2013. december 3., kedd

Decemberi évfordulók 201395 éve, 1918. december elsején hunyt el Kaffka Margit magyar író és költő. Ismertebb művei: Levelek a zárdából, Színek és évek, Hangyaboly.

60 éve, 1953. december elsején hunyt el Laczkó Géza magyar író, újságíró, műfordító és lapszerkesztő.

95 éve, 1918. december másodikán hunyt el Edmond Eugène Alexis Rostand francia költő, író és drámaíró. Legismertebb műve a Cyrano de Bergerac.

70 éve, 1943. december másodikán hunyt el Nordahl Grieg  norvég költő, regényíró, drámaíró és újságíró.

300 esztendeje, 1713. december negyedikén született Gasparo Gozzi olasz író, költő és kritikus.

70 éve, 1943. december negyedikén hunyt el Stefan George  német költő, műfordító, a modern német költészet egyik maghatározó alakja.

535 éve, 1478. december hatodikán született Baldassare Castoglione író és udvaronc, az olasz reneszánsz irodalom egyik ismert alakja.

405 esztendeje, 1608. december kilencedikén született John Milton angol költő és politikus, a barokk irodalom egyik kiemelkedő alakja.

160 éve, 1853. december tizedikén hunyt el Tommasso Grossi lombardiai olasz író, költő.

85 éve, 1928. december tizedikén született Milan Rúfus  szlovák költő, esszéíró, irodalomtörténész és műfordító.

210 éve, 1803. december tizenegyedikén született Hector Berlioz francia zeneszerző, író és kritikus.

170 éve, 1753. december tizenegyedikén hunyt el Casimir Delavigne francia költő és drámaíró. Magyarul megjelent műve, a Népszerűség vigjátéka.

55 éve, 1608. december tizenegyedikén született Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin orosz író. Főbb művei: Ivan Gyeniszovics egy napja, A GULAG szigetvilág.

210 éve, 1803. december tizenkettedikén született Gerald Griffin ír regényíró, költő és drámaíró.

110 éve, 1903. december tizenharmadikán született Petrov (Jevgenyij Petrovics Katajev) orosz író, az Ilf és Petrov szerzőpáros egyik tagja. Ismert alkotásuk amelyből film és készült: A tizenkét szék.
                                                                                                                                                                    
35 éve, 1978. december tizenharmadikán hunyt el Tamás Gáspár erdélyi székely-magyar  költő, író, szerkesztő és újságíró.

30 éve, 1978. december tizenharmadikán hunyt el Nichita Hristea Stănescu erdélyi román költő, író és esszéista.

510 esztendeje, 1503. december tizennegyedikén született Nostradamus (Michel de Nostredame) francia orvos, gyógyszerész, csillagász-asztrológus és költő.

105 éve, 1808. decemberr tizennegyedikén született Szepes Mária magyar író, forgatókönyvíró és színész. Ismertebb művei: A vörös oroszlán, Ópiumkeringő, Varázstükör, és a Pöttyös Panni sorozat.

130 éve, 1883. december tizennegyedikén született Tompa László székely-magyar költő és műfordító.

130 éve, 1883. decemberr tizenhatodikán született Kós Károly (Kosch) erdélyi magyar építész, író, grafikus, néprajzos, könyvtervező, szerkesztő, könyvkaidó és politikus. Legismertebb irodalmi művei: Varju-nemzetség, Az országépítő, Budai Nagy Antal. Nevéhez fűződik a Kiáltó szó röpirat is.

140 éve, 1873. december tizenhetedikén született Ford Madox Ford angol  regényíró, költő, kritikus és szerkesztő.

210 éve, 1803. december tizenkilennyolcadikán hunyt el Johann Gottfried Herder német költő, műfordító, teológus és filozófus.

110 éve, 1903. december tizennyolcadikán született Ilarie Voronca (Eduard Marcus) román-zsidó költő.

55 éve, 1978. december tizenkilencedikén hunyt el Balogh István székely-magyar  drámaíró, elbeszélő és körjegyző.

110 éve, 1903. december huszadikán született Földes Jolán magyar írónő.

440 éve, 1573. december huszonegyedikén született Mathurin Régnier francia szatírikus költő.

55 éve, 1958. december huszonegyedikén hunyt el Lion Feuchtwanger zsidó származású német író. Népszerű művei: A csúnya hercegnő, A hamis Néró, Száműzetés, Balgák bölcsessége, A zsidó háború.

