2014. január 28., kedd

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA a csíkszeredai APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZÁBANMAGYAR KULTÚRA NAPJA
az
APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZÁBAN


Csíkszereda, 2014. január 20., 12.00 óra, Aula Magna III. em.BeszámolóAz Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára idén január 20.-án ünnepelte meg a Magyar Kultúra Napját

Az ünnepi programot Márdirosz Ajka könyvtáros vezette fel, aki elmondta röviden, hogy a magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le, fejezte be Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát. Kiemelte, hogy a megemlékezés alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. A kultúra fontosságát kihangsúlyozva, elmondta, hogy ez utóbbi nemcsak időszakos kell legyen, hanem mindennapi életünk része, pl. a könyvek révén is, amit nap mint nap kézbe veszünk és olvasunk. Felhívta a gyerekek figyelmét az olvasás jelentőségére, annak kulturális vetületére.

            Az ünnepi program kezdetén, közös tiszteletadásként, a jelenlévők együtt elénekelték a Magyar Himnuszt, majd Burus Siklódi Botond, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza igazgatójának ünnepi köszöntőjét hallhatták a résztvevők, ezt követte a megemlékezés ünnepi beszéde, amelyet Magyarország csíkszeredai főkonzulja Dr. Zsigmond Barna Pál úr tartott meg.
 

            A beszédek után kulturális program következett.E jeles nap alkalmából elsőként TOMPOS RENÁTA a csíkszeredai Segítő Mária Római-Katolikus Líceum tanulójának szavalatát hallhatták az együtt ünneplők,  akit Farkas Ibolya, magyar nyelv és irodalom szakos pedagógus készített fel, majd a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum tanulóinak, az Anonem – miss kvártett-nek műsora hangzott el, felkészítő tanár Papp Csongor. Fuvolán játszottak: Veress Emese, Czikó Tímea, Klemenz Gréta és Kozma Noémi. Az Anonem – miss kvártett formáció Orlando di Lasso - Matona mia cara és Ignaz Pleyel – Rondo című zeneműveket adta elő.
 
            A diákok zenés összeállítása még díszesebbé, szebbé tette a megemlékezést, amely által még inkább elmélyültté válhattunk, ráhangolódhattunk az ünnepre. A továbbiakban a csíkdánfalvi Petőfi Sándor Szakközépiskola diákjainak szavalatait és népdalait hallhattuk– irányító pedagógusok Zsók Izabella, és Szabó Katalin, magyar nyelv és irodalom szakos tanárok , majd “Felcsíki táncokat és népdalokat” hallhatunk a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Líceum “Labdarózsa” gyermektánccsoportjának előadásában. A táncokat, népdalokat betanította Borbáth István Ágoston, nyugdíjas tanár.
            A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium “Mágamaszk” színjátszócsoportjának irodalmi összeállítását is figyelemmel kísérhették a jelenlévők, a diákokat felkészítette Majoros Erika-Rozália, színművésznő.
            Ünnepi megemlékezésünkön Lövétei Lázár László József Attila-díjas író, szerkesztő, a csíkszeredai Hargita Kiadóhivatal igazgatója is részt vett, aki, a “Székely Könyvtár” sorozat eddig megjelent köteteit mutatta be nekünk, kiemelve ezek fontosságát A székely-magyar kultúra megőrzésében.

 A programunk záróakkordjaként, összegzésképpen nyílt beszélgetésre került sor. A megemlékezés margóján a beszélgetés témája A magyar irodalom, az iskolai színjátszás, a klasszikus- és népzene szerepe és fontossága a kultúra népszerűsítésében, a hagyomány és az identitástudat megőrzésében volt. A beszélgetést Dáné Szilárd magyar nyelv és irodalom szakos tanfelügyelő úr vezette fel, és Boldizsár Ágoston, a Márton Áron Gimnázium magyar szakos tanára irányította. A meghívottak, pedagóguskollégák, és diákok is velünk tartottak a záró beszélgetésen.

            Összegzésképpen, szervezőként és résztvevőként is elmondhatom, hogy egy felejthetetlen élményben volt részem, amely nemcsak abból eredt, hogy színültig megtelt a nagy aula nézőtere, és több mint 200 ember ünnepelhetett együtt ezen a napon Hargita megye számos iskolai intézményének képviselete révén, hanem a sugárzó gyermekarcok, az érdeklődő diákok és pedagógusok hozzáállása nyűgözött le leginkább. Azok a tanulók és felkészítő tanáraik, akik pedig részt vettek a megemlékezés ünnepi műsorában, külön dicséretet, elismerést érdemelnek.
            A Magyar Kultúra Napja megszervezésével számos célt tűztem ki, de azt hiszem bebizonyosodott, megvalósult a legfontosabb célkitűzés is, hogy kultúránknak mi vagyunk a „főszereplői”, nekünk – felnőtteknek, gyerekeknek, tanulóknak vagy oktatóknak egyaránt – feladatunk megőrízni és továbbadni a kulturális értékeket, a mi jelenlétünk a legfontosabb a kultúra színterén. S ehhez a jelenléthez kőkemény akarat és kitartás kell.


Márdirosz Ajka
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára


Nincsenek megjegyzések: