én a Bod Péter Megyei Könyvtár. A csíkszeredai születésű, Sepsiszentgyörgyön és Balánbányán is gyerekeskedő Molnár Vilmos írói hitvallásáról és a háromszéki megyeszékhelyhez fűződő nagymamás élményeiről is beszélt.
A csíkszeredai Bookart Kiadó gondozásában megjelent, Az ördög megint Csíkban című, új prózakötet adta az est keretét. A meghívott beszélgetőtársa Bogdán László író, a házigazda Szonda Szabolcs könyvtárigazgató volt. A Bookart Kiadó újdonságairól annak vezetője, Hajdú Áron, valanint Részegh Botond képzőművész, grafikai tervező beszélt.
Molnár Vilmos hitvallása szerint nem szeret a valóságról írni, mégis az is belekerül, mint kolbászba a disznó. Emellett szereti a furcsát, a groteszket körbejárni, a legegyszerűbb dolgokban is meglátni azt.
Forrás: http://www.hirmondo.ro/web/index.php/ajanlo/49816-Szentgyrgyn-otthon-van.html
http://www.3szek.ro/load/cikk/65215/molnar_vilmos_irott_vilaga
Forrás és fotók: http://www.kmkt.ro/article/186_intalnire_cu_publicul_a_scriitorului_molnar_vilmos/

Pávai István Az erdélyi magyar népi tánczene című kötetének bemutatója
Zsúfolásig telt teremben mutatta be Pávai István népzenekutató Az erdélyi magyar népi tánczene című kötetét 2013. november 11-én este a Kájoni János Megyei Könyvtárban. A Györfi Erzsébet énekes előadásában, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes zenekara tagjainak kíséretében elhangzott népdalok a közönséget mintegy ráhangolták a témára.
A székelyudvarhelyi születésű Pávai István az MTA BTK Zenetudományi Intézete tudományos főmunkatársa, a Hagyományok Háza Lajtha László Folklórdokumentációs Központjának vezetője és egyben a Zeneakadémia tanára. A bemutatón röviden beszélt arról, hogyan lett népzenekutató, majd ismertette a kötetet, amely először 2012 decemberében jelent meg Kolozsváron, a Kriza János Néprajzi Társaság kiadásában, majd, a nagy érdeklődésre való tekintettel, a budapesti Hagyományok Házával közösen elkészült 2013-ban a második (változatlan) kiadása. Pávai István 2005-ben megvédett zenetudományi disszertációjának bővített változata, amely közel ötszáz oldalon keresztül kalauzolja az erdélyi magyarság körében fennmaradt néptáncok zenéje iránt érdeklődőket. Richter Pál, az MTA BTK Zenetudományi Intézetének igazgatója, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének vezetője méltatása szerint: „Az erdélyi magyar népi tánczene Pávai István eddigi kutatói életútjának főműve, a népi hangszeres tánczene és a népi többszólamúság vizsgálata szempontjából úttörő jelentőségű tudományos munka.”
Pávai István több mint háromszáz erdélyi és moldvai helyszínen végzett népzenei gyűjtést. A bemutató végén a terepen végzett gyűjtőmunkájából nyújtott ízelítőt egy videó-összeállítással, amelyben Aranyosszéktől az Erdélyi Hegyalján, Udvarhelyszéken, Erdővidéken, Felső-Háromszéken, Felcsíkon, Gyimesen át Moldváig és Bukovináig számtalan helyszínen gyűjtött népi tánczenei dallamok villantak fel, a zenei motívumok vándorlását is érzékeltetve.
Forrás és teljes cikk: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/67/pavai-istvan-nepzenekutato-az-erdelyi-magyar-nepi-tanczene-cimu-kotetet-mutatta-be
Forrás: http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/pavai-istvan-a-nepi-tanczene-szakertoje