230 éve, 1783. december huszonharmadikán született Giovanni Berchet olasz költő, író.

150 éve, 1863. december huszonnegyedikén hunyt el William Makepace Thackeray angol író, a világirodalom egy kiemelkedő alakja. Főbb művei: Sznobok könyve, Hiúság vására, A virginiai testvérek.

50 éve, 1963. december huszonnegyedikén hunyt el Tristan Tzara (Sami Rosenstock) román-zsidó származású francia költő, esszéíró, a dadaizmus megalapítója.

120 éve, 1893. december huszonhatodikán született Mao Ce- Tung kínai forradalmár, költő, politikus és kommunista vezér.

130 éve, 1833. december huszonhetedikén született Edvarts Virza lett költő, író, újságíró és műfordító.

200 éve, 1833. december huszonkilencedikén született Karel Sabina cseh író, újságíró és politikus.

110 éve, 1903. december huszonkilencedikén született Sergiu Dan román novellista és újságíró.

35 éve, 1978. december huszonkilencedikén hunyt el Franyó Zoltán erdélyi magyar író, műfordító és szerkesztő.

140 éve, 1873. december harmincadikán született Bánffy Miklós erdélyi magyar író, grafikus, színpadi rendező, díszlet- és kosztümtervező, politikus és külügyminiszter. Legfőbb műve: Az erdélyi trilógia.

280 éve, 1733. december harmincegyedikén hunyt el Hubert Corneliszoon Poot holland költő, író.


Érdemes Tudni

20 éve, 1993. december elsején hunyt el Ember Győző  erdélyi magyar származású történész és levéltáros.

200 éve, 1928. december harmadikán született Cziriel Antal  székely-magyar pap, gimnáziumi igazgató és egyházi író.

95 éve, 1928. december harmadikán született Hermann Gusztáv  székely-magyar helytörténész, szakíró és tanár.

540 esztendeje, 1473. december kilencedikén  erősítette meg Hunyadi Mátyás magyar király a székelyek szabadságjogait.

100 éve, 1928. december tizenegyedikén született Szabó Árpád  székely-magyar természettudományi szakíró.

100 éve, 1928. december tizenegyedikén született Szénássy Dénes Barna  magyar matematikus, természettudományi szakíró.

20 éve, 1993. december tizenkettedikén hunyt el Antall József Tihamér magyar könyvtáros, muzeológus, politikus, a rendszerváltás utáni első magyar miniszerelnök.

60 éve, 1953. december tizenötödikén hunyt el Sántha Julianna székely-magyar szövőasszony és iparművész.

195 éve, 1818. december tizennyolcadikán született Feleki Miklós  székely-magyar színész, színműíró, rendező, fordító és színházigazgató.

110 éve, 1903. december tizennyolcadikán született Debreczeni László  erdélyi művészettörténész, művelődéstörténész, műkritikus, grafikus és építész.

255 éve, 1758. december huszadikán Mikes Kelemen székely-magyar író, a magyar barokk irodalom nagy alakja, megírta Leveleskönyvének utolsó levelét.

80 éve, 1933. december huszadikán született id. Kosz Szilveszter  székely-magyar táncmester, néptáncos és koreográfus.

25 éve, 1988. december huszadikán született Veress Anna  erdélyi magyar katolikus szerzetes és politikus.

220 éve, 1793. december huszonharmadikán született Déryné Széppataki Róza (Schenbach Rozália), az első magyar operaénekesnő, színésznő, naplóíró és műfordító.

105 éve, 1908. december huszonhatodikán született Pataki József  székely-magyar történész, történetírü, gimnáziumi igazgató. Ismertebb írásai: A csíki vashámor a XVII. század második felében, A székely falu gazdasági-társadalmi szerkezete a XVI. század végén és a XVII. század elején. Imreh Istvánnal, Székely oklevéltár. I–II–III. Demény Lajossal és Tüdös S. Kingával, Kászonszéki krónika. 1650–1750. Imreh Istvánnal.

90 éve, 1923. december huszonhatodikán született Hajós József erdélyi magyar  filozófiatörténész.

110 éve, 1903. december huszonnyolcadikán született Neumann János  magyar-zsidó származású amerikai matematikus, a kvantummechanika klasszikusa, a játékelmélet megalapítója, és az informatika egyik úttörője.


Nincsenek megjegyzések: