2014. január 31., péntek

MÓRICZ ZSIGMOND FELOLVASÓMARATON – felhívás közös olvasásra

Központi helyszín: a Kájoni János Megyei Könyvtár előadóterme
2014. február 18., kedd, 9 – 19 óra
                
                              A felhívás mindenkinek szól, aki szeret olvasni.   Ne legyen az olvasás a jók kiváltsága, legyen ez megszerzett joga mindenkinek, akit megtanítottak rá!

    Olvasni önmagában is jó, egy jó könyv igazi élményt nyújthat, de másokkal is megosztani ezt az élményt még nagyobb öröm. A közös olvasásnak összekapcsoló ereje van. A felolvasó-maratont immár hatodik alkalommal szervezzük meg idén. Benedek Elek, Orbán Balázs, Jókai Mór, Arany János, Gárdonyi Géza után 2014-ben Móricz Zsigmond műveiből olvasunk fel.
A mára országhatárokat átívelő rendezvényt 2009-ben Székelyudvarhelyen indította útjára a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a Cimbora Gyermekek Háza. A 2014-es évtől   a maratoni felolvasás központi helyszíne Csíkszeredában lesz, fő szervezője a Kájoni János Megyei Könyvtár, Hargita Megye Tanácsának támogatásával. 2014. február  18-án reggel 9 órától este 7-ig gyermekeket és felnőtteket egyaránt várunk a rendezvényre a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermébe. De bárki bekapcsolódhat a felolvasásba ezen a napon otthoni helyszínen is.
A felolvasó-maraton célja, hogy minél többen részt vegyünk a közös olvasásban, és továbbadhassuk az olvasás örömét – fogalmazta meg László Judit, a rendezvény ötletgazdája, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont munkatársa. Évről-évre  több település kapcsolódik be a nagy közös olvasásba.  Tavaly már  hat ország 128 településén több mint 22 ezren olvastak. Hargita megyéből közel ötven település, több mint kilencezer olvasó, Erdélyből pedig nyolc megyéből több mint tizenháromezren csatlakoztak  a felolvasáshoz.
Idén a  20. századi, magyar realista prózairodalom legnagyobb alakja, a 135 évvel ezelőtt született Móricz Zsigmond  emléke előtt tisztelgünk azzal, hogy  az ő műveiből olvasunk fel.  Ismert regényei mellett olvasásra ajánljuk novelláit, színműveit, a legkisebbeknek verses meséit. Örülnénk, ha kevésbé ismert írásai is előkerülnének. Lehet olvasni különálló részleteket vagy folytonosan egyetlen  novellát, elbeszélést, mesét, regényt, stb.
A felhívás mindenkinek szól, aki szeret olvasni.  Ne legyen az olvasás a jók kiváltsága, legyen ez megszerzett joga mindenkinek, akit megtanítottak rá!  Tehát a gyengébben olvasók is nyugodtan vágjanak neki, akár kisebb részletek felolvasásának. Idén is személyre szóló könyvjelzőt kap ajándékba minden felolvasó, ami azt is bizonyítja, hogy részese volt a közös olvasásnak. A szervezők kérése idén is az, hogy a résztvevők jelezzék előzetesen az órát, és a helyszínt, utólag pedig, hogy hányan  olvastak fel, és küldjenek lehetőleg néhány fotót, hogy minden résztvevőt besorolhassunk a felolvasó-maraton stafétaváltói közé. 
Idén a megye- és országhatárokon túli felolvasók számára elektronikus formátumban tudjuk eljuttatni a könyvjelzőt. A neveket mindenhol a helyi szervezők töltik ki, csak a jelentkezők létszámát kérjük és az e-mail címet, hogy eljuttathassuk a felolvasás helyszínére a könyvjelzőket.
Az olvasás nem csak a gyerekek kiváltsága, ezért szeretettel várunk minden érdeklődőt, a felnőtteket is, akik szeretnék megosztani az olvasás örömét másokkal. Bárki olvashat velünk együtt, akár otthon, egyedül, vagy családi programként leveheti a polcról Móricz valamelyik írását, ha velünk egyidőben beleolvas régi kedvenc olvasmányába, és elküldi e-mail címét nekünk, könyvjelzőt is küldünk ennek emlékére!
2014. február 18-án, kedden reggel 9 órától kezdődően a felolvasás központi helyszínére, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárba várunk minden gyereket és felnőttet. Éljük meg idén is közösen az együtt-olvasás örömét! Az iskolai csoportokat a vezető pedagógus előzetes bejelentkezése alapján várjuk. De a felolvasás történhet az iskolákban, az osztályban is, magyar vagy más óra keretében. Ebben az esetben is arra kérjük a tanítókat, tanárokat, jelezzék  előzetesen az alábbi elérhetőségeken.
telefon: 0753-073489
telefon: 0720-544093                                                                                                    
További információk elérhetők a Kájoni János Megyei Könyvtár  honlapján:
 http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu  , Facebook oldalán, illetve a  rendezvény Facebook oldalán: Móricz Zsigmond felolvasó-marton.
A szervező csapat előre is köszöni az együttolvasás örömét minden felolvasónak és a helyi szervezőknek!

                                     Kájoni János Megyei Könyvtár  2014. január 28., kedd

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA a csíkszeredai APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZÁBANMAGYAR KULTÚRA NAPJA
az
APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZÁBAN


Csíkszereda, 2014. január 20., 12.00 óra, Aula Magna III. em.BeszámolóAz Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára idén január 20.-án ünnepelte meg a Magyar Kultúra Napját

Az ünnepi programot Márdirosz Ajka könyvtáros vezette fel, aki elmondta röviden, hogy a magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le, fejezte be Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát. Kiemelte, hogy a megemlékezés alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. A kultúra fontosságát kihangsúlyozva, elmondta, hogy ez utóbbi nemcsak időszakos kell legyen, hanem mindennapi életünk része, pl. a könyvek révén is, amit nap mint nap kézbe veszünk és olvasunk. Felhívta a gyerekek figyelmét az olvasás jelentőségére, annak kulturális vetületére.

            Az ünnepi program kezdetén, közös tiszteletadásként, a jelenlévők együtt elénekelték a Magyar Himnuszt, majd Burus Siklódi Botond, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza igazgatójának ünnepi köszöntőjét hallhatták a résztvevők, ezt követte a megemlékezés ünnepi beszéde, amelyet Magyarország csíkszeredai főkonzulja Dr. Zsigmond Barna Pál úr tartott meg.
 

            A beszédek után kulturális program következett.E jeles nap alkalmából elsőként TOMPOS RENÁTA a csíkszeredai Segítő Mária Római-Katolikus Líceum tanulójának szavalatát hallhatták az együtt ünneplők,  akit Farkas Ibolya, magyar nyelv és irodalom szakos pedagógus készített fel, majd a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum tanulóinak, az Anonem – miss kvártett-nek műsora hangzott el, felkészítő tanár Papp Csongor. Fuvolán játszottak: Veress Emese, Czikó Tímea, Klemenz Gréta és Kozma Noémi. Az Anonem – miss kvártett formáció Orlando di Lasso - Matona mia cara és Ignaz Pleyel – Rondo című zeneműveket adta elő.
 
            A diákok zenés összeállítása még díszesebbé, szebbé tette a megemlékezést, amely által még inkább elmélyültté válhattunk, ráhangolódhattunk az ünnepre. A továbbiakban a csíkdánfalvi Petőfi Sándor Szakközépiskola diákjainak szavalatait és népdalait hallhattuk– irányító pedagógusok Zsók Izabella, és Szabó Katalin, magyar nyelv és irodalom szakos tanárok , majd “Felcsíki táncokat és népdalokat” hallhatunk a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Líceum “Labdarózsa” gyermektánccsoportjának előadásában. A táncokat, népdalokat betanította Borbáth István Ágoston, nyugdíjas tanár.
            A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium “Mágamaszk” színjátszócsoportjának irodalmi összeállítását is figyelemmel kísérhették a jelenlévők, a diákokat felkészítette Majoros Erika-Rozália, színművésznő.
            Ünnepi megemlékezésünkön Lövétei Lázár László József Attila-díjas író, szerkesztő, a csíkszeredai Hargita Kiadóhivatal igazgatója is részt vett, aki, a “Székely Könyvtár” sorozat eddig megjelent köteteit mutatta be nekünk, kiemelve ezek fontosságát A székely-magyar kultúra megőrzésében.

 A programunk záróakkordjaként, összegzésképpen nyílt beszélgetésre került sor. A megemlékezés margóján a beszélgetés témája A magyar irodalom, az iskolai színjátszás, a klasszikus- és népzene szerepe és fontossága a kultúra népszerűsítésében, a hagyomány és az identitástudat megőrzésében volt. A beszélgetést Dáné Szilárd magyar nyelv és irodalom szakos tanfelügyelő úr vezette fel, és Boldizsár Ágoston, a Márton Áron Gimnázium magyar szakos tanára irányította. A meghívottak, pedagóguskollégák, és diákok is velünk tartottak a záró beszélgetésen.

            Összegzésképpen, szervezőként és résztvevőként is elmondhatom, hogy egy felejthetetlen élményben volt részem, amely nemcsak abból eredt, hogy színültig megtelt a nagy aula nézőtere, és több mint 200 ember ünnepelhetett együtt ezen a napon Hargita megye számos iskolai intézményének képviselete révén, hanem a sugárzó gyermekarcok, az érdeklődő diákok és pedagógusok hozzáállása nyűgözött le leginkább. Azok a tanulók és felkészítő tanáraik, akik pedig részt vettek a megemlékezés ünnepi műsorában, külön dicséretet, elismerést érdemelnek.
            A Magyar Kultúra Napja megszervezésével számos célt tűztem ki, de azt hiszem bebizonyosodott, megvalósult a legfontosabb célkitűzés is, hogy kultúránknak mi vagyunk a „főszereplői”, nekünk – felnőtteknek, gyerekeknek, tanulóknak vagy oktatóknak egyaránt – feladatunk megőrízni és továbbadni a kulturális értékeket, a mi jelenlétünk a legfontosabb a kultúra színterén. S ehhez a jelenléthez kőkemény akarat és kitartás kell.


Márdirosz Ajka
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA AZ ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET LÍCEUMBANMinden magyar érzelmű ember számára jeles nap január 22-e, mivel 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a Magyar kultúra napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon írta a  Himnuszt. E jeles nap tiszteletére egy szép és ugyanakkor érdekfeszítő programot szervezett az iskola két magyar szakos tanárnője: Sándor-Rápolti Beradett, Györgypál Enikő és a könyvtárosnő az érdeklődő diákok számára.
            Egy ‚költő”-olvasó találkozón vehettünk részt, melyen az iskola néhány tehetséges diákjának verseit hallhattuk és kérdéseket tehettünk fel.


            Az ünnepséget a két tanárnő nyitotta meg egy-egy rövid beszéddel, melyen fölhívták a figyelmünket a magyar nyelv, magyarságunk megőrzésére, a magyar értékek továbbvitelére. Továbbá ismertették az esemény célját, miszerint megismerhettük  társaink alkotásait és elbeszélgethettünk a versek költőivel.
A rendezvény jó hangulatban telt. Művek felolvasására került sor a Szent Erzsébet gyöngyszemei című verseskötetből, amely a résztvevő költőpalánták verseit tartalmazza, de egy-egy diák újabb verssel is készült. Sokféle verset hallhattunk: volt hazafias, szerelmes, vidám, rajzfilmet idéző vagy költői hitvallás jellegű. 

            Együtt elemeztük ezeket, a szerzőket faggattuk az adott vers írásának okáról, az alkotással kapcsolatos érzéseikről, amelynek a vers köszönhető. Így megtapasztalhattuk azt a fajta verselemzést, amely egy Petőfi, Arany vagy bármely tanult költő versének elemzésekor nincs lehetőségünk, mert nem kérdezhetjük meg a szerzőt a műről. Ennek az eseménynek köszönhetően Egry József kijelentésének is felismerhetjük igazát, miszerint: „Egy nemzetnek nem csak az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői” (Egry József).

Ennek tudatában úgy gondolom, hogy sokak szívében megszületett az elhatátozás, miszerint igyekezzünk értékeket létrehozni és a meglévőket megbecsülni.
Az ünnepség méltó befejezéseként meghallgattuk a Sinkovits Imre által elszavalt Himnuszt.


Antal Márta, XI-B


 A verseket összegyűjtöttem , Szent Erzsébet gyöngyszemei címmel kiadtuk és bemutattuk a Mikulás-napi ünnepségünkön, decemberben.

Gábor Tünde-Anikó könyvtáros,
 Gyimesfelsőlok


2014. január 15., szerda

A csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza ünnepi ajánlata a Magyar Kultúra Napjára

A
MAGYAR KULTÚRA NAPJA
az
APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZÁBAN
Csíkszereda, 2014. január 20., 12,00 óra
ÜNNEPI PROGRAM


*     Ünnepi köszöntő – Burus Siklódi Botond, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza igazgatója

*      Kölcsey Ferenc: Himnusz – közös tiszteletadás

Ünnepi beszéd – Dr. Zsigmond Barna Pál, főkonzul, Magyarország Főkonzulástusa, Csíkszereda 

*      A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Líceum tanulójának szavalata

*   A csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum tanulóinak rövid klasszikuszenei műsora, felkészítő tanár Papp Csongor

*   A csíkdánfalvi Petőfi Sándor Szakközépiskola diákjainak szavalatai és népdalai – irányító pedagógusok Zsók Izabella, és Szabó Katalin, magyar nyelv és irodalom szakos tanárok

*   “Felcsíki táncok és népdalok” – előadják a csíkszentmártoni “Labdarózsa” gyermektánccsoport tagjai - a táncokat betanította Borbáth István Ágoston, nyugdíjas tanár

*     A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium “Mágamaszk” színjátszócsoportjának irodalmi összeállítása - a diákokat felkészítette Majoros Erika-Rozália, színművésznő

*      “A székely-magyar kultúra megőrzése” – Lövétei Lázár László József Attila-díjas író, szerkesztő, , igazgató beszéde, a “Székely Könyvtár” sorozat eddig megjelent köteteinek rövid bemutatása – Hargita Kiadóhivatal Csíkszereda

*    “A magyar irodalom, az iskolai színjátszás, a klasszikus- és népzene szerepe és fontossága a kultúra népszerűsítésében, a hagyomány és az identitástudat megőrzésében” – beszélgetés a meghívottakkal, jelenlévő pedagógusokkal, diákokkal – a beszélgetést Dáné Szilárd szaktanfelügyelő (magyar nyelv és irodalom) vezeti fel, és Boldizsár Ágoston, a Márton Áron Gimnázium magyar szakos tanára irányítja
Információ:
Márdirosz Ajka

2014. január 13., hétfő

2014-ig lejárt szerzői jogok

    2013-ban több alkotó esetében lejárt a szerzői jog, ami azt jelenti, hogy, akik 1943-ban hunytak el, azoknak a művei mentesültek a védettség alól. Az idei lista legismertebb neve Rejtő Jenő, de mellette többek között  Bálint György író, Harsányi Zsolt író, dalszövegíró, Hegedüs Gyula író  és Huber Gyula nótaszerző művei is közkinccsé váltak ez év január 1-jétől.
   A szerzői jog a szerző halála után 70 évig védi az alkotásokat, az oltalom minden esetben december 31-ig tart - emlékeztet az Artisjus -  Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye. A művek innentől szabadon felhasználhatók, azaz a jogutódok engedélye  nélkül lehet a könyveket kiadni, sokszorosítani, megfilmesíteni. "Egy  dolog marad továbbra is sérthetetlen: a szerző névjoga. Ez azt jelenti,  hogy továbbra sem állíthatja senki, hogy ő írta volna Senki Alfonz vagy  Fülig Jimmy kalandjait".
Forrás: MTI

Link a letölthető Rejtő könyvekhez:  
Rejtő műveit olvashatják Magyar Elektronikus Könyvtárban is - www.mek.oszk.hu2014. január 10., péntek

A média világa címmel indít előadás-soroztot a Kájoni János Megyei Könyvtár

A kortárs médiával foglalkozó előadások, beszélgetések segítenek eligazodni a média bonyolult világában. A témavezető Székedi Ferenc közíró, újságíró. 
Elsősorban fiatalok, középiskolások és egyetemi hallgatók számára indítjuk az előadás-sorozatot, de várjuk a téma iránt érdeklődő felnőtteket is.

Az elődások időpontja:  havonta kétszer,  minden hónap második és negyedik keddjén, este 18 órától a könyvtár előadótermében. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, diákokat és felnőtteket egyaránt 
az első előadásra 2013. január 14-én.

A nagyobb létszámú középiskolai csoportokat, esetleg egész iskolai osztályokat, a vezető pedagógus előzetes bejelentkezése alapján várjuk.
Jelentkezni lehet az alábbi címeken:

Kájoni János Megyei Könyvtár
info@konyvtar.hargitamegye.ro

     kelemen.katalin@yahoo.co.uk
    

Kelemen Katalin
Kájoni János Megyei Könyvtár 


2014. január 9., csütörtök

PÁLYÁZAT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK (Filozófiai esszé írására)

Kedves középiskolás diákok!
Két idézetet ajánlunk nektek továbbgondolásra:

1) „A valóság az, amiről egy harmadik személlyel beszélhetek. A valóság csak valamilyen egyeztetés eredményeképpen határozható meg. A valóságot elhagyni „őrültség”: valaki lát a vállamon egy narancssárga nyulat, én azonban nem látom; a beszélgetés ekkor meggyengül, leszűkül. Hogy újra az egyeztetés terébe kerüljünk, nekem úgy kellene tennem, mintha látnám a nyulat a vállamon. A képzelet a valóságra erősített protézisként jelenik meg, amelyet arra használunk, hogy a beszélgetőtársak között több eszmecsere mehessen végbe.” (Nicolas Bourriaud: Relációesztétika)

2) „Ha nem cselekednénk, ha nem lennénk képesek arra, hogy valami újat kezdjünk, s így kifejezésre juttassuk az új kezdetet, ami minden egyes emberi lény születésével napvilágot lát, akkor a születés és halál közé zárt emberi élet csakugyan kárhozatra volna ítélve. Az elmúlásba rohanó élet könyörtelenül a romlás és a pusztulás felé hajt minden embert. Ám a cselekvés, legyen bármilyen bizonytalan is, örök figyelmeztetés az emberek számára, hogy a halált ugyan nem kerülhetik el, mégsem pusztán meghalni jöttek a világra, hanem azért, hogy elkezdjenek valami újat.” (Hannah Arendt:  Vita activa)

Írásaitokban követhetitek a szabad, kötetlen esszéműfaj szabályait vagy a tankönyvben szereplő esszémodellek szerkezetét. Felhasználhatjátok mindkét idézetet vagy csak valamelyiket.

Tapasztalataink szerint az évek során a pályázat túlnőtt a filozófia szak keretein, és díjazottjai között nemcsak filozófia szakra felvételizők voltak, hanem más szakok leendő hallgatói is. A jelentkezők és tanáraik átlátták, hogy a cél az íráskészség fejlesztése, a művészi önkifejezést és
a tudományos pontosságot ötvöző filozófiai esszéírás gyakorlása, lehetőség a legjobbak
tudásának összemérésére és díjazására. Ezért kibővítettük a verseny-felhívás
címzettjeinek körét, és a filozófia elkötelezettjei mellett szeretnénk a magyar nyelv- és irodalom,
illetve az idegen nyelvek iránt érdeklődő valamennyi középiskolás diákot (IX. - XII. osztály) és tanáraikat is megszólítani. Mint ismert, lehetővé tettük, hogy a diákok nemcsak
magyarul, hanem idegen nyelven (angolul, franciául, németül) írt dolgozattal is
pályázhassanak.  Az alábbiakban mellékeljük az esszétémaként ajánlott idézetek angol változatát, de franciául vagy németűl írt pályamunkákkal is lehet  jelentkezni:

“So reality is what I talk about with a third party. It can only be defined as a product of negotiation. Escaping from reality is “mad”. Somebody sees an orange rabbit on my shoulder, but I can’t see it. So discussion weakens and shrinks. To find a negotiating space, I must pretend to see this orange rabbit on my shoulder. Imagination seems like a prosthesis affixed to the real so as to produce more intercourse between interlocutors.” (Nicolas Bourriaud: Relational Aesthetics)

Without action, without the capacity to start something new and thus articulate the new beginning that comes into the world with the birth of each human being, the life of man, spent between birth and death, would indeed be doomed beyond salvation. The life span itself, running toward death would inevitably carry everything human to ruin and destruction. Action, with all its uncertainties, is like an ever-present reminder that men, though they must die, are not born in order to die but in order to begin something new. (Hannah Arendt:  Vita activa)

A pályázat meghirdetője a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete, támogatója a Pro Philosophia Alapítvány és a Bolyai Társaság, résztvevői pedig a 2013/2014-es tanév IX.- XII. osztályos tanulói lehetnek. A 3-5 oldal terjedelmű, kinyomtatott és jeligével ellátott pályaműveket postai úton a  Pro Philosophia Alapítvány címére küldjétek el 2014. április 30-ig (postai bélyegző dátuma). Cím: Pro Philosophia Alapítvány, 400009 Cluj-Napoca, Str. Napoca nr. 2-4/27, Judeţul Cluj. Küldeményetekhez mellékeljetek egy lezárt borítékot, amely tartalmazza a pályázó személy nevét (az iskola és az osztály feltüntetésével), értesítési címét (lakcím, telefon, e-mail), valamint a pályázó filozófiatanárának a nevét. Ezeket a borítékokat az eredményhirdetéskor bontjuk fel.
A pályamunkákat kidolgozott szabályzat alapján egyetemi oktatókból álló bizottság értékeli, 1-100 ponttal. Az elbírálás követi, hogy a pályázó hogyan gondolja végig a környező világgal kapcsolatos megfigyeléseit, hogyan tudja érvényesíteni a rendelkezésére álló filozófiai ismereteket a mindennapi tapasztalatok elemzése és értelmezése során, s mennyire képes egy világos, összefüggő gondolatmenetet felépíteni és érvekkel alátámasztani. Fontos elbírálási szempontot jelent a pályázó olvasottsága és íráskészsége is.
A pályamunkákat díjazzuk. A díjak:  I. díj 500 lej, II. Díj 300 lej , III. Díj 200 lej. A díjazottak, beleértve a különdíjakat is, értékes könyvjutalomban részesülnek a Pro Philosophia, Polis, Kriterion és Egyetemi Műhely kiadók részéről. A díjak és jutalmak mellett a díjazottak oklevelet kapnak és számukra támogatott helyeket biztosítunk a nyári Filozófus Táborban. Külön újdonság az idei pályázat esetében, hogy első három díjazott felkészítő tanárai is könyvjutalomban részesülnek. A szervezők vállalják a legjobb pályamunkák megjelentetését. 
A legalább 70 pontot elért pályamunkák szerzői a felvételi versenyen kívüli beiratkozási lehetőséget nyernek a BBTE-re, a filozófia szak magyar tagozatán meghirdetett államilag támogatott (tandíjmentes) helyekre, a rendelkezésre álló helyszám valamint a kapott pontszám csökkenő sorrendje függvényében.
Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a BBTE Filozófia Tanszékén kerül sor a 2014. május 10-én megszervezésre kerülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A pályázókat írásban értesítjük a pályázat eredményéről.
Bármikor kapcsolatba léphettek a Magyar Filozófiai Intézettel dr. Ungvári Zrínyi Imre egyetemi docens révén, a iungvari@gmail.com címen, valamint Máté Adél intézeti titkár közvetítésével (adelka888@vipmail.hu). A felvételivel kapcsolatos kérdéseitekre is szívesen válaszolunk.Látogassátok a honlapunkat: filozofia.hiphi.ubbcluj.ro

Sok sikert kívánunk!
Kolozsvár, 2013. november 19.
                                    Dr. Demeter Attila egyetemi docens,
                                    intézetvezető