Kalló-akvarellek a székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban
A közismert udvarhelyi autodidakta képzőművész, Kalló László munkáit bemutató tárlat nyílt 2013. november 21-én, Székelyudvarhelyen, aVárosi Könyvtárban. A kiállítást Szőcs Endre, az intézmény igazgatója méltatta, és ő mutatta be a könyvtár Kalló-akvarellekkel illusztrált 2014-es falinaptárát is, amelyet a helyszínen meg lehetett vásárolni.
Forrás: http://uh.ro/kultura/kiallitas/15649-kallo-akvarellek-a-konyvtarban
Katasztrófaköltészet Gyergyószentmiklóson
Katasztrófaköltészetből adott ízelítőt Dósa Zoltán pszichológus, Sírversek című kötetét mutatva be 2013. november 21-én a gyergyószentmiklósi városi könyvtárban. Kilencvenkilenc vers kecske- és kínrímekkel fűszerezve, amelyekben hol egy szakma művelője, hol egy állat, hol pedig egy tárgy lehetséges sírfeliratát olvashatjuk. A lélekbúvár vallja, hogy amit nem lehet megváltoztatni, attól nem kell félni. Ennek ürügyén nevettette meg Dósa Zoltán a városi könyvtárban összegyűlt volt tanítványokat, gyergyószentmiklósi barátokat, érdeklődőket. A könyvbemutatót színesebbé tette Boros Mária, a Figura Stúdió Színház színművésznője, aki a szerzővel felváltva olvasott fel a kötet verseiből. Ezen este után a résztvevők minden bizonnyal vidámabban tértek nyugovóra.
Forrás: Keresztes Csongor, Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár, igazgató

Elérhető a Delpher béta verziója - holland digitális könyvtár
Elérhető a Delpher béta verziója. A Delpher nagyjából a holland digitális könyvtár. Ide kerülnek a nemzeti könyvtár és az egyetemi könyvtárak digitalizálási projektjeinek eredményei (beleértve a Google által digitalizált anyagokat is), jelenleg: 90 ezer 17–19. századi könyv, egymillió oldalnyi 17–20. századi újság és másfélmillió oldalnyi 19–20. századi folyóirat. A teljes anyag egységes megjelenést kapott, a folyóiratokban időpont szerint is lehet böngészni (pl. mit írtak a lapok 1703. november 22-én), irigylésre méltó az a holland történelmi sajátosság, hogy aznapról rendelkezésünkre áll az Amsterdamse courant és a Oprechte Haerlemsche courant is - mindkettő napilap, míg nálunk például Rákócziék Mercurius Veridicusa értelemszerűen jóval ritkábban tudott megjelenni.
Forrás: http://kithirlevel.hu/#a16349

A könyvtár a miénk is!
A Maros Megyei Könyvtár vezetőségének felelősségre vonását kéri az Erdélyi Magyar Néppárt, mivel a 2013. november 22-én megtartott centenáriumi ünnepségről kiszorult a magyar nyelv és a magyar kultúra, és a jövő nemzedéknek hátrahagyott emlékplakett is kizárólag román nyelvű.
A Maros megyei önkormányat vezetőségétől kéri az EMNP Maros megyei (Portik Vilmos) és marosvásárhelyi (Jakab István) szervezetének elnöke, hogy járjanak utána és vonják felelősségre azt a személyt, aki elrendelte a magyar nyelv száműzetését a Maros Megyei Könyvtár hétvégi centenáriumi ünnepségéről. Továbbá kérik, hogy az egykori igazgatók névsorát tartalmazó emlékplakettet azonnal cseréljék le kétnyelvűre, „megtisztelve ezzel a marosvásárhelyi és Maros megyei magyarságot”.
Mindezt azért, mert a könyvtár vezetősége az intézmény fennállásának centenáriumi ünnepségén „teljes mértékben mellőzte a magyar nyelv használatát, a szórólapoktól kezdve az elhangzott beszédekig és az utókor számára elhelyezett emlékplakettig mindenhol kizárólag a román nyelv érvényesült. A Könyvtár vezetősége kiszorította a magyar nyelvet és a magyar kultúrát egy olyan intézmény jubileumi ünnepségéről, amely éppen a kultúrát szolgálja, a könyv és az irodalom szeretetét hirdeti, valamint a kultúrák között hidat kíván teremteni. A gesztust a marosvásárhelyi magyarság arculcsapásaként, semmibevételeként, másodrangúságba taszításaként értékeljük, hiszen elfogadhatatlan, hogy egy olyan városban és egy olyan megyében, amelynek lakossága majdnem 50 százalékban magyar anyanyelvű, a közpénzekből fenntartott intézmény ünnepségén egyetlen szó se hangozzék el magyar nyelven. A magyar nyelv módszeres mellőzése annál inkább fájó és sértő közösségünkre nézve, hogy a szecesszió gyöngyszemeként emlegetett marosvásárhelyi Kultúrpalotával egyetemben idén százéves a Könyvtár is, amely szintén Bernády György polgármestersége alatt jött létre 1913-ban, első és 22 évig tisztségben maradó igazgatója a magyar Molnár Gábor volt – akkor, amikor az 1910-es népszámlálás szerint a városnak 25 517 lakosa volt, ebből 22 790 magyar, 1717 román és 606 német” – áll a közleményben, amelyben azt is kifogásolják, hogy az emlékplakett felavatására kizárólag az ortodox egyház képviselőit hívták meg.
Forrás: http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-konyvtar-a-mienk-is

Magyar az idei legszebb romániai könyv
Végső eredményt hirdettek a Románia legszebb könyvei 2013 elnevezésű versenyben, ahol hat kategóriába összesen 39 könyvet válogattak be a „győztesek” közé, ezek között 7 magyar érdekeltségű is volt. A szakmai zsűri idén a hat kategóriában 8 könyvet díjazott, az első három díj mellett három különdíjat is odaítéltek. Íme, a legszebb könyvek listája, amelyen az első helyezett mellett további két magyar könyv is található:
I. díj: Munka – Rosta József, Dizájn/Grafika: Timotei Nadasan, szerzői kiadás
II. díj: Parabolele lui Iisus. Adevarul ca poveste (editie de lux) – Andrei Plesu, Dizájn/Grafika: Mihai Cosuletu, Humanitas
II. díj: A homályban maradás ösztöne – Hajdú Farkas-Zoltán, Dizájn/Grafika: Hajdú Krisztina és Vidák Zsolt, Bookart
III. díj: Orasul posibil: In(ter)ventii in spatiul urban postcomunist – Ina Stoian, Daniela Calciu, Dizájn/Grafika: Alice Stoicescu és Lucian Sandu Milea, Tact
Gyermekkönyv-díjak: Calatorie printre ierburi si lumina – Iulia Iordan, Dizájn/Grafika: Cristiana Radu, Cartea Copiilor
Blanka Birodalma – Balázs Imre József, Dizájn/Grafika: Keszeg Ágnes és Sütő Ferenc, Koinónia
Legjobb illusztráció díja: Jurnalul unui voluntar – Elena Avramescu, Margareta Udrescu, Dizájn/Grafika: Margareta Udrescu és Alexandru Braniste, Idioma
Műalkotás-díj: Bumbata (korlátozott példányszám) – Cosmin Bumbut, Dizájn/Grafika: Cosmin Bumbut, Punctum
Forrás: http://ujkonyvek.egologo.transindex.ro/2013/11/05/magyar-konyv-lett-a-legszebb-romaniai-konyv-2013-ban/

Portrék - metszők - metszetek
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára könyveiben található többféle típusú portrémetszet tekinthető meg a múzeumban 2013. október elején megnyílt tárlaton. Az ábrázolt egyházi vagy világi személyiség képén feltűnik neve, kiléte, társadalomban betöltött szerepe, elismertsége, életrajzi adatai. Az ábrázolás lehet a képzelet szüleménye, de gyakran az egyetlen fennmaradt hiteles arcképet jelenti. A portrén túl, helyismereti, viselet-, egyház-, ideológia-, architektúra-, stílus-, díszítéstörténeti információkat is felfedezhetünk rajta.
A metszetek árulkodnak a választott sokszorosító eljárásról, a művész(ek) rajztehetségéről, a metsző rátermettségéről, a nyomdász felkészültségéről, a kiadói vállalkozás nagyságáról. Szerencsés esetben a művészek nevéről is. Erre utal a „delineat” (előrajzolta), „pinxit” (festette), „sculpsit” (metszette), „excudit” (nyomtatta) latin kifejezések valamelyike.
A falakon a metszetek kinagyított másolatai vagy azok részletei, míg a tárlókban az eredeti kiadványok és a kísérő információk tekinthetők meg. A kiállítás 2013. december 31-ig látogatható.
Forrás: http://www.hrmuzeum.ro/muzeum~hu~263~2~pmm.html

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